C=Csárdás; F=Friss; P = Palotás; U=Ugrós;Vb=Verbunk; (N)=Népdalok.  *C (N) = dual demo as (C) or (N)

  Internet Zene Kereső
 
Song search by text only / Szöveg Keresés.
Note: do not use accents / Figyelem: ezt ékezet nélkül kell!
 
     Help
MIDI
MP3
Demo
Magyar / Hungarian title
* C (N)
English title
A Balaton partján szólt egy legény hozzám
C
On the shore of Lake Balaton a lad talked to me
A becsei temetoben
C
In the Becse cemetery
A bökönyi, a bökönyi templom tetejére

C (N)

Bököny, the top of the church of Bököny
A bökönyi nagy hodályban
C (N)
The large barn of Bököny
A bökönyi nagy toronyban 1
C (N)
The large towerof Bököny 1
A bökönyi zöld erdoben
C (N)
The green forest of Bököny
A csitári hegyek alatt
C (N)
Below the Mountains of Csitár
A cigányok sátora
C (N)
The tent of Gypsies
A csalogány szívünkbe dalol
C
Nightingales sing to the heart
A csetényi dombteto
C (N)
On the hill of Cseteny
A csizmámon nincsen kéreg
C
My boots have no blotches
A doktor úr tegnap vett be
C
Last night the doctor came
A dudari kertek alatt
C (N)
Under the Dudar gardens
A dur csárdás
C
A Major - csárdás
A-dúr verbunkos (rész)
Vb
A dur verbunk (part)
A faluban nincs több kislány csak kettő
C (N)
The village has no more girls but two
A fejem fölött a Kikindai (mulatos)
C (N)
Above the head of Kikinda
A férfi mind ördögfajzat
C
A man and devil's spawn
A földemet felszántottam
C
I tilled my fields
A füredi Anna-bálon
C
At the Ann-ball of Fured
A Gödölloi kaszárnya
C
The barracks of Godollo
A gőzkocsi hat kereke de fényes
C (N)
The 6 wheels of the steam-engine are shiny
A gőzösnek hat kereke sárgára van
C
The 6 wheels of the locomotive are painted yellow
A gőzösnek kattog a kereke (Katona)
C
Locomtive wheels make a clicking noise
A házatok kéményére fészket rakott gólya
C
The stork built a nest on your chimney
A házunk tetején
C
At the top of our house
A házunk tetején zsuppfödél van
C
The roof of our house is thatch
A Horgosi Csárda
C (N)
The Csárda-inn of Horgos
A jó bornak nem kell cégér
C (N)
Good wine needs no labels
A karádi falu végén (leányvásár)
C (N)
On the edge of Karad (girl-market)
A keszthelyi kikötőben
C
In the harbour of Keszthely
A kopányi hegyek alatt
C (N)
In the foothills of the Kopányi mountains
A ladányi falu végén
(C) N
At the end of Ladany village
A lapádi hegyteton
(C) N

The lapádi hilltop

A leányka rózsabimbó
C
Girls are rosebuds
A lépes méz
C
The honey in the comb
A magyar huszár
Vb
Hungarian Hussar
A Mérai hegytetőn
C (N)
On the Méra hilltop
A miskolci Avas alatt
C
Below Avas in Miskolc
A miskolci Népkert fáin
C
Our trees of the Miskolc park
A moll friss
F
A Minor - fast
A mosolygós menyecske
C
A smiling bride
A naptárom felakasztom
C
I hang my calendar
A Pápai dimbes-dombos
C
The undulating hilly Pápa
A pilisi tiszta búza
C (N)
The pure wheat of Pilis
A pincenek nincs ablaka
C
Cellars have no window
A rátóti legények
C (N)
The lads of Rátót
A régi szép legénykorban
C
Good old bachelor life
A románoké
C (N)
Rhe Romanians
A soproni kaszárnyából költöznek a fecskék
C
Swallows are leaving the barracks of Sopron
A soproni magas Bencés
C
The high abbey of Sopron
A Szántói (Szárszói) híres utca
C (N)
Famous street of Szantó (Szárszói)
A Szegedi Csikós
C
The Szeged cowboy
A Szegedi kertek alatt
C
In the gardens of Szeged
A Szegedi sétatéren
C
On the promenade of Szeged
A Szegedi sürgönypózna jaj, de magas
C
The telegraph-posts of Szeged is oh, so high
A szelei artézira
C
The winds of artézira
A szelei réztoronyba
C (N)
The winds of Réztorony
A szeretőm baka vólt
C
 My love was a private
A szeretőm dunántúli
C
My love comes from Transdanubia
A szívemben nagy a bánat
C
My heart is aching badly
A szögedi kislány, de kényes
C
The girls of Szeged are finicky
A szőlősi öreg malom
C
The old mill of Szolos
A szolnoki nagy híd alatt
C
Under the bridge of Szolnok
A szomszédban van egy magas eperfa
C
My neighbour has a tall mulberry tree
A tápai birónak
C (N)

The mayor of Tapa

A toronyban jaj, de sok a garádics
C
Alas! In the tower, there are many stairs
A törött és elveszett
C
The broken and lost
A türei hegy alatt hegy alatt
C (N)
On the needletop under the moauntains
A vargáék ablaka
C (N)
The windows of the Varga's
A vén Somló teteje
C
The peak of ancient Somló
A világ egy pipadohányt (see also under S)
C
The world would't be worth a smoke
Abaújszinai csárdás
(C) N
Csárdás of Abaújszina
Abaújszinai csárdás 1
(C) N

Csardas from Abaújszina 1

Abaújszinai csárdás 2
(C) N

Csardas from Abaújszina 2

Abaújszinai csárdás 3
(C) N

Csardas from Abaújszina 3

Abaújszinai csárdás 4
(C) N

Csardas from Abaújszina 4

Abaújszinai friss csárdás
(C) N
Lively csárdás of Abaújszina
Abaújszinai friss csárdás 1
(C) N
Lievely csárdás of Abaújszina 1
Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág
C (N)
The moon shines into my window, my window
Ablakomban három cserép muskátli
C (N)
Three pots of geranium in my window
Abonyi csárdás
C
Csárdás from Abony
Ádámosi csárdás
C (N)
Csardas of Adamos
Ádámosi firss csárdás
C (N)
Lively csardas of Adamos
Add ide babám
C
Give me my love
Addig jó, mig jó a kedvünk
C
All is well, til our spirits are good
Adj egy csókot kis angyalom
C
Give me a kiss, darling
Adj egy csókot, ne légy gyáva
C
Kiss me don't be a sissy
Ahol aszép szőlő terem
C
Where the beautiful grapes grow
Ajaki friss csárdás
C
Lively csardas of Ajak
Ajaki lassú csárdás
C
Slow csárdás of Ajak
Akárcsak a fülemüle
C
Just like a nightingale
Akár hiszed, akár nem
C
Whether you believe it or not
Aki a szerelmet tagadni meri
C
Who is the love that dares to contradict
Aki a babáját igazán szereti
C (N)
If you truly love your sweetheart
Aki a babáját igazán szereti 2
C (N)
If you truly love your sweetheart 2
N.A. Aki a babáját igazán szereti 3
C
If you truly love your sweetheart 3
Aki a babáját igazán szereti 4
C
If you truly love your sweetheart 4
Aki a csókot sosem kóstolta .
C
Anyone who has never tasted a kiss.
Aki magyar talpra hát
C
All Hungarians recovering well
Akinek a feje fáj
C (N)
Whose head hurts
Akinek nincs szeretője bort igyék
C
Who doesn't have a girl, let him drink wine
Akkor szép a magyar lány
C
What a beautiful Hungarian girl
Alagút csárdás
C
Tunnel Csárdás
Áll a bál a nagy csárdában (nagykorcsmában)
C
The ball is on in the big csarda
Áll a hadi hajó a Balaton vizén
C
Its a warship in the waters of lake Balaton
Áll a malom áll a vitorlája
C
The mill is stopped, it's sails are still
Alma a fa alatt
C (N)
Apples under the tree
Álmaimban veled vagyok ?
C
In my dreams I'm with you
Amikor a penze elfogyott
Vb
When the money did run down
Andris Csárdás
C
Andris csardas
Anna csárdás
C
Anna csárdás
Anyám volt jobban hatásos mint én
C
My mother was more effective than I
Anyámasszony legény
C
The milksop lad
Apám meg a gólya
C
My father and the stork
Após köszöntő
C
Father-in-law greeting
Árad a Duna vize
C
The Danube is flooding
Árad a Tisza
C
The Tisza rises
N.A. Aranykulcsa van a rózsám szobájának
C
The golden key to my sweet rose's room
Aranyos a párom
C
A cute pair
Árok, árok, de mély árok
C (N)
Ditch, ditch, really deep ditch
Árok, árok, de mély árok 1
C (N)
Ditch, ditch, really deep ditch 1
Árpa, árpa, de szép tábla árpa
C (N)
Barley, barley, lovely barley field
Árpád apánk
C
Árpád our ancestor
Arra alá de sok a fa (sárközi csárdás)
C (N)
Down beyond the're many many trees
Arra jó az Ördög bibliája
C
The Devil's bible serves well
Arass rózsám, arass
C (N)
Harvest, sweetheart, harvest
Árus friss csárdás
C
Lively cdardas of "Árus"
Árus verbunk
Vb
"Árus" verbunk
Árus verbunk 1
Vb
"Árus" verbunk 1
Árva vagyok árva
C (N)
I am alone, all alone
Asó kapa gereblye
C
Spade, hoe, rake
Asszony. asszony, az akarok lenni
Vb
Woman, a woman I want to be
Asszony asszony, az akarok lenni 1
C (N)
Woman, a woman I want to be 1
Asszony kéne már a házba
C
A woman is needed in the house
Asszonymulatság
C (N)
Women Rejoicing
Asz moll friss (részbeni)
C
A flat minor friss (part)
Az asszony, ha veszekszik
C (N)
The woman, if to quarrel
Az a szép, az a szép
C (N)
Pretty girls, pretty girls have blue eyes
Az a szép szeretőm, az a kicsi barna
C (N)
There is my love, the tiny brunette
Az aszódi sorozóra süt a nap..
C (N)
Sunshine at the recruitment in Aszod
Az éjszaka leégett az istálló
C
Last night the stable burned
Az elzö
C (N)
The first
Az én apám olyan volt
C (N)
My father was such
Az én babám nem olyan, mint másé
C
My baby is not like everyone else's
Az én babám takaros
C
My pretty baby
Az én kedves kis kulacsom
C
My favourite flask
Az én nevem Balog
C
My name is Balog
N.A. Az én mulatságom (Turista csárdás)
C
My revelry (Tourist csárdás)
Az én rácsos kapum sárgára van festve
C (N)
My screen gate is painted yellow
Az én rózsám
C
My (sweet) rose
Az én rózsám Aradi
C
My love Arad
Az én rózsám divatos lány
C
My love. a fashionable girl
Az én rózsám kedves rózsám
C
My love, my dear sweetheart
Az én rózsám kékszemü
C
The blue eyes of my love
Az én rózsám nem szeret
C
My love does not love
Az én szemen olyan kerek
C (N)
My eyes are round
Az én uram nem volt pap
C
My lord was not a priest
Azért hogy én ilyen szegény vagyok
C
Just because I'm so poor
Azért, hogy én szegény legény vagyok
C
Because I am a poor lad
Azért, hogy kend kicsit
C
To anoint a bit
Azt az egyet sose hittem volna
C
That I would never believe
Azt mondja a kapitány
C
He says the captain
Azt mondják az emberek
C
They say the people
Azt mondják, hogy a leány
C
The world will look all pink
Azt mondják, hogy boros vagyok
C (N)
They say I am tipsy
Azt mondják, hogy korhely vagyok
C
They say that I am a guzzler
Azt mondják rám
C
They say about me
Azt mondta az anyám
C
My mother said
Azt üzente a babám
C
My darling did sent a message
Azt üzente a galambom
C
 My darling sent a message
Azt üzenték a makói legények
C
The lads of Mako sent a message
Badacsonyi csárdás
C (N)
Badacsony csárdás
Badacsonyi kéknyelű
C (N)
Badacsony red wine
Bagi friss csárdás C (N) Lively csardas of Bag
Bagi tánc
C (N)
Dance of Bag
Bagi tánc 1
C (N)
Dance of Bag 1
Bagi tánc 2
C (N)
Dance of Bag 2
Bagi tánc 3
C (N)
Dance of Bag 3
Bagi verbunk
Vb (N)
Verbunk of Bag
Bagolyvári csárdás
C
Bagolyvár Csárdás
Bakanota
C
Cattle song
Bakanota 1
C
Cattle song 1
Baj van, nagy baj
C
There's trouble, big trouble
Balatonban jó dolga van a halaknak
C
In the Balaton, the fish do well
Balatoni hajóslegény
C
Sailors of Balaton
Balatonnak Édes vize (csárdás)
C
Nieuw (was er al als song)
Balatonnak mindkét partján
C
On both shores of the Balaton
Balaton közepe
C
The middle of Lake Balaton
Balázstelki csárdás
(C) N
Csardas of Balázs summer residence
Balázstelki csárdás 1
(C) N
Csardas of Balázs summer residence 1
Balázstelki csárdás 2
(C) N
Csardas of Balázs summer residence 2
Balázstelki csárdás 3
(C) N
Csardas of Balázs summer residence 3
Balázstelki csárdás 4
(C) N
Csardas of Balázs summer residence 4
Bál van a faluban
C
It's ball in the village
Barba az én babám, kék a szeme
C
Barbara is my baby with blue eyes
Bárcsak mindig tavasz lenne
C (N)
I wish it could always be spring
Barkósági csárdás
C (N)
Csardas of Barkóság
Barkósági csárdás 1
C (N)
Csardas of Barkóság 1
Barna kislány az én babám
C
My baby is a brunette girl
Barna kislány (csárdás)
C (N)
Brunette girl (csárdás)
Barna kislány megy a kútra
C
The littlebrunette goes to the well
Barna legény
N (C)
Brown crwe
Basszus csárdás
C
Bass csárdás
Bátaszéki lány vagyok
C
I am a girl from Bátaszék
Bátaszéki ropogós
C
Hot dance from Bátaszék
Battonyára befutott a gyorsvonat
C
The express train pulled into Battonya
Bazsa (Bösze, Birte) Mári libája
C (N)
Mary Bazsa's (Boszes, Birtes) goose
Befogom a hat ökröm a járomba (Csárdás)
C (N)
Yoking six oxen
Befogom a lovam
C (N)
I harness my horse
Befuttá az utat a hó
C
The road is blocked with snow
Beizentem a szeretőm anyjának
C (N)
 I called my sweetheart’s mother
Bemegyek a kávéházba
C
I'm going to the cafe
Bementem a patikába
C
I went to the pharmacy
Beregszászi vásárban
C
The Beregszász fair
Bertóké verbunk
Vb
Verbunj of (János) Bertók
Berzsenyi csárdás
C
Csárdás from Berzseny
Besüppedt az öreg szekér a sárba
C
The old wagon sunk in the mud
Beszegődtem Tarnócára bojtárnak
C
I am a shepherd boy at Tarnóca
Beteg a szeretöm
C (N)
Sick of love
Beteg vagyok Doktor Úr
C
I am sick, doctor
Beterelték a ménest a karámba
C
The herd is rounded-up in the coral
Betyár nóta
C (N)
Outlaw song
Be van az én szüröm ujja kötve
C (N)
Are my fingers tied by filters
N.A. Be van az én zubbonyom zsebe varrva
C (N)
My fatigue's pocket is sown shut
Bevonuló csárdás (Erdélyi bevonulás) (Katona)
C
Entrance csardas (return of Transylvania) (mil)
Biaf csárdás
C
Biaf csardas
Bihari csárdás
C
Bihari's csárdás
Bihari notája
C
Bihari's song
Bihari palotas
P
Bihari's palace dance

Bihari J. Verbunk

Vb
Verbunk of J Bihari
Bihari J. Verbunk 1
Vb
Verbunk of J Bihari 1
Bíróné
C
Judge's wife
B moll csárdás
C
B Minor csárdás
Bodonkúti Verbunk
Vb
Verbunk of Bodonkút
Bodrogközi csárdás
C (N)
Csardas of Bodrogköz
Bodrogközi Csrdás 1
C (N)
Csardas of Bodrogköz 1
Bodrogközi csárdás 2
C (N)
Csardas of Bodrogköz 2
Bodrogközi csárdás 3
C (N)
Csardas of Bodrogköz 3
Bodrogközi csárdás 5
C (N)
Csardas of Bodrogköz 5
Bodrogközi csárdás 7
C (N)
Csardas of Bodrogköz 7
Bodrogközi friss csárdás
C (N)
Friss csardas of Bodrogköz
Bodrogközi friss csárdás 1
C (N)

Lively csardas of Bodrogköz 1

Bodrogközi friss csárdás 2
C (N)
Csardas of Bodrogköz 2
Bodrogközi friss csárdás 3
C (N)
Liveky csardas of Bodrogköz 3
Bodrogközi verbunk
Vb
Verbunk of Bodrogköz
Bogár imre balladája
C (N)
Ballad of Bogar Imre
Bogártelki friss csárdás
C
Lively csardas of Bogártelk
Bogártelki lassú csárdás
C
Slow csárdás of Bogártelk
Bogyiszloi csárdás
C
Csardas from Bogyiszlo
Bogyiszloi csárdás 1
C
Csardas from Bogyiszlo 1
Bogyiszloi friss-csárdás
F
Lively csardas from Bogyiszlo
Bogyiszloi friss-csárdás 1
F
Lively csardas from Bogyiszlo 1
Bogyiszloi tanc
C (N)
Dance from Bogyiszlo
Bogyiszloi tanc 1
C (N)
Dance from Bogyiszlo 1
Bogyiszloi tanc 2
C (N)
Dance from Bogyiszlo 2
Bogyiszloi tanc 3
C (N)
Dance from Bogyiszlo 3
Bogyiszloi tanc 4
C (N)
Dance from Bogyiszlo 4
Bogyiszloi tanc 5
C (N)
Dance from Bogyiszlo 5
Bogyiszlói ugrós
U
Jumping dance of Bogyiszló
Bogyó, bogyó, szőlőbogyó
C
Berry, berry, grape-berry
N.A. Bojtárlegény őrzi
C
The shepherd boy watches
Bojtár volt a nagyapám
C (N)
My grandfather was a cowboy
Boka kesergő
C
Ankle lament
Bökönyi friss csárdás
F
Csárdás of Bököny
Bökönyi verbunk
Vb
Verbunk of Bököny
Bokorugró selyemszoknya
C
Hopping silk skirt
Bolond, aki szerelmes
C
Fool who's in love
Boriska Csárdás
C
Boriska Csardas
Borsodi csárdás
C
Borsod csardas
Borsodi csárdás 1
C
Borsod csardas 1
Borsodi csárdás 2
C
Borsod csardas 2
Borsodi csárdás 3
C
Borsod csardas 3
Borzavári legénybanda, de ugye bizony, úgy
C (N)
The gang of lads of Borzavar, are so
Botalávaló juhásznótá
C (N)
Botalávaló shepherd song
Botalávaló juhásznótá 1
C (N)
Botalávaló shepherd song 1
Boxi csárdás
C
Boxi Csardas
Branovsky Verbunk
Vb
Branovsky Verbunk
Búbánatos annak az élete
C
Life it is sorrowful
Budaligeti friss (Toki indicatif)
F
Budaliget fast
Budapest csárdás
C
Budapest csárdás
Budapesten nem tudják a nevemet
C
My name is not known in Budapest
Búra, búra
C
Grief, grief
Bűvös csárdás
F
Magic csárdás
Búza, búza, de szép tábla búza
C (N)
Wheat, wheat, lovely wheat field
Búzavirág, de gyönyörű a te színed
C
Cornflower, what lovely colour
Búzavirág, pipitér
C
Cornflower chamomile
Cica csárdas
C
Pussy cat csárdás
Cickom, cickom
C (N)
My kittens, my kittens
Cickom csárdás
C
Cickom csárdás
Cifra nóta, csárdás
C
Showy song, csárdás dance
Cifra szűröm szögre van akasztva
C
My ornate cloak hanging on a nail
Cigándi csárdás
C
Csardas form Cigánd
Cigándi csárdás 1
C
Csardas form Cigánd 1
Cigándi csárdás 2
C
Csardas form Cigánd 2
Cigándi csárdás 3
C
Csardas form Cigánd 3
Cigándi csárdás 4
C
Csardas form Cigánd 4
Cigándi csárdás 5
C
Csardas form Cigánd 5
Cigándi csárdás 6
C
Csardas form Cigánd 6
Cigándi csárdás 7
C
Csardas form Cigánd 7
Cigándi csárdás 8
C
Csardas form Cigánd 8
Cigándi csárdás 9
C
Csardas form Cigánd 9
Cigándi csárdás 10
C
Csardas form Cigánd 10
Cigándi csárdás 11
C
Csardas form Cigánd 11
Cigándi csárdás 12
C
Csardas form Cigánd 12
Cigándi csárdás 13
C
Csardas form Cigánd 13
Cigándi csárdás 14
C
Csardas form Cigánd 14
Cigándi csárdás 15
C
Csardas form Cigánd 15
Cigándi csárdás 16
C
Csardas form Cigánd 16
Cigány,cigány,mert vagy cigány
C
Gypsy, gypsy, but you are gypsy
Cigány csárdás
C
Gipsy csardas
Cigány csárdás 1
C
Gipsy csardas 1
Cinege, cinege cinegemadár
C
Chickadee, chickadee, chickadee bird
Cinege, cinege, aranyos pintyőke
C (N)
Chickadee, chickadee, golden little finch
C mol koncert csárdás
C
C mol concert csardas
Csak azért iszom én
C
The only reason why I drink
Csak azért, csak azért
C
For all that, for all that
Csak, (csak, csak) az esik nékem keservesen
C (N)
All, (all, all) I feel bitter for
Csak az üres kalász
C
Only empty ears
Csakugyan, csakugyan nem járja
C
Truly, truly it's not fitting
Csak úgy mondom magának
C (N)
I'm just telling you
Családban marad
C (N)
Remains family
Csalfa csárdás
C
Deceitful csárdás
Csalj el édes
F
Lure me honey
Csallóközi verbunk
Vb
Verbunk of Csallóköz
Csallóközi verbunk 1
Vb
Verbunk of Csallóköz 1
Csallóközi lassan
C
Slow csardas of Csallóköz 2
Csallóközi friss
C
Lively sardas of Csallóköz
Csardas 1814
C
Csardas 1814
Csárdás c moll
C
Csárdás C Minor
Csárdás D dur
C
Csárdás D Major
Csárdás fantázia
F
Csárdás fantasy
Csárdás Száztagú Cinányzenekar (Kör csárdás)
C
Csárdás Budapest Gipsy Oochestra
Csárdás variaciok egy temara
C
Czardas variations on a theme

Császárszállási csárdás

C (N)
Csardas of Császárszállás

Császárszállási csárdás 1

C (N)
Csardas of Császárszállás

Császárszállási csárdás 2

C (N)
Csardas of Császárszállás 2

Császárszállási csárdás 3

C (N)
Csardas of Császárszállás 3
Csebogár, csebogár, sárga csebogár
C
May-bug, may-bug, yellow may-bug
Csendül a nóta
C
The sound of song (classical theme)
Csendül a nóta 2
C
The sound of song
Csepereg az esö, nem akar elallni
C (N)

The drizzle did not want to withdraw

Cserepes a babám háza
C
My babe's house is roof-tiled
N.A. Csiba feszesen
C
Csiba dance - stiffly
Csíki verbunk
Vb
Verbuunk of Csik
Csikós csárdás
C
Cowboy csárdás
Csillag csillag, de sokat vándorolsz
C (N)
Star, star, how you wander
Csillogó, szép a Balaton
C
Sparkling, the Balaton is beautiful
Csinom Palkó, Csinom Jankó
C (N)
Csinom Palkó, Csinom Jankó
Csipd meg bogár
F
Sting beetle sting!
Csitt babám hej, de jó volt az este
C
Hush my love, how great was last night
Csitt csak, rózsám hallod
C (N)
Hush, my baby listen,
Cső, cső, cső, kukoricacső
C
Ear, ear, ear, corn-ear
Csodát tett a Badacsony
C
Badacsony mountain did the miracle
Csókért vigyáz a faluba
C (N)
Careful kiss to the village
Csókos szájá a babám
C
My love has kissing lips
Csókot kérnék, édesem
C
I'm asking for a kiss, my sweet
Csókra csókot
C
Kiss for a kiss
Csongorádi bíró lyánya Mariska
C
Marie the daughter of Csongorad's judge
N.A. Csopaki bort iszogatok
C
I'm drinking Csopak wine
Csuhaha, lehajlott a diófának az ága
C (N)
Huhaha! The branches of the nut-tree droop Csuhaha
Csűrös csárdás
F
The barn csárdás
Csütörtökön este, jártam nálad lesbe
C (N)
Thursday evening, I was spying on you
Cudar ez a világ
C
This world is wicked
Dalolgatva járom a nagy világom
C
I sing while travelling the world
Dámóci csárdás
C (N)
Csardas of Damoc
Dámóci csárdás 1
C (N)
Csardas of Damoc 1
Dámóci csárdás 2
C (N)
Csardas of Damoc 2
Darumadár magasan száll
C (N)
Cranes fly very high
Darutollas legény voltam
C
I was a crane-feathered lad
Dávodi friss csárdás
C (N)
Slow csárdás of Dávod
Dávodi lassú
C (N)
Slow csárdás of Dávod
De én csókot nem adnék egy
C (N)
But I would not give for a kiss
De ez a kislány akkor szomorkodik
C
This girl is sorrowfull
De jó kis csárdás
C
But good small csadas
De jó prímás van itt a csárdában
C
The band leader in this csarda is good
De jó reggel vissza bújni az ágyba
C
Early in the morning it's good to cuddle in bed
N.A. De kevés bor fér bele egy literbe
C
Yet little wine goes into a liter
De látod mondtam ne higgyél
C
See I told you not to believe lads
Delta csárdás
C
Delta csardas
De mikor hozzád jártam (lakodalmas)
C (N)
When I was seeing you (wedding csardas)
De szeretnék, de szeretnék fenyőfaág
C
Oh how I wish to be a pinebranch
De szeretnék madár lenni
C
How I'd love to be a bird
De szeretnék rámás csimát viselni
Vb
How I'd love to wear welted boots
De szeretnék tölgyfa lenni
C (N)
I'd love to be an oak tree
De sok eső, de sok sár
C
Lots of rain, lots of mud
De szeretnék hajnalcsillag lenni
C (N)
How I'd love to be the Morning star
De szeretnék tölgyfa lenni C (N) I'd love to be an oak tree
De széretnem látni azt a csizmadiát
C (N)
How I would like to meet a bootmaker
De tudnék én olyan asszonyt szeretni
C
But I could love a woman
Debreceni kaszárnya
C (N)
The barracks of Debrecen city.
Debrecenbe kéne menni
C (N)
One should go to Debrecen
Debreceni verbunkus
Vb
Debrecen verbunk
Debreceni lány
C
Debrecen girl
Dél-alföldi csárdás
C
Csárdás of South-Alföld
Dél-alföldi ugrós
U
Jumping dance of South-Alföld
Dél-alföldi ugrós 1
U
Jumping dance of South-Alföld 1
Dél-alföldi ugrós 2
U
Jumping dance of South-Alföld 2
Dél-alföldi ugrós 3
U
Jumping dance of South-Alföld 3
Dél-alföldi ugrós 4
U
Jumping dance of South-Alföld 4
Dél-alföldi ugrós 5
U
Jumping dance of South-Alföld 5
Dél-alföldi ugrós 6
U
Jumping dance of South-Alföld 6
Dél-alföldi ugrós 7
U
Jumping dance of South-Alföld 7
Dél-alföldi ugrós 8
U
Jumping dance of South-Alföld 8
Dél-alföldi ugrós 9
U
U Jumping dance of South-Alföld 9
Dél-alföldi ugrós 10
U
U Jumping dance of South-Alföld 10
Dél-alföldi ugrós 11
U
U Jumping dance of South-Alföld 11
Dinnye, dinnye
C
Melon, melon
Dínom-dánom a rézangyalát
C
Merry-merrily by jove
Dióskáli pogányvár tövében
C
At the bottom of heathen castle in Dióskál
Díszpalotás (rész)
C
Díszpalotás (part)
Dobj egy csókot felém
C
Throw me a kiss
Dobri csárdás
C
Dobri csárdás
Doktor bácsi elhoztam a babámat
C
I brought my girl doctor
Doktor uram, doktor uram
C
Oh doctor, oh doctor
Domboldalon áll egy öreg nyárfa
C (N)
On the hillside stands one old poplar tree
Dsizpalotas (elso rész csak)
P
Parade palace dance (first part oly)
Dunántúli csárdás
C (N)
Csardas of Transdanubia
Dunántúli csárdás 1
C (N)
Csardas of Transdanubia 1
Dunántúli csárdás 2
C (N)
Csardas of Transdanubia 2
Dunántúli csárdás 3
C (N)
Csardas of Transdanubia 3
Dunántúli ugrós
U
Jumping dance of Transdanubia
Dunántúli ugrós 1
U
Jumping dance of Transdanubia 1
Dunántúli ugrós 2 (= Hol jártál az éjjel( N))
U
Jumping dance of Transdanubia 2
Dunántúli ugrós 3
U
Jumping dance of Transdanubia 3
Dunántúli ugrós 5
U
Jumping dance of Transdanubia 5
Dunántúli ugrós 6
U
Jumping dance of Transdanubia 6
Dunántúli ugrós 7
U
Jumping dance of Transdanubia 7
Dunántúli ugrós 8
U
Jumping dance of Transdanubia 8
Dunántúli ugrós 9
U
Jumping dance of Transdanubia 9
Dunántúli ugrós10
U
Jumping dance of Transdanubia 10
Dunántúli ugrós 11
U
Jumping dance of Transdanubia 11
Dunántúli ugrós 12
U
Jumping dance of Transdanubia 12
Dunántúli ugrós 13
U
Jumping dance of Transdanubia 13
Dunántúli ugrós 14
U
Jumping dance of Transdanubia 14
Dunántúli ugrós 15
U
Jumping dance of Transdanubia 15
Dunántúli ugrós 16
U
Jumping dance of Transdanubia 16
Dunántúli ugrós 17
U
Jumping dance of Transdanubia 17
Dunántúli ugrós 18
U
Jumping dance of Transdanubia 18
Dunántúlon nagy híre van
C
 Famous in all Transdanubia
Dunaszentbenedeki csárdás
C (N)
Csardas from Dunaszentbenedek
Duvos csárdás
C
Duvos csardas
Ébred a tavasz
C
Spring is awakening
Ecsédi csárdás
C (N)
Csardas from Ecséd
Ecsédi csárdás 1
C (N)
Csardas from Ecséd 1
Ecsédi friss csárdás
C (N)
Lively csardas from Ecséd
Ecsédi tánc
C (N)
Damce from Ecséd
Édesanyám, a kendőm
C (N)
Dear mother, my kerchief
Édesanyám a rózsa, a rózsa
C (N)
My mother rose, rose
Édesanyám, csak egy a kérésem
C (N)
Dear mother, I have but one request
Édesanyám. de víg voltam
C (N)

Mother. but I was gay

Édesanyám, édesanyám mit csináljak
C
Mother, my mother what to do

Édesanyám gyújts gyertyára

C (N)
Dear mother, light the candle
N.A. Édes anyám kiállott a kapuba
C
My sweet-mother stood at the gate
Édesanyám, lelkem, ne sirasson engem
C (N)
My mother, my soul, do not weep for me
Édesanyám mindig
C
Always my sweet mother
Édesanyám mondja meg
C
Tell me dear mother
Édesanyám ne haragudj énreám
C
Don't be angry my sweet mother
Édesanyám nem tudok elaludni
C (N)
I can't sleep, sweet mother
Édesanyám ne neheztelj
C (N)
Do not resent my mother
Édesanyám olyan vizet adott (Kalocsai mars)
C (N)
My mother gave me such water (March of Kalocsa)
Édes kedves tekintetes asszony
C
Sweet, dear, prestigious woman
E dur friss
C
E Major fast
Ég a kunyhó
C (N)
The sky shack
Ég a szívem, eloltani nem bírom
C
Heaven in my heart, I can not stop it
N.A.. Eger felől jön egy üvegintó
C
A glass carriage approaches from Eger
Egervári verbunkus
Vb
Eger castle verbunk
Egészégére
C
Cheers
Egy assaznyak két eladó lánya
C (N)
A woman with two daughters for sale
Egy asszonynak kilenc lánya
C (N)
A woman's nine daughters
Egy takarítónő lehet büszke (Czech?)
C
A cleaning woman may be proud
Egy cica, két cica
C
One kitten, two kittens
Egy éjszaka csak egy szál Hold világít
C
In one night there is only one moon
Egy este Bökönyben
C (N)
A night in Bököny
Egy friss
F
A lively
Egy kicsi ház van domb tetején
C (N)
There's a small house on top of the hill
Egy kis éji szerelem
C
A Little Night Love
Egy lityi, két lityi
C
One liter, two liter...
Egy meg egy az kettő
C
One plus one equals two
Egy meg egy az kettő éppen
C
One plus one is exactly two
Egy szál harangvirág
C
Egy szál harangvirág
Egyszer volt egy legényke
C
Once there was a young lad
Egyvalakit megcsókolni
C
Someone to kiss
Ej, a titkos szerelem
C (N)
Hej, a secret love
Éjfél felé benézek egy kis házhoz
C
Near midnight I look into a little house
N.A.. Ej haj vasárnapig nem találok
C
Oh boy, I won’t find one till Sunday
Ej haj Zsubri pajtás (Sárközi csárdás)
C (N
Hurrah Zsubri chum (Sobri Jóska)
Ej. most jöttem Gyulárol
C (N)
Hey, I just got Gyula
N.A. Ejnye de megjártam
C
Fie, I made a bad bargain
Ejnye, de (be) jó lakodalom
C
My, what a fine wedding
Eladtam egy pej csikót
C
I sold a brown foal
Elapadt a patak vize
C
The brook's water has dried up
Eldugta a pincekulcsot az asszony
C
The wife hid the cellar key
Elég széles a bihari határ
C
The Bihar border is fairly wide
Elég volt a legényélet
C
 Enough of bachelor life
Elejbe, elejbe, pej lovam elejbe
C (N)
Head-off, head-off, head-off my colt
Élet, élet
C
Live, live
Életemben mindig szépet
C (N)
My life is always beautiful
Elhervad az a lány (a fű) mit a kasza levág
C
A girl (-grass) withers when cut
Elindulnak a cigányok
C
The gipsies started......
Elindultak a cigányok kapálni
C N
The gypsies are going to till
Elindúlt már Pest felé a vonat
C
The train has left for Pest
Eljárok én tihozzátok
C
I'll call on you
El kell menni katonának
C
One must join the regiment
Elmegyek én
C
I will go to you
Elmegyek én a kocsmába
C
I am going to the pub
Elment a rózsám Amerikába
C
My love went to America
Elmentem én tihozzátok
C
I went to you
Elsögulyán harangoznak
C (N)
First Herd bells
Elszaladt a lovam
C (N)
My horse bolted
Eltiltott az asszony
C
My woman forbade
Eltörött a kerekem
C
My wheel broke
Elvirágzott a pipacs
C
The red poppy ceased flowering
Elveszett a lovam
C (N)
I lost my horse
Elvesztettem a legény életemet
C
I lost my bachelor life
Emlékézes Rácz Aladárra
Verb
Remembering Aladar Racz
Én az éjjel nem aludtam 1
C (N)
I didn't sleep last night 1
Én az utcán le s fel járok
C (N)
I go up and down the street
Én Istenem adjál esőt
C (N)
My God, let it rain
Én Istenem tégyen csodát
C (N)
My God, make a miracle
N.A. Én miattam sose törd a fejed
C
Don't you worry about me
Én sose vitatom, hiszem
C
I thin I never argue with that
Én vagyok a, én vagyok a Kunsági fi
C (N)
It's me, it's me, the son of the Kunság
Én vagyok a csongorádi gulyás
C
I'm the cowboy from Csongorád
Én vagyok a falu rossza egyedül (mulatos)
C (N)
 I'm the real rascal of the village
Én vagyok az őrmesterúr
C
I'm the seargent's best soldier
Én voltam az apámnak/anyámnak legkedvesebb
C (N)
I was my father's favorite (1st verse)
Énekel csárdást
C
Singing a csardas
Ennek a kislánynak
C
This girl has a short skirt
Enikő friss
F
Enikö fast
Erdélyi cigánydal
C
Transsylvanian gypsy song
Erdo, erdo, erdo, de szép kerek erdo
C (N)
Woods, woods, nice round woods.
Erdő erdő erdő Marosszéki (kerek) erdő
C (N)
Woods, woods, woods around Marrosszék
Erdő, erdő, kerek erdő, jaj de messzire ellátszik
C (N)
Woods, woods, round woods, seen so far
Erdő melett nem jo lakni
C (N)
It's not good to live next to a forest
Erdö mellett nem jó lakni 1
C
It's not good to live next to the woods
Erdő szélen fütyül a rigó
C
By the forest a thrush is singing
Eresz alá álltam
C
I stood under the eaves
Eresz alatt csivitelik
C
Chirping from the eaves
Eresz alatt csüng a piros paprika
C
Red paprika hangs under the eaves
Eresz alatt fészkel a fecske
C (N)
Swallows nest under eaves
Erre, arra, a borona élén
C (N)
Here, there, on the harrow blades
Erre gyertek nincsen sár
C (N)
Come this way there is no mud
Erre gyertek nincsen sár 1
C (N)
Come this way there is no mud here 1
Erre nézek, arra nézek
C
Looking this way and that
Esik az eső még sincs sár
C (N)
It is raining yet no mud
Esik az eső, mennydörög
C
Rain is falling, the sky thundering
Esik eső de nem ázok
C (N)
It's raining but I'm not wet
Esik eső, majd lesz mező
C
It's raining, we'll have good pasture
Esik eső, sáros lett a nagy utca
C
It's raining, the main road is mud
Esik eso, szép csendesen csepereg
C (N)
It's raining with gentle raindrops
Esik eső szép csendesen csöpörög
C (N)
It's raining with gentle raindrops
Esik eső; szép csendesen esik
C (N)
It's raining, falling gently quiet
Esküvő lesz nemsokára
C
Soon there'll be a wedding
N.A. Este, egy őszi este
C
Night, an autumn night
Estefelé a faluban kiülnek a kapuba a leányok
C
In the evening girls sitting near the gate of the village
Estefelé a szomszédék Pistája
C
Steve from neighbourhood, at night time
Esteledik a faluban, haza kéne menni
C (N)
Evening in the village, time to go home
Este van, este van de nem minden lányak
C (N)
It is evening, but not all girls
Este van már, késő este (kilencet) 1
C (N)
It's night, late at night (nine) 1
Este van már, késő este (kilencet) 2
C (N)
It's night, late at night (nine) 2
Este van már késő este, vincellérnek
C (N)
It's night, late night, vintners are happy
Este virágzik a repce
C
Rapeseed flowers blooming in the evening
Esti égen ragyognak a csillagok
C
Stars shine in the night sky
Esti (Öszi) szellő szállt a kéklő Balatonra
C
An evening / fall breeze on L.Balaton
Esztendőben egyszer esik Vizkereszt
Vb
Twelfth Night comes but once a year
Eszterág, csutora
C
Stork mouthpiece
Ez a kicsi szegelet
C (N)
Thes smaal segment of life
Ez a kislány akkor sir
C (N)
This girl cries whenever
Ez a kislány bánatos
C
This is the regretful girl
. Ez a kislány gyöngyöt füz
C (N)
This girl is stringing pearls
Ez a kislány jaj, de hamis
C
Oh this girl, she's so untrue
Ez a kislány megy a kútra
C (N)
This girl goes to the well
Ez a kislány most kezd nekem tetszeni
C
This girl starts to appeal to me
Ez a kislány papucsot varratott
C
This girl had a slipper made
Ez a kislány sárga cipött varratott
C (N)
This girl sew yellow shoes
Ezt a kislányt igazán, csakugyan, nem az anyja
C (N)
Truly, her mother did not raise this girl
Ez a legény kiment az erdöbe
C(N)

The crew went out in the woods

Ez a legény nyalka is
C
This lad is dashing
Ez a tábla kukorica de sárga,
C (N)

This tboard with only yellow corn

Ez a világ!
C
This world!
Ez a vonat most van indulóban
C (N)
This train is about to start
Ezerével terem
C
Thousands of perennials
Ezt a kislányt nem az anya nevelte
C (N)
This girl is not brought up by her mother
Fabian Pista.
C (N)
Fabian Pista.
Faggyúgyertyát égetek én
C
I light a tallow candle
Fagyú gyertyát égetek én
C
My candle burns for you Fagyú
Fagyban, közepében a télnek
C
In frost, in the middle of winter.
Fáj a fának, ha megvágják
C
A tree hurts, when you cut it
Fáj a kutyám bal lába
C
My dog's left leg is hurting
Falusi idill
C
Village idyl
Falu szélén a
C
At the edge of the village
Falu végen van egy ház
C (N)
There is this house at the end of the village
Favilla, fakanál, fatányér
C (N)
Wooden fork, wooden spoon, wooden plate
Fehér galamb száll a levegőben
C
White pigeon is flying in the air
Fehér gyolcsbol
C
My shirt is white linen
Fehér kapcát
C (N)
White foot-cloth
Fehér kendöt lobogtat
C
Waving a white kerchief
Fehérvar Verbunk (elso rész csak)
Vb
Verbunk of Fehérvar (first part oly)
Féj a szivem meghalik a gyűrűért
C (N)
My heart aches, dying for the ring
Fekete a kökény
C
Blackthorns are black
Fekete babám
C
Black baby
Fekete gyűrű fa sátor
(C) N
Black ring wood tent
Feketelaki csárdás
(C) N
Csardas from Feketelak
Fekete lisztből sütik a jó kenyeret
(C) N
Good bread is baked from dark flower
Fekete ribiszke
C
Black currant
Fekete szemed
C
Your deep black eyes
Fekete tyúk szemegeti a meggyet
C (N)
Black hen is picking sour cherries
Felállott a nyakkendöje
C
His necktie stood up
Feleségem, Sára
C
Sara, my wife
Felvidéki verbunk
Vb
Recruiting dance of Felvidék
Felkelt már
C (N)
The morning star is out
Felkötöm a rézsarkantyúm
C
I tie on my copper spurs
Felmászott a kakas a létrára
C
The cockerel jumped on the ladder
Felmásztam a kemencére
C (N)
I climbed on top of the oven
Félredobom józanságom
C
The heck with sobriety
Félrevágom a kalapom
C
I tilt my hat
Felsö Tisza vidéki csárdás
C (N)
Csardas from rural Tisza
Felsotiszavidéki pásztorbotoló
C (N )
Shepherds stickdande of rural upper Tisza
Felsotiszavidéki pásztorbotoló 1
C (N)
Shepherds stickdande of rural upper Tisza 1
Felsütött a nap a báró házára
C (N)
The sun in the upper house of the Baron
Felszállott a kakas a meggyfára,
C (N)
Te cock ascended the cherry tree
Felszállot a páva
C (N)
Up flew the peacock
Felszállott a vadgalamb
C
The dove has flown away
Felültem a kemencére
C (N)
I sat onto the oven
Felvégi ház, alvégi ház
C
Uptown house, downtown house
Felverem a rézsarkantyúm taréját
C (N)
I will mount my copper spurs
Felvidéki csárdás
(C) N
Csardas of Felvidék
Felvidéki csárdás 1
(C) N
Csardas of Felvidék 1
Felvidéki friss csárdás
C (N)
Lively csardas of Felvidék
Fenyö, fenyö, de magas fenyö
C
Pine, pine, very tall pine
Férjhez adták a nénémet a báró fiához 1
C (N)
My aunt was married to the son of the Baron 1
Férjhez megyek anyám
C
Mother, I'm getting married
Férjhez ment a falu legszebb lánya
C
The village beauty got married
Fiatal a feleségem
C
My wife is young
Finálé csárdás
C
Finale csardas
Fiumei kikötőben áll egy hadihajó
C (N)
A warship lies in the harbour of Fiume
Flóriska csárdás
C
Floriska csárdás
Fodrozik a Tisza vize
C
The Tisza waters are rippling
Fölseregi dobogós hid alatt
C (N)
During Fölserek podium Bridge
Friss a csárdás
F
The csárdás is lively
Friss a csárdás jó a nóta
C
The dance is lively, the song is good
Friss a dur concert
F
Lively A Major concert
Friss csárdás (Lakatos Sándor)
F
Lively csárdás (Lakatos Sandor)
Friss csárdás
F
Lively csárdás
Friss C moll
F
Lively C Minor
Friss csárdas (A mol concert)
F
Lively csárdás (A minor)
Friss csárdás Buffo
F
Lively csárdás (Buffo)
Friss Csárdás (Voros Kalman)
C
Friss Csardas (Voros Kalman)
Friss G Dur
F
Lively G Major
Fújja a szél a magas jegenyét
C
The winds bend the tall poplars
Furcsa ez a história
C
This is a strange story
N.A. Futok egy kislány után
C
I'm chasing this girl
Fütyülök rád, világ
C
Heck with you world
Gábor Áron rézágyúja
C (N)
The copper cannon of Áron Gábor

Gábor Áron rézágyúja 1

C
The copper cannon of Áron Gábor 1
Gagybátori csárdás
C (N)
Csardas of Gagybátor
Gagybátori csárdás 1
C (N)
Csardas of Gagybátor 1
Galga-menti csárdás
C (N)
Galga-menti csardas
Galgamenti páros verbunk
Vb
Verbunk of Galgamenti Doubles
Garibaldi csárdás kiskalapja
C (N)
Garibaldi's little jaunty hat (1848 song)
G-dur-friss
F
G Major -lively
Gerencséri utca, végig piros rózsa
C (N)
Street of Gerencsér, all covered with roses
Gergely járás
C
Gregory custom (religious)
Gödöllői akácerdő
C
The acacia forest of Gödöllő city
Gödöllői csárdás
C
Csardas from Gödöllő
Gödöllői kaszárnya
C
Fort of Gödöllő
Gólya gólya hosszúlábú gólya
C (N)
Stork, stork, long legged stork
Golyamadár odafenn a magas égen ("Jaj Mama")
C (N)
Stork high up in the sky ("Oh Mama")
Gömöri csárdás
C (N)
Csardas of Gömör
Gömöri csárdás 10
(C) N
Csardas of Gömör 10
Gömöri csárdás 11
(C) N
Csardas of Gömör 11
Gömöri csárdás 12
(C) N
Csardas of Gömör 12
Gömöri friss
C (N)
lLively csardas of Gömör
Gömöri friss 1
C (N)
lLively csardas of Gömör
Gömöri verbunk
(Vb) N
Verbunk of Gömör
Gondja van a leánynak
C
The girl is worried
Gyalogút, kocsiút
C
Walkway, roadway
Gyáva legénynek
C (N)
Oh, bashful young men
Gyere be, gyere be, de gyere be,
C (N)
Come in, come in, but come on
Gyere be rózsám, gyere be
C
Come in my love, come on in
Gyere, cigány, muzsikáld a nótámat
C
Come gypsy, play my song
N.A. Gyere Kati
C
Let's go Kate
Gyere kislány, édes kislány
C
Come girl, sweet girl
Gyere prímás közelebb
C
Come closer band-leader
Gyere rózsám, este guzsalyasba
C (N)
Come my love, to the evening spinning
Gyere rózsám, fogd a kezem
C
Come my rose, hold my hand
Gyere velem kiskertembe, szép leány
C
Come with me in my little garden fair lady
Gyermati csárdás
C
Gyermati csardas
Gyerővásárhely csárdás 1
C
Csárdás from Gyerővásárhely 1
Gyerővásárhely csárdás 2
C
Csárdás from Gyerővásárhely 2
Gyertek ide, budapesti cigányok
C
Come here, gypsies of Budapest
Gyerünk egy lagziba
C
Go on, pretended marriage
Gyöngytánc
C (N)
Pearl Dance
Gyöngyvirágos a türei nagytemplom
C (N)
The church of Türe is full of lilies
Györgyfalvi Csárdás
C
Györgyfalva csardas
Györi friss
F
Lively from Győr
Györkei verbunk
Vb (N)
Verbunk from Gyorke
Gyors csárdás 2
C
Lively csárdás 2
Gyors csárdás 3
C
Lively csárdás 3
Gyors Csárdás 4
C
Lively csárdás 4
Gyors csárdás (Rácz L)
C
Lively csárdás (Rácks L)
Gyors csárdások
F
Quick csardas
Gyors tipegő csárdás
F
Quick-step csárdás
Ha a csillag
C (N)
In the stars
Ha a jó bor megöregszik
C
As good wine ages
Ha a kakas kukorékol
C
If a cock crows
Ha akarok, szombat estét csinálok
C (N)_
If I want, I can make like Saturday
Ha a szél nem fújja
C (N)
If the wind does not blow
Ha a szívem kőből lenne faragva
C
If my heart were of stone
Ha a Tisza meg a Duna
C
If the Tisza and the Danube
Ha benyúlok a kislajbim zsebébe
C (N)
If you reach into your pocket.. kislajbim
Ha bemegyek a dobozi csárdába
C (N)
When I enter the box inn
Ha bemegyek a kis trombitás csárdába
C

When I enter the trumpet band tavern

Ha bevágik az én árva fejemet
C (N)
If they bash my poor head
Ha egy kislány felmegy Budapestre
C
If a girl goes to Budapest
Ha egy kislányt a szerelem utolért
C
When love overtakes a girl
Ha Elmegyek, Ha Elmegyek
C
When I leave, when I leave
Ha én nekem ha énnekem
C
If for me, if for me
Ha felülök a lovamra
C
When I mount my horse
Ha kimegyek én a rétre kaszálni
C (N)
When I go reaping in the meadow
Ha látom a fergetek elejét
C
When I see the coming of the storm
Ha lemegyek a pincébe
C
If I go down the cellar
Ha ma péntek, holnap szombat
C (N)
If today is Friday, tomorrow is Saturday
Ha mégegyszer húsz esztendős
C
If I would be twenty once again
Ha meghalok a síromon (mulatós)
C
If I die in my grave
Ha megnövök
C
If I grow up
Háborog a Balaton
C
The Balaton lake is stormy
Hacacáré, hacacáré, hacaca
C
Hacacáré, hacacáré, hacaca
Hadik óbester nótája
C
General Hadik's song
Hajdanában a babámmal
C
One time with my sweetheart
Hajdanában divat volt a kakukkóra
C
One time cockoo-clocks were in fashion
Hajdúsági csárdás
C (N)
Csardas of Hajdúság
Hajdúsági csárdás 1
C (N)
Csardas of Hajdúság 1
Haj, haj, haj, letörött a galy
C (N)
Ho,ho,ho, the branch broke
Hajlik a rózsafa, hajlik a lány
C (N)
Rosebush bends, a girl bends
Hajlik a rózsafa 2
C
The rose tree bows down 2
Hajnal hasad
C
Dawn is breaking
Hajnalodik, közeleg a reggel
C (N)
It's dawn, morning is coming
Hajnalom csillagom
C
My sunrise, my star
Halászlegény hálójával Balatonban halászott
C
Fisherman netted fish in Lake Balaton
Halkan pengesd ezt a csárdást
C
Pluck this csárdás softly
Hallja maga barna
C
Listen you brunette
Hallja-e, hallja-e szép violám
C
Do you hear, do you hear my flower
N.A. Hallja maga gavallér, de gavallér
C
Listen you, my cavalier genltleman
Hallja maga gavallér 1
C
Listen you, my cavalier 1
Halljátok-e túrkevei lányok
C (N)
Listen here girls of Turkeve
Halljátok cigányok
C
Gypsies, you can hear
Hallod-e nótás füttyös, szép madár
C
Can you hear, whistling pretty songbird
Hallod e te csiga biga
C
Listen you teeny snail
Halljátok-e túrkevei lányok
C (N)
Listen here girls of Turkeve
Hallod rózsám, Katika
C
Listen my rose, my little Kati
Hallod Zsuzsika, szól a muzsika
C
Listen oh Suzy, the sound of music
Halványpiros szirmát
C
Pale red petal of rose
Hamis a szerelem
C
Love is false
N.A. Hamis az én babám lelke
F
My girl's heart is untrue
Hangulatok egy kórógyi lakodalomból
C (N)
Moods is a wedding merrymaker of Kórógy
Hap, hap, farsang
C
Hop, hop, carnival time
N.A. Haragszanak A Cigányok
C
The gypsies are angry
Haragszom az olyan szóra 1
C (N)
I hate such talk.
Haragzik a rózsám, az én violám
C
My rose is angry, my flower won't
Haragszik a Váci kapitány
C
The captain of Vac is angry
Haragszik az édesanyám, mert járok a lányok
C
My mother is furious, I'm chasing girls
Haragszik az édesanyám, hogy én megházasodtam
C
My mother is upset that I got married
Harangoznak Szebenbe, Szebenbe
C (N)
The bells are ringing in Szeben
Hármat rikkantottam
C
Thrice I yelled
Hármat tojott a fekete kánya
C (N)
The black kite laid three eggs
Harmatos a kukorica levele
C
The corn leaves are dewy
Harmatos a kukorica levele 1
C (N)
The corn leaves are dewy 1
Hármat rikkantott már
C
Three had shouted
Harminchárom rózsafámon
C
On my 33 rosetrees
Három a tánc mindhalálig
C (N)
Three dances till death
Harom bokor ribizli
C (N)
Three (red) currant bushes
Három Bokor Saláta Csárdás
C (N)
Three heads of lettuce (csárdás)
Három éjjel, három nap
C (N)
Three nights, three days
Három görbe legényke
C (N)
Three curve lad
Három hordó borom van
C (N)
I have three barrels of wine
Három hordó szilváni
C
Three barrels of sylvaner-wine
Három kakas, három réce
C
Three cocks, three ducks
Háromlábú csizmadiaszék
C
Three legged boot chair
Három napja mulatok a csárdában
C
Three days I've been carousing in the inn
Háromnapos lakodalom
C
A three-day wedding feast
Három sós perec
C
Three salty pretzels
Háromszor hét, huszonegy
C
Three times seven, twenty-one
Három ürü, nem egy ürü (egész csorda)
C
Three sheeps aren't a herd
Hat nap óta szól a nóta
C (N)
For 6 days sounds the singing
Hatvágás Vebunkos (elso rész csak)
Vb
Verbunk of Hatvágás (first part oly)
Ha vihar van
C
If there is a storm

Haza fiú haza, reggel van

C (N)

Home boy home, it us in the morning

Hazajöttem szabadságra
C (N)
I came home on holiday
Hazamennék, nem lehet
C
I long for home, can't go
Haza menni nem merek, nem merek
C (N)
I don't dare go home, no I don't dare
Házam ereszére rászállot egy árván maradt fecske
C
A lonely swallow flew on my rooftop
Házasodom nemsokára
C
Soon I'm to marry
Házunk elott jégverem C (N) Ice house in front of our house,
Házunk előtt, kedves édesanyám,
C (N)
Before our house, dear mother,
Házunk előtt megy egy terhes hajó
C (N)
A loaded boat passes before our house
Házunk előtt mennek el huszárok
C
Hussars march past our house
Házunk előtt van egy magas eperfa
C (N)
A tall mulberry stands before our house
Házunk elött vén diófa (mulatós)
C
The walnut tree in front of our house
H Dur Friss
F
B major friss csardas
Hegyaljai (Jászkunsági) gyerek vagyok
C (N)
I'm a mountain lad
Hegyközi csárdás
C (N)
Csardas of Hegyköz
Hegyközi csárdás 1
C (N)
Csardas of Hegyköz 1
Hegyközi lakodalmas csárdás
C (N)
Hegyköz wedding csardas
Hej, a csók az élet sója
C
Hey, kisses are the salt of life
Hej a titkos szerelem
C (N)
as before orchestra + lyrcis
Hej az anyád se sirasson te kislány
C
Hey girl, not even your mother should feel sad
Hej! Bözsi, bözsi, bözsi
C
Hej! Betty, Betty, Betty
Hej cigányok ha a babám látjátok (mulatós)
C
Hej, gipsies, if you see my love
Hej de nagyon régen volt és soká lesz
C
Oh how long ago and long to come
N.A. Hej de szörnyű messze vagyok
C
Hey how terribly far away am I
Hej, édesanyám, eresszen el a bálba
C
Oh mother, let me go to the ball
Hej, ez a szőke Maros
C
Hey, fair Maros river
Hej, hogyha a szerelem rám talál
C
Hey, when the love reaches me
Hej Kati, Kati
C
Hey Katie, Katie
Hej kendermag
C (N)
Hey hemp-seed
Hej, liba, liba
C
Hey goose, goose
Hej rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing
C (N)
Hey, rosemary, rosemary, my shirt tore off
Hej, te kislány
C
Hi girl!
Hej, tulipán, tulipán, teljes szegfű szarkaláb
C (N)
Hey tulip, tulip, carnation and larkspur
Hej zsidó lány, zsidó lány... /menyecske
C
Hi Jewish girl, Jewish girl /new bride
Hernád vize de széles
C
The Hernad river is so wide
Hervad már a virág (mulatós)
C
The flowers wither
Hideg szél fúj édesanyám
C (N)
There is a cold wind, mother dear
Hídló végén palló végén
C (N)
From one end to the other
Hipp, hopp, itt is, amott is
C (N)
Hip, hop, here and there
Híres a Balaton
C
The Balaton lake is famous
Híres hegy a Badacsony
C
Famous are the hills of Badacsony
H moll csárdás
C
H minor csardas
Hogy a ruca nem menjen a tóra
C
If a duck should not go to the pond
Hogy érzi magát
C
How are you
Hogyha a világon a bor se volna
C
In a world without wine
Hogyha nékem száz forintom volna
C
If I had that hundred Forints
Hogy jó a csók
C
How kisses are good
Hol jártál az éjjel cinege madár
C (N)
Where did you go last night little chickadee
Hol jártál az éjszaka
C
Where were you last night
Holtomiglan, holtodiglan
C
Till death do us part
Homokos, kavicsos a mi házunkeleje
C
Sand and gravel front of our house
Hopp, Juliska, hopp Mariska
C (N)
Hop, Julia. hop Maria
Horthy Miklós édesapánk
C
Miklós Horthy our father
Hortobágyi csaplárosné
C
Hortobágyi csaplárosné
Horthy Miklós Katonája vagyok (katona)
C
I am Miklos Horthy's soldier
Hortobágyi halastónál
C
By a fishpond in Hortobagy
Hortobágyi pásztordal
C (N)
Shepherd song of Hortobágy
Hosszú az én kutyám
C
Mu dog is long
Hosszú farkú fecske, szép barna menyecske
C (N)
Long tailed swallow, lovely brunette bride
Hosszú farkú fecske 1
C (N)

Long tailed swallow 1

Hosszúlábú gólyamadár
C
Long legged stork
Hosszú szárú laboda
C (N)
Long stemmed spinach Elin 1
Hosszú volt a tegnap este
C
Last night was long
Hull a fa levele, hull a hó
C
Leaves are falling, snow is falling
Hullámzik a Balaton a zalai parton
C
Balaton waves hitting the shore at Zala
Hullanak a falevelek
C
The leaves are falling
Hull a szilva a fáról most jövök a tanyáról
C (N)
Plums are falling from the tree
Hull az eső, nagy a sár
C
It's raining, it's muddy
Huncut az a toronyóra
C
The clocktower is tricky
Hunyadi László - Palotás (Princess -Palotás)
P
Palace dance of Hunyadi Laszlo
. Huszár gyerek
C (N)
Hussar lad
Huszárosra vágatom a hajamat
C (N)
I'll cut my hair hussar style
Húszon felül a legények
C
Lads over twenty
Huszterellos Verbunkus
Vb
Verbunk dance of Huszterellos
Húzd rá cigány, az angyalát
C (N)
Play, gipsy, for heaven's sake
Húzzad cigány a fülembe
C
Play it, gypsy, into my ears
Húzzad cigány a fülembe (Kórus)
C
Play it, gypsy, into my ears (Chorus)
N.A. Húzzad cigány 1
C
Play on gypsy
Ibolya Ibolya csárdás
C
Violet violet csardas
Ica rica kukorica 1 ?
C
Cob corny corn
Ici-pici kis galambom
C (N)
My tiny little dove
Ide azt a boros kancsót
C (N)
Here is the wine jug
Ide csal, oda csal
C
She tempts me here, she tempts me there
Ide, ide, gyere ide
C
Here, here, come here
Igaz mese
C
True tales
Így már jöhet a nyugdíj
C
Retirement is welcome
Ihalja, ezt a kislányt nem az anyja nevelte
C (N)
Surely, this girl was't raised by her mother
Iharfa, juharfa
C
Maple-tree, maple-tree
Illa berek nádak erek, nem leszek
C
I won't be your playtoy
Illik, ha nem illik
C
Becoming or not
Indulj Dani
C
Go Danny!
Ingó-ringó nád
C
Swaying-swinging reed
Irigyelik, hogy én téged szeretlek
C
People are envious of me because I love you
Írt a babám tegnap előtt
C
My girl wrote me the other day
Írtam én egy szerelmes levelet
C
I wrote a loveletter
Írtam én már a babámnak levelet
C (N)
I wrote a letter to my sweetheart
Írtam tegnap a babámnak
C
Yesterday I wrote my sweetheart
Írt nekem a szeretöm
C
My love wrote me
N.A Isaszegi borospince
C
Wine cellar in Isaszeg
Isten véled Bogyiszló városa
C (N)
Godspeed goodby Bogyiszló city
Ittál, ettél jlo laktál
C (N)
Drun, eaten, well live
Itt az idő Házasodom
C
It's time to marry
Itt, itt ....
C
Here, here...
Jaj, de bánom, amit cselekedtem
C (N)
I regret having done that
Jaj de csinos de takaros menyecske
C
Oh, what a pretty dainty young woman
Jaj de csuda, csuda szép ez a muzsika
C
How amazing, amazingly beautiful is this music
Jaj de hamis a maga szeme
C
Oh, your eyes are insincere
N.A Jaj, de haragos az én kis párom
F
Boy, my dear partner is angry
Jaj de kérges a tenyerem
C
Alas, my calloused palms
Jaj, de magas ez a vendégfogadó
C (N)
Oh, how high is this inn
Jaj, de nagy a setét
C
My, how black the darkness
Jaj, de nagyon régen volt
C
Oh how long ago
Jaj,de nagy viz van az utcán
C
Wow, the road is covered in water
Jaj de sáros az utcátok galambom
C
Oh my dove your street is muddy
Jaj de sáros utca
C (N)
Oh what a muddy street
Jaj, de surun sorakoznak
C
Oh, how densely lined
Jaj, de szép a Házasság
C
Wow, marriage is nice
Jaj de tuzes zalahegyi bort
C
Oh the fiery wines from Zala
Jaj, doktor úr
C
Woe, doctor
Jaj, Gömörben úgy mulatnak
C (N)
Oh, Gömör. they are enjoying themselves
Jaj Istenem de víg voltam ezelőtt
C (N)
My God how happy I was before
Jaj Istenem, mit is tettél
C
My God, what have you done
Jaj Istenem, mi lelt engem
C (N)
Oh my God, what came over me
János bácsi, dudáljon kend
C (N)
Uncle Jorh, blow your bagpipe
János Csárdás
C
John's csárdás
Jár a kislány
C (N)
It involves a little girl
Jár a korsó
C
The mug travels
Járd a táncot édes rózsám
C
Go on and dance my sweet
Járd ki lábam, járd ki most
C (N)
Let's step it my feet, step it out
Járd ki lábam, járd ki most 1
C (N)
Let's go feet, let's dance now 1
Jász verbunk
Vb
Verbunk of Jasz
Játék számomra most (Czech?)
C
It's only a game to me
Jázminbokor kihajlik az utcára
C (N)
Jasmin-bush arching to the road
Jegenyefák nem nőnek az égig
C
Poplars don't reach heaven
Jegenyefán fészket rak a csóka
C
The jackdaw nests in the poplar
Jó a lány, szép a lány
C
The girl is good, the girl is pretty
Jó bor nélkúl
C
Without good wine
Jó bort iszok, fenyőfával tüzelek (Nyírség)
C (N)
I drink good wine, fueled by juniper-brandy
Jó dolog a szerelem
C
Love is great
Jó estét kívánok Fehérvári huszárok
C
Good evening, the hussars of Fehérvár arrived
Jó szeretni, de titkosan
C (N)
Good love, but secretly
Jó szivar csárdás
C
Good cigar csárdás
Jól van dolga a mostani huszámak
C (N)
All is well for the hussar today
Jöjj ki hozzám a tanyára
C
Come to me to the farm
N.A. Jól jegyezd meg
C
Remember well
Jön a divat, megy a divat manapág
C
Fashion comes, fashions goes nowadays
Jön a tavasz, jön már
C
Spring is coming, its coming now
Jön már jön a nyár
C
Summer is coming, its coming now
Jósoltattam magamnak
C
I had my fortune read
Józanságra nagy bennem az akarat
C
Soberness is my deep desire
Józsefvárosi csárdás
C
Csardas from Josef-city district
Juhász-csárdás
C
Shepherd csárdás
Juhász csárdás 1
C
Shepherd csárdás 1
Juhász friss csárdás
C
Lively shepherd csárdás
Juhász friss csárdás 1
C
Lively shepherd csárdás 1
Juhász kutyák ugatnak
C (N)
Sheepdogs bark
Juhász vagyok
C (N)
I am a shepherd
Julcsika, Tercsike
C
Julea, Theresa
Jutka -Sára disputáltak
C
Judy and Sara are arguing
Kacskaringós bajusza van
C
Curvy mustache
Kadenciás csárdás
C
Cadence csárdás
Kadenciás csárdás-1
F
Cadence csárdás-1
N.A. Kakas nóta
C
Cockerel song
Kaláka Megkapáltuk
C (N)
Megkapáltuk bee
Kalapom, kalapom csurgóra
C (N)
My hat, my hat's on sideways
Kalapomnál (Kalapomon) piros rózsa
C (N)
Red rose on my hat
Kalocsai csárdás 1
C (N)
Kalocsa scardas 1
Kalocsai csárdás 2
C (N)
Kalocsa scardas 2
Kalocsai csárdás 3
C (N)
Kalocsa scardas 3
Kalocsai csárdás 4
C (N)
Kalocsa scardas 4
Kalocsai csárdás 5
C (N)
Kalocsa scardas 5
Kalocsai csárdás 6
C (N)
Kalocsa scardas 6
Kalocsai friss
C (N)
Lively dance of Kalocsa
Kalocsai friss 1
C (N)
Lively dance of Kalocsa 1
Kalocsai friss 2
C (N)
Lively dance of Kalocsa 2
Kalocsai friss 3
C(N)
Lively dance of Kalocsa 3
Kalocsai friss 4
C (N)
Lively dance of Kalocsa 4
Kalocsai friss 5
C (N)
Lively dance of Kalocsa 5
Kalocsai friss 6
C (N)
Lively dance of Kalocsa 6
Kalocsai lassú
C (N)
Slow song of Kalocsa
Kalocsai legénybanda
C (N)
The Kalocsa crew
Kalocsai paprika csárdás
C (N)
Paprika csardas from Kalocsa
Kalotaszegi cigánycsárdás
C (N)
Gypsy csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi cigany cdárdás 1
C (N)
Gypsy csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi csárdás
C (N)
Csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi csárdás 4
C (N)
Csardas of Kalotaszeg 4
Kalotaszegi csárdás 5
C (N)
Dawn song of Kalotaszeg 5
Kalotaszegi csárdás 6
C (N)
Dawn song of Kalotaszeg 6
Kalotaszegi csárdás 7
C (N)
Dawn song of Kalotaszeg 7
Kalotaszegi csárdás 8
C (N)
Csardas of Kalotaszeg 8
Kalotaszegi verbunk
Vb
Verbunk of Kalotaszeg
Kalotaszegi verbunk 1(elso rész csak)
Vb
Verbunk of Kalotaszeg 1(first part only)
Kalotaszegi verbunk 2
Vb
Verbunk of Kalotaszeg 2
Kantinosné angyalom
C
Mrs. Kantonis my angel
Kapuvári Verbunk
Vb
Verbunk of Kapuvár
Kapuvári verbunk 2
Vb
Verbunk of Kapuvár 2
Karácsony ünnepén
C (N)
Yule tide
Kár a gőzért
C
Don't waste your breath
Karcagi csárdás
C (N)
Csardas from Karcad
Karcagi csárdás 1
C (N)
Csardas from Karcad 1
Karcsai csárdás
C (N)
Csardas from Karcsa
Károg a holló
C
Crowing ravens
Kaszárnya kaszárnya sürü ablak
C (N)
Barracks Barracks dense window
Kaszinó csardás (Ica rica kukorica)
C
Casino csárdás
Kati csárdás
C
Katie's csárdás
Kati Katica, széles a Tisza
C
Kate Katie, the Tisza is wide
Katona csárdás
C
Soldiers csardas
N.A. Katona lett az én rózsám
C
My love joined the army
Katona szereto
C
Loving a soldier
Kazárbokori csárdás
C (N)
Csardas from Kazárbokor
Kazárbokori csárdás 1
C (N)
Csardas from Kazárbokor 1
Kazári csárdás
C (N)
Csardas of Kazár
Kazári friss csárdás
C (N)

Lively csardas of Kazár

Kazári verbunk
Vb
Verbunk of Kazár
Kazári verbunk 1
Vb
Verbunk of Kazár 1
Kazári verbunk 2
Vb
Verbunk of Kazár 2
Kecskeméti bíró lánya
C
The daughter of Kecskemet's judge
Kedves nekem a babám
C
My darling is lovely for me
Kedves rózsám
C (N)
My dear rose
Kék a búzavirág
C
blue cornflower
Kék a kökény, recece
C (N)
Bluish blueberry, reh-ceh-ceh
Kék a szeme tengerkék
C
Her blue sea-blue eyes
Kék a szemed, mint az ég
C
Your blue eyes are like the sky
Kék a búzavirág
C
Blue cornflower
Kék pántlika
C (N)
Blue ribbon
Kéket nyílik a tavaszi nefelejcs
C
The spring forget-me-nots bloom in blue
Kéket, sárgát virágzik
C (N)

Blue, yellow blooms

Kékfrankos a kedvenc borom
C
Blaufrank redwine is my favorite
Kéméndi csárdás
C (N)

Csardas of Kéménd

Kérdezte a rózsám
C
My rose (love) asked me
Kerek perec, mondd, hogy szeretsz
C
Tell me out right, do you love me all right
Keresek egy tűzről pattant menyecskét
C
I'm looking for a fiery bride
Keresik a, nem lelik a keresztelő levelemet
C (N)
They are searching, but can't find
Kéret engem egy kanász
C (N)
Find me a swineherd
Kérges a tenyerem
C
My hands have calluses
Kertem alatt virágzik a rózsa
C
Roses bloom at the edge of my garden
Kertünk alján tele van ibolyával
C (N)
The bottom of our garden is full of violets
Kertünk végén napraforgó virágzik
C
Sunflowers bloom at the end of our garden
Keserű víz, nem hittem, hogy
C (N)
Bitter water, I did not believe
Két hold földje
C
My father has 2 acres of land
Kétszáz éves az Orczy kert
(C) N
Two hundred years of Orczy Garden
Két út van előttem
C (N)
There is a fork in my road
Két szép lánya van a pécsi kapitánynak
C
The captain of Pécs has two lovely daughters
Kétszer egy az mindig kettő
C
Two times one is always two
Kétszer kettő nem vagyok az első
C
Twice two, I am not the first loving the kiss
Kétszer kettő sosem három
C
Two times two is never three
Két színe van a legénynek
C (N)
Guys are two-faced (Ádámosi csárdás)
Két vén eperfa
C
Two old mulberrys
Kevi verbunk
Vb
Verbunk of Kevi
Ki babáját szereti
F
Who loves his sweetheart
Kí babája vagyok én
C
Whose love I am
Kicsi csárdás
C
Small csárda-dance
Kicsi kunyhó a szívem
C
Small cabin the heart
Kicsi még a mi lányunk
C
Our girl is still little
Kicsiny a hordócska
C (N)
The barrel is small
Kicsi róka, kicsi nyúl
C (N)
Little fox, little rabbit
Ki látott már télen fecskét
C (N)
Whoever saw swallows in winter
Kilenc kis gólya leszállt a tóra
C
Nine little storks landed on the lake
Kilenc libám kihajtottam
C
I drove out my 9 geese
Kilukadt a kötöm
C
My shawl is torn
Kimegyek a budapesti vasútállomásra
C
I go to the rail station of Budapest
Kimentem a selyem rétre
C (N)
I went out to the silky meadow
Kimentem az országútra, eltörött
C (N)
I went out on the road
Kimentem én az erdobe
C (N)
I went out into the forest
Kinek nincsen szeretője
C
Who has not a sweetheart ?
Kinek nincsen szeretője, babája
C
Who doesn't have a girl, a sweetheart ?
Kinek nincsen szeretöje, babája 1
C (N)
Who doesn't have a girl, a sweetheart 1
Kinn a sötét éjszakában
C (N)
Out in the dark night
Kiöntött a Kis-Küküllo
C (N)
Ending up in the water of the little Küküllo
Kiöntött a Tisza vize
C (N)
Ending up in the water of the Tisza
N.A Kipereg a búza szeme
C
The grains of wheat popped out
Kisangyalom ablakához
C
At the window of my love

Kisangyalom elvetted az eszemet

C (N)
Little angel, you took my mind
Kiscsókai libajárás
(C) N
The geese pathway of Kiscsoka
Kis-Duna ág
C
The Little-Danube river
Kis kalapom darutollas
C
Crane feathers in my cap
Kiskapumat, ablakomat
C
My door, my window
Kiskertet kerítek
C
I am fencing off a small garden
Kiskertemben turbékol egy gerle pár
C
A pair of doves coo in my garden
Kis kertemben uborka
C (N)
Cucumbers in my small garden
Kiskertemben viola, rezeda
C
Mignonette and stock in my little garden
Kiskunhalasi friss csárdás
C (N)
Lively csárdás of Kiskunhalas
Kiskunhalasi friss csárdás 1
C (N)
Lively csárdás of Kiskunhalas 1
Kiskunságban verbuválnak
Vb (N)
Recruiters in Kiskunság
Kiskunsági csárdás
C
Csárdás of Kiskunság
Kiskunsági csárdás 1
C
Csárdás of Kiskunság 1
Kiskunsági csárdás 2
C
Csárdás of Kiskunság 2
Kiskunsági friss csárdás
C
Lievely csárdás of Kiskunság
Kiskunsági friss csárdás 1
C
Lively dance of Kiskunsági 1
Kiskunsági verbunk
Vb
Verbunk of Kiskunság
Kis kút kerekes kút
C (N)
Little well, water well
Kis kutya nagy kutya
C
Little dog, big dog
Kispilisen híres kislány vagyok én
C (N)
I'm a famous girl in Kispilis
Kispiricsi falu végén
C (N)
At the end of Kispirics village
Kisujszállás körül van ültetve
C
Kisujszallas is planted all around
Ki tudja, hogy mitől van
C
Who knows why
Kiültek a vénasszonyok
C
The old ladies sat watching
Ki van az én selyem kendőm vasalva C (N) My silk scarf is ironed
Kivilágos virradatig
C
Till the light of dawn
Kocsis, hogy a kocsi ne rázzon.
C
Driver, so the wagon won't jolt
Kocsi szekér, kocsi szán, még a télen
C (N)
Wagon of Kocs, sled from Kocs this winter
Kocsmárosné lánya, Mariska
C (N)
Mariska, the baimaids daugthter
Kocsmárosné, adjon (hozzon) bort a javából
C
Barmaid, give me your best wine
Kocsmárosné ejnye-ejnye
C
Barmaid, shame shame on you
Kocsmárosné, szép csárdásné
C (N)
Barmaid, lovely hostess
Kocsmárosné töltsön jó bort
C
Barmaid pour me some good wine
Kolozsi csárdás
C (N)
Csardas from Kolozs
Kolozsi csárdás 1
C (N)
Csardas from Kolozs 1
Kolozsi csárdás 2
C (N)
Csardas from Kolozs 2
Kolozsi csárdás 3
C (N)
Csardas from Kolozs 3
Kolozsi csárdás 4
C (N)
Csardas from Kolozs 4
Kolozsi csárdás 5
C (N)
Csardas from Kolozs 5
Kolozsvári vasut állomáson
C
On the railway station of Kolozsvár
Komámasszony kakasa kakasa
C (N)
Neighbour-lady's cockerel, cockerel
Komáromi polgármester leánya
C
The daughter of Komarom city's mayor
N.A. Koncert csárdás
C
Koncert csárdás
Koncert csárdás 1
C
Koncert csárdás 1
Koncert csárdás 2
C
Koncert csárdás 1
Koncert csárdás 3
C
Koncert csárdás 3 in A flat maj
Koncert friss
F
Concert lively
Koncert friss 2
F
Concert lively 2
Koncert friss (Kállai Kiss Ernő)
C
Concert firss
Kondoroson van egy legény
C
There is a lad in Kondoros
Kóny kónyi verbunk
Vb
Verbunk dance from Kony
Kopogós a csizmám
C
My boots clatter
Kopott a kalapom
C
My hat is worn
Korispataki verbunk
Vb
Verbunk of Korispatak
Kor Csárdás
C
Group-circle csardas
Körcsárdás (A mol csárdás)
F
Group-circle csárdás
Korcsmárosné bort ide
C
Wine from Korcsmárosné
Korcsós csárdás
C
Degenerated csardas
Korcsós csárdás 1
C
Degenerated csardas 1
Körösfoi csárdás
C (N)
Csardas of Körösfo
Körösfoi csárdás 1
C (N)
Csardas of Körösfo 1
Kossuth Lajos nem tud menni a bálba
C
Kossuth Lajos can not go to the prom
Kossuth Lajos verbunkja 1
Vb (N)
The verbunk of Lajos Kossuth 1
Kovácslegény voltam én
C (N)
I was at Kovac's stag
Köves úton vígan ballag a szekér
C
On a gravel road wagons trek merrily
Krasznamenti csárdás
C (N)
Csardas of Krasznament
N.A Kukorékol kakasom
F
My cockerel is crowing
Kukorica, csalán
C
Corn, nettle
Kukoricaföldön ketten kapáltunk
C
Two cornfields pawed
Kukorica kapálás
C
Hoeing corn
Kukorica Tök
C
Maiz, pumpkin
Küldtem néked szerelmetes levelet
C
I sent you a love letter
Kunsági tánc
C (N)
Dance from the Great Hungarian Plain
Kunsági tánc 1
C (N)
Dance from the Great Hungarian Plain 1
Kunsági tánc 2
C (N)
Dance from the Great Hungarian Plain 2
Kunsági tánc 3
C (N)
Dance from the Great Hungarian Plain 3
Kunsági tánc 4
C (N)
Dance from the Great Hungarian Plain 4
Kun verbunk !!
Vb
Verbunk of Kun
Kurta szokyat hord a rozsam
C
Short skirts carry the rose
Kürti népzene
C
Folkmusic from Kurti
Kutyakaparási csárda
C
Dog-scratch csarda-inn
Lágy a kenyér
C (N)
The bread is fresh
Lakodalmas csárdás
C
Wedding csardas
Lakodalmas tánc
Vb
Wedding dance
Lakodalmi csárdás
C (N)
Wedding csardas
Lakodolom van a mi utcánkban
C (N)
There's a wedding in our street
Lányok lányok lányok a faluba
C (N)
Girls, girls, girls in the village
Lányok, lányok, nyírbökönyi lányok,
C (N)
Girls, girls, girls of nyírbököny
Lányok, lányok, simongáti lányok
C
Girls, girls, Simongát girls
Lassan kocsi, hogy a kocsi ne rázzon
C
Slow the wagon, it won't shake
Lassú csárdás
C
Slow csárdás
Lassú Csárdás 1 (Kisangyalom, kisangyalom)
C
Slow csardas 1
Lassú csárdás 2
C
Slow csárdás 2
Lassú csárdás Sopron
C (N)
Slow csardas of Sopron
Lassú Verbunkus
Vb
Slow Verbunkus
Látod édesanyám, látod édesanyám
C (N)
See dear mother, can you see mother
Látod babám ezt a tearózsát
C (N)
See this tearose my babe
Látod-e babám , Látod-e babám
C (N)
Can you see, can you see sweetheart
Leányok,leányok, jaj de jó is kacsitani reátok
C
Girls, girls, I love to wink at you
Lecsúszott (ledulött): a széna boglya
C (N)
The top of the haystack slid down
Legények
C
Bachelor-lads
Legyőzőtt a cigányok játéka
C
I'm overcome by gypsies playing
Lehullot az agáca virága
C (N)
Fallen flowers of the acacia tree
Lemegyek a pince fenekére
C
I'll go down to the cellar
Lemegyek az alföldre kaszálni
C (N)
Hey, I go harvesting to the Plains
Lesz még cigánylakodalom
C
There will be still gypsy weddings
Lesz még cigánylakodalom 1
C
There will be still gypsy weddings
Leszakadt a pincelakat
C
The cellar lock broke off
Leszakítják a rózsát a szagáért
C
Roses are cut for fragrance
Leveles a nyárfa
C (N)
Leafy poplars
Libamáj, kacsamáj
C
Goose liver, duck liver
Libás nótá
C
Goose melody
Lidi néni
C
Auntie Lidi
Lipicai csárdás
C
Lipizzaner csárdás
Liptói Nóta
C
Song from Lipto
Lőre,lőre,cudar lőre
C
Plonk, plonk, dreadful plonk
Lottó Csárdás
C
Lottery csardas
Lyukas a kalapom teteje
C (N)
My hat has a hole
N.A. Lyuk, Lyuk, Lyuk, Lyuk
C
Hole, hole, hole,hole
Madarász Ignác verbunkus
Vb
Verbunk dance of Madarasz Ignac
Madár az ágon
C
Birds on a bow
Madár, madár, kismadár, mire vetemedtél
C (N)
Bird, bird, little bird what have you done
Madocsai friss csárdás
F
Lively csárdás of Madocsa
Madocsai csárdás
C
Csardas of Madocsa
Madocsai Verbunk
Vb
Verbunk of Madocsa
Madocsa tánc 1
P (N)
Madocsa dance 1
Madocsa tánc 2
P (N)
Madocsa dance 2
Madocsa tánc 3
C (N)
Madocsa dance 3
Madocsa tánc 4
C (N)
Madocsa dance 4
Magamfajta nótás gyerek
C
A singing lad like me
Magas a dézsi temeto
C (N)
The graveyard of Dézs sits high
Magas a kaszárnya
C
The barracks stands high
Magyarszentbenedeki csárdás
C
Hungarian Szentbenedek csardas
Magyarszentbenedeki csárdás 1
C
Hungarian Szentbenedek csardas 1
Magyarszentbenedeki csárdás 2
C
Hungarian Szentbenedek csardas 2
Magyarbodi csárdás
C (N)
Csárdás of Magyarbod
Magyarbodi csárdás 1
C (N)
Csárdás of Magyarbod 1
Magyarbodi csárdás 2
C (N)
Csárdás of Magyarbod 2
Magyarbodi friss
C (N)
Lively csárdás of Magyarbod
Magyarbodi friss 1
C (N)
Friaa csárdás of Magyarbod 1
Magyar verbunk
Vb
Hungarian Verbunk
Majd ha egyszer vége lesz (Katona)
C
Then at once it's over.
Majd, ha fagy
F
When it freezes
Már a nap az égen, lenyugodott régen
C (N)
The sun in the sky has long settled
Marci Hevesen
C
Martin "High Roller
Már én többet a Főútczán
C (N)
On Main street I'll never
Már ezután úgy élem világom
C (N)
From now I'll live life
Már megmondtam Sárközi
C
But I did tell Sarkozi
Már minálunk babám
C (N)
At our place my sweetheart
Már minálunk igy rostálják a búzat
C
This is how we sift the wheat
Marossárpataki Csárdás
C
Csárdás of Marossárpatak
Marossárpataki verbunk
Vb
Verbunk of Marossárpatak
Marossárpataki verbunk 1
Vb
Verbunk of Marossárpatak 1
Marossárpataki verbunk 2
Vb
Verbunk of Marossárpatak 2
Marossárpatakiverbunk 3
Vb
Verbunk of Marossárpatak 3
Marossszéki leány vagyok
C
I am a girl of Marosszék
Márvány csárdás
C
Marble csárdás
Márványkőből van a Tisza feneke
C (N)
The bottom of Tisza is of marble
Mecseki csárdás
C
Csárdás from Mecsek Hills
Még a búza ki sem hányta a fejét...
C
The wheat sheaf is not even out
Meg akarok házasodni
C
I want to get married
Még azt mondják, ez se szép, az se szép
C
Some say neither this nor that one is beautiful
Még azt mondják, nem illik a tánc C (N) They say dance is not becoming
Még azt mondják nincs Szegeden boszorkány
C
They still say there're no witches in Szeged
Még azt mondják picike babám
C
Everyone says my little babe
Még az uton lefelé sem mehetek C (N) I can not even go down the road
Megállott a vízimalom
C
The water-mill stopped
Megáradt a Nyikó vize
C (N)
The Nyiko river overflowed
Megáradt a patak
C (N)
The brook overflowed
Megdöglött a biró lova
C
The horse of the Lord Mayor is dead
Megérett a csongrádi cseresznye
C
The cherries of Csongrád are ripe
Megérett a paprikameggy
C
Paprika berries are ripe
Megérett a repce
C
Rape-seed has ripened
Megérett már a cseresznye
C
Cherries are already ripe
Megismerni a gyarmati menyecskét
C
Getting to know the young woman of Gyarmat
Megizente a babám
C
Megizente my sweetheart
Megkérdeztem a jó édes Anyámat
C
I asked my dear sweet mother
Megmondom a szemedbe is
C
I'll tell it to your face
Megmondta a nagyanyám
C
My grandmother told me so
Megfogadtam, megfogadtam
C
I promised myself, I promised myself
Megfogadtam százszor
C 
I promissed myself a hundred times
Megszökött a kuvasz kutyám
C
My kuvasz dog ran away
Megtfenem a bicskám élét
C
I sharpen my knife edge
Meguntam az életemet
C
I'm fed up with my life
Megüzenem a szelei birónak
C (N)
I'll notify the mayor of Tápiószele
Megüzentem a rózsámnak
C
I sent word to my love
Megvágtam a fehér ujjam
C (N)
I cut my white finger
Megy a gőzös Kanizsara
C (N)
The engine is steaming
Megy a gőzös lefele
C
Train steaming downhill
Megy a kislány a folyóra
P
Girl on her way to the river
Megy a kocsi porzik az út utána
C (N)
The Wagon is rolling in a cloud of dust
Megy a nyájjal a juhász
C
A shepherd follows the sheep
Megyen már a hajnalcsillag lefelé
C (N)
The Morning Star is going down
Mély a Szamos közepe
C
Deep in the middle of Somes
Mén a kocsi porzik az út utána
C (N)
The wagon is rolling in a cloud of dust
Menetes csárdás
C
Parading csárdás
Menyecske csárdás
C
Brides' csárdás
Mérai lassú csárdás
C (N)
Slow csardas of Méra
Messze az út mitőlünk
C
From us the journey is long
Messze túl a Tiszán
C
Far away beyond the Tisza
Messze van a Nyiregyházi kaszárnya
C
The Nyíregyháza barracks are far away
Mezokölpényi csárdás
C (N)
Csardas of Mezokölpény
Mezokölpényi csárdás 1
C (N)
Csardas of Mezokölpény 1
Mezokölpényi csárdás 2
C (N)
Csardas of Mezokölpény 2
Mezoségi csárdás
C (N)
Csárdás of Mezoség
Mezoségi csárdás 1
C (N)
Csárdás of Mezoség 1
Mezoségi csárdás 2
C (N)
Csárdás of Mezoség 2
Mezöségi cárdás 3
C (N)
Csardas of Mezöség 3
Mezosegi lassu csdárdás
C
Slow csardas of Mezoseg
Mi köze hozzája
C
Not your business
Mikor a pénz elfogyott
Vb
When the money ran out
Mikor én a dalos madárt hallgatom
C
When I listen to songbirds
Mikor engem besoroztak
C (N)
When I was recruited
Mikor engem férjhez adtak
C (N)
When they gave me in marriage
Mikor iszik bort a Magyar (Diszkócsárdás)
C (N)
When Hungarians drink wine
N.A. Mikor jöttem Pestre, szombat este
C
When I came to Pest, on Saturday last
Mikor kezdtem a ládámat pakolni
C
When I started to pack my kitbox
Mikor megy a legény októberben katonának
C (N)
When a lad joins the army in october
N.A. Mikor nekem muzsikálnak
C
When the're playing a tune for me
Mikor Noé a szőlőt ültette
C (N)
When Noah planted grapes
Mikor Pestre elindultam
C
When I left for (Buda)Pest
Mi mozog a zöld leveles bokorban
C
What's that moving in the green bushes
Mi nálunk minden csoda három napig tart
C
What it all wonder lasts three days
Minden éjjel várlak téged
C
I await you every night
Minden ember úgy lesz boldog
C
Every man becomes happy by
Minden férfi egyforma
C
All men are the same
Minden jó, ha jó a vége
C
All's well that ends well
Minden szőke kislány
C
All blonde girls
Minden veréb csiripeli (Csapodar csárdás)
C
All the sparrows are chirping
Mindig mondtam, veszedelmes a lány
C (N)
I always said, girls are dangerous
Minek a szőke énnékem
C
I don't care for blondes
Minek nékem a szombat estét várni
C (N)
Why should I wait for Saturday night
Mióta az eszem tudom
C
Since the mind can ...
N.A. Miska verbunk
Vb (N)
Miska's recruiting-dance
Miskolc verbunk
Vb (N)
Recruiting dance of Miskolc
Mit búsulsz kenyeres
C (N)
Why worry buddy
N.A. Mit ér a fa, ha rossz fajta
C
Useless wood, if it's the wrong kind
Molnár csárdás
C
Miller's csárdás
Móri féle ezerjó
C
Wine of Mór town
Most hullatja az akácfa
C
Now the acacia flowers are falling
Most jöttem a nagybugaci
C (N)
I just came from large Bugac
N.A. Most jöttem meg Párisból
C
I'm just back from Paris
Most jöttem meg Párisból 1
C
I'm just back from Paris 1
Most kezdődik a tánc
C
The dance is just beginning
Mulatok, mulatok
C
I revel and revel
Nád a (A mi) házunk (házam) teteje
C (N)
Our rooftop is thatch
Nádasdy lassú csárdás
C (N)
Nádasdy slow csardas
Nádasdy lassú csárdás 1
C (N)
Nádasdy slow csardas 1
Nádasmenti csárdás
C (N)
Csardas from the Nádas valley
Nádfedeles a tanyám
C
My thatched farmhouse
Nádfedeles kis házikóm
C (N)
My little reed thatched cottage
Nagyiváni csárdás
C (N)
Csardas of Nagyiván
Nagyiváni csárdás 1
C (N)
Csardas from Nagyiván 1
Nagy a feje, búsuljon a ló
C
It has a big head, the horse should grieve
Nagybátonyból Budapestre
C
From Nagybátony to Budapest
Nagyecsedi friss cárdás
C (N)
Lively csardas from Nagyecsed
Nagyecsedi friss cárdás 1
C (N)
Lively csardas from Nagyecsed 1
Nagyecsedi friss cárdás 2
C (N)
Lively csardas from Nagyecsed 2
Nagydobronyi csárdás
C (N)
Csardas of Nagydobrony
Nagydobronyi csárdás 1
C (N)
Csardas of Nagydobrony 1
Nagydobronyi csárdás 2
C (N)
Csardas of Nagydobrony 2
Nagy György uram csárdás
C
(Mr.) George Nagy csárdás
Nagy kátyuban elakadt a szekér
C
The wagon got stuck in the mud
Nagy udvara van a holdvilágnak
C
Moonshine has a large halo
Nagy úr ám Horthybaka Zalában (Katona)
C
Horthy's private is a big-shot in Zala
Nagykátai Csárdás
C (N)
Csárdás from Nagykáta
Nagykátai verbunk
Vb (N)
Verbunk form Nagykáta
Nagyszekeres arról neves
C
About the famous Nagyszekeres
Napraforgó aranysárga virága
C
Golden flowers of sunflower
Négy ajtó van a nagy ökör istálón
C
Four-doors is a large ox stable.
Négy levelű lóhere
C
Four leaf clover
Nekem olyan asszony kell
C (N)
The kind of woman I need
Nem akarsz a kis szobámban
C
You do'nt want my little room
Nem ám az az asszony, kinek sok lúdja van
C (N)
It's not the woman who has many geese
Nem átkozom ibolyakék szemedet
C
I do not damn your violet blue eyes
Nem azért, csak azért
C
Not just because ...
Nem bánom, hogy parasztnak születtem
C
I don't mind being born a peasant
Nem csak egy szál rózsa (van a világon)
C
There isn't only one rose (in the world)
Nem elég a boldogsághoz kétszáz
C
200 acres won't bring happiness
Nem elég a boldogsághoz kétszaz 1
C
200 acres won't bring happiness 1
Nem él jobban Marci se Hevesen
C
Lives like a hog on high
Nem ér az a legény
C
This lad is not worth
Nemeskoltai csárdás
C (N)
Csardas of Nemeskolta
Nemeskoltai csárdás 1
C (N)
Csardas of Nemeskolta 1
Nem ettem én ma egyebet
C
Today I only ate
Nem fogok megöregedni
C
I'm not planning to get old
Nem fúj a szél nem forog a dorozsmai szélmalom
C
The wind stopped , the windmill of Dorozsma
Nem hiszek én többé már a legénynek
C
I don't believe in young-men anymore
Nem hiszed el
C
You won't believe
Nem hiszem el,pedig a szerelem
C
I don't believe it, although love
Nem is legény, ki nem János
C
You're not yet a lad, John
Nem iszom, én három deci kevertet
C
I do not drink, I mixed three deciliter
Nem iszom én sem tisztát
C
No, I do not drink thisiszom clean thing
Nem jártan én soha
C
I have never been there
Nem jó mindig minden este
C
Not good. not good, all nignt
Nem kell a lányt tanítani szeretni
C
The girl need not to be taught how to love
Nem kell nékem semmi sem
C
I need nothing
Nem loptam en életemben
C (N)
I never stole in my life
Nem mondom meg hol lakom
C
I won't tell you where I live
Nem nézett rám az a kislány
C
This girl didn't even look at me
Nem nyílt még rózsabimbó
C
The rosebud is not in bloom yet
Nem sütök már kenyeret
C (N)
I no longer bake bread
Nem szeretem az uramat
C
I don't love my husband, oh no
Nem szeret már úgy a rózsám
C
My love no longer loves me as much
Nem tagadtam sohasem
C
I never denied
Nem tréfa a fele sem
C
It's no joke at all
Nem tudja más, csak mi ketten
C
Noone knows but us two
Nem tudom én tegnap este hol voltál
C
I don't know where you were last night
Nem ugrom én senkiért a Dunába
C
Nobody could get me to jump into the Danube
Nem úgy vágják már a búzát
C
They no longer cut wheat that way
Nem ütik a jogászt agyon
C
They don't beat a lawyer to death
Nem vagy legény Berci
C
You're no real lad Berci
Nem vagyok én csapodár
C
I'm not fickle
Nem vagyok én remete
C
I'm no hermit
Nem vagyok én senkinek az adósa
(C) N
I do not owe a thing to anybody
Nem vagyok én úri családból való
C
I'm not from a noble family
Nem vagyok én válogatós
C
I am not finicky
Nem vagyok szép, csak a szemem fekete
C (N)
I'm not beautiful, only my eyes are black
Nem voltam én életemben
P
I never was in my entire life
Nem volt szíved barna legény
C
Brown-lad you had no heart
Nem zörög a haraszt ha a szél
C (N)
The underbush won't rattle, if no wind
Ne sírjatok, lányok
C
Girls, don't cry
Ne szídj meg, ha kimaradok
C
Don't scold me if I stay out late
Ne szóljátok meg a legényt
C
Speak not evil of the lad
Nervad az a rósza
C (N)
Withered roses
Nesze semmi fogd meg jól
C
Here's nothing, hang on to it
Névnapi köszönto csárdás
C
Name Day csardas
Nincsen abban
C
There is nothing
Nincsen a császárnak
C
The emperor hasn't
Nincsen a piktornak (Piktor csárdás)
C
The painter has no three-storey house (Painter Cs)
Nincsenek már a Bakonyban betyárok
C
In the Bakony mountains there are no more outlaws
Nincsen kenyér
C (N)
No bread
Nincsen nékem 100 hold földem
C
I do'nt have 100 acres of land
Nincsen nékem semmi bajom
C
There is nothing wrong with me
Nincsen nékem száz hold földem
C
I don't have 100 acres of land

Nincsen pénzem anyam (mulatos)

C (N)
My mother has no money
Nincsen pénzem, de majd lesz
C (N)
I have no money, but I'll have some soon
Nincsen párja a muskátli virágnak
C
Geranium flowers have no equal
Nincsen rózsa, mer' lehullott a földre
C (N)
There are no roses, they are on the ground
Nincsen széle a fekete kendőnek
C (N)
Black shawls have no edging
Nincsen tócsa,nincsen sár
C
No pond, no mud
Nincs is annál betyárosabbélet
C (N)
There is noting more than outlaw life
Nincs már ide messze Debrecen
C
Debrecen is not far from here
Nincs nagyobb veszedelem
C
There is no greater danger
Nincs szebb lány a Magyar lánynál
C (N)
Hungarian girls are loveliest
Nincs szebb madár a fecskénél
C
Swallows are the prettiest birds
Nincs szebb madár, nincs szebb madár
C (N)
No prettier bird, no prettier bird
Nincs zenész (Czech?)
C
The're no musicians
Nótárus úr és
C
The notary and
Nyári piros alma
C (N)
Red summer apples
Nyílnak a virágok
C
The flowers are blooming
Nyíló rózsa
C
Blooming roses
Nyírbátorban van egy asszony
C
There is a woman in Nyírbátor
Nyírségi csárdás
C
Csardas from Nyírség
Nyírségi csárdás 1
C
Csárdás from Nyírség 1
Nyírségi csárdás 2
C
Csardas from Nyírség 2
Nyírségi Friss csárdás
F
Csárdás from Nyírség
Nyírségi friss csárdás 1
F
Lively csardas from Nyírség 1
Nyisd ki anyám a virágos ablakot
C
Mother open the decorated window
Nyitva van a százados úr ablaka
C (N)
The window of the captain is open
Nyugat-dunántúli dallamok 1
C (N)
Melodies of Western Transdanubia 1
Nyugat-dunántúli dallamok 2
C (N)
Melodies of Western Transdanubia 2
Nyugat-dunántúli dallamok 3
C (N)
Melodies of Western Transdanubia 3
Nyugat-dunántúli dallamok 4
C (N)
Melodies of Western Transdanubia 4
Nyugat-dunántúli dallamok 5
C (N)
Melodies of Western Transdanubia 5
Óhaj Csárdás
C
Wish csárdás
Ököritói juhásztánc
C (N)
Shepherd dance of Ököritó
Ököritói juhásztánc 1
C (N)
Shepherd dance of Ököritó 1
Októbernek elsejével
C
Oktober the first
Ördög bújt a kalapomba
C (N)
The devil is in my hat
Ördög Bújt a Vonóba?
C
The devil is in the violin
Ördög csárdás
C
Devil csárdás
Ördöglovas-Palotás (operetta)
P
Hell rider's palace dance
Öreg csárdás
C
Old csárdás
Öreg csárdás 3
C
Old csárdás 3
Öreg csárdás 4
C
Old csárdás 4
Öreg ember az én uram
C
My old man, sir
Öreg Friss
C
Old lively scárdás
Ormester úr, a mindenit
C (N)
Sergeant, gosh
Örmester úr fekete subája
C
The sergeant's black cloak
Örökítés
C (N)
Devising
Országúton hosszú a jegenyesor
C
A long row of poplars along the road
Országúton mennek a katonák
C
Soldiers march on the highway
Ősszel érik Babám
C (N)
In autumn my love the grapes ripen
Osz van lassan
C
Its autumn
Ott ahol a Maros vize messze
C
Where the Maros meanders afar
Ott ahol már nem szólnak
C
Where there will no longer speak
Ózdi gyárban fújják a hat órát
C (N)
The six O clock whistle blows at the Ózd factory
Pajtás pajtás
C
Chum, chum
Palika csárdás
C
Little Paul's csárdás 1
Palika csárdás 1
C
Little Paul's csárdás
Palock verbunk
Vb (N)
Verbunk (recruiting dance) of Palóc
Palóc verbunk 1
Vb (N)
Verbunk of Palóc 1
Pálpataki csárdás
C
Csárdás of Pálpatak
Pálpataki csárdás 1
C
Csárdás of Pálpatak 1
Pálpataki csárdás 2
C
Csárdás of Pálpatak 2
Pántlika, pántlika
C
Ribbons, ribbons
N.A Pántlika volt a hajamba
C
Ribbons in my hair
Paprika, só
C (N)
Paprika, salt
Papucs
C
Slippers
Papucsok és kalapok
C (N)
Slippers and hats
Papucsok és kalapok 1
C (N)
Slippers and hats 1
Parobský Verbunk
Vb
Parobský Verbunk
Paradicsom,paprika
C
Tomato, potato
Páros élet a legszebb
C
Married life is best
Paszabi csárdás
C (N)
Csardas of Paszab
Pásztorélet
C (N)
Shepherd of Life
Pásztorélet 1
C (N)
Shepherd of Life
Patikárius Ferko csárdás (Friss)
C
Patikárius Ferko csárdás
Patikárus szavára
C
On the word of the pharmacist
Patyolat a kuruc, gyöngy a felesége
C (N)
A kuruc is dashing, his wife a gem
Peng a kasza
C
Pang goes the scythe
Pénteken este, szombaton este
C
Friday night, saturday night
Picka csárdás
C
Picka csárdás
Pikáns nótá (mulatoos)
C
Spicy pork song
Pikáns nótá malac dalok 1 (mulatoos)
C
Spicy pork song 1
Pikáns nótá malac dalok 2 (mulatoos)
C
Spicy pork song 2
Pikáns nótá malac dalok 3 (mulatoos)
C
Spicy pork song 3
Pikáns nótá malac dalok 4 (mulatoos)
C
Spicy pork song 4
Pikáns nótá malac dalok 5 (mulatoos)
C
Spicy pork song 5
Pikáns nótá malac dalok 6 (mulatoos)
C
Spicy pork song 6
Pikáns nótá malac dalok 7(mulatoos)
C
Spicy pork song 7
Pikáns nótá malac dalok 8(mulatoos)
C
Spicy pork song 8
Pince Csárdás
C
Cellar csardas
Pince, pince, 13 borpince
C (N)
Cellar, cellar, 13 winecellars
Piros alma ne gurulj
C (N)
Don't roll, red apples
Piros bagi templom tornya
C (N)
The red church tower of Bag
Piros csizma kopogós
C
Tapping red boots
Piros kancsó, piros bor
C (N)
Red jug of red wine
Piros kancsó piros bor 1
C (N)
Red jug of red wine 1
Piros lett a pipacs virága
C (Gip)
The poppy flower has turned red
Piros piros piros
C (N)
Red, red, red
Piros rózsa tövéről
C
From the stem of a red rose
Piros szekfű csokorba
C
Red carnation in bouquet
Piros szoknyát vett az uram
C
My husband bought me a red skirt
Piszkáld ki
C
Poke it out
Pityókásan mentem haza
C
I was tipsy going home
Pócsi csárdás
C
Csárdás from Pócs
Porzik porzik
C (N)
Dust and dust
Prímás itt a búcsúcsárdás
C
Band-leader, the farewell csardás
Puciné
C
Mrs. Puci
Puli csárdás
C
Puli csárdás
Putriban lakik a Sári
C
Sara lives in a shack
Rábaközi csárdás
C
Csárdás from Rabakoz
Rábaközi csárdás 1
C
Csárdás from Rabakoz 1
Rábaközi csárdás 2
C
Csárdás from Rabakoz 2
Rábaközi csárdás 3
C
Csárdás from Rabakoz 3
Rábaközi csárdás 4
C
Cardas from Rábaköz 4
Rábaközi csárdás 5
C
Cardas from Rábaköz 5
Rábaközi csárdás 6
C
Cardas from Rábaköz 6
Rábaközi csárdás 7
C
Cardas from Rábaköz 7
Rábaközi csárdás 8
C
Cardas from Rábaköz 8
Rábaközi csárdás 9
C
Cardas from Rábaköz 9
Rábaközi csárdás 10
C
Csárdás from Rabakoz 10
Rábaközi csárdás 11
C
Csárdás from Rabakoz 11
Rábaközi csárdás 12
C
Csárdás from Rabakoz 12
Rábaközi csárdás 13
C
Csárdás from Rabakoz 13
Rábaközi csárdás 14
C
Csárdás from Rabakoz 14
Rábaközi csárdás 15
C
Csárdás from Rabakoz 15
Rábaközi friss csárdás
F
Lively csárdás from Rabakoz
Rábaközi friss csárdás 1
F
Lively csárdás from Rabakoz 1
Rábaközi friss csárdás 2
C
Friss cardas from Rábaköz 2
Rábaközi friss csárdás 3 (Kicsi voltam)
C
Lively csárdás from Rabakoz 3
Rábaközi friss csárdás 4
C
Lively csárdás from Rabakoz 4
Rábaközi körverbunk és dus
Vb
Circle-verbunk from Rábakőz region

Rábaközi verbunk

Vb (N)
Verbunk of Rábaköz
Rábaparti csárdás
C
Raba cost csardas
Rádió csárdás
C
Radio csárdás
Ráérünk még, korán van hazamenni
C
Relax, it's too early for home
N.A. Rakamazi csárdás
C
Csárdás from Rakamaz
Rákóczi csárdás
Vb
Rákóczi (Prince) csárdás
Rámás csizmát visel a babám
C (N)
My sweetheart wears welted-top boots
Rámás piros csizmát vettem
C
I bought welted red boots
Ráncos szárú csizmám
C
The pleated uppers of my boots
Rászállott a vadgalamb a búzára
C
The dove landed on the wheatfield
Rajta Kuruc Rajta (operett)
C
Come on Kuruts
Rátartós a kocsmárosné
C
Rátartós the innkeeper
Rátóti csárdás
C
Csárdás from Rátót
Régi csárdás
C
Old-time csárdás
Régi csárdás 2
C
Old-time csárdás 2
Régi verbunk
Vb
Old verbunk
Regruta Csárdás
C
Recruit csards
Remetei friss
C
Remete - lively
Rengesd uram a gyermeket (hogy menjek a táncba)
C (N)
Sway the child to go and dance
Rengő ringó nád (H mol csárdás)
C
Rocking rippling reed
Répa, répa, sárgarépa
C
Root, root, red carot
Répa retek mogyoró
C
Beet, radish, hazel-nut
Részlet az Igazak álma 1
C (N
Detail of a true dream 1
Részlet az Igazak álma 2
C (N
Detail of a true dream 2
Részeg vagyok, boros vagyok
C
I am drunk, I am full of wine
Részeg vagyok rózsám
C (N)
I am drunk, my darling
Réten réten réten terem a nád
C (N
Reed grows in green fields
Réten Réten, sej a keresztúri réten
C (N)
In the meadow, the meadow of Keresztur
Révfülöpi csárda elott
C (N)
In front of the Révfülöp inn
Rigó Jancsi az én nevem
C
My name is Jancsi Rigó
Rigó madár, rigó madár
C (N)
Thrush bird, thrush bird
Rimóci csárdás
C (N)
Csardas of Rimóc
Ritka búza, ritka árpa
C (N)
Scarce wheat, scarce barley
Rongyos csárda
C
Shabby csárda (tavern)
Ropogós a cseresnye
C
Crunchy cherries
Rozmaringos kis kalapom
C (N)
My little hat with rosemaries
Rózsabimbó, rózsabimbó
C
Rosebush rosebud
Rózsabokorban jöttem a világra
C (N)
I was born in a rosebush
Rózsabokor teteje,virágokkal
C
Top of the rose bush full of flowers
Rózsabokor tövében nyilik
C
Blooming under a rosebush
Rózsafámon rózsabimbó
C
Rosebud on my rosetree
Rózsakert csárdás
C
Rosegarden csárdás
Rózsák gyöngyvirágok
C
Roses and lilies (of the valley)
Rózsa, rózsa, labdarózsa (bazsarózsa)
C (N)
Rose, rose, guelder rose
Rózsa rózsa sárga rózsa
C
Rose, rose, yellow rose
Rózsa, rózsa, százlevelű rózsa
C (N)
Rose, rose, hundred rose-petals
Rózsa, szekfű, rezeda, viola
C
Rose, carnation, reseda, gillyflower
Rózsaszin az ága
C
Branches of pink
Rózsaszín lesz a Világ
C
It is said that girls
Rózsi néni
C
Aunr Rosie
Sai dunna dunna ??
C
 
N.A. Sajnálom
C
I regret
Sallai verbunk
Vb (N)
Verbunk of Sallai
Sallai Verbunk 1
Vb (N)
Verbunk of Sallai 1
Sára
C
Sara
Sára, kacskaringós
C
Sara, winding
Sárga a csiko, sárga a nyereg rajta
C (N)
The colt is tan-yellow, it's saddle is tan
Sárga a dinnye levele
C
Melon leaves are green
Sárga a rigó, kerek a cipó
C
Oriole is gold, bread is round
Sárga a tyúk szügye
C
Hen with a yellow breast
Sárgarigó fölszállot a fára
C (N)

Yellow trush and peacock in the tree

Sárgarigó, sárga csikó
C
Yellow colt, yellow colt
Sárga kukorica.
C
Yellow corn
Sárgalábu gólya
C
Yellow legged stork
Sárgalábu istenit (Öreg csárdás)
C
Yellow-legged damn (Old csárdás)
Sárga szegfu, liliom
C
Yellow carnations, lilies
Sárgát virágzik a repce
C (N
The rape-seed blooms yellow
Sárgul már a fügefa levele
C (N)
The fig leaves are turning yellow
Sárika kis liba
C
Sara, little goose
Sárika Márika édes (mulatós)
C
Sarika Sweet Marika
Sarkon van a házam
C
My house is on a corner
Sarkon van a Kocsis János kocsmája
C
Around the corner is John Carter's tavern.
Sáros az utcátok
C
Your street is mud
Sárpilisi csárdás
C (N)
Csardas of Sárpilis
Sárpilisi Gyors Csárdás
C (N)
Quick csárdás from Sárpilis
Sárpilisi verbunk
Vb
Verbunk of Sárpilis
Sas, sas, lakatos
C (N)
Eagle. eagle bench
Sej a Tari réten
C (N)
Hey on the fields of Tar
Sej, édesanyám eresszen el
C
So, let me go mother
Sej felszállott a kakas
C (N)
The cockerel flew up
Sej, haja, haja lemegyek
C (N)
Hey, hair, hair will go down
Sej haj diridongó
C
Say, hey bumble-bee
N.A. Sej haj, göndör a babám
C
Oh yes, my curly baby
Sej haj végén csattan
C
Oh boy, wait for the end
Sej, haj ne feküdj a szénaboglya tövébe
C
Hey, hey don't lie under a hay-stack
Sej, haj, én katona sosem
C (N)
Oh, hey, if I were never a soldier
Sej-haj, lemegyek az alföldre csikósnak
C (N)
Hey, I'll go to the Plains to be a cowboy
Sej, haj, lemegyek az alföldre kaszálni
C (N)
Hey, I go harvesting to the Plains
Sej, haj, szép a páva
C (N)
Oh, hey, lovely is the peacock
Sej még a búza (Verbunk)
Vb
The wheat isnt ripe yet (Verbunk)
Sej mikor mentem Aszód városába,
C (N)
Hej, when I went to the city of Aszod
Sej mikor mentem Galicia felé
C (N)
Hey, when I went toward Galicia
Sej, most kezdtem egy fehér kendőt viselni
C (N)
Well, I just started to wear a white scarf
Sej, Nagyabonyban
C (N)
Hey, in Nagyabony
Selyem csárdás
C 
Silk csardas
Semmiféle írott törvény
C
No written law forbid the kiss
Senkinek sem panaszkodom
C
I'm not complaining
Sepertem eleget
C
Swept meeting
Siratom én a régi babámat
C (N)
I lament for my old sweetheart
Sírhattok már
C
You can cry now
Skála friss
F
Scales fresh/fast
Sobri verbunk
Vb (N)
Verbunk of Sobor
Sokat arattam
C
I garnered much

Sokat haragszanak a betyárok

C (N)

Many are angry at the outlaws

Sólyommadár fészkét rakja
C
The falcon makes its nest
Somogyban, Kaposban
C
In Somogy, at Kapos
Somogyi friss csárdás
C
Lively csardas from somogy
Somogyi friss csárdás 1
C
Lively csardas from somogy 1
Somogyi friss csárdás 2
C
Lively csardas from somogy 2
Somogyi friss csárdás 3
C
Lively csardas from somogy 3

Somogyi friss csárdás 4

C
Lively csardas from somogy 4
Somogyi ugrós
U
Jumping dance of Somogy county
Somogyi ugrós 1
U
Jumping dance of Somogy county 1
Somogyi ugrós 2
U
Jumping dance of Somogy county 2
Somogyi verbunk
Vb
Verbunk of Somogy
Söprik a pápai utcát
C (N)
The're sweeping the streets of Pápa
Sort is ittam, bort is ittem
C
I drank beer, I drank wine
Sosem volt, sosem lesz
C
There never was, there never will be
Sötet ván nem látok
C
It's dark, I cannot see
Sudár magas
C (N)
Tall and straight
Sudár magas de magas (juharfa)
C (N)
Tall and slender how tall (mapletree)
Sűrű apró szeme van
C (N)
She has close tiny eyes
Suru csárdás
C (N)
Heavy csardas
Sűrű csillag ritkán ragyog
C (N)
Stars a plenty, shine infrequently
Sűrűn szakad as eső
C
Rain is pouring down
Sűrű verbunk
Vb (N)
Heavy verbunk
Süt a mama
C
Mother's baking
Szabadkai udvaron, törökszekfűilliom
C
In a yard of Szabadka
Szabad madár, vagy te, rózsám
C (N)
O you freebird, my rose
Szabad, szabad,minden szívnek szabad
C
It's all right, all right for all hearts
N.A. Szabadszállás határába
C
Near the edge of Szabadszállás
Szagos a rozmaring (Kalocsa csárdás)
C (N)
Rosemaries are fragrant (Kalocsa csardas)
Szagos a rozmaring lehajlik a földre
C (N)
Fragrant rosemary bends to the ground
Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring
C (N)
Rosemary is fragrant, rosemary is fragrant
Szakács asszony, ejnye
C (N)
Ms. Cook, ahem
Szakadozott, rongy vonódat
C
Your dilapidated bow
N.A Száll a dalosmadár
F
The song bird is on the wing
Száll az ének
C
The song is in the air
Szállj, szállj csalogány
C
Fly, fly, nightingale
Szálldogál a fecske .
C
The swallow flies
Szánt a babám
C (N)
My sweetheart is plowing
Szánt az eke
C (N)
For the plow
Szánt az ökör recseg-ropog a járom
C (N)
The cracking yoke of the ox
Szántok vetek boronálok
C (N)
I'm plowing and sowing
Szántok vetek boronálok 1
C (N)
I'm pained wit plowing and sowing 1
Szanyi tanc
C (N)
Dance of Szany
Szanyi tanc 1
C (N)
Dance of Szany 1
Szanyi tanc 2
C (N)
Dance of Szany 2
Szanyi tanc 3
C (N)
Dance of Szany 3
Szanyi tanc 4
C (N)
Dance of Szany 4
Szanyi tanc 5
C (N)
Dance of Szany 5
Szanyi tanc 6
C (N)
Dance of Szany 6
Szárad a bokor a teton,
C (N)
Dry bush on a summit
Száraz a tó, kiapadt
C
The lake is dry, dried up
Száraz tóban nem lehet halászni
C
No fishing in a dry lake
Szárnya Szárnya a madárnak
C (N)
The wings of the bird
Szárnya szárnya a madárnak 2
C (N)
The wings of the bird 2
Szárnya, szárnya, szárnya a fecskének
C (N)
Wings, wings, wings of the swallow
Szárnya van, szárnya van a mostani madárnak
C (N)
Wings, birds have wings
Szászcsávási csárdás 1
C (N)
Csardas from Szászcsávás 1
Szászcsávási csárdás 2
C (N)
Csardas from Szászcsávás 2
Szászcsávási csárdás 3
C (N)
Csardas from Szászcsávás 3
Szászcsávási csárdás 4
C (N)
Csardas from Szászcsávás 4
Szászcsávási csárdás 5
C (N)
Csardas from Szászcsávás 5
Szászcsávási csárdás 7
C (N)
Csardas from Szászcsávás 7
Szászcsávási csárdás 8
C (N)
Csardas from Szászcsávás 8
Szászcsávási csárdás 9
C (N)
Csardas from Szászcsávás 9
Szászcsávási csárdás 10
C (N)
Csardas from Szászcsávás 10
Szászcsávási csárdás 11
C (N)
Csardas of Szászcsávás 11
Szászcsávási csárdás 12
C (N)
Csardas of Szászcsávás 12
Szászcsávási csárdás 13
C (N)
Csardas of Szászcsávás 13
Szászcsávási csárdás 14
C (N)
Csardas of Szászcsávás 14
Szászcsávási csárdás 15
C (N)
Csardas of Szászcsávás 15
Szászcsávási csárdás 16
C (N)
Csardas of Szászcsávás 16
Szászcsávási friss csárdás
F (N)
Lively csardas from Szászcsávás
Szászcsávási friss csárdás 1
F (N)
Lively csardas from Szászcsávás 1
Szászcsávási friss csárdás 2
F (N)
Lively csardas from Szászcsávás 2
Szászcsávási friss csárdás 3
F (N)
Lively csardas from Szászcsávás 3
Szatmári botoló
C (N)
Stick dance of Satmar
Szatmári csárdás
C (N)
Csárdás of Szarmár
Szatmári csárdás 1
C (N)
Csárdás of Szarmár 1
Szatmári csárdás 2
C (N)
Csárdás of Szatmár 2
Szatmári csárdás 3
C (N)
Csárdás of Szatmár 3
Szatmári csárdás 4
C (N)
Csárdás of Szatmár 4
Szatmári csárdás 5
C (N)
Csárdás of Szatmár 5
Szatmári csárdás 6
C (N)
Csárdás of Szatmár 6
Szatmári csárdás 7
C (N)
Csárdás of Szatmár 7
Szatmári friss csárdás
F (N)
Lively csárdás of Szarmár
Szatmári friss csárdás 1
F (N)
Lively csárdás of Szarmár 1
Szatmári friss csárdás 2
F (N)
Lively csárdás of Szarmár2
Szatmári friss csárdás 3
C (N)
Lively csárdás of Szatmár 3
Szatmári friss csárdás 4
C (N)
Lively csárdás of Szatmár 4
Szatmári lassú csárdás
F (N)

Slow csárdás of Szarmár

Szatmári lassú csárdás 1
C (N)

Slow csárdás of Szatmár 1

Szatmári lassú csárdás 2
C (N)

Slow csárdás of Szatmár 2

Szatmári népdalok
C (N)
Folksongs of Szatmár
Szatmári népdalok 1
C (N)
Folksongs of Szatmár 1

Szatmári ugrós (see also Erre erre most ...S)

U
Jumping dance of Szatmar

Szatmári ugrós 1

U
Jumping dance of Szatmar 1
Szatmári ugrós 2
U
Jumping dance of Szatmar 1
Szatmári ugrós 3
U
Jumping dance of Szatmar 1
Szatmári verbunk
Vb
Verbunk of Szatmár
Szatmári Verbunk 1
Vb
Verbunk of Szatmár 1
Szatmári verbunk 3
Vb
Verbunk of Szatmár 3
Szatmári verbunk 4
Vb
Verbunk of Szatmár 4
Szatmári verbunk 5
Vb
Verbunk of Szatmár 5
Százados úr levelem van
C
Captain I have a letter
Százados úr, sej, haj
C (N)
Captain, hey ho!
Száz Forintnak
C (N)
The half of 100 Forints is 50
Száz virágú a határ
C
There are hundred flowers in the field
Szeged felett foly a Maros
C
Szeged over the river Maros
Szegény asszony fia vagyok
C
I am a poor woman's son
Szegény vagyok, szegénynek születtem
C (N)
I am poor, I was born poor
Szekely Friss
F
Lively csardas from Szekely
Székely lassan csárdás
C (N)
Slow csardas of Szekely
Székely verbunk
Vb
Verbunk of Szekely
Szekely Verbunkus 1 (elso rész csak)
Vb
Verbunk of Szekely 1 (first part oly)
Szekely verbunk 2 (elso rész csak)
Vb
Verbunk from Szekely 2 (first part only)
Székely Verbunkus 3 (elso rész csak)
Vb
Verbunk of Szekely 3 (first part oly)
Széki Lassan
C
Slow csárdas from Szék
Széki Csárdás
C
Csárdás from Szék
Széki verbunk
Vb
Verbunk of Szék
Széles a Balaton vize
C (N)
The wide water of Balaton
Széles az én kedvem ma
C (N)
My happiness is boundless
Szemet vetett rám egy legény-
C
A lad made eyes at me
Szentiványi lányok
C (N)
Girls from szentivány
Szentiványi tánc
C (N)
Dance of szentivány
Szentiványi torony jaj de messze kilátszik
C
How far is the tower of Szentivany
Szentmártoni menyecskék
C
Young wives of Szentmárton
Szép a babám fekete szeme
C
Beautiful are my girl's dark eyes
Szép a piros bazsarózsa
C (N)
Red peonies are lovely
N.A. Szép a rozmaringszál
C
Beautiful rosemary
N.A. Szép a szerelem
C
Love is lovely
Szép a rózsám nincs hibája
C (N)
My darling is beautiful, she is perfect
Szép asszony ha lenne egy kis ideje
C
Beautiful woman if I had somewhat time
Szép asszonynak kurizálok
C
I'm courting a lovely woman
Szép a szőke szép a barna (Lujza csárdás)
C
Blondes are lovely, brunettes are lovely
Szép a tavasz
C (N)
Beautiful spring
Szép az Élet, víg az Élet
C
Life is sweet, life is jolly
Szépen szól a harminckettes banda
C
The 32 Band sounds good
Szép holdvilág volt az este
C (N)
It was a beautiful noonlight evening
Szép is a szerelem, jó is a szerelem
C
Love is so nice, love is so good
Szép menyecske
C (V)
Lvely Bride
Szép rózsám van Székelyföldön
C
I have a lovely sweetheart in Szekelyland
Szép szemu a szeretom
C
Fine-grained lover
Szép szép szép a rózsám
C
Pretty, pretty, my rose (girl) is pretty
Szépen hasad a hajnal
C (N)

Neatly splits the dawn

Szépen legel a kisasszony gulyája
C (N)
The maiden's herd is grazing peacefully
Szépen úszik a vadkacsa (vadruca) a vízen
C (N)
Wild ducks swim nicely on water
Szerelemből sosem elég
C
There is no such thing as too much love
Szerelemből sose nősülj
C
Never marry for love
Szerelem egy csókkal bélelt csabda
C
Love is a kiss-lined pit trap
Szerelem, szerelem
C (N)
Love, oh love
Szerelemrol szól a dal
C
It is the song of love
Szeretem a jó ropogos cseresznyét
C
I love fine crispy cherries
Szeretem a pálinkát
C
like the brandy
Szeretem a szépet
C
I love beauty
Szeretem a szeretőmet
C
I love my sweetheart
Szeretnék egy barna lányt
C
I want a brown girl
N.A. Szeretnélek éjjel-nappal látni
C
I'd like to see you day and night
Szeretni, szeretni
C
To love, to love
Szeretőt keresek
C (N)
Looking for a lover
Szigligeti csárdás
C
Csárdás from Szigliget
Szilágysági tánc
C (N)
Dance of Szilagysag
Szilágysági tánc 1
C (N)
Dance of Szilagysag 1
Szilágysági tánc 2
C (N)
Folk song of Szilágyság 2
Szilágysági tánc 3
C (N)
Folk song of Szilágyság 3
Szilágysági tánc 4
C (N)
Folk song of Szilágyság 4
Szilágysági tánc 5
C (N)
Dance of Szilagysag 5
Szilágysági tánc 6
C (N)
Dance of Szilagysag 6
Szilágysági tánc 7
C (N)
Dance of Szilagysag 7
Szilágysági tánc 8
C (N)
Dance of Szilagysag 8
Szilágysági tánc 9
C (N)
Dance of Szilagysag 9
Szilágysági tánc 10
C (N)
Dance of Szilagysag 10
Szilágysági tánc 11
C (N)
Dance of Szilagysag 11
Szilágysági tánc 12
C (N)
Dance of Szilagysag 12
Szilágysági tánc 13
C (N)
Dance of Szilagysag 13
Szilágysági tánc 14
C (N)
Dance of Szilagysag 14
Szilágysági tánc 15
C (N)
Dance of Szilagysag 15
Szilágysági tánc 16
C (N)
Dance of Szilagysag 16
Szilágysági tánc 17
C (N)
Dance of Szilagysag 17
Szilágysági tánc 18
C (N)
Dance of Szilagysag 18
Szilágysági tánc 19
C (N)
Dance of Szilagysag 19
Szilágysági tánc 20
C (N)
Dance of Szilagysag 20
Szilágysági tánc 21
C (N)
Dance of Szilagysag 21
Szilágysági tánc 22
C (N)
Dance of Szilagysag 22
Szilágysági tánc 23
C (N)
Dance of Szilagysag 23
Szilágysági tánc 24
C (N)
Dance of Szilagysag 24
Szilágysági tánc 25
C (N)
Dance of Szilagysag 25
Szilágysági tánc 26
C (N)
Dance of Szilagysag 25
Szilágysági tánc 27
C (N)
Dance of Szilagysag 27
Szilágysági tánc 28
C (N)
Dance of Szilagysag 28
Szilágysági tánc 29
C (N)
Dance of Szilagysag 29
Szilágysági tánc 30
C (N)
Dance of Szilagysag 30
Szilágysági tánc 31
C (N)
Dance of Szilagysag 31
Szilágysági tánc 32
C (N)
Dance of Szilagysag 32
Szilicei csárdás
C
Silica Csardas
Szilágysági csárdás
C (N)
Csardas of Szilagyság
Szivárványos az ég alja
C (N)
Rainbow in the sky
Szőke Tisza haragjában megáradt
C (N)
Fair Tisza overflows with anger
Szőke volt a babám
C
My sweetheart was blonde
Szól a fige (fuge) madár
C (N)
The nightingale (warbler) (sings
Szól a fige madár 1
C (N)
The nightingale sings 1
Szól a nóta, sír a nóta
C
The song plays, the song cries
Szóljon a hegedűm
C
Let my violin resound
Szombat este hét órakkor
C
Saturday evening at seven
Szombat este kimentem a szőlőbe
C
Saturday evening, I went to the vineyard
N.A. Szomszédasszony sűtőjében
C
In my neighbour-lady's oven
Szomszédasszony, szomszédasszony
C
Neighbor-lady, neighbor-lady
Szomszédunkban van egy asszony
C
There is a lady next door
Szőr a szitában
C
Hair in the sieve
Szőrös lábú kismacska (mulatós)
C
Hairy legged little cat
Szüreti nóta
C (N)
Harvest song
Szüreti nóta 1
C (N)
Harvest song 1
Tagadom tagadom
P
I deny it, I deny it
Táncba hív a nóta
C
The music invites us to dance
Táncházi dal kicsiknek
C (N)
Dance songs for little ones
Táncházi dal kicsiknek 1
C (N)
Dance songs for little ones 1
Táncházi dal kicsiknek 2
C (N)
Dance songs for little ones 2
Táncos lábam nem hagy cserben
C
The legs of a dancer will not abandon
Tápió menti tánc
C (N)
Tápiómente dance
Tápió menti tánc 1
C (N)
Tápiómente dance 1
Tápió menti tánc 2
C (N)
Tápiómente dance 2
Tápió menti tánc 3
C (N)
Tápiómente dance 3
Tápió menti tánc 4
C (N)
Tápiómente dance 4
Tápió menti tánc 5
C (N)
Tápiómente dance 5
Tápió menti tánc 6
C (N)
Tápiómente dance 6
Tápió menti tánc 7
C (N)
Tápiómente dance 7
Tarka-barka a világ
C
The world is multi coloured.
Tarka kendö lobogása
C
Brightly colored fluttering scarf
Tarka paszuly az ágy alatt
C
Spotted beans under the bed
Tegnap vettem a bocskorom
C (N)
I bought my boots yesterday
Tegnap éjjel álmomban
C
Last night in my dreams
Te kis huncut, vigyázz nagyon magadra
C
You little hussy, watch yo
Télen még
C
In winter also
Télen nagy a hó
C (N)
Much snow in wintertime
Télen nagyon hideg van
C (N)
In winter it's very cold
Tele van a baboskötőm
C
My polkadot apron is full
Tele van a temeto árka vízzel
C (N)
A cemetery ditch full of water
Téli hideg, nyári meleg
C
Winter is cold, summer heat
Teli teljes ibolya
C
Fully whole violet
Temerini csárádás
C
Csárdás from Temerin
Templom mellett bogárhátú kisház
C
Near the church a beetle-round house
Temetoben keresztre szállt a rigó
C
A thrush landed on a cemetery cross
Te vagy a kutya
C (N)
You're the dog
Te vagy az én boldogságom csillaga
C
You are my happy lucky star
Tiszapartján mandulafa virágzik
C (N)
On the Tisza banks almond trees bloom
Tisza partján nem jó lefeküdni
C (N)
The Tisza river is not good to sleep
Tisza partján szőke kislány integet
C
A blond girl waves on the Tisza banks
Tisza szélén mellett/ van egy hajó kikötve
C (N)
Beside the Tisza, a ship is moored
Tiszta búzát vittem én a malomba
C (N)
I took clean wheat to the mill
Titkon tartottam egy ösvényt
C (N)
I kept a pathway secret
Tizenhárom ezüst pityke
C (N)
Thirteen silver buttons
Tizenhárom fodor van a szoknyámon
C (N)
There are thirteen frills in my dress
Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy (Berekfürdoi csárdás)
C
Twelve, thirteen, fourteen
Tizennégynek fele hét
C
Half of fourteen is seven
Tízet ütött az óra 1
C (N)
The clock struck ten 1
Tízet ütött az óra 2
C (N)
The clock struck ten 2
Tíz litero bennem van
N (C)
Ten liters in me
Tiz pár csókot
C
Ten pairs of kisses all in one
Tőlem
C
From me
Tollas kosár csárdás
F
Feather basket csárdás
Toponári Mári
C
Mary Toponári
Torockói csárdás
C
Csardas of Torocko
Tréfás verbunk
Vb

Comic Verbunk

Tuberosa Csárdás
C
Tuberous csardas
Tücsök koma gyere ki
C (N)
Cricket buddy come on out
Tudod babám mit fogadtál
C (N)
I know what my baby bet
Tudom én a gyógyulásnak
C
I know what's best for healing
Tudom én, hogy bolond, aki szerelmes
C
I know, it's crazy to be in love
Tudom már
C
I know already
Túl a Dunán van egy tó
C
Beyond the Danube is a lake
Túl a hegyeken
(S/)C
Over the mountains
Túl a Tiszán, Devecserbe
C
Devecser, beyond the river Tisza
Túl a Tiszán faragnak az ácsok
C (N)
Beyond the Tisza carpenters are working
Túl aTiszán van egy kis ház
C
There is a small house beyond the Tisza
Tuli tuli jó
C
Too too good
Túlsó soron esik az eső
C (N)
Rain is falling on the other side
Túr a disznó, túr a mocsár szélén
C (N)
The pig is rooting, rooting near the marsh
Turai verbunk
Vb
Verbunk of Tura
Túri vásár, sátor nélkül
C
Market at Túr, without a tent-stand
Túrkevei csárdas
C
Csárdás of Túrkeve
Túrkevei népdal
C (N)
Folk song of Türkeve
Túrkevei népdal 1
C (N)
Folk song of Türkeve 1
Túrkevei verbunk
Vb
Verbunk of Túrkeve
Túróscsusza tepertővel
C
Pastry with curd and bacon bits
Tüsszentos csárdás
C (N)
Tüsszentos csardas
Tüsszentos csárdás 1
C (N)
Tüsszentos csardas 1
Tyukodi csárdás
C
Csárda's of Tyukod
Tyukodi csárdás 1
C
Csárda's of Tyukod 1
Tyukodi csárdás 2
C
Csárdás from Tyukodi 2
Tyukodi csárdás 3
C
Csárdás from Tyukodi 3
Tyukodi friss csárdás
F
Lively csárdás from Tyukodi
Tyukodi verbunk
Vb
Verbunk of Tyukod
Uccu dárom madárom
C (N)
Go little bird
Uccu fekete retek
C (N)
Go, black radish
Uccu ted ra
C (N)
Go on, put it on
Udvarom közepén van egy magos nyárfa
C (N)
In the centre of my yard is a tall poplar
Udvaromon hármat fordult a kocsi
C (N)
In my yard the carriage turned three times
Udvarom, udvarom kerek kis udvarom
C (N)
My yard, my small courtyard
Udvarom, udvarom, szép kerek 1
C (N)
My yard, my yard, my fine courtyard 1
Udvarom, udvarom, szép kerek 2 (mu;atos)
C (N)
My yard, my yard, my fine courtyard 2
Úgy akartalak szeretni
C (N)
I wanted to love
Ugye babám meg tudsz verni
C (N)
So you can beat me my dear
Ugy ég a tűz. ha lobog
C (N)
A blazing fire burns best
Ugy ég a tűz. ha ropog
C (N)
A crackling fire burns best
Úgy még sosem volt
C
It never happened so
Úgy szép a lány
C
She is a nice girl
Úgy szeretnék a lelkedbe látni
C
I would like to see your soul
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt
C (N)
I'm so glad, it's good to be here
Új a csizmám a szögre
C (N)
My new boots, hanging on nail-hooks
Új a kocsim
C (N)
My coach is new
Új stílusú friss csárdás
C (N)
New style lively csardas
Új stílusú friss csárdás 1
C (N)
New style lively csardas 1
Új temetőt árkolnak
C
A new grave is being dug
Újvárosi csárdás
C
Csárdás from Újváros
Újvidéken hagytam én a szívem
C (N)
I left my heart in Novi Sad
Üröm a buta fejemet
C (N)
Stupid wormwood head
Uszodi Czárdás
C
Ponds Czardas
Utcára nyilik a kocsma ajtó
C (N)
The tavern door opens off the street
Utca, utca, .... gagybátori utca
C (N)
Srteet, street, ...streets of Gagybator
Utca utca ég az utca
F
The street is burning
Üveges tánc (csárdás)
C (N)
Glass-bottle dance
Vadász-László Palotás
P
Palace dance of Vadasz Laszlo
Vadászok közt
C
Among hunters
Vadkörtefa fehéren virágzik (Mezőség)
C (N)
Wild pears bloom white (Mezőség)
Vadvirágos erdő szélén rószabokor
C (N)
Rosebush among wild flowers at the forest edge
Vág és Garam közi csárdás
C (N)
Vah and Hron inter csárdás
Vág és Garam közi csárdás 1
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 1
Vág és Garam közi csárdás 2
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 2
Vág és Garam közi csárdás 3
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 3
Vág és Garam közi csárdás 4
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 4
Vág és Garam közi csárdás 5
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 5
Vág és Garam közi csárdás 6
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 6
Vág és Garam közi csárdás 7
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 7
Vág és Garam közi csárdás 8
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 8
Vág és Garam közi csárdás 9
C (N)
Vah and Hron inter csárdás 9
Vágják az erdei utat, vágják
C (N)
They are cutting the forest road
Vajdaszentiványi csárdás
C (N

Csardas of Voivodeni

Vajdaszentiványi csárdás 1
C (N)

Csardas of Voivodeni 1

Vajdaszentiványi csárdás 2
C (N)

Csardas of Voivodeni 2

Vajdaszentiványi csárdás 3
C (N)

Csardas of Voivodeni 3

Vajdaszentiványi csárdás 4
C (N)

Csardas of Voivodeni 4

Vajdaszentiványi csárdás 5
C (N)

Csardas of Voivoden 5

Vajdaszentiványi csárdás 6
C (N)

Csardas of Voivodeni 6

Vajdaszentiványi csárdás 7
C (N)

Csardas of Voivodeni 7

Vajdaszentiványi csárdás 8
C (N)

Csardas of Voivodeni 8

Valahogy el kell kezdeni
C (N)
Somehow you have to start
Valaki megmondaná milyen
C
Someone tell me something
Válaszúti csárdába
C (N)
In the tavern of Válaszút
Van egy kicsi pocakom
C
I have a bit of a belly
Van egy lombos, árnyas utca
C
There is a leafy, shady street
Van már kisszék
C (N)
We now have a tiny chair
Van nekem egy lopótököm
C
 I have a gourd siphon
Van nekem egy rettenetes szokásom
C
I have a terrible habit
Van nekem szeretőm
C
I have a sweetheart (girl-friend)
Váraljai dal
C (N)
Song of Váralja
Vásárhelyi híres promenádon
C
On the famous promenade of Vásárhely
Vasvári csárdás
C
Csárdás of Vasvár
Vasvári csárdás 1
C
Csárdás of Vasvár 1
Vasvári csárdás 2
C
Csárdás of Vasvár 2
Vasvári csárdás 3
C
Csárdás of Vasvár 3
Vasvári csárdás 4
C
Csárdás of Vasvár 4
Vasvári csárdás 5
C
Csárdás of Vasvár 5
Vasvári verbunk a
Vb
Verbunk from Vasvár a
Vasári verbunk b
Vb
Verbunk from Vasvár b
Vasvári verbunk c
Vb
Verbunk from Vasvár c
Vasvári verbunk d
Vb
Verbunk from Vasvár d
Vasvári verbunk e
C
Verbunk from Vasvár e
Vége már a dáridónak
C
The carousing is ended mulatos.
Vége van a fagyos télnek
C (N)
Gone is the chilly winter
Vége, vége, vége már
C
It's over, over, over now
Végigmentem az utcán
C (N)
I walked along the street
Vékony a nád lehajlik a fodre
C (N)
Reeds are slender and fall to the earth
Vékony deszka vékony deszka
C (N)
Narrow plank
Vékony deszka kerités
C (N)
Narrow picket fence
Vékony héja van a piros almának
C (N)
Red apples have thin peel
Vénasszonyok sok bolondot beszélnek
C
Old women speak much nonsense
Vengerka Csárdás
C
Vengerka csardas (Yiddisch?)
Verbunk de Béla Rácz
Vb
Verbunk of Béla Rácz
Verbunkus ?
Vb
Verbunk ?
Veres kukoricaszár
C (N)
Red corn-stalk
Verje meg az Isten azt a édesanyát
C (N)

God damn it is the mother

Verpeléti akácos
C
Locust-tree forest of Verpelét
Verpeléti Olaszrizling
C
Verpeléti Riesling
Veszélyes a Balaton
C
The Balaton lake is dangerouos......
Vetettem violát, várom kikeletjét (M-Torda)
C (N)
I planted violets, waiting for spring bloom
Vetettem violát, várom kikelését (Dunántúl)
C (N)
I planted violets, waiting for spring sprouts
Vigadó csardas
C
Vigadó csardas
Vígan csipegeti
C
Pecking happily
Vígan élem én a világom
C
I cheerfully live the life
Vígan legyünk
C (N)
Be merrily
Vígan, vígan, víg angyalom
C (N)
Merrily, merrily, merry angel
Villanyfényes lett a falu
C
Lights were installed in the village
Villanylámpát szereltek
C
Electric lights in our village
Villás farkú fecske
C (N)
The fork-tailed swallow
Virágéknál ég a világ
C (N)
All's aglow at the Virág's
Virágos kert van a házunk elején
C
There's a garden in front of our house
Virág vasárnapján
C
On Palm Sunday
Virágzik a fürtös akácfa
C
Tressed acacia blooms
Virágzik az egész erdő
C
Whole forest is blooming
Vitnyédi csárdás
C (N)
Csárdás of Vitnyéd
Vitnyédi csárdás 1
C (N)
Csárdás of Vitnyéd 1
Vitnyédi csárdás 2
C (N)
Csárdás of Vitnyéd 2
Vitnyédi csárdás 3
C (N)
Csárdás of Vitnyéd 3
Vitnyédi friss csárdás
C (N)
Lively csárdás of Vitnyéd
Vizet iszik, sáros vizet a béka
C
Frogs drink water, muddy water
Vodkadal (Russ ?)
C
Vodka song
Volt nekem egy szép szeretőm a nyáron
C
I had a lovely sweetheart this summer
Volt, nincs, fene bánja!
C
There was, there isn't, I do not bother
Volt szeretöm tizenhárom (strophe 2)see A)
C
I had 13 mistresses
Vörös bort ittam az este
C (N)
I drank red wine last night
Zalkodi csárdás
C (N)
Csardas from Zalkod
Zalkodi csárdás 1
C (N)
Csardas from Zalkod 1
Zalkodi friss csárdás
C (N)
Lively csardas from Zalkod
Zalkodi friss csárdás 1
C (N)
Lively csardas from Zalkod 1
Zámutovi (Opálhegy) csárdás
C
Csardas of Zámutov (Opálhegy)
Zámutovi (Opálhegy) csárdás 1
C
Csardas of Zámutov (Opálhegy) 1
Zámutovi (Opálhegy) csárdás 2
C
Csardas of Zámutov (Opálhegy) 2
Zámutovi (Opálhegy) csárdás 3
C
Csardas of Zámutov (Opálhegy) 3
Zavaros a Nyárád, nem akar szállani
C (N)
The Nyarad is turbid, it's water unsettled
Zavaros a tisza
C (N)
The Tisza is turbulent
Zene, zene szól a csárdában
C
Music, music sounds in the Csárda
Zöld ablakos kicsi ház
C
Little house with green shutters
Zöld a kukorica, Kati
C
The maize is green, Kate
Zöld a petrezselyem
C
Green parsley
Zöld erdőben de magos
C (N)
How high the green forest
Zöld erdőben jártam
C
I was walking in the forest
Zöld erdőben, zöld mezőben sétálgat egy páva
C (N)
In a green forest, in a green field struts a peacock
Zöldre festett kapud előtt
C
At your green gate
Zöldre van a rácsos kapu festve
C (N)
The screen fence is painted green
Zöld vetés közt énekel a pacsírta
C
The lark sings in the green crop
Zsebkendőm négy sarka
C (N)
The four corners of my handkerchief
Zserei friss csárdás
C
Lively csárdás from Zsére
Zsérei csárdás
C
Csardas from Zsére
Zsuzsika csárdás
C
Suzie's csardás
Zsuzsika friss
F
Suzie - lively
Zsuzska néne
C
Sister Suzy
Zúg az erdő, zúg a mező, vajon ki zúgatja?
C (N)
The woods rumble, fields rumble, who is it?
C14
C
 
C16
C
 
C18 Palotás (Hunyadi?)
Vb
 
C19 Friss
F
 
C20
C
 
C21
F
 
C 24
F
 
C 26
F
 
C27
F
 
C29
F
 
C30 Friss (Berkes Béla)
F
 
C31
F
 
C34
F
 
C38 Csárdás (anonymous)
C
 
C40 Nem akar az ökörcsorda legelni 2?
C
The herd of oxen don't want to graze 2?
C44
C
 
C46 [Csárda csárdás]
C
Tavern csárdás (Charda de l'auberge )
C48 Friss csárdás parafrázis
C
 
C49
Vb
 
C50
Vb
 
C51
Vb
 
C52
C
 
C53
C
 
C54
F
 
C55
F
 
C56 Friss in F Major
F
 
C62 (népdal?)
C
 
C63
C
 
C64
C
 
C67 Elhúzzuk a nótáját ?
C
 
C 68
C
 
C69
C
 
C70
C
 
C72
C
 
C73
C
 
C74
C
 
C78
C
 
C82
C
 
C 84
C
 
C85
C
C87
C
C88
C
C90
C
 
C91
C
 

C 92

C
 
C93
F
Kallai Kiss Erno/Ernie (lively)
C93 (low quality sound)
C
 
C94 (low quality sound)
C
 
Csárdas B 2
C
 
Csárdas B3
C
 
Csárdás (Bicskei Géza) B4
C