Home page
 

Lánc  (Nemzetközi és Holland Zenekarok) .....

Internet Zene KeresőInternet Zene Kereső
Ha részben emlékszel egy dallamra vagy nem tudod a dal címét, megkeresheted a Világhálón (még akkor is ha nem tudod zongorán lejátszani). Ez a Zene Kereső, Melodycatcher, ismer 400.000 + dallamot, köztük a Cimbalom.nl 8500 dallamát !
Csinálhatsz gyors Szöveg Keresést:
      (Figyelem: ezt ékezet nélkül kell!)  Help

 

Magyar Népi Gyűjteménye

  Szándék Támogatás
  A gyűjtemény A szerző
  Keresés Szerzői jogok
  Javaslatok / Hozzájárulás Új: Magyar Népzene videó kiválasztás
  A honlapon : Messzi Tábortüzek

 

Szándék

Hollandiában több amatőr zenész játszik kelet-európai nép- és cigányzenét, mint bármely másik nyugat-európai országban. Sok évvel ezelőtt honlapomat, a Cimbalom ezeknek a zenészeknek és más országokban élő társaiknak fórumaként indítottam el. Az elmúlt évek során nagyszámú magyar dallamot gyűjtőttem össze kűlőnbőző forrásokból és írtam át egyszólamú MIDI formátumba. 8500 MIDI formátumú magyar népi dallamot (nagyrészt magyarnótát), de egyben c.4000 Népdalt is tartalmazó gyűjtemény célja egyrészt a műfaj rajongóinak segítése, másrészt hozzájárulás a népi zene ezen típusának a megőrzéséhez. A MIDI fájlokban található egyszerű dallamok felismerését segíti az adott dallamhoz a legtöbb esetben megtalálható rövid mp3 formájú "demórészlet". A magyar dallamok ezen gyűjteményének vannak gyengéi, noha alighanem így is a leggazdagabb on-line forrás. A hozzáértők felfedezhetnek néhány hibát, amely a szakértelem és különösen a magyar nyelv ismeretének hiányából fakad. Ennélfogva minden javaslatot vagy információt, amely javíthatja a gyűjteményt, örömmel fogadok. Szándékomban áll a rendelkezésre álló valamennyi magyar címet angolul is hozzáférhetővé tenni, amennyiben persze az nem magától értetődő. További részletekért ld. a javaslatokat. Kérem, küldje javaslatait vagy bármilyen hasznos információt a jlo@xs4all.nl címre. A honlap jobbításához hozzásegítő bármely információt szívesen fogadok. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a szerkesztő, noha magyar zenét játszik cimbalmon, nem beszél és olvas magyarul.
Leggyorsabb ha angolul írnak, de ha jobb lehet németül vagy franciául is. Persze magyarra is válaszolok, de ez kissé körülményesebb!

 

A gyűjtemény

A gyűjtemény pillanatnyilag több mint 8500 (egyszólamú) MIDI formátumú magyar dallamot tartalmaz, amelyből mintegy 4000 magyarnóta és 4000 népdal. A magyarnóták gyűjteménye ezen kívül 7000 többszólamú mp3-felvételt is tartalmaz, a dallamok demójaként. A hozzáértők ezek között a nóták között is fel fognak ismerni népdalokat (N betűvel jelölve a cím után). Ennek az az oka, hogy ezek a népdalok népszerűek a magyarnótákat játszó zenekarok körében. A népdalok többsége ugyanakkor alig vagy sohasem szerepel ezeknek a zenekaroknak a műsorán, részben sajátos és kevésbé könnyen játszható stílusuk miatt.

Noha a gyűjtemény elsősorban a magyarnótára összpontosít, mintegy 4000 népdal is szerepel a gyűjteményben. Mivel a zenekari népdal felvételek ritkák, legtöbbjét külömböző on-line digitális hang forrásból és kottákról gyűjtöttük össze. Felvételüket az indokolhatja, hogy az ismertek közé tartoznak. A népdalok iránt érdeklődő olvasók jó áttekintést kaphatnak az interneten fellelhető népdal-forrásokról a http://www.ujmagyarevezred.nl/nepdal.html oldalakon, és különösen ajánlhatók Károly lapjai::
Magyar Népdalok I, Magyar Népdalok II & Magyar Népdalok III ahol a dallamok osztályozása is megtalálható.
Ugyanakkor, részben más forrásbol is, megvan 3 közismert cserkész ének könyvecske minden dallama: Száz (100) Népi Játékdal, 101 Magyar Népdal és a 102 Magyar Népdal "Madárka".
Több magyarnótánk és katona dal (zömükben nem népdal) egy archívum gyűjtemény I. és II. könyvéből van:
101 Magyar Népdal, Huber Sándor - Rozsnyai Károly Kiadása, Budapest c.1908. Néhánynál megtartottuk, a több mint egy évszázaddal ezelőtt használt írásmódót, amit dőlt betűkkel jelöltünk.
Kiegészítésre a http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dalok.htm kiadást használtuk dallam forrásnak. Ez a Daloskönyv teljes szöveget és kottát tartalmaz.

Mivel a népdaloknál a többszólamú MP3 felvétel kevés, itt felhasználunk a pusztán énekszó demo-kat is. Nagy szerencse, hogy bemutatót adhatunk a felvidéki Juhos Mária aranykoszorús nótaénekesnő dalaiból! A gyönyörű közkinccsé nyilvánított teljes anyaga honlapján itt érhető és egyben ingyenesen letölthető: http://magyarnota.com/
Ugyancsak demórészletek vannak a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 50 MP3 népdalaiból (a cserkész III. ajánlott népdalai; mindegyik a Cimbalom.nl is megvan) aminek eredetije a Gyűjtemények - népdalok alatt van: http://www.kmcssz.org/
Jó forrásunk, szintén énekszóra, egy szép cserkész honlap http://nepdal.gyujtemeny.com, jelenleg 600 népdallal. A profi lapon a teljes szöveget láthatjuk, Mp3 számmal és gyakran kottával. Célja a népdal kiképzés és része a gyűjtemény.com lapoknak. A "Népdal Rádió" egy remek és hasznos segítség.

Mivel a legtöbb népdal kívül esik az elsősorban a magyarnótákra koncentráló gyűjtemény érdeklődési körén, és mivel a több tízezernyi magyar népdal amúgy is a zenetudományi kutatás tárgya, nem cél a gyűjtemény további bővítése népdalokkal. On-line népdal zenei felvétel sajnos kevés, legalább is a meglévő nagyméretű szöveggyűjteményekhez viszonyítva. Így hasznosnak igérkezett összegyűjteni a meglévőknek legalább is a zömét.

Végűl van a Vegyes / Various csoport amiben különböző dallamok vannak, amiket a magyar nóta mellett gyakran ugyanazok a zenekarok játszanak. Ebben a kategóriában van úgy 200 Cigány Nóta is, ami legtöbb hallgatónak hasonló a magyarnótához, mivel ugyanabban a környezetben keletkezett és abban a korban amikor ez a zene nagyon közkedvelt volt.

A fenti okokra figyelemmel a dallamokat 5 csoportba soroltam:

  Csárdás (C): ide tartoznak a Friss, Palotás és Verbunk dallamok is
  Rubato (R), továbbá a Lassú és a Hallgató dallamok
  Dal / Songs (S), ide tartoznak az Andalgó és Esztam dallamok is
  Vegyes / Various (V), többek között Briul, Hora, Sirba, Szerenád, Keringő, stb..
  Népdalok (N), amennyiben ez könnyen megállapítható volt.
 
Amennyiben a magyarnóták közé (Csárdás, Rubato és Dal csoportba) népdalok is fel lettek véve, a cím után (N) jelzi. A Csárdás esetében C (N), a Rubato csoportban R (N) és a Dal esetében S (N). Mindezek a dallamok szerepelnek a népdalok csoportjában is. Egyes dallamok besorolása önkényes lehet. Egyes esetekben maga a származási ország is kétséges. Néhány magyar cím hibás lehet, sőt az is előfordulhat, hogy teljesen hiányzik. Ugyanakkor nehéz meghatározni, hogy milyen dallamok vehetők fel, hogy a gyűjtemény autentikus maradjon. Emiatt minden javításra vonatkozó javaslatot szívesen veszek.
Hogy elkerüljem a duplázódásokat az egyre duzzadó gyűjteményben, dallamfelismerő programra volt szükség. Ez volt az új dallamfelismerő kezdete. Melody Catcher, http://www.melodycatcher.com

 

Keresés

  Ha egy meghatározott címet keres a Csárdás, Rubato, Dal vagy Népdalok csoportjában: nyomja meg a csoport gombját, majd a csoport lapjának tetején az abc-rendet.
      Ha egy meghatározott címet keres, de nem tudja, hogy melyik csoportban lehet, nyomja meg a Címek / Titles gombot, majd az abc-rendet a következő lapon. Nézze meg a besorolást (C, R,S, V vagy N) és ebben a csoportban keressen újra.
     Ha egy dallamot keres, hasznájuk honlapunk "Melody Catcher" Zene Keresájét.
     Ha egy új dallammal szeretné gazdagítani a repertoárját, egyszerűen böngésszen a dallamok között! El fog csodálkozni a nagyszámú szép dallamon, amelyetket napjainkban már alig játszanake.
    Ha talált egy dallamot, meglepően sok információhoz fog jutni azzal kapcsolatban, ha rákeres a Google-lal.
 
 
 

Javaslatok / Hozzájárulás
Kérem, küldje javaslatait vagy bármilyen hasznos információt a jlo@xs4all.nl címre

  A magyar dallamok ezen gazdag gyűjteményének számos gyenge pontja és hibája van:
     A gyűjteményben lehetnek nem magyar dallamok
     Mintegy 90 dallamhoz tartozik mind MIDI, mind mp3 felvétel, azonban a cím hiányzik. Ezek a Csárdás, Rubato, Dal vagy Egyéb csoportokban a lista végén találhatók.
     A Népdalok közt lehet nem igazi népdal, mig más csoportban lehet népdal. (Javitást szívesen fogadok.)
     Mintegy 200 dallam esetében (a Népdalokat kivéve) hiányzik az mp3 felvétel
     Néhány mp3 felvétel rosszabb minőségű vagy stílusú
     Néhány dallam nem illik a gyűjteménybe
     A gyűjtemény messze nem teljes, habár ebben a műfajban valószínűleg a legnagyobb a világhálón
 
A honlap jobbításához hozzásegítő bármely információt szívesen fogadok. Szintén szívesen fogadok hiányzó mp3-felvételeket, jelenleg kevéssé jellegzetes felvétellel szereplő dallamokhoz mp3-felvételeket vagy ezek forrására vonatkozó információkat. Végül, de nem utolsó sorban: az ilyen típusú dallamok száma jóval nagyobb, mint amennyi a gyűjteményben szerepel. Éppen ezért új dallamoknak örülök leginkább. Ha kétségei vannak, küldjön egy rövid MIDI vagy mp3-részletet. Mivel egyes dallamok több címen is ismertek, a korábban említett dallamfelismerő segítségével (még nem hozzáférhető a nyilvánosság számára) döntöm el, hogy benne van-e már a gyűjteményben.

 

Támogatás

Megindítását követően a honlapot gyorsan felfedezte néhány nótabarát, akik segítettek információkkal, javaslatokkal, új dallamokkal és fordítással. Hozzájárulásuk nagy segítség volt a gyűjtemény és a kapcsolódó információk javításához, úgy mennyiségben mint minőségben.
Külön említést érdemel Zubrits Árpád segítsége. Nemcsak a magyar-angol szövegek zömének fordításáért de mivel serkentett engem több népdal megtalálásához. Népdalokat amit a cserkészeten belül terjeszt és ami a külföldi szövetségen belül kizálólagosan szorgalmazott.
A Cimbalom.nl ezen barátainak neve:

  Nickl Károly Eindhoven   Hollandia
  Sugatagi Gábor Budapest Magyarország
  Árpád Andy Zubrits
Toronto   Canada    
http://torontoicserkeszek.multiply.com/
  Timothee Ewing Maple City, Michigan   USA
  Lengyel Boldizsár Dunaremete   Hungary
  Molnár Béla Beretke    Slovakia
  Dömötör Gábor Easton, Connecticut USA
 

 

A szerző

A holland szerkesztő, Dr J L van Os, középiskolás korában kezdett kelet-európai zenét játszani tangóharmónikán. Egyetemistaként, 1950-től cimbalmozni kezdett az utrechti diák-cigányzenekarban, a Tzigane-ban. Azóta játszott néhány amatőr zenekarban, mint a Siperkov és a Hon Tzigane (ld. a zenekarok rovatban a Cimbalom oldalon). Noha több kelet-európai ország zenéjét játssza, kedvenc szórakozása a magyar népi zene játszása és gyűjtése.
E-mail kapcsolat, lehetőleg angolul, de lehet németül vagy franciául is: jlo@xs4all.nl

 
 

Szerzői jogok

Ez az oldal magánhasználatra, magyar zenék katalogizálására készült. A MIDI felvételek szabadon másolhatók, amennyiben nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. Az mp3-demófelvételek rövidek, hogy megakadályozzam más célra történő használatukat, mint az egyszólamú MIDI-felvételek felismerése. Amennyiben valaki ésszerű indokot hoz fel, hogy miért ne kerüljön nyilvánosságra ilyen demófelvétel, készségesen törlöm azt.

 

 

Egy Holland állatorvos
A Magyar Zene Rajongója

 

Dr.Jan L. van Os - holland állatorvos és tudományos kutató - talán a világ egyik legnagyobb külföldi gyűjtője a magyar zenének. "Cimbalom" nevű honlapján több, mint 3500 dallam található. Fiatal gyerekkora óta rendszeresen játssza őket. A kezdetben nagyrészt az u.n. "magyar nótákból" és cigányzenéből álló gyűjtemény az utóbbi években - magyar cserkészek hatására - erőteljesen kiterjedt eredeti magyar népdalokra is. Így történt, hogy Dr. van Os megismerkedett és beleszeretett a Messzi tábortüzek népdalsorozatba, amelyet június óta honlapján is ismertet.

Gondolom, hogy sokak számára meglepő tény - számomra okvetlenül az volt - hogy Hollandiában több, mint 40 zenekar játssza az ilyen zenét. Ahogy megtudtuk, az 1900-as évek elején sok magyarországi zenész - olyanok, mint Lakatos Pál, Vidák Sándor, Veres Lajos - kint járt Hollandiában és nagy sikerre tett szert. Így történt, hogy Dr. van Os édesapja, egyetemista diákkorában, belépett az utrechti egyetem 1910 óta működő ilyen irányú zenekarába. Maga Dr. van Os pedig már középiskolai korában indított hasonló zenekart.

Ezt később mint egyetemista is folytatta, redszeres szereplésekkel, még tengeren túli hajóutakon való fellépéseket is vállalva. Később, mint gyakorló állatorvos majd pedig kutató, továbbra is élt ennek a kedvtelésének. Máig is majdnem minden héten cimbalmozik zenekarában.

 
  Két, számára kimagasló eseményt mesélt el Dr.van Os. Az egyik, amikor megkapta első cimbalmát: a II. világháború kitörésekor Balász Timi, édesapjának barátja, áthozta hozzájuk második cimbalmát, nehogy a német megszállók elkobozzák. A második emlékezetes esemény 1956 december 31-én történt, amikor a hollandok szilveszteri estét rendeztek az újonnan érkezett magyar menekülteknek és felkérték egyetemi zenekarát, hogy ezen magyar programot adjon.

Az iparban folytatott kutatói munkáján keresztül megismerkedett az akkoriban újszerű számítógépekkel. Ezeket az ismereteit kifejlesztette és korai nyugdíjazása után belekezdett honlapok szerkesztésébe. Ekkor fogott bele a dalok rendszeres gyűjtésébe is. Leginkább a magyar zenének szerelmese, bár egyéb környező nemzetek zenéjét is gyűjti.
 

Időközben megismerkedett Zubrits Árpád torontói magyar cserkészvezetővel, aki sokat segített neki és kihangsúlyozta az eredeti népdalok értékét. Minthogy Dr. van Os nem tud magyarul, Árpád először a címek angol fordítását végezte, majd pedig a magyar helyesírást javította. A kezdeti 450 népdal időközben 1100 eredeti népdallá bővült. Ezen a kapcsolaton keresztül ismerkedett meg Dr. van Os a Messzi tábortüzek sorozattal is. Különösen értékesnek és hézagpólónak találta ezt a sorozatot, amely már négy CDlemezből és az azokkal járó, a kottákat és szövegeket tartalmazó könyvecskékből áll. Immár 5500 magyar dalt nyilvántartó honlapján (www.cimbalom.nl), külön részt létesített a Messzi tábortüzek sorozatnak (www.cimbalom.nl/MT/nepdal.html). Itt nemcsak ismerteti a sorozatot, hanem a CD-ken megtalálható összes dalt bemutatja, hol csak az első versszakát, hol az egész dalt.

Nemrég a holland kormány is felfigyelt Dr. van Os munkájára és budapesti követségének honlapján terjesztette hírét, mint a holland-magyar kultúrkapcsolatok értékes mozzanatát. Mi magyarok pedig büszkék lehetünk, hogy nemzetünk zenei anyanyelve ilyen szeretetteli fogadásra talált Hollandiában.

Dömötör Gábor

 
 
 


Oklevél A Külföldi Magyar Cserkészszövetség nevében,
Dömötör Gábor alelnök-IB elnök, Oklevelet ad át Dr.Jan van Os-nak.
Elismerés neki, a magyar népdal és zene gyűjtésének és sok évtizedes terjesztésének Hollandiában és világszerte!

Certificate
In 2010 the Hungarian Scout Association in Exteris celebrates the 100th
anniversary of Hungarian Scouting. Preservation of the rich musical trove of
Hungarian folksongs is an integral part of our goals.
This certificate is extended to
Mr Jan van Os
in gratitude and recognition of his outstanding contributions towards
the collection and dissemination of Hungarian folk-music

New York, 2010 september 4                    Gábor Dömötör - Chairman