Cimbalom Hungarian Folk
 

 
 **:  C = Csárdas; R = Rubato; S = Song; V = Various; N = Népdal;     C (N) see both Csárdás and Népdal 
 
 

Internet  Zene KeresőMusic search engine
Melody Cacher Musi Search Engine

  If you remember a tune but not the entire melody or the name, you can search for these on the Internet (even if you don't know how to play the piano). This Music Search Engine knows over 400.000 melodies, including all 8000 of Cimbalom.nl!
Below you can also do a quick search by text only. Note: do not use accents
 Csinálhatsz gyors Szöveg Keresést.(Figyelem: ezt ékezet nélkül kell!
):
 Help

      For Magyar Nóta lyrics see:  / Magyar-nóta szöveg:
      For Népdalok lyrics see:       / Népdal szövegek:
      For song lyrics & score see: / Nótaszöveg és kotta: hegedumuvésztol

http://www.zeneszoveg.hu/performer.php?pc=1403
http://www.zeneszoveg.hu/performer.php?pc=1221 http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dalok.htm

Titles starting with similar short words like A, De, Eg, Egy etc are grouped
A, De, Eg, Egy stb kezdodo címek csoportosított
   
Home page
* változó címek
**
* More than one title in list
25 szál rózsa
S
25 stems of roses
32-es baka vagyok én (katona)
N
I am an infantryman aged 32
1848 as katonadalok
N
1848 Soldiers song
1848 as katonadalok 1
N
1848 Soldiers song
A, a, a, a farsangi napokban
N
A, a, a, in a carnival time
A a a ma van szent Gergely napja
N
A, a,a, today is Saint Gregory's day
A, Á betus dal
N
A, the Alphabet song
A babám a babám
S
My sweetheart, my sweetheart
A babám kertje
N
The baby garden
A babám kertjében
N
The baby garden
A babám (fekete) roma lány
V
My sweetheart is a (dark) gipsy girl
A Bakonyi zöld erdőben (see Kimentem)
N
In the green forest in the Bakony
A Balaton arany hídja
S
The golden bridge of Lake Balaton
A Balaton nyárfás partján
R
On the poplar shore of the Balaton
A Balaton partján szólt egy legény hozzám
C
On the shore of Lake Balaton a lad talked to me
A Balaton széles nagyon (see Duna)
N
Lake Balaton is truly wide
A Balaton tükrén táncot jár a szél
S
On Balaton's mirror surface the wind dances
A Bálba beléptem (mulatos)
V
I entered the prom.
A bárnia kertek alatt
N
Beyond the gardens of Bárna

A Baross utcán sétálgatok (See Józsefvárosi)

C
I walk around the Baross street (in names)
A bátai bíró lánya
N
The Báta judge's daughter
A bátai réztoronyba
N
The Báta of Réztorony
A becsali csárdában
S
In the corner tavern
A Becsei templom tetejére
S
Onto the church steeple of Becse
A bejei kertek alatt
N
Under the gardens of Beje
A béka-király
N
The frog-king
A békési cigányok
V
Békési Gypsies
A Berényi vonaton (mulatós)
V
The train to Berény
A Becsali csárdába
N
In the tavern of Becsal
A boldogi templom tornya
N
The blessed curch tower
A bolhási kertek alatt
N
Behind the village of Bolhás
A bökönyi, a bökönyi templom tetejére
C (N)
Bököny, the top of the church of Bököny
A bökönyi nagy hodályban
C (N)
The large barn of Bököny
A bökönyi nagy toronyban 1
C (N)
The large towerof Bököny 1
A bökönyi zöld erdoben
C (N)
The green forest of Bököny
A bornak lelke van
S
Wine has a soul
A borostyán apró kéket virágzik
N
The common ivy has tiny blue blooms
A börtönnek kapujában
V
The prison's gate
A Bugaci határon
S
In the Bugac plains
A bundának nincs gallérja
N
A sheepskin fur has no collar
A busz kereke körbeforog
S
Weels on the bus rotate,
A buzai hegyeken
N
The wheat mountains
A búzamezőben háromféle virág
N
Three types of flowers in the wheatfield
A cigányok sátora
C (N)
The tent of Gypsies
A cigányok, se-haj, úgy élnek
V
Gypsies, hey, they live like
A cinege cipoje
N
Tit shoes
A citrusfa levelestől ágastól
N
A citrus tree with leaves and branches
A Csallóközön
N
On Csallokoz Island
A csalogány szívünkbe dalol
C
Nightingales sing to the heart
A csanádi legények (see a rátóti)
N
The lads of Csanád
A csap-utcán
R
On Csap street ()
A csentei túrós mácsik
N
Stolen mácsik cheese
A csentneki csikós (see A Szegedi)
C
The horseman (cowboy) of Csetnek
A csetényi dombteto
C (N)
On the hill of Cseteny
A csikósok, a gulyások
N
The horsemen, the cowboys
A csikósok, a gulyások 1
N
The horsemen, the cowboys
A csillagok, ha beszélni tudnának
N
Stars, if you could talk
A csitári hegyek alatt  *
C (N)
Below the Mountains of Csitár
A csizmám elkopott
N
The boots worn
A csizmámon nincs kéreg (csizmás csárdás)
C
My boots have no blotches
A dal ugyanaz marad
S
The song remains the same
A daróci csárda (See Lányok)
N
In the csarda-inn of Daroc
A dávodi kikötoben áll egy hadihajó (katona)
N
The port consists of the warship Dávodi
A décsei magas torony
N
The high tower of Décse
A doktor úr tegnap vett be
C
Last night the doctor came
A Donáth úti orgonák
S
The Donath travel agents
A Don-kanyar felol (Katona)
S
From the bend of the Don
A dudari kertek alatt
C (N)
Under the Dudar gardens
A Dunáról fúj a szél, feküdj mellém majd nem ér
N
The wind blows from the Danube
A dur csárdás
C
A Major - csárdás
A-dúr verbunkos (rész)
C
A dur verbunk (part)
A faluban a legárvább én vagyok
R
I am the loneliest in all the village
A faluban nincs több kislány (csak kettő)
C (N)
The village has no more girls (but two)
A falusi templom elött
N
Before the village church
A falusi utca ligetes, ligetes
S
The village street has many many groves
A fejem fölött a Kikindai (mulatos)
C (N)
Above the head of Kikinda
A fekete halom allat
N
Under the black hills
A fényes nap
N
The shining sun
A férfi mind ördögfajzat
C
A man and devil's spawn
A fiastyúk a fiastyúk
N
Seven Sisters, seven stars
A földemet felszántottam *
C
I tilled my fields
A fonóba szól a nóta
R
The spinning room is full of song
A fösvény legény
N
The Miser crew
A fösvény legény 1
N
The Miser crew 1
A fő utcán, a fő utcán, végig menni nem merek
N
On the main road, on the main road, I dare not walk
A füredi Anna-bálon
C
At the Ann-ball of Fured
A fuszulyka szára (opera)
V
The bean stalk (opera)
A Fűzéri bíró kapujában
N
At the judges gate of Fuzer
A gádzsónak elveszett a malackája
V
The peasant lost his piglet

A gazdász gyerek

S
Starting economist
A girhai rongyos pince
N
The dilapidated cellars of Girha
A Gödölloi kaszárnya
C
The barracks of Godollo
A gólya gólya
R
Stork, stork
A gőzkocsi hat kereke
C
The 6 wheels of the steam-engine
A gőzösnek hat kereke sárgára van *
C
The 6 wheels of the locomotive are yellow coloured
A gőzösnek hat kereke sárgára van 1
N
The 6 wheels of the locomotive are yellow coloured 1
A gőzkocsi hat kereke de fényes
C (N)
The 6 wheels of the steam-engine are shiny
A gőzkocsi hat kereke, de nem bánom
N
Six wheeled steam-engine, but I don't care
A gőzösnek kattog a kereke (Katona)
C
Locomtive wheels make a clicking noise
A gumimaci magyar teljes
S
The entire Hungarian Rubber Bear
A gyirmóti magas torony
N
The hightower of Gyirmot
A gyöngyhalász
S
|The pearl fishing
A gyulai kaszárnyára (Katona)
N
Gyula barracks
A gyulai kert alatt *
N
Behind the garden of Gyula
A gyulai kert alatt
N
Behind the garden of Gyula
A hajdúk eredetileg (katona)
N
The origonal hajdúk (cattle driver)
A hajnali csillag
N
The morning star
A hajnali csillag ragyog
N
The morning star is shining
A hajnali harangszónak
N
The sound of dawn bells
A hajnal már nem simogat
R
Dawn no longer caresses me
A hajóm szeli a vizet (mulatós)
V
My ship cuts the water
A Hargita alján lakom én
R
I live at the foot of Hargita Mountain
A három szabó Legények *
S
The three tailor lads
A házatok kéményére fészket rakott gólya
C
The stork built a nest on your chimney
A házunk tetején zsuppfödél van
C
The roof of our house is thatch
A hegedűból felsir
R
The violin cries
A hegedűm fája kopott
R
The wood of my violin is shabby
A holdfényes Tisza partján
R
The moonlit bank of the Tisza
A horgosi bíró kapujába
N
At the judge's gates of Horgos
A horgosi bírónak
N
Judge Horhoa
A Horgosi Csárda
C (N)
The Csarda-inn of Horgos
A Hortobágyon (Mikor gulyásbojtár voltam)
N
On the Hortobagy plains (when I was a cowboy)
A huncut asszony
S
The perky woman
A jányok (see Lányok)
C
The girls

A Jászsági bíró udvarában

N
In the judge's yard of Jászsági
A jászsági zöld erdobe
N
The green forest of Jászság
A jó bornak nem kell cégér
C (N)
Good wine needs no labels
A jó lovas katonának de jól vagyon dolga
N
The good cavalrymen are well off
A juhait kereso pásztor
N
The shepherd's flock search
A juhásznak jól megy dolga
S (N)
The shepherd is well off
A juhászok igy élnek
N
That's how shepherds live
A kabátom végig gombos
S
My coat is all buttons
A kalapom, a kalapom félig selyem
N
The head, the half silk head
A kalapom fekete
N
The black hat
A kalauz azt kiáltja "Debrecen"
S
The conductor calls out "Debrecen
A kalászi keskeny árok
N
Narrow ear channel
A kanyargó Tisza partján
R (N)
On the banks of the meandering Tisza
A kaposi kanális, kanális
N
The canals, canals of Kapos
A kapuban a szekér
N
The target of the charriot
A kapumban egy kerek almafácska
N
A small apple tree by my entrance
A karádi bírónak (also A szadai)
N
The judge of Karád
A karádi falu végén (leányvásár)
C (N)
On the edge of Karad (girl-market)
A kassai szőlőhegyen
N
In the Kassa vineyards
A kaszárnya előtt áll egy magas nyárfa (Katona)
S
There is a tall poplar front of the barracks (Mil)
A kéményre szállt a gólya
S
The stork landed on the chimney
A kenderem kiázott
N
My hemp is soaked
A kertmegi kert alatt
N
Behind the garden of Kertmeg
A keszthelyi kikötőben
C
In the harbour of Keszthely
A kicsiny madárka
N
A little birdie
A kikindai bíró (Mulatos)
V
Judge Kikinda
A Királyfi (egyszer egy királyfi)
N
The prince (once upon a time a prince)
A kis Jézus aranyalma
N
Little Jesus is a golden apple
A kis Jézus megszületett
N
Little Jesus is born
A kis kertünk
N
Our little garden
A kisleány kertjében
S
In the girl's garden
A kisnyéki rózsás kertek alatt (see also Latod)
N
Under the rosegardens of Kisnyek
A kocsmában jó bort mérnek
R
The tavern serves good wine
A kocsmaros panaszkodik
S
The barman complains
A kolonyi patakokba'
N
In the creeks of Kolony
A kopányi hegyek alatt
C (N)
In the foothills of the Kopányi mountains
A kórházban van egy ember
V
There's a man in the hospital
A körömi cigánysoron
V
On gipsy row in Köröm
A korondi halastó
N
The fish pond of Korond
A kőszegi laktanya
N
The barracks of Koszeg
A kövesdi híres csárda
N
Famous csarda-inn of Kovesd
A krasznai vásárban
N
Kraszna fair
A kunsági hármas határ, érted lettem
N
The triple boundary of Kiskunság,
A ladányi falu végén
(C) N
At the end of Ladany village
A laktanya udvarán
V
The courtyard of the barracks
A Lány ha edes
S
The sluggish sweet
A lapádi erdö alatt
N
When in the forest of Lapád
A lapádi hegyteton
C (N)

The lapádi hilltop

A lapádi violak
N
lapádi violets
A lászlai új majorban
N
In the new farmstead of Laszla
A leányka rózsabimbó
C
Girls are rosebuds
A legdrágább kincse
R
The dearest treasure
A legjobb barátom
S
My best friend
A legtöbb ember ott hibázza el
S
Most people make their mistake
A legény egytöl egyig mind csalfa *
S
Each and every lad is a fickle
A legkisebb fiú
N
The youngest boy
A legszebb ajándék amit adtál nékem
R
The nicest gift you ever gave me
A lehulló falevelet
R
The fallen leaves are swept by the wind
A lépes méz
C
The honey in the comb
A losonci kaszárnya kapujában
N
The gate of the losonci barracks
A lusta feleség
N
The lazy wife
A macscanak negy a laba
N
The cat has got four legs
A madár fütyüli már az ágon (cserkész)
S
The birds are already whistling (scout song)
A mágocsi erdő
R
The Mágocs woods
A Magyarbődi dobogós kőhídnál
N
At the stone bridge of Magyarbod
A magyar huszár
C
Hungarian Hussar
A magyaros tájon
R
Hungarian scenery
A malomnak nincsen köve (lába)
N
The mill has no stone (legs)
A Marcsának rózsaszín szalagja
N
Mary's pink ribbons
A marosi fuzes allatt
N
Down by the sally gardens of Maros
A marosmenti fenyveserdo aljában
R
At the pine forest by the Maros
A Mátrában (See A gyulai)
N
In the Matra hills
A megölt legény (Megöltek egy legényt) (See Elszaladt)
N
The murdered lad (They killed a lad)
A mélybol
N
The depths to You
A menyasszony szépecske
N
Bride like coreopsis
A menyasszony szép virág
N
Brides are lovely flowers
A Mérai hegytetőn
C (N)
On the Méra hilltop
A Mérai Temeto
N
The Méra Cemetery
A mi boldog (nagy) szerelműnket
R
Our happy (great) love
A mi cicánk megfázott
N (S)
Our cold kitten
A mi házunk felett csak egy csillag van (see Egy)
R
Only one star above our house
A mi házunk szép helyen van
N
Our house is on a nice spot
A mi házunk tetejére rászállott a gólya
N
The stork landed on our roof
A mi kettönk titkát
V
What is the secret of the two of us
A minap a házad elott
V
The other day in front of your house
A minap a Kadarcs mellett (See Debrecennek)
N
The other day by Kadarcs river
A mindenem te voltál
S
All I had was you
A mindenit ennek a rossz világnak
N
Doggone this wicked world
A mi öreg Sajó (Bodri) kutyánk
R
Our old dog Sajo (Bodri)
A mi pontjaink
N
At what point
A mi szerelmünk
R
Our love
A mi szerelmünkrol de sokan beszélnek
R
Our love but many people talk
A miskolci Avas alatt
C
Below Avas in Miskolc
A miskolci Népkert fáin
C
Our trees of the Miskolc park
A mohácsi legények
N
Lads from Mohacs
A moll friss
C
A Minor - fast
A mosolygós menyecske
C
A smiling bride
A Muki fija
V
A fixed Muki
A múlt nyáron nem volt eso
N
Last summer there was no rain
A muzsikusnak dalból van a lelke
V
The song is a musician's soul
A Nad Janos fenekbe van
N
Janos Nad is at Fenekpusxta
A nagy ágyúk szépen szólnak
N
The big cannons are sounding
A nagy bécsi kaszárnyára
N
The great Viennese barracks
A nagy bécsi kaszárnyára (See Fiumei)
N
On the great Vienna Fortress
A nagy ho-ho-ho horgász
N
The big ho-ho-ho firsherman
A nagy utcán
N
The high street
A nagy világ magyarjainak resz 1
S
Wordlwide Hungarians part 1
A nagy világ magyarjainak resz 2
S
Wordlwide Hungarians part 2
A nap leszáll
N
The sun descends
A nap nyugodni tér
N
The sun is setting
A naptárom felakasztom
C
I hang my calendar
A negyvenhatos sárga villamoson
V
On the yellow tramway No. 46
A neményi halastó
V
The fishpond of Nemény
A Pápai dimbes-dombos *
C
The undulating hilly Pápa
A paprikajancsi szerenádja
S
The zany Serenade
A part alatt, három varjú
N
By the banks, three crows
A paszulya szára
N
The bean stalk
A paszulya szára, felfutott a fára
N
The beanstalk ran up the tree
A patai zöld erdőben
N
In the green woods of Pata
A pecellói templom tetejére
S
The top of the church of Pecellói
A pécskai cigánysoron
R
On gipsy Row in Pécska
A pénzemet
V
My money
A pesti nok
S
Women from Pest
A pilisi likpince
N
The cave cellars of Pilis
A pilisi tiszta búza
C (N)
The pure wheat of Pilis
A pincébe le, le, le
N
Down the cellar, down, down
A pincenek nincs ablaka
C
Cellars have no window
A pogány király leánya
N
The pagan king's daughter (ballad)
A pozsonyi sétatéren
N
The Bratislava promenade
A prímás búcsúja
R
Farewell of the primaz
A pünkösdi rózsa
N
The peony rose
A pünkösdnek jeles napján
N
On the Pentecost holiday
A Rácz Pali hegedűje búsan szól
R
Paul Rácz's violin sounds sad
A rátóti legények *    **
(C) N
The lads of Rátót
A régi szép legénykorban
C
Good old bachelor life
A románoké
C (N)
Rhe Romanians
A rossz feleség *
N
The troublesome wife
A rózsám de csinos
S
My pretty love
A sábesz csendes estjén (rész)
S
A quiet evening Sabbath (part)
A sátramban
S
In my tent
A sok roma
V
The number of Roma
A somogyi rétek alatt
N
Beyond the fields of Somogy
A soproni hegyek alján
S
At the bottom of the Sopron hills
A soproni kaszárnyából kötlöznek a fecskék
C
Swallows are leaving the barracks of Sopron
A soproni magas Bencés
C
The high abbey of Sopron
A szabolcsi Tisza-parton
R
The Tisza shores at Szabolcs
A szadai bírónak (See A karadi Bíronak)
N
The judge of Szada
A Szántói (Szárszói) híres utca
(C) N
Famous street of Szantó (Szárszói)
A szebényi temetoben
N
The cemetery of Szebényi
A Szegedi (csentneki) csikós *
C
The Szeged cowboy
A Szegedi halastó
N
The fishpond of Szeged
A Szegedi kertek alatt
C
In the gardens of Szeged
A Szegedi sétatéren
C
On the promenade of Szeged
A Szegedi sugár torony
N
The light tower of Szeged is high
A Szegedi sürgönypózna jaj, de magas
C
The telegraph-posts of Szeged is oh, so high
A székely embernek
N
For a szekely (szekler) man
A szelei artézira
C
The winds of artézira
A szelei réztoronyba
(C) N
The winds of Réztorony
A Szentesí víztoronyba
N
The water tower in Szentes
A szennai láposon
N
On the flats of Szenne
A szennai templomba
S
The church of Senna
A szépasszony messze lát
N
A lovely woman sees far
A szerelmes bojtár szíve szomorú
R
The lovelorn shepherd has a sad heart
A szeretőm baka vólt
C
 My love was a private
A szeretőm dunántúli
C
My love comes from Transdanubia
A szeretöm rózsaszín szoknyája
N
The pink skirt of my love
A zsindelyes kistemplomunk
R
Our shingled little church
A szívemben nagy a bánat
C
My heart is aching badly
A szívemnek mindig ünnep
R
It's always a treat for my heart
A szegedi hársfák alatt
S
Under the lime trees in Szeged
A szögedi kislány, de kényes
C
The girls of Szeged are finicky
A szolnoki nagy híd alatt
C
Under the bridge of Szolnok
A szőlősi öreg malom
C
The old mill of Szolos
A szomszéd ház udvarában
R
In the neighbour's yard
A szomszédban van egy magas eperfa
C
My neighbour has a tall mulberry tree
A szováti öregektol
N
The elderly of Szovat
A tápai birónak
C (N)

The mayor of Tapa

A tarcsai vizitáló teremben
N
In the visiting room at Tarcsa
A tavaszi szép időnek lám, hogy mindenek
N
Lovely springtime, welcomed by all
A te két szemednek
R (N)
For your two eyes
A te mosolyodban
R
In your smile
A temeto kapu
N
The cemetery gates
A temető kapujában
R
At the cemetery gate
A temető keresztjére
R
On the cemetery cross
A templomba vasárnap se mentem
R
Even on Sunday I didn't go to church
A te rózsafádon
R (N)
On your rose tree
A ti utcátokban fényesebb a csillag
R
Stars shine brighter in your street
A Tisza, a Duna zavarodik
S
The Tisza and Danube are swirling
A Tiszából a Dunába foly a víz
N
Waters of the Tisza flow into the Danube
A török és a tehenek
S
The Turkish and cows
A toronyban delet harangoznak
R
The tower bells are ringing noon
A toronyban jaj, de sok a garádics
C
Alas! In the tower, there are many stairs
A toronyba tizet ütött az óra
N
The tower clock struck ten
A törött és elveszett
C
The broken and lost
A traktor
N
The tractor
A tréfás juhász (Aluszol-e jó juhász)
N
The jesting shepherd (are you asleep good shepherd)
A trombitás (operetta)
V
The trumpeter
A tündér
N
The fairy
A tündöklo két szép szemed
R
Those two beautiful sparkling eyes
A türei hegy alatt hegy alatt
(C) N
On the needletop under the moauntains
A túrkevi piacon
V
In the market of Turkeve
A túrkevi torony tetejében (See édesanám)
C (N)
On top of the Túrkeve tower
A vacsárcsi halastó
N
The fishpond of Vacsárcs
A Vargáék ablaka
C (N)
The windows of the Varga's
A vén budai hársfák
S
The old acacia trees of Buda
A vén cigány
S (N)
The old gipsy
A vén Doberdón
N
The old Doberdo
A vén erdő sárgult lombja
R
The old forest's yellow trees
A vén Somló teteje
C
The peak of ancient Somló
Az a vén Szilágyság
N
The old Szilágyság
A veszprémi állomáson
N
In the railwaystation of Veszprém
A Vidróczky híres nyája
R (N)
Vidróczky's famous flock
A világ egy pipadohányt hogyis érne (Cs)*
C
The world isn't worth a hoot
A világ egy pipadohányt`hogyis érne (S)
S
The world would't be worth a smoke
A világon az az árva
R
One is orphaned in the world
A virágnak megtiltani nem lehet
R (N)
You can't forbid a flower (poem: Petőfi Sándor)
A virágok vetélkedése
N
Flower competition
A virágos temetobe
R
The cemetery flowers
A visai fogadóban
N
The Visa inn
A visnyai vár völgyében
N
In the valley of Visnyó castle
A zepellaki tóba van egy béka
S
In the lake there is a frog
A zöld fenyöfán
S
The green pine trees
A zord télben
S
The harsh winter
Abasári csárdás *
S
Abasár csárdás
Abaújszinai csárdás
(C) N
Csárdás of Abaújszina
Abaújszinai csárdások 1 -4
(C) N

Csardas from Abaújszina 1 - 4

Abaújszinai friss csárdás
(C) N
Lively csárdás of Abaújszina
Abaújszinai friss csárdás 1
(C) N
Lievely csárdás of Abaújszina 1
Ábécédé-nóta
N
Abcd song
Ablak alatt sír az akác
N

Tomb under a acaica window

Ablakidnál, barna kislány
N
Ablakidnál brunette girl
Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág
C (N)
The moon shines into my window,
Ablakomba besütött az esti fény
R
The evening light shone into my window
Ablakomban három cserép muskátli
C
Three pots of geranium in my window
Ablakomon besütött a holdvilág
R (N)
The moon shines through my window
Ablakomra ráhajlik a vén diófa ága
R
The old walnut tree leans on my window
Abonyi csárdás
C
Csárdás from Abony
Ábrahám Miklós nótázik
R
Ábrahám Miklós melody
Ábrahámnak sok fia volt. (Gyerek)
S
Abraham had many sons (kids)
Acalari bomba (Gipsy?)
V
?
Acci botom (Gipsy ?)
V
?
Ácsi, ácsi, idehallgass rám
S
Stop, listen to
Ádámosi csárdás
C (N)
Csardas of Adamos
Ádámosi firss csárdás
C (N)
Lively csardas of Adamos
Add ide babám
C
Give me my love
Addig babám szerettelek
N
Until then, baby, I love you
Addig élem világomat
N
I will enjoy life until 1
Addig élem világomat 1 -2
N
I will enjoy life until 1
Addig jó, mig jó a kedvünk
C
All is well, til our spirits are good
Addig legény a legény
S
The lad is lad till...
Addig megyek meglássatok
N
In the meantime, I'm going to heed
Addig megyek míg a szememmel látok
N
I'll go as far as my eye can see
Addig rózsám
N
Until my sweet-rose
Add ide gyorsan a kezed
V
Give me your hand quickly
Add már, Uram, az esot
N
Give me, Lord, rain
Adio kincsecskem
N
Adieu my treasure
Adjad asszony a botomat
V
You should give the woman my staff
Adjatok egy botot
R
Give me a stick
Adj egy csókot kis angyalom
C
Give me a kiss, darling
Adj egy csókot ne légy gyáva
C
Kiss me don't be a sissy
Adj Istenem, még egy csodá
N
God make just another miracle
Adjon az Úristen (regös ének)
N
May God grant you (ancient regös rhyme)
Adjon Isten annak jót, kinek szíve
N
Be good God, to the good hearts
Adjon Isten jó éjszakát küldje hozzánk 1
N
God bless good night
Adjon Isten jó éjszakát küldje hozzánk 2
N
God bless good night
Adjon Isten minden jót. (Új Év)
N
God grant abundance (New Year)
Adjon isten szekeret
N
God give us wagons
Adj, Uram Isten (See Sok idegen)
S
 Give me, my Lord
Adok neki virágot
V
I give her flowers
Adott Isten szekeret
N
God gave me a wagon
Adott vajda szekeret
V
Vajda gave us wagons
Adriai jeges tenger (Katona)
N
The icy Adriatic sea
Ágról ágra száll a gerle
S
The dove is flying from branch to branch
Ágról szakadt szegény vagyok
R
I'm a meager pauper
Ahany kocsmat talalok
N
As many pubs found
Ahány leány valahány
V
Like many odd girls
Ahogy én szeretlek nem szeret úgy senki
R
No one loves you the way I do
Ahogy ver az Isten engem
R
As God punishes me
Ahogy öt megláttam, nincs
R
I have no peace since I saw her
Ahol aszép szőlő terem
C
Where the beautiful grapes grow
Ahol az én bölcsőm ringott
R
Where my cradle rocked
Ahol én születtem
R
Where I was born
Ahol nyúl van, bokor is van
S
Where there's rabbit, there is bush
Aidet Romanez (Roma)
V
?
Ajaj Mama
V
Oops Mama
Ajaki friss csárdás
C
Lively csardas of Ajak
Ajaki karikázó
N
Leaping dance of Ajak
Ajaki karikázó 1 4
N
Leaping dance of Ajak 1 -4
Ajaki lassú csárdás
C
Slow csárdás of Ajak
Ajaki nóta
N
Song of Ajak
Ajaki nóta 1 - 3
N
Song of Ajak 1 - 3
Áj, báj, kecskeháj
N
Aj charming nurse
Aj csucsu csucsu (Sláv)
V
Even Csukcsu
Áji nóta
N
Aji song
Ajjaj Istenem, mit tettél velem
S
Oh my God, what have you done to me
Ájla lajla, Doktor úr értem
N
Ajla lajla, doctor, I mean,
Aj, sirass édesanyám
N
Oh, weep for me dear mother
Ajtó fakeret
V
Wooden doorframe
Ajtósarkos fakilincs
N
Wood corner door handle
Akácfa húllatja levelét
S
Acacia leaves are falling
Akáclombos falutokat
R

Your acacia covered village

Akáclombos kicsi falum
R
My acacia (locust) filled little village
Akáclombos-kis-falumbol
R
My acacia (locust) filled little village
Akácos út
S
A road with acacias
Akácvirág, Akácvirág
R
Acacia flowers, acacia flowers
Akácvirágzáskor jöttél az utamba
R
You bumped into me in the time of akacia flowering
Akárcsak a csillagos ég
R
 Like the stars in the sky
Akárcsak a fülemüle
C
Just like a nightingale
Akár hiszed, akár nem
C
Whether you believe it or not
Akármerről fúj a szél
S (N)
No matter whence the wind blows
Akármerre hajtom
R
Wherever I lay
Aki (A ki) a babáját igazán szereti
C (N)
If you truly love your sweetheart
Aki a babáját Igazán szereti (eső) 2 ?
C (N)
If you truly love your sweetheart (rain) 2
Aki a babáját Igazán szereti (eső) 3 ?
C
If you truly love your sweetheart (rain) 3
Aki a babáját Igazán szereti 4 ?
C
If you truly love your sweetheart 4
Aki a babáját
C
Who loves his sweatheart
Aki a csókot sosem kóstolta .
C
Anyone who has never tasted a kiss.
Aki a szerelmet tagadni meri
C
Who is the love that dares to contradict
Akiért most odalenn
R
Who is down there ?
Aki dudás akar lenni
N
If you're to play the bagpipes
Aki így tud nézni
R
So if ou can watch
Aki legény akar lenni * *
N
If you think you are a man
Aki legény akar lenni 1
N
If you think you are a man 1
Aki magyar talpra hát
C
All Hungarians recovering well
Aki nekem mindenem volt
R
Who was my everything
Aki nem lép egyszerre
N
Anyone who does not step in
Aki szép lányt
N
If you want a girl of beauty
Aki szép lányt akar venni (Lakodalmas)
N
If you want a girl of beauty (wedding song)
Aki szeret az nincs velem
S
Anyone who is not in love with me
Akinek a feje fáj
C (N)
Whose head hurts
Akinek a lelke beteg (See Jegenyefák)
C
Whose spirit is sick
Akinek a szívén bánat ül
S (N)
If your heart is heavy with sorrow
Akinek nincs szeretője bort igyék
C
Who doesn't have a girl, let him drink wine
Akit a szerelem gyötör
N
Those who love to torment
Akit én szeretek
R
Whom I love
Akkor is, ha százszor jönnél a világra
R
Even if you're born a hundred times
Akkor látnék a szívedbe
R
I want to look in your heart
Akkor szép a huszár
N
A hussar looks best
Akkor szép a magyar lány
C
Hungarian girls are most pretty when ....
Akkor szép az erdő, mikor zöld
N
Forests are nice when green
Akkor szép az erdő, mikor zöld 1
N
Forests are nice when green 1
Akkor volt a május legszebb
R
 May was the nicest then
Akkor voltam nagyon boldog
R
I was very happy then
Ako temm (Gipsy?)
V
?
Alacsony a cipőm sarka
V
My heels are low
Alacsony ház
V
Low house
Alacsony ház, füstös kémény
R
Low house, smokey chimney
Alagút-csárdás
C
Tunnel Csárdás
Alapi tánc
N
Dance from Alap
Alapi tánc 1 - 3
N
Dance from Alap 1 - 3
Áldja meg az Isten (Vitézi ének) *
N
God bless those mothers (Hero's song)
Áldott hazám szép Vajdaság
R
Blessed beautiful homeland of Vajdaság
Alföldi betyárnótá
N
Outlaw song f the Plainso
Alföldi betyárnótá 1
N
Outlaw song of the Plains 1
Alig várom, hogy a nap lenyugodjon
N
I look forward to the day to calm down
Alkonyat száll a pusztára
R
Dusk falls on the plains
Alkony szállt a Balatonra
S
Dusk came to Lake Balaton
Alkonyodik, esteledik (See Zsuzska)
C
It's dusk, it's evening   
Áll a baba, áll
S
The baby is there
Áll a bál a nagy csárdában (nagy kocsmában)
C
The ball is on in the big csarda
Áll a hadi hajó a Balaton vizén
C
Its a warship in the waters of lake Balaton
Áll a hajó a tenger közepébe
N
A ship is standing in mid ocean
Áll a malom áll a vitorlája *
C
The mill is stopped, it's sails are still
Áll a szekér (kocsi) keresztbe
V
A wagon across the way
Állathangos dal
S
Loud animal sound
Állatok kicsinyei
N
Little animals
Áll előttem egy virágszál
N
Before me stands a flower
Álljatok meg évek
R
Stop the years
Állj be Berci katonának (see Esik)
N
Join the army Bertie
Állj meg kislány
N
Stop young lady
Álljunk meg az ablak alatt
R
Let's stop below the window
Állok a templom sarkán egyedül
N
I stand alone in the corner of the church
Alma a fa alatt
C (N)
Apples under the tree
Álmaimban az éjszaka
R
In my dreams at night
Álmaimban egyszer
S
Just a dream
Álmaimban otthon jártam
R
I was in the home of my dreams
Álmaimban veled vagyok ?
C
In my dreams I'm with you
Álmaimban veled vagyok
R
In my dreams I'm with you
Almás vasderes (mulatos)
M
Vasderes apples
Almásszentmihályi hajnali
N
Dawn song of Almásszentmihály
Almásszentmihályi csárdás
N
Csardas of Almásszentmihály
Almásszentmihályi csárdás 1
N
Csardas of Almásszentmihály
Almásszentmihályi szapora
N
Rapid dance of Almásszentmihály
Almásszentmihályi szaporas 1
N
Rapid dance of Almásszentmihály 1
Álmodj még
N
Keep on dreaming
Álmodó Tisza part (See also Nyilik)
R
Dreaming banks of the Tisza
Álmodoztam valamikor
R
Once I day-dreamed
Álmodtam a szerelemről
R
I dreamed of love
Álmodtam én az életről
R
I dreamt about life
Álmodtuk a boldogságot
R
We dreamed of happiness
Álmos vagyok az éjjel nem aludtam
N
I'm sleepy I did not sleep last night
Álmos vagyok , mint a cica
R
I'm sleepy as a kitten
Álmot szőttem
R
I wove a dream
Álomadé
V
Álomadé
Álom, álom édes álom (operetta Csárdáskirályno)
V
Dream, dream sweet dream (Csardasfúrstin)
Álom a szemembe
R
My dreamy eyes
Álom esett a szememre
N
Sleep overcame my eyes
Álomszuszék
N
Sleepy-head
Álom volt a mi szerelmünk
R
Our love was a dream

Alsószegi faluvégen nem zörög a falevél

N

No leaves rustle on the edge Alsoszeg

Alszik már a csöppség, csendben legyetek
S
The tiny dear is asleep, be quiet
Altatgatom a szívemet
R
I'm putting my heart to sleep
Általmennék én a Tiszán * *
N
I would cross the Tisza
Altatódal
N
Lullaby
Aludj baba, aludjál!
N
Sleep baby sleep
Aludj el
N
Go to sleep
Aludj kicsikém
N
Sleep, little one
Aluszol-e te juhász
N
Aluszol you Shepherd
Amarisi Amari
V
(Love..oh..love ?)
Amaz ó-esztendő
N
This past year
Amely lánynak a párnája liba tollal
N
If a girl's pillow is of goose down
Amerre én járok
N
Wherever I walk
Amerre én járok még a fák is sírnak
R (N)
Wherever I walk even the trees
Amerre mész, amerre jársz
R
Wherever you go, wherever you walk
Ami köztünk történt
R
What happened between us
Amíg a világ vége nem jön el
S
Until the end of the world arrives
Amíg élek, addig bánom
N
As long as I live I will regret
Amig lesz egy piros rózsa
S
While there will be a red rose
Amíg engem szerettél
R
While you loved me
Amíg van az asztalon egy kancsó bor
S
Until there is a jug of wine on the table
Amikor a fehér akác
R
When the white locust
Amikor a fényől két szemedbe nézek
R
When I look into your shining eyes
Amikor a kistemplomban
R
When in the small church
Amikor a levél lehull
R
When the leaves fall
Amikor a penze elfogyott
C
When the money did run down
Amikor a vándorfecskék más vidékre szállnak
R
When the wandering swallows migrate
Amikor az édesanyám
R (N)
When my dear mother last asked
Amikor az ember hatvan éven túljár
R
When a man is over sixty
Amikor az esti szellő
R
With the evening wind
Amikor az őszi levél
R
When the autumn leaves fall
Amikor az őszi szelek
R
When the autumn winds
Amikor egy asszony nevét olvasgatom
R
When I read a woman's name
Amikor egy nyári este
S
On a summer evening when I saw you
Amikor eloször megláttalak
R
When I first saw
Amikor én fehérhajú öregasszonyt látok
R
 When I see a white haired old lady
Amikor én leány voltam
N
When I was a maiden
Amikor én mar tizennyolc éves
N
Alreadt when I was eighteen years old
Amikor én megláttalak
R
When I saw you
Amikor majd nem leszek már
R
When I will be no more
Amikor még a szíved
R
When your heart ..
Amikor még gyermek voltam
R (N)
During my childhood
Amikor még lányok körül settenkedtem
S
When I sneaked around girls
Amikor valakit kínoz az élet
S
When someones life is tortured
Aminek elött a csillagal
N
Which came with an asterisk
Amióta asszony letté
R
Since you became a woman
Amióta én egyedül élek
R
Since I am living alone
Amióta kiskertedben
R
Since your garden
Amióta láttam a te rózsapiros szádat
R
When I saw your rose-red mouth
Amióta másé lettél
R
Since you became someone else's
Amióta megláttalak
R
Ever since I saw you
Amióta messze mentél
S
Since you've gone afar
Amióta rabja lettem
S
Ever since I became addicted
Amióta veled járok
V
Since I'm with you
Amit szívem vár
S
What my heart desires
Amoda megy egy kis szekér
V
Yonder goes a little wagon
Amoda van (see Erre, erre)
S
Just beyond
Amott, amott a kocsmában
N
Beyond, at yonder tavern
Amott egy kis patak mellett
N
There by the small creek
Amott jön egy legény
N
There is a crew
Amott kerekedik
S (N)
Yonder gathers
Amott legel, amott legel
N
Yonder grazes, yonder grazes
Amott megyen egy menyecske
N
There walks a young woman
Amott megyen egy talyiga magába
N
There goes a cart
Amott vagyon egy szép erdo
N
There is a beautiful forest property
Amott van egy kis ház
R
Yonder is a small house
Amott van egy nagy ház
N
There is a big house,
Ancsóka
V
Pitcher
Ancsókának a Kancsója
S
Ancsókának the pitcher
Andalgó Csárdás (see A legény ...)
S
(Each and every lad is fickle)
Ando Tyire (Gipsy)
V
On the grass
Andrásfalva környes körül
N
All around Adrásfalva
András nap után az idő
N
The weather after St. Andrew's day
Andris Csárdás
C
Andris csardas
Angoli Borbála rózsaszín ruhája (ballada)
N
The pink dress of Angoli Barbara
Angyal-e, ördög-e ?
N
Angel or devil?
Angyalkam reveszem
N
My darling my ferryman

Angyalom cifrája gyürüm az ujjába

N

Angel Cifrája's ring on her finger

Ángyom asszony kertje bertje
N
My sister-in-laws garden plot
Ángyom sütött rétest
N
My sister-in-law baked a pie
Anna csárdás
C
Anna csárdás
Annak aki feledni tud
R
Whoever can forget
Annak küldöm ezt a nótát
R
 I'm sending this song to
Annyi bánat a szívemen,
N
I'm heartbroken
Annyi rossz ember (mulatós)
V
There are so many poor people
Anya Higyj Nekem
V
Believe me, Mother
Anyák napja a legszebb ünnepünk
N
Mother's Day the most beautiful holiday
Anyám, anyám, édesanyám mondd
S (N)
Mother. mother dear mother
Anyám édes anyám
N
Mother dear mother
Anyám, édesanyám dallal köszönöm
S
Mother Dear, I thank you with a song
Anyám helyett neveltél
R
Instead of my mother you raised me
Anyám lánya
S
My mothers daughter
Anyámról álmodtam *
R
 I dreamed of my mother
Anyám szive (See Kinálgattam)
R
My mother's heart
Anyám volt jobban hatásos mint én
C
My mother was more effective than I was
Anyámasszony legény
C
The milksop lad
Anyós nóta
S
Mother in law song
Apámért s anyámért mit nem cselekednék
N
What I wouldn't do for my father 'n mother
Apám meg a gólya
C
My father and the stork
Apcon lakom
S
Apco live
Após köszöntő
C
Father-in-law greeting
Apró murok, petrezselëm
N
Tiny Carrot, petrezselëm
Apró szeme van a kukoricának
N
Corn has small grains
Apuka, gyere haza
S
Daddy, come home
Apu emlékére temp
V
For dad's memory
Árad a Duna vize
C
The Danube is flooding
Árad a Tisza
C
The Tisza rises
Arad felől
R
Coming from Arad
Aradi vár,
N
Arad Castle
Ara more (Gipsy?)
V
?
Arany ideim folyása
N
Passing of my golden years
Aranyalmás az én selyem
N
Golden-apples on my silk shawl
Aranyat, tömjént, mirrhát
N
Gold, frankincense, myrrh
Arany cipő
V
Golden shoes
Arany és Kék Szavakkal
N
Gold and Blue Words
Aranyesö
V
Golden rain (&forsythia)
Aranykulcsa van a rózsám szobájának
C
The golden key to my sweet rose's room
Aranyos a párom
C
A cute pair
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc
N
Cute danceers tutorial dance
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 1 - 27
N
Cute danceers tutorial dance 1 - 27
Aranyozott nevednek gyönyörű hajnala
N
Lovely dawn of your golden name
Aranysárga falevél *
R
Golden-yellow leaves
Arató ünnep
N
Harvest festival
Aratóverseny Balmazújvároson
N
The harvesting competiton at Balmazújváros
Ára van a boldogságnak
R
Happiness has it's price
Akármerre hajtom
R
Wherever I lay
Árkolják a szászcsávási temetot
N
Ditch around Szászcsávás cemetery
Árkot keres a folyóvíz *
S (N)
Running water searches for trenches (part of Megkapult)
Árkot ugrott a szúnyog
N
The mosquito jumped into the ditch
Árnyékos kis utcátokban
R
In your small shadowy street
Árnyékos kis utcátokban 1
R
In your small shadowy street 1
Árok is van, gödör is van (vers 1) seel Volt
S
There is ditch, there is a pit (verse 1)
Árok, árok, de mély árok
C (N)
Ditch, ditch, really deep ditch
Árok, árok, de mély árok 1
C (N)
Ditch, ditch, really deep ditch 1
Árokparti kökény, kökényszemü kislány
N
Roadside blueberry, blue eyed girl
Arok partján a pemetefű (Népdal from c 1824)
N
Horehound herbs along the banks of the road
Árok partján meglőttek
N
By the ditch they shot
Árok partján récetojás
N
Duck eggs by the roadside ditch
Áron (Öreg kerskedő'
N?
Aron (Old merchant)
Árpa, árpa, de szép tábla árpa
C (N)
Barley, barley, lovely barley field
Árpád apánk
C
Árpád our ancestor
Arra alá de sok a fa (sárközi csárdás) *
C (N)

Down beyond the're many many trees

Arra alá vörösödik (borús) az ég alja (See Arra alá de sok)
C (N)
There beyond the sky turns red
Arra gyere, amerre én
N
Come this way, come my way
Arra jó az Ördög bibliája
C
The Devil's bible serves well
Arra kérem az én jó Istenemet
N
I ask my good Lord
Arass rózsám, arass
C (N)
Harvest, sweetheart, harvest
Arass rózsám arass 1
N
Sweetheart reap reap 1
Arról alul kéken beborult az ég
N
In the distance the sky is dark blue
Árus friss csárdás
C
Lively cdardas of "Árus"
Árus verbunk
C
"Árus" verbunk
Árus verbunk 1
C
"Árus" verbunk 1
Árva az a madár
N
Lonesome are such birds
Árvából van jó katona
N
Orphans make good soldiers (Mil)
Árva galamb dúcnak nincsen
R
Abandoned dove-house
Arva kicsi madar vergodik a porban
S
Lonesome small bird floundering in the dust
Árvalányhaj a süvegem bokrétája
R
Feathergrass is the bouquet on my hat
Árvalányhaj lengedez a hegytetőn
R
Orphan-girl's-hair (feathergrass) waving
Árva madár, mit keseregsz (Székely)
N
Forlorn bird, why do you grieve
Árva magyarnak születtem
S
I was born a lonesome Hungarian
Árva vagyok árva
C (N)
I am alone, all alone
Árva vagyok,nincs öröme szívemnek
R
I am lonely, my heart is unhappy
Ásít az ég, vihar készül
R
The sky is yawning, a storm approaches
Asó kapa gereblye
C
Spade, hoe, rake
Ásom, vájom
N
I'm digging and gouging
Asszony asszony, az akarok lenni
C
Woman, a woman I want to be
Asszony asszony, az akarok lenni 1
C (N)
Woman, a woman I want to be 1
Asszony asszony Mozibár (mulatos)
V
Mrs. Mrs. Cinema Bar
Asszony, asszony...ki a házból
N
Woman, woman...come out of the house
Asszony kéne már a házba
C
A woman is needed in the house
Asszony lesz a cigánylányból
V
The Gypsy girl will be Virgin
Asszony lesz a lányból
R (N)
The girl becomes a woman
Asszonyi mesterség
S
 Womans' business
Asszonymulatság
C (N)
Women Rejoicing
Asszonyok, asszonyok hogy legyek társatok
N
Ladies, ladies, how can I join you?
Asszonyom ne írjon bús levelet
R
My lady, do not write sad letters
Asztalomon badacsonyi (see Badacsony)
C
Badacsony (wine) on my table
Asz moll friss (részbeni)
C
A flat minor friss (part)
Asztalosék kapufáját
R
Asztalos' gate
Átmegyek a Királyhágón (Katona)
S
I cross the Kiralyhago pass (Mil)
Átmulattam sok éjszakát, elmulattam
S
I partied through many nights
Átok és szerelem (See fekete)
Curse and love
Átragyog a nap a felhőn
R
The sun breaks thru the clouds
Attila királyról
N
King Attila
Attila Lehel Árpád
N
Atila Árpads breath
Átugrottam a Sár vizét
N
I jumped over the Sar (white) river
Az a baj, hogy a világon
S
The problem in the world is ...
Az a másik
S
That other one
Az a régi emlék
R
That old memory
Az a sok - sok csillag
R
Those many many stars
Az ágyúnak a kereke
N
The wheels of a cannon
Az akinek bánata van
R
Who has sorrow
Az alföldi csárdába
N
In the tavern of the Plains
Az alföldi puszta *
N
The Great Plains
Az alföldi rónaságon
R
 On the Great Plain
Az alispán lánya
R
The lord-lieutenants daughter
Az anyám arra kért engemet
S
My mother asked me
Az Aradi fegyház kőből van kirakva
N
The prison of Arad is made of stones
Az aradi vigadóban nagy
R
The big hall of Arad
Az árgyélus kismadár nem száll
N
The Argirus little bird doesn't fly
Az asszony, az asszony jaj, de hamis portéka
S
Women, women, what fickle things
Az asszony, ha veszekszik
C
The woman, if to quarrel
Az asszonynak
V
For the woman
Az asztal tarka-barka
V
The table is motley.
Az a szép, az a szép
C (N)
Pretty girls, pretty girls have blue eyes
Az a szép szeretőm, az a kicsi barna
C (N)
There is my love, the tiny brunette
Az aszódi sorozóra süt a nap..
C (N)
Sunshine at the recruitment in Aszod
Az a szokás járja
R
There is a custom
Az a szokás járja 1
R
There is a custom 1
Az a vén Szilágyság
N
The old Szilágyság
Az ég alatt, a föld színén
N
During heaven on earth
Az ég és a fold   
N
Heaven and earth
Az egyiknek sikerűl, másiknak nem
R
Some are successful, others are not
Az egyiknek sikerül, a másiknak nem
S
Some are successful, others are not
Az egri ménes"
S (N)
The horses of Eger
Az éjszaka leégett az istálló
C
Last night the stable burned
Az eke a földet nem magának szántja
N
The till does not turn the earth for itself
Az életem országútján
R
On the road of my life
Az életem sódró árja
R
Södra unlock my life
Az élet száz viharától
R
From the hard-knocks of life
Az elzö
C (N)
The first
Az ember egy léha
S
The man is frivolous
Az emberiseg a szeretet
N
Humanity and love
Az én ajkamról már ellopták a nótát
R
They stole the song from my lips
Az én anyámnak nincs selyem ruhája
R
My mother has no silk clothes
Az én apám olyan volt
C (N)
My father was such
Az én babám (See Edesanyam)
C
My baby ...
Az én babám egy fekete nő *
V
My love is a black-haired woman
Az én babám lilaszín szoknyája
N
My baby's purple color skirt
Az én babám takaros
C
My pretty baby
Az én babámnak (See Szép szívárvány)
N
My baby
Az én babám nem olyan, mint másé
C
My baby is not like everyone else's
Az én bánatom
R
My sorrow
Az én csendes életemnek
R
In my quiet life there was no adventure
Az én csendes kicsi falum templomtornya
R
The tower of the church in my quiet little village
Az én csizmám csikorgós
S
My boots grate
Az én dalaim
R
My songs
Az én drága jó Nagyanyám
R
My dear sweet grandmother
Az én életemnek úgyse lesz jó vége
R
No happy ending to my life
Az én falumban nincsenek virágok
R
There are no flowers in my village
Az én falúm nem oly híres
R
My village is not that famous
Az én jó apámnál nincs jobb
R (N)
No one better than my my good father
Az én kedves kicsiny falum
R
My lovely small village
Az én kedves kis kulacsom
C
My favourite flask
Az én kedves szeretomtol
N
My dear szeretomtol
Az én kis tanyám (mulatos)
V
In my little farm
Az én lovam Szajkó
N
My horse Szajkó
Az én mamám
R
My mom
Az én mulatságom (Turista csárdás)
C
My revelry (Tourist csárdás)
Az én nevem Balog
C
My name is Balog
Az én öreg édesanyám
S
My old mother
Az én rácsos kapum sárgára van festve
C (N)
My screen gate is painted yellow
Az én rózsám *
C
My (sweet) rose
Az én rózsám Aradi
C
My love Arad
Az én rózsám divatos lány
C
My love. a fashionable girl
Az én rózsám kedves rózsám
C
My love, my dear sweetheart
Az én rózsám kékszemü
C
The blue eyes of my love
Az én rózsám nem szeret
C
My love does not love
Az én szemen olyan kerek
C (N)
My eyes are round
Az én szívem
N
My heart
Az én szívem rejtett mélyén
R
Hidden deep in my heart
Az én tyúkom megbódult
N
My hen went berserk
Az en uram
V
Its my master
Az én uram csapodár
N
My husband is fickle
Az én uram, ha bemegy a kocsmába
S
When my husband enters the tavern
Az én uram jó cigány
V
My husband is a good gipsy
Az én uram minden este zsugázik
V
My husband plays cards every night
Az én uram nem volt pap
C
My lord was not a priest
Az én uram tatabányán melózik
V
I work for my lord Tatabányán
Azer, amer be vagyok sorozva
N
Just because I've been enrolled
Az Erdélyi havasokon
N
Snow covered Transsylvanian mountains
Az erdő szélibe
N
At the forest edge
Az esküvődön én is ott leszek
S
I will come to your wedding
Az estharang (See Ez a föld)
R
The evening bell
Az évek suhannak
R
The years fly by
Az hol én elmegyek még a fák is sírnak
N
Where I pass even the trees weep
Az ido hideg
S
The weather is cold
Az igazi csak te voltál
R
You were just the true one
Az igazi szerelemnek nem lesz soha vége
R
True love never ends
Az igaz messiás mé eljött
N

The true Messiah has come

Az Isten áldása, szálljon erre házra
N
God's blessing on this house
Az izsapi bál. (See Összegyűltek)
N
The ball of Izsap
Az ocsényi kertek alsó végén
N
At the lower end of Ocseny
Az Oláhok
N
The Wallachians (Rumanians)
Az Oláhok 2
N
The Wlachs / Romanians 2
Az öreg zsidónak
N
The old Jew
Az őrhalmi bírónak udvarában
N
In the judge's yard of Őrhalom
Az orvos úr tegnap vett be
R
You should have gone to the doctor, yesterday
Az udvarbírákról és kulcsárokról
N
The housekeeper at udvarbírákról
Az udvaroncok Szerencséjének
N
Fortunately for the courtiers
Az uramnak olyan büszke a járása
V
My husband walks with pride
Az ürögi faluvégen szól a muzsika
N
Music on the edge of Urog
Az utánozhatatlan egyéniségu
R
The inimitable individuality
Az utcában van egy
V
In the street there is
Az utcátok bánat utca nékem
R
Your street is Sorrow Street to me
Az úton levok
N
Down the road
Az útszéli kőkeresztnél
R
By the roadside stone cross
Azét adtam egy polturát
N
I gave one polturat
Azért csillag, hogy ragyogjon
R
Stars must shine
Azért dülledt a te szemed
V
Your eyes bulging because
Azért, hogy a szeretőm elhagyott
N
Just because my sweetheart left me
Azért, hogy az ingem foltos
V
Just because my shirt has patches
Azért, hogy én bé vagyok sorozva (See Sárga)
C (N)
Because I have been recruited
Azért hogy én ilyen szegény vagyok
C
Just because I'm so poor
Azért, hogy én szegény legény vagyok *
C
Because I am a poor lad
Azért hogy én zülött lettem
R
For that rearson I became depraved
Azért, hogy én huszár vagyok
N
Because I'm a hussar
Azért, hogy kend kicsit
C
To anoint a bit
Azért szerettem
N
The reason I liked
Azért vannak a jó barátok
N
They are good friends
Azhol én elmegyek
N
Wherever I pass
Azok a szép szász leányok
N
These beautiful Saxon girls
Azóta hogy megláttalak
R
Since I saw you
Azt a boldogságot
R
Such happiness
Azt a fehér rózsát te ültetted mellém
R
You sat that white rose next to me
Azt a kutya mindenit
N
Doggone it!
Azt álmodtam az éjjel
R
I dreamt last night
Azt az egyet sose hittem volna
C
That I would never believe
Azt beszélik a faluba
R
They say in the village
Azt beszélik tefelöled
R
The gossip about you
Azt dalolja a kis madár (Katona)
N
Little birds are singing
Azt gondoltad, mindig így lesz (see Pap)
N
You thought it will always be so
Azt gondoltad régi babám megcsaltál
N
I thought old baby deceived
Azt gondoltam amíg élek 1
N
I thought as long as I live 1
Azt gondoltam amig élek 2
N
I thought as long as I live 2
Azt gondoltam eső esik
N
I thought it 's raining
Azt hallottam valamikor réges-régen
R
I heard sometime long ago
Azt hiszed, hogy boldog vagy már
R
You think you are happy now
Azt hittem, hogy boldog leszek
R
I thought I would be happy
Azt hittem,hogy könnyű lesz majd
R
I believed, it would be easy
Azt hittem hogy minden könnyem
R
I believed that all my tears
Azt hittem hogy nem *
N
I believed naught
Azt ígérted boldog leszek
R
You promised me I would be happy
Azt ígérted, hogy elveszel
R
You promised you would take me to wife
Azt írta a levélben
R
The letter said
Azt kérdi a szolgabiró
V
The magistrate asks
Azt mondja a régi nótám
R
My old song says
Azt mondja a kapitány
C
He says the captain
Azt mondják, a legény mind hamis
S
It's known, all men are rogues
Azt mondják a mennyországban
R
They say, in heaven
Azt mondják az álom
R
They say that dreams
Azt mondják az emberek
C
They say the people
Azt mondják, hogy a leány
C
The world will look all pink
Azt mondják, hogy a szerelem
R
It is said that the love
Azt mondják, hogy boros vagyok
C (N)
They say I am tipsy
Azt mondják, hogy felétek
R
They say that above
Azt mondják, hogy két szíved
R
They say there are two hearts.
Azt mondják, hogy korhely vagyok
C
They say that I am a guzzler
Azt mondják, hogy minden csillag
R
They say, that each star
Azt mondják hogy szerencsém van
R
It is said that I'm lucky
Azt mondják, hogy tavasz nyílik
R
Everyone says spring has sprung
Azt mondják, hogy tifelétek
R
It's said about your place
Azt mondják, nem adnak
R
They say they won't give me
Azt mondják rám
C
They say about me
Azt mondta a nagyapám (See Megmondta)
C
That's what my grandfather said
Azt mondta az anyám
C
My mother said
Azt mondtad, hogy nem szeretsz
R
You said you did not love me
Azt üzenték Szerbiából (see Megjött)
S (N)
It was war against Serbia
Azt üzente a babám
C
My darling did sent a message
Azt üzente a galambom
C
 My darling sent a message
Azt üzenték a makói legények
C
The lads of Mako sent a message
Az utolsó falevél
R
The last leaf
Az ürögi sűrű erdő alatt
N
Beside the dense forest of Urog
Az ürögi utca egyenes (See Ó én édes)
N
The street of Urog is straight
B moll csárdás
C
B Minor csárdás
Babám háza előtt
N
Before my sweethearts house
Bableves csárdás
N
Bean soup csardas
Bableves csárdás 1
N
Bean soup csardas 1
Babot vittem a malomba
N
I Took beans to the mill
Bács-Kiskun megyei népdal
N
Bács-Kiskun county folksong.
Bács-Kiskun megyei népdal 1 - 3
N
Bács-Kiskun county folksong.
Badacsonyi csárda elott
R
Before the Badacsonyi inn
Badacsonyi csárdás * *
C (N)
Badacsony csárdás
Badacsonyi kéknyelű
C (N)
Badacsony red wine
Badacsonyi nyárfák alatt
R
Under the poplars of Badacsony
Badacsonyi nyárfás parton
R
The poplar coast of Badacsony
Badacsonyi Szolohegyen (Gyerek)
S
The vineyard of Badacsony (kids)
Bádogozzák a neszmélyi templomot !!
N
Bádogozzák the church of Neszmély
Bagaméri hársfa
R
Basswood of Bagamér
Bagi friss csárdás C (N) Lively csardas of Bag
Bagi karikázó
N
Leaping song of Bag
Bagi népdal
N
Folksong of Bag
Bagi népdal 1 - 4
N
Folksong of Bag 1 - 4
Bagi tánc
C (N)
Dance of Bag
Bagi tánc 1 - 3
C (N)
Dance of Bag 1 - 3
Bagi verbunk
C (N)
Verbunk of Bag
Bagolymadár nem száll minden ágra
N
The owl does not land on every branch
Bagolyvári csárdás
C
Bagolyvár Csárdás
Bajacs(?) híres város, az utcája sáros
N
Bajacs(?) is a famous town, it's street is muddy
Bajtárs, ma még tán csak (katona)
N
Buddy, today life may be 5 minutes (mil)
Baj van, nagy baj
C
There's trouble, big trouble
Bakanota
C
Cattle song
Bakanota 1
C
Cattle song 1
Bakonyerdő barlangjában
N
In a cave of Bakony
Bakonyerdő sűrűjében
R
In the deep woods of Bakony
Bakonyi népdal
N
Folksong of Bakony
Bakonyi népdal 1-3
N
Folksong of Bakony 1 - 3
Balalajka
N
Balalajka
Balaton közepe *
C
The middle of Lake Balaton
Balatonban jó dolga van a halaknak
C
In the Balaton, the fish do well
Balatoni Elenkebb csárdás (see Balaton)
C
Balaton more lively csárdás
Balatoni hajóslegény
C
Sailors of Balaton
Balatoni legények (see a rátóti)
N
The lads of Balaton
Balatoni nóták See Esti
C
Balaton songs
Balatonnak édes vize (csárdás)
C
Sweet waters of Balaton
Balatonnak édes vize (song)
S
Sweet waters of Balaton
Balatonnak mindkét partján
C
On both shores of the Balaton
Balatonnak nincsen gerendája
N
Lake Balaton has no logs
Balatoni nádas parton
R
On the reedy shore of Balaton lake
Balatoni nepdal
N
Folksong from Balaton
Balatoni nepdal 1
N
Folksong from Balaton 1
Balatonon suhog a szél
R
Wind glides on the Balaton
Balázstelki csárdás
(C) N
Csardas of Balázs summer residence
Balázstelki csárdás 1 - 4
(C) N
Csardas of Balázs summer residence 1 - 4
Balázstelki népdal
N
Balázs summer residence folk song
Balázstelki népdal 1 - 2
N
Balázs summer residence folk song 1 - 2
Ballagok az oszi fák alatt
S
I walk under the trees in autumn
Ballári balikó
V
 
Balogh Ádám nótája (see Piros)
N
Balogh Ádám's song (Kuruc general)
Balogh Örzse keszkenöjét
R
Balogh Liz's handkerchief
Bál van a faluban
C
It's ball in the village
Bálványoscsabai tánc
N
Dance form Bálványoscsaba
Bálványoscsabai tánc 1 - 4
N
Dance form Bálványoscsaba 1 - 4
Bálványosvár Csonkatornyán.
R
The Csonka towers of Bálványos var
Banális tánc
S
Banal dance
Bánat, bánat
N
Sorrow, sorrow
Bánat, bánat, de nehéz
N
Sorrow, sorrow, but difficult
Bánat engem már nem érhet
R
No grief can touch me
Bánatosan zeng a madár
R
The bird song mourns
Bandi, Bandi
S
Andy, Andy
Bánom hogy megházasodtam
N
I regret that I got married
Banya (Gyerek)
S
Banya (kids)
Bányász himnusz
S
Miners' anthem
Barackfa virága
R
The flower of peach trees
Baranyai Népdal
N
Folk Song of from Baranya
Baranyai Népdal 1 - 3
N
Folk Song of from Baranya 1 - 3
Baranyai tanc
N
Dance from Baranya
Baranyai tanc 1 - 10
N
Dance from Baranya 1 - 10
Bárányfelhő árnyéka fut a tájon
R
The shadow of fleecy clouds runs over the land
Barba az én babám, kék a szeme
C
Barbara is my baby with blue eyes
Bárcsak engem valaki
N
If only someone would call me
Bárcsak lányokat is soroznák
N
If they would only recruit girls
Bárcsak mindig tavasz lenne
C (N)
I wish it could always be spring
Barkósági csárdás
C (N)
Csardas of Barkóság
Barkósági csárdás 1
C (N)
Csardas of Barkóság 1
Barlangász Himnusz
N
Speleological Anthem
Bármilyen szép vagy
N
Whatever beautiful you are
Barna az én babám, kék a szeme (see Szőke)
C
My baby is a brunette, with blue eyes
Barna kislány a konyhába mosogat
N
Brunette girl is washing in the kitchen
Barna kislány a te fekete szemed
N
Brunette with your black eyes
Barna kislány az én babám
C
My baby is a brunette girl
Barna kislány (csárdas)
C (N)
Brunette girl (csárdás)
Barna kislány, csitt *
S
Brunette girl, hush
Barna kislány, ha bemegy a templomba
N
Brunette girl, as she enters church
Barna kislány hat párnája
N
Little Brunette with her pillow
Barna kislány igazán (See Ezt)
N
Brunette girl actually
Barna kislány kötoje
V
Brunette Koto
Barna kislány levelet ír
N
Brunette girl writes a letter
Barna kislány megy a kútra
C
The littlebrunette goes to the well
Barna legény
N (C)
Brown crwe
Barna szemu roma lány
V
Brown-eyed Gipsy girl
Barozda lassu csárdás
N
Slow scardas of Barozda
Barozda lassu csárdás 1
N
Slow scardas of Barozda 1
Barozda népdal
N
Folk music of Barozda
Barozda népdal 1 - 2
N
Folk music of Barozda 1 - 2
Basa Pista (Megölték a Basa Pistat)
N
Basa Pista/Steve (they killed Pista Basa)
Basa mari bő szoknyája (see Varga)
S

Basza mari’s flowing skirt

Bús a bús gerlice madár
N
A sad, sad bird dove
Basszus csárdás
C
Bass csárdás
Batai tanck
N
Dance of Bata
Batai tanck 1 - 11
N
Dance of Bata 1 - 11
Bátaszéki lány vagyok
C
I am a girl from Bátaszék
Bátaszéki ropogós
C
Hot dance from Bátaszék
Báta vize ziheg-zuhog a gáton
N
The Báta ziheg water pouring of he barrier
Bátori Kalári, nyisd ki az ablakot
N
Bátori Kalári, open the window
Battonyára befutott a gyorsvonat
C
The express train pulled into Battonya
Bazsa (Bösze, Birte) Mári libája *
C (N)
Mary Bazsa's (Bozse's, Birte's) goose
Beadtam az órámat a zálogba
V
I pawned my watch
Beállok rózsám katonának (katona)
N
I stand as soldier. my sweetheart
Beborula mar elmula
N
Darkening and fleeting
Becskereki, Becskereki (katona)
N
Becskereki, Becskereki
Becskereki pipagyújtó
N
Zrenjanin pipe lighter
Bécs várában sír a német
N
In the Vienna fortress the Germans wail
Becei Muzsika
N
Nickname music
Befestem a hajam (mulatós)
V
My Befestem with red hair
Befogom a hat ökröm a járomba
N
Yoking six oxen
Befogom a hat ökröm a járomba (Csárdás)
C (N)
Yoking six oxen
Befogom a lovam
C (N)
I harness my horse
Befordultam a konyhára
S
I turned into the kitchen (poem: Sándor Petőfi)
Befuttá az utat
C
The road is blocked with snow
Befútta az utat a hó
R
Snow covers the road
Beizentem a szeretőm anyjának *
C (N)
 I called my sweetheart’s mother
Béka dal (Gyerek)
S
Frog sing
Békéscsabai cigánytánc
Gip
Gypsy dance from Békéscsaba
Békési tánc
N
Dance from Békés
Békési tánc 1 - 4
N
Dance from Békés 1 - 4
Bekopog a rózsám
S
Knocks on the rose
Beköszönto
N
Welcome
Belz kis városom
S
The small town of Belz
Bemegyek a kávéházba
C
I'm going to the cafe
Bementem a patikába
C
I went to the pharmacy
Bementem én gyarmatra
V
I went to my colony
Benned láttam életemnek minden boldogságát
R
In you I saw all my life's happiness
Beoltottam egy bokor vadrózsát
R
Inoculated with wild rose bush

Beregi tánc

N
Dance of Bereg

Beregi táncok 1 - 3

N
Dances of Bereg 1 - 3
Bereg náni
N
Old Mrs Bereg (local ballad)
Beregszászi táncos lánynak
V
Dancing girl of Beregszasz
Beregszászi vásárban
C
The Beregszász fair
Berekfürdo áldott vize
M
The blessed water of Berekfür
Béreslegény mezítláb ment szántani
N
The hired lad went plowing barefoot
Béreslegény, jól megrakd a szekeret
N
Working lad, stack your wagon high
Béres gyerek, jól megrakd a szekeret
N
Working boy, stack your wagon high
Béres vagyok, béres, béresnek
N
I'm a hired hand, I hired out again
Béres vagyok, béres 1(béresnek)
N
I'm a hired hand, I hired out again 1
Béres vagyok, béres 2(Újra)
N
I'm a hired hand, Rehired again 2
Bertóké verbunk
C
Verbunk of (János) Bertók
Berúgott a Pontyó
V
Drunk carp
Berzsenyi csárdás
C
Csárdás from Berzseny
Be sok eso, be sok sár
N
So much rain, so much mud
Be sok falut be sok pusztát bejártam
R
I traveled to many towns and many fields
Be sok notát eldaloltam
R
Many a song I have sung
Besoroztak engem
S
I have been recruited
Besüppedt az öreg szekér a sárba
C
The old wagon sunk in the mud
Besüt a nap a templomba
S
The sun shines into the church
Besütött a Hold sugára
N
The moon-beam shines in
Beszegődtem Tarnócára bojtárnak (Cs)
C
I am a shepherd boy at Tarnóca
Beszegődtem tarnócára bojtárnak (rubato)
R
I'm an apprentice herdsman in Tarnóca
Beteg a szeretöm
C (N)
Sick of love
Beteg az én édesanyám
R
My dear mother is ill
Beteg vagyok, a szerelem betege
N
I am sick, love-sick
Beteg vagyok Doktor Úr
C
I am sick, doctor
Beteg vagyok, gyógyítani nem lehet
R
I am ill, there is no cure
Beterelték a ménest a karámba
C
The herd is rounded-up in the coral
Betlehem kis falucskában
N
In the small town of Bethlehem
Bethlehem kis városában
N
The little town of Bethlehem
Betlehem városába
N

In the town of Bethlehem

Betyárlegény nehéz vasban
R
Highwayman in heavy chains
Betyár nóta
C (N)
Outlaw song
Beültetted a szívemet
R
You put my heart
Beültettem kis kertemet
N
I planted my small garden
Bevádollak az Istennél
R
I accuse you before God
Bevallom a mának élek
V
I confess I live for today
Bevallom a nagyvilágnak
R
 I admit to everyone
Bevallom bunöm
R
I confess my sins
Be van az én szüröm ujja kötve
C (N)
Are my fingers tied by filters
Be van az én zubbonyom zsebe varrva  2nd v of Ez
C (N)
My fatigue's pocket is sown shut
Bevonuló csárdás (Erdélyi bevonulás) (Katona)
C
Entrance csardas (return of Transylvania) (Mil)
Bevonult a roma csávó katonának
V
The gipsy lad joined the army
Bezzeg mikor leány voltam
N
Truly when I was a maiden
Biaf csárdás
C
Biaf csardas
Bíbor alkonyfényben
R
On crimson sunsets
Bíborban ég Bakony erdő levele
S
The leaves of Bakony forest glow crimson
Biborpalástos
N
In a purple robe
Bicyclette Csárdás (See Nem)
C
Bicycle Csárdás
Bihari csárdás *
C
Bihari's csárdás

Bihari J. Verbunk

C
Verbunk of J Bihari
Bihari J. Verbunk 1
C
Verbunk of J Bihari 1
Bihari népdal
N
Bihari's folksong
Bihari népdal 1 - 4
N
Bihari's folksong 1 - 4
Bihari notája
C
Bihari's song
Bihari palotas
C
Bihari's palace dance
Bihari tánc
N
Folkdance of Bihari
Bilidal
S
King of the potty
Bimbóból lesz a piros rózsa
S
Red roses come from buds
Bimbófakadáskor találkoztam véled
R
I met you at time of buds blooming
Bimbó voltam
S
I was a bud
Bíróné
C
Judge's wife
Bíró Ferenc Margit nevű leánya (ballada)
N
Biro Ferenc's girl named Marge
Biró Rozál tisztessége
R
Biró Roze's honour
Bíró uram, bíró uram
R (N)
Judge, my dear judge
Bíró uram,panaszom van
R
Your honor, I have a complaint
Birte Mári libája   (see Bazsa)
C (N)
Mary Bazsa's (Bozse's, Birte's) goose
Bizony sokszor hazavárlak
R
Truly I await you home often
Bóbita
S
Topknot
Boci boci tarka
S
Bonte Koe (kids)
Bocsásd meg
R
Forgive me
Bocasd meg uristen
N
Forgive me lord
Bocsássa meg nekem a világ
V
May the world forgive me
Bodonkúti Verbunk
C
Verbunk of Bodonkút
Bodri
R
Bodri
Bodrogközi csárdás
C (N)
Csardas of Bodrogköz
Bodrogközi Csrdás 1 - 7
C (N)
Csardas of Bodrogköz 1 - 7
Bodrogközi friss csárdás
C (N)
Friss csardas of Bodrogköz
Bodrogközi friss csárdás 1 -3
C (N)

Lively csardas of Bodrogköz 1 - 3

Bodrogközi népdal
N
Folksong of Bodrogköz
Bodrogközi népdal 1 - 6
N
Folksong of Bodrogköz 1 - 6
Bodrogközi tánc
N
Dance of Bodrogköz
Bodrogközi tánc 1 - 6
N
Dance of Bodrogköz 1 - 6
Bodrogközi verbunk
C
Verbunk of Bodrogköz
Bodrog partján van egy város
R
There is a city by Bodrog River
Bőg a bárány az erdőben
N
The sheep are baaing in the woods
Bogár dal
S
Beetle song
Bogárhátú kis házikó
R
Beetle-backed little house
Bogár imre balladája
C (N)
Ballad of Bogar Imre
Bogártelki friss csárdás
C
Lively csardas of Bogártelk
Bogártelki lassú csárdás
C
Slow csárdás of Bogártelk
Bogyiszlóba két úton
N
Two ways into Bogyiszló
Bogyiszloi csárdás
C
Csardas from Bogyiszlo
Bogyiszloi csárdás 1
C
Csardas from Bogyiszlo 1
Bogyiszloi csárdás 2
C
Csardas from Bogyiszlo 2
Bogyiszloi friss-csárdás
C
Lively csardas from Bogyiszlo
Bogyiszloi friss-csárdás 1
C
Lively csardas from Bogyiszlo 1
Bogyiszlói kertek alsó végén
N
At the lower end of Bogyiszlo gardens
Bogyiszloi tanc
C (N)
Dance from Bogyiszlo
Bogyiszloi tanc 1 - 5
C (N)
Dance from Bogyiszlo 1 - 5
Bogyiszlói ugrós
C
Jumping dance of Bogyiszló
Bogyó, bogyó, szőlőbogyó
C
Berry, berry, grape-berry
Bojtárlegény őrzi
C
The shepherd boy watches
Bojtár volt a nagyapám
C (N)
My grandfather was a cowboy
Bojzafa
N
Bojzafa
Boka kesergő
C
Ankle lament
Bökönyi asszonycsárdás
N
Woman csárdás from Bököny
Bökönyi friss csárdás
C
Csárdás of Bököny
Bökönyi tanc
N
Dance of Bököny
Bökönyi tanc 1 - 2
N
Dance of Bököny 1 - 2
Bökönyi verbunk
C
Verbunk of Bököny
Bokorugró selyemszoknya
C
Hopping silk skirt
Bokrétát kötöttem
R
I tied a bouquet
Bölcső dal
S
Nursery song
Bölcsőcskével Mária
N
Mary with the manger
Boldogabb világ
S
Happier world
Boldog Asszony anyánk
N
Our Blessed Mother (Hymn)
Boldognak lenni jó dolog
S
Being happy is a good thing
Boldogságom lettel nékem
R
Become my happiness
Boldog szomorú dal
S
A happy sad song
Boldog születésnapot
N
Happy birthday
Boldogtalan lehet az is (vers 2)
R
One can be unhappy (2nd verse)
Boldog vagyok hogyha látlak
S
I am happy to see you
Boldog vagyok véled
R
I'm happy with you
Boldog vagyok véled kis angyolom
C
I'm happy with you little angle
Boldog vagyok hogy veled vagyok
V
I am happy to be with you
Boldog volt az en eletem
N
I used to live a happy live
Bolond, aki szerelmes
C
Fool who's in love
Bolond ki a szerelmet titkolja
S
It's foolish to hide love
Bolyongok a nagyvilágban
R
Wander around the world
Bolyongok a város közepén
V
Wandering in the Middle of the Town
Bolyongok-az-éjszakában
S
I wander in the night
Bolyongok a zöld erdöben
V
Wander around the green forest
Bonchida háromszor 1 - 9
N
Three times Bonchida 1 - 9
Bonchidai invirtita
N
Invirtita dance of Bonchida
Bonchidai invirtita 1
N
Invirtita dance of Bonchida 1
Bonchidai menyecskék
N
Young brides of Bonchida
Bonchidai menyecskék
N
Young brides of Bonchida
Bonchidai tanc
N
Dance of Bonchida
Bor dal
N
Wine song
Bor dal 1 - 10
N
Wine song 1 - 10
Borért küldnek, de nincs kit
V
They'd send for wine but there's no one
Boriska Csárdás
C
Boriska Csardas
Borjút csordába hajtottam
S
I drove calf herds
Borsodi csárdás
C
Borsod csardas
Borsodi csárdás 1 -3
C
Borsod csardas 1 -3
Borsodi fonó dal
N
Spinning song of Borsod
Borsodi fonó dal 1 - 4
N
Spinning song of Borsod 1 - 4
Borsót foztem
S
Cooked peas
Borsót vittem a malomba
N
I took peas to the mill
Börtön árnyékában
V
Prison shadow
Bort iszok én, látod. pajtás
N
I drink my wine, you see. my friend
Bort iszom én, nem vizet
N
I drink wine and not water
Bort nem iszom
N
I do not drink wine
Borús az ég
S
The sky is overcast
Borzavári legénybanda, de ugye bizony, úgy
C (N)
The gang of lads of Borzavar, are so
Borzo csárdás *
S
Csárdás of Borzo
Botalávaló juhásznótá
C (N)
Botalávaló shepherd song
Botalávaló juhásznótá 1
C (N)
Botalávaló shepherd song 1
Botlok és csetlek: rajtam nevettek
N
Bunp Csetlek makes me laugh
Boxi csárdás
C
Boxi Csardas
Bőzsi ne sírjon (Bőzsike édes)
V
Lizzy don't cry (Sweet Lizzy)
Bözse (Birte) Mári libája See Bazsa
C (N)
Mary Bozse's (Birte's) goose
Branovsky Verbunk
C
Branovsky Verbunk
Briul (Rom?)
V
Briul
Briul mehadica (Rom?)
V
Briul ...?
Brumm-brumm Brúnó
S
Brumm-brumm Bruno
Buba éneke
S
Buba song
Búbánatom néked adom
V
I'll give you my sorrows
Búbánatos annak az élete
C
Life it is sorrowful
Búbánatos ez a világ
S
This world is sorrowful
Búcsú a prímástól
R
Farewll to the Primas
Búcsúszóra. utolsóra
R
Farewell, for the last time
Búcsút int az ősz a nyárnak
R
The autumn waves goodbye to summer
Búcsúzáskor
R
A farewell
Búcsúzik a székely
R
 The szekely is saying good bye
Búcsúzik a vén cigány *
R
 The old gypsy is saying good bye
Búcsúznak az aranysárga levelek
R
Good-bye golden-yellow leaves
Búcsúzni jöttem, cigányok
V
I came to say goodbye, gypsies
Búcsúzz majd el szépen
R
Make your farewell nicely
Budai notak (operett)
V
Songs from Buda
Budakeszin tüz van kiütve
S
Fire she is burning in Budakeszi
Budaligeti friss (Toki indicatif) *
C
Budaliget fast
Budapest csárdás
C
Budapest csárdás
Budapesten nem tudják a nevemet
C
My name is not known in Budapest
Budapesti (A Ceglédi) vasútállomáson
S
At the railstation of Budapest
Budapesti vigadóban szépen szól (mulatós)
V

Hungarian melodies sound well in a Budapest bar

Büdös kutya kelj fel
N
Wake up smelly dog
Budzsoki (Gipsy?)
V
?
Buga Zsiga
V
Zsiga Buga
Bujdokolva járok
R
Banished I walk
Bujdosik a kedves rózsám
R
My dear rose is hiding
Bujdosik a kicsi madár
N
The little bird is hiding
Bujdosik az árva madár
R (N)
A lonely bird is furtive, fluttering
Bújdosódal Fordulj Lovam
N
Turn my dear horse to gloaming
Bújj bújj bokrosi
S
Hide hide Bokros
Bújj bújj itt megyek
S
Hide, hide, I go here
Bújj, bújj medve
N
Hide, hide brown-bear
Bújj, bújj medve 1
S
Hide, hide brown-bear 1
Bújj-bújj zöld ág
S
Hide, hide green branche
Bújj, bújj, zöld ágacska
N
Crawl, crawl little green branch
Bukaresti kaszarnyara
N
Bucharest barracks
Büki csárdás
N
Csardas from Buk
Bukovinai csárdás
N
Csardas from Bukuvina
Bukovinai csárdás 1 - 3
N
Csardas from Bukuvina 1 - 3
Bukovinai tanc
N
Dance from Bukuvina
Bukovinai tanc 1 - 15
N
Dance from Bukuvina 1 - 15
Bukovina környes-körül füstölög
N

A smoke-ircle around Bukovina

Búra-búra-búbánatra születtem
N
I was born to grief and sorrow
Búra termett idö
R (N)
Time meant for grief
Bús a gólya, le van a víz csapolva
N
The stork is sad, the water is drained
Búsan szól a kecskeméti
R
Melancholy sounds of Kecskemét
Bús magyarok imádkoznak
N
Pray sad Hungarians
Búsul az én szívem (katona)
N
Bewail my heart
Búsulj babám, mert én sírok
N
I cry because I worry baby
Búsulni sohase tudtam
N
I could never bewail
Bűvös csárdás
C
Magic csárdás
Búzába ment a disznó
S
Wheat went to the pig
Búra, búra
C
Grief, grief
Búza, búza, búzavirág
N
Corn, corn, blue cornflower,
Búza, búza, de szép tábla búza (= Vaserheli C)
C (N)
Wheat, wheat, lovely wheat field
Búza búza, kerek tábla búza
N
Wheat, wheat, round wheatfield
Búzaföldön, dűlőúton
S
In wheatfields, on back roads
Buzai népdal
N
Wheat folk song
Buzai népdal 1 - 4
N
Wheat folk song 1 - 4
Búza közé száll a dalos pacsirta
N
Wheat brought to the singing lark
Búzát eszik a vadgalamb
R
Mourning doves feed on wheat
Búzát vittem a malomba
N
I took wheat to the mill
Búzával él a vadgalamb
N
Wheat, pigeons living in the wild
Búzavirág, de gyönyörű a te színed
C
Cornflower, what lovely colour
Búzavirág kékje
R
cornflower blue
Búzavirág, pipitér
C
Cornflower chamomile
C, C betus dal
N
C, the Alphabet song
Cegléd város körül van kerítve
N
The city of Cegled is surrounded
Cica csárdas
C
Pussy cat csárdás
Cickom, cickom
C (N)
My kittens, my kittens
Cickom, cickom vagyon e szép
S
My kitty, kitten you have a lovely daughter
Cickom csárdás
C
Cickom csárdás
Cicukám kelj fel
S
Get uo Cicukám
Cifra bunda (szűröm) szegre van akasztva
N
Ornate fur (cloak) hanging on nails
Cifra nóta, csárdás
C
Showy song, csárdás dance
Cifra Palota, zöld az ablaka 1
S
Magic Palace with green windows 1
Cifra palota, zöld az ablaka 2
N
Magic Palace with green windows 2
Cifra szűröm szögre van akasztva
C
My ornate cloak hanging on a nail
Cifra tornyos szánkó
R
Colourful high sled
Cigándi csárdás
C
Csardas form Cigánd
Cigándi csárdás 1 - 16
C
Csardas form Cigánd 1 - 16
Cigányasszony hol az urad
R
Gipsy Woman where is your master
Cigányasszony megfogta a kezemet
V
A gypsy woman took my hand
Cigányasszony, szalmakalap
V
Gip Gypsy woman, straw hat
Cigány capricio
V
Gipsy capricio
Cigány, cigány,mert vagy cigány
C (N)
Gipsy, gipsy, but you are gipsy
Cigány csárdás
C
Gipsy csardas
Cigány csárdás 1
C
Gipsy csardas 1
Cigány csárdás 2
V
Gipsy csardas 2
Cigány E láz
V
Gipsy E
Cigány fantázia
V
Gipsy fantasy
Cigany, ha egyszer a nótám húzod
S
Gypsy, if you ever play my song
Cigány Himnusz-Mentem mentem
N
Gypsy Anthem, I went
Cigány, itt a végrendelett
V
Gipsy, here is my last will
Cigány nótak
V
Gipsy songs
Cigány panasz
S
Gipsy lament
Cigány Panna
R
Gipsy Annie
Cigány Satora (see Vajdának..)
S
Gipsy's tent
Cigány szívnek nem való a szerelem
R
Love is unbecoming a gipsy heart
Cigány tanc
Gip
Gipsy dance
Cigány tanc 1 - 2
Gip
Gipsy dance 1 - 2
Cigány vagyok, árok partján születtem
R
I'm a gypsy, born by the roadside
Cigány vagyok nem gádzsó
V
I'm a gypsy not a stranger (peasant)
Cigányasszony hol az urad?
R
Gipsy Woman where is your husband
Cigányasszony kiballag az erdore
V
Gipsy Woman going to the forest
Cigányasszony sátora see A cigányok
C
The gipsy woman's tent
Cigányasszony, szalmakalap
V
Gypsy woman, straw hat
Cigánybálban sok a roma
V
A gipsy ball is full of Romas
Cigánybanda kísér engem
V
A gypsy band accompanies me
Cigány dal
V
Gipsy song
Cigány dal 1 - 7
V
Gipsy songs 1 -7
Cigánykerék
V
Cartwheels
Cigányleány, virágszál
V
Gysy girl, you flower
Cigányok hej mulatnak
V
The gypsies are partying
Cigányoknál lakodalom
V
Wedding at the gypsies
Cigánysirató
N
Gypsy lament
Cigánysoron nem merek eljárni
V
I don't dare go along gipsy row
Cikó vállán ég a mécs
N
Night-light on Ciko's shoulders
Cimbalom szóló
S
Czimbalom solo
Cinege, cinege cinegemadár
C
Chickadee, chickadee, chickadee bird
Cinege, cinege, aranyos pintyőke
C (N)
Chickadee, chickadee, golden little finch
Cintanyeron jo a cukros
N
The sweet cake tastes good on a cymbal
Cisz-dúr nóta
R
C-Major song
C mol koncert csárdás
C
C mol concert csardas
Cokorborsó szára, feluszott a fára
N
Sweetpeas stalk swam up the tree
Concerto in A
V
Concerto in A
Csak addig éljünk (operetta)
V
To live as long love exists (operette)
Csak a nóta vigasztal meg
R
Only songs can console me
Csak az lehet boldog ember
R
Happy man can only be
Csak azért, csak azért
C
For all that, for all that
Csakazért is úgy lesz ahogy régen volt. (katona)
N
It is just the way it used to be
Csak azért iszom én
C
The only reason why I drink
Csak azért szeretem
N
Just because I like
Csak azért szeretnék csalogánnyá válni
R
I want to become a nightingale
Csak azért teremtett
R
Was only created
Csak azt mondom magának (see Csak úgy)
C
I can only say to you
Csak,(csak,csak) az esik nékem keservesen (nehezemre)
C (N)
All, all, all I feel bitter for (I find so hard)
Csak azt mondd meg
N
Just tell me
Csak azt szánom-bánom
N
My only regret and sorrow
Csak az üres kalász
C
Only empty ears
Csak egy kislány van a világon
S (N)
There's only one girl in the world
Csak egy kupa
N
Only one cup
Csak egy liter (mulatos)
V
Only one liter
Csak egy nap az élet fiúk (Katona)
N
Just a day in the life of boys
Csak egy szál virágot küldöttem tenéked
R
I sent you only a single flower-stem
Csak egy utcán jártam hozzád
N
I went to see you on one road only
Csak még egyszer adjon vissza
R
Just once more would life give back
Csak még egyszer tudnék hazamenni
R
Oh, if I could go come
Csak őróla meséljetek orgonavirágok
R
 Lilac flowers, tell me about her only
Csak te benned bíztam
R
I trusted only you
Csak rád gondolok
S
I'm only thinking of you
Csak te kellesz a szívemnek
R
My heart needs only you
Csak te vagy a boldogságom
R
You're my only happiness
Csak titokban akartalak szeretni
R
I planned to keep my love a secret
Csak úgy mondom magának *
C (N)
I'm just telling you
Csákány, buzogány
N
Ax, mace
Csakugyan, csakugyan nem járja
C
Truly, truly it's not fitting
Családban marad
C (N)
Remains family
Csalfa csárdás
C
Deceitful csárdás
Csalj el édes *
C
Lure me honey
Csallóközben Patason
N
In Patas on Csallokoz island
Csallóközi dudanótá
N
Bagpipetune of Csallóköz
Csallóközi dudanótá 1 - 4
N
Bagpipetune of Csallóköz 1 - 4
Csallóközi lassan
C
Slow csardas of Csallóköz 2
Csallóközi friss
C
Lively sardas of Csallóköz
Csallóközi verbunk
C
Verbunk of Csallóköz
Csallóközi verbunk 1
C
Verbunk of Csallóköz 1
Csalogat a rózsám
S
My love is beckoning
Csángó énekek Pusztinából 1
N
Csángó songs Pusztinából 1
Csángó énekek Pusztinából 2
N
Csángó songs Pusztinából 2
Csángó énekek Pusztinából 3
N
Csángó songs Pusztinából 3
Csángó Magyar, csángó magyar (Humnusz)
N
Csango Hungarian, Csango Hungarian
Csángó népdal
N
Csángó folksong
Csárda csárda tetejetlen csárda (Katona)
N
Csarda, csarda open-air csarda
Csárda közepébe
N

The middle Tavern

Csardas 1814
C
Csardas 1814
Csárdás c moll
C
Csárdás C Minor
Csárdás D dur
C
Csárdás D Major
Csárdás fantázia
C
Csárdás fantasy
Csárdás Kiskalapot veszek *
S (N)
I'll buy myself a jaunty little hat
Csárdás kis kalapot veszek
C
Csardas I buy a little hat
Csárdás-rőzsetűz
V
Csardas brushfire
Csárdás Száztagú Cinányzenekar (Kör csárdás)
C
Csárdás Budapest Gipsy Oochestra
Császárkörte nem vadalma
N
Butter-pear is no crab-apple

Császárszállási csárdás

C (N)
Csardas of Császárszállás

Császárszállási csárdás 1 - 3

C (N)
Csardas of Császárszállás 1 - 3
Csavargok az utcátokon
R
I'm roaming the streets
Csávási dal
N
Csávási song
Csebogár, csebogár, sárga csebogár
C
May-bug, may-bug, yellow may-bug
Csendben lépkedj
N
Quietly by small steps
Csendes éjszakákon
N
Quiet nights
Csendes ember lett belölem
R
I've become a quiet man
Csendes ember lettem
S
I've become a silent man
Csendesen, csak csendesen
S
Quietly, just quietly
Csendes kis falum, jó éjszakát (mulatos)
V
My quiet little town, good night
Csendes kis legénylakásban
S
Quiet little bachelor apartment
Csendes lett a falu rossza
R
The evil of the village became quiet
Csendes nyári holdas este
R
On a quiet moonlit summer evening
Csendes szavú legény voltam,
R
I was a soft spoken lad
Csendül a nóta
C
The sound of song (classical theme)
Csendül a nóta 2
C
The sound of song
Csend van a faluban (see Udvarom)
N
It is silent in the village
Csepereg az esö, nem akar elallni
C (N)

The drizzle did not want to withdraw

Csepp, csepp, csepereg
S
Drip, drop, raindrops
Cserebere, fogadom
V
It will swapp
Cserebogár, sárga cserebogár
R (N)
May bug, yellow may bug
Cserepes a babám háza
C
My babe's house is roof-tiled
Cseréptányér díszeleg
V
Decorative earthen plate
Cseresznyefa virágzáskor
R
The cherry tree is blooming
Cserfaerdő újra zöldül
R
The oak forest is once again green
Cserkészfiú, cserkészlány (cserkész)
S (N)
Boy scouts, girl guides (scout song)
Csermák Verbunk
R
Verbunk of Csermák
Csernevic piacán
N
Market of Csernevic
Csernavic piacán, egy idegen legény
N
On the square of Cernovic, a foreign lad
Csernovici kaszárnya
N
Csernovic fortress
Cserreg-berreg
N
Reed zoom
Csiba élénken
S
Csiba - lively
Csiba feszesen
C
Csiba dance - stiffly
Csiba révi emlék
R
Csiba Ferry memento
Csicseri borsó
S
Chickpea
Csiga biga
V
Teeny snail
Csigabiga, csigabiga
N
Teeny snail, tiny snail
Csikicsom, csikicsom ?
S
(Sleepy baby?) When you come I always open..
Csiki Jankó
N
Janko de Csik
Csíki táncok
N
Dances from Csiki
Csíki verbunk
C
Verbuunk of Csik
Csikmadarasi leányoknak nincs párja
N
Girls of Csimadaras have no equal
Csíkországi fenyvesekben
S
In the pine wood of Csík country
Csikós csárdás
C
Cowboy csárdás
Csikot fogtam a mocsárban
V
I caught a weatherfish in the marsh
Csillag az égen
S
Stars in the sky
Csillag Boris (see Kiszaladt)
N
Csillag Barbie
Csillag csillag, de sokat vándorolsz  *
N
Star, star, how you wander
Csillag csillag de szépen utazol
N
Star, star, how beautifully you travel
Csillag, csillag, páros csillag az égen
N
Star, star, pair of stars in the sky
Csillag fényes nyári estén
R
On a starlit summer evening
Csillaghullás idejében (éjszakáján)
R
During a time (a night of) of shooting stars
Csillagok, Csillagok szépen ragyogjatok
N
Stars, stars, do shine brightly
Csillogó kis gyürű
R
Small sparkling ring
Csillagom, révészem, vígy által a Dunán
N
My star ferryman, take me over the Danube
Csillogó, szép a Balaton
C
Sparkling, the Balaton is beautiful
Csillag szemű szép cigánylány
R
Lovely gypsy girl with eyes like stars
Csillagtalan éjjel
R
Starless night
Csillagtalan sötét éjjel
R
Starless dark night
Csillag vagy fecske
S
Stars or swallow
Csillagváró
N
Waiting Stars
Csináltattam egy palotát
S
But I have made a palace
Csinálosi erdőn
N
In the woords of Csinalos
Csináltatok egy hegedűt
R
I will have a violin made
Csindra csin
V
They cihinditts
Csingilingi csárda
V
Ting-a-ling csárda
Csinom Palkó, Csinom Jankó
C (N)
Csinom Palkó, Csinom Jankó
Csipás hajnali
N
Bleary dawnsong
Csipás hajnali 1
N
Bleary dawnsong 1
Csipás legényes
N
Bleary jaunty
Csipás tanc
N
Bleary dance
Csipás tanc 1 - 4
N
Bleary dance 1 - 4
Csip-csip csóka
S
Csip-csip the daw
Csípd meg bogár
C
Sting beetle sting!
Csipkebokrot vágattam
N
I had the dog-rose cut
Csipkefa Bimbója
N
Rosehip rosebud
Csipkés a szőlő levele
R
The leaf of grapes is jagged
Csipkés az én selyem
S
My silk skirt is laced

Csiribiri

S
Csiribiri star
Csit babám hej, de jó volt az este
C
Hush my love, how great was last night
Csitt csak, rózsám hallod *
C (N)
Hush, my baby listen,
Csizmám kopogó
S
Knocking boots
Cső, cső, cső
V
Ear, ear, ear,
Cső, cső, cső kukorica cső
C
Ear, ear, ear, corn-ear
Csodás magyarnóta
R
Lovely Hungarian songs
Csodát tett a Badacsony
C
Badacsony mountain did the miracle
Csóka csóka
V
Jackdaw, jackdaw
Csók, bor és dal
S
Chocolate, wine and song
Csókért vigyáz a faluba
C (N)
Careful kiss to the village
Csoki dal
N
Chocolate song
Csókolom a kis kezed
R
I kiss your little hand
Csókolom a szádat
R
I kiss your lips
Csókos szájá a babám
C
My love has kissing lips
Csókot kérnék, édesem
C
I'm asking for a kiss, my sweet
Csókra csókot
C
Kiss for a kiss
Csomortánba nem jó menn.
N
It's not good going to Csomortan
Csön, csön gyűrű
N
Pretty ring
Csöndes már a falu
R
The village is quiet
Csöndes már az ereszalja
R
Newbie already eavesdrop
Csöndes már az öreg legény
R
The old-boy is quiet
Csongorádi bíró lyánya Mariska
C
Marie the daughter of Csongorad's judge
Csongrád felé
V
Toward Csongrád
Csonka - Magyarországnak
R
Dismembered Hungary
Csopaki bort iszogatok
C
I'm drinking Csopak wine
Csorda legelget (delelget) (see Puli)
C
The herd is grazing (browsing
Csordapásztorok
N
Herding shepherds (Christmas song)
Csóri kanász a dombon
N
Csóri swineherd on the hill
Csuda jó
V
Just great
Csuhaha, lehajlott a diófának az ága
C (N)
Huhaha! The branches of the nut-tree droop Csuhaha
Csuhaj,ha felüllök a fekete gozösre
N
Csuhaj I an sittng on the black steamer
Csuhaj, nem bánnám
N
I would not mind Csuhaj
Csűrös csárdás
C
The barn csárdás
Csütörtökön este, jártam nálad lesbe
C (N)
Thursday evening, I was spying on you
Csütörtökön virradóra
S (N)
Thursday at daybreak
Cudar ember voltam
R
I was a wicked man
Cudar ez a világ  
C
This world is wicked
Cukorborsó jancsiszeg
V
Sweet pea, hob-nail
Czinka Panna nótája
N
Czinka Panna tune
Dal a turulmadárról
R
 Song about the turul-falcon
Dal az édesanyárol
R
A song about mother
Dalegyveleg
V
Song medley
Daloljatok barátaim
S
Sing my friends
Dalolgatok úgy, mint régen
R
I'm humming, like before
Dalolgatva járom a nagy világom
C
I sing while travelling the world
Dalos ajkú barna kislány
R
Brunette with a voice like a song
Daltól hangos (cserkeszdal) (= Porzik porzik)
S (N)
The sound of songs (boy-scouts)
Dámóci csárdás
C (N)
Csardas of Damoc
Dámóci csárdás 1 - 2
C (N)
Csardas of Damoc 1 - 2
Dankó Pista hegedűjét
R
 Danko Pista's violin
Darida (Gipsy)
V
Darida (feast?)
Darumadár fönn (fent) az égen
R (N)
Cranes high in the sky
Darumadár ha elszáll
R
If the crane flies away
Daru madár ha elszállsz dél felé
V
Cranes when you fly south
Darumadár magasan száll
C (N)
Cranes fly very high
Darumadár útnak indul
R
The crane starts out
Darumadár, gyere velem
R
Crane, come with me
Daru megjön megy a gólya
R
 Cranes arrive 'n storks leave
Darutollas legény voltam
C
I was a crane-feathered lad
Dávodi friss csárdás
C (N)
Slow csárdás of Dávod
Dávodi lassú
C (N)
Slow csárdás of Dávod
De Befütyült a vonat
V
the train to Befütyült
De böjtöl a cigányasszony
V
The gypsy woman is fasting
De csináltattam egy palotát
R
I have made me a palace
De én azért nem átkozom
N
But I did not curse
De én csókot nem adnék egy
C (N)
But I would not give for a kiss
De ez a kislány akkor szomorkodik
C
This girl is sorrowfull
De jaj te csávó, jaj de roma csávó
V
Oh you lad, oh you gypsy lad
De jó a dió
N
Just the good nitts
De jó hazamenni
R
It's good to go home
De jó kis csárdás
C
But good small csadas
De jó prímás van itt a csárdában
C
The band leader in this csarda is good
De jó reggel vissza bújni az ágyba
C
Early in the morning it's good to cuddle in bed
De jó volna, de jó lenne
R
but it would be nice
De jó volna mindent elfeledni
S
It would be good to forget everything
De jó volna veled lenni
R
Being with you would feel good
De jó volt a Dunaparton
R
It was very good on the riverside of Danube
De kár olyan legényért
S
How sad for such a lad
De két szép leánya
S
Two beautiful daughters
De kevés bor fér bele egy literbe
C
Yet little wine goes into a liter
De ki tudnám panaszkodni magamat
R
How I'd like to lay out my soul
De látod mondtam ne higgyél
C
See I told you not to believe lads
De mért haltál meg anyám
R
But why did you die mother
De mit ér annak a legénynek
N
What is life worth for a lad
De mikor hozzád jártam (lakodalmas)
C (N)
When I was seeing you (wedding csardas)
De nehéz a gesztenye, vidd el a Duna szélre
N
The chestnuts are heavy, take them
De nehéz az iskolatáska
S
But the heavy school bags
De rossz helyen kerestem
R
I searched in the wrong places
De rosz hejen kerestem a boldogságot
V
I was looking for happiness ....

De sok árva csalán

N
But many nettle
De sok édesanya sírva jár alatta
N
Oh how many mothers walk in sorrow
De sok eső, de sok sár
C
Lots of rain, lots of mud
De sok nótát eldaloltam
S
Many songs are sung
De szépen szól a katonabanda
N

Much about the military band

De szép is volt az a tavasz
R
That spring was so very nice
De szép is volt, mikor dalolt...
R
Oh how lovely he sang
De szép kocsi, de szép két ló benne
N
What a lovely wagon what lovely two horses
De szerelmes volt a falu legszebb leánya
R
I was in love with the beautiful daughter of the village
De szeretnék az erdőben fa lenni
N
I'd love to be a tree in the forest (Csango)
De szeretnék csak még egyszer
R

How I want just one again

De szeretnék, de szeretnék fenyőfaág
C
Oh how I wish to be a pinebranch
De szeretnék egyszer hazamenni
S
But I want to go home again
De szeretnék én a régi kis falumba visszatérni
R
How I'd like to return to my old little village
De szeretnék hajnalcsillag lenni
C (N)
How I'd love to be the Morning star
De szeretnék hazamenni
R
I'd love to go home
De szeretnék kis falumba
R
I'd love to in my little village
De szeretnék madár lenni
C
How I'd love to be a bird
De szeretnék madár lenni
R
How I'd love to be a bird
De szeretnék meseország kiskirálya lenni
R
I'd love to be king of fairyland
De szeretnék nyírfa lenni erdőben
N
Love to be a birch in the forest
De szeretnék páva lenni
N
I'd love to be a peacock
De szeretnék rámás csimát viselni
C
How I'd love to wear welted boots
De szeretnék tölgyfa lenni
C (N)
I'd love to be an oak tree
De széretnem látni azt a csizmadiát
C (N)
How I would like to meet a bootmaker
De sokat arattam a nyáron
N
But I reaped much of the summer
De szomorú a nótátok
R
 Your song is so sad
De szomorú a tilinkóm
S
But the sad overtone flute
De szomorú ember lettem
R
What a sad man I have become!
De tudnék én olyan asszonyt szeretni
C
But I could love a woman
Debrecenbe kéne menni
C (N)
One should go to Debrecen
Debrecenbe voltam, Nagyerdőben jártam
R
I was in Debrecen, walked in the Great forest
Debreceni kaszárnya
C (N)
The barracks of Debrecen city.
Debreceni lány
C
Debrecen girl
Debreceni nagyerdoben
R
In the great forest of Debrecen
Debreceni nagy kaszárnya
N
Great fortress of Debrecen
Debreceni verbunkus
C
Debrecen verbunk
Debrecennek van egy vize, kinek Hortobágy *
N
Debrecen has a river, Hortobagy
Defektet kapott az autóm kereke
V
My wheel had a flat
Dél-alföldi csárdás
C
Csárdás of South-Alföld
Dél-alföldi ugrós
C
Jumping dance of South-Alföld
Dél-alföldi ugrós 1 - 11
C
Jumping dances of South-Alföld 1 - 11
Dél-dunántúli tánc
N
South Pannon dance
Délibábos álmok
R
Illusory dreams
Délibábos Hortobágyon
S
On the Hortobagy (Great Plains) of mirages
Dél-magyarországi dal
N
South Hungarian song
Dél-magyarországi dal 1 - 2
N
South Hungarian song 1 - 2
Délnógrádi pásztordal
N
South Nógrádi shepherd's song
Delobrisin (Gipsy)
V
?
Del O Brisind esik az eso
V
Del O Brisind.. It is raining
Delta csárdás
C
Delta csardas
Delvidéki kis faluban
R

Little village in Delvidék (southern territories)

Deres a fű
R
The grass is dewy
Deresedik már a hajam
R
Deresedik had my hair
Deresedo hajszálaid simogatom
R
I stroke your grey peperred hair
Deres már a határ
R (N)
White frost on the fields
Dér hullott már a rózsára
R
Frost has fallen on the rose
Derül, borul a Dunáról
N
Sunshine and storm-clouds from the Danube
Deszkakapu, kerítés
N
Wooden gate, fence
Deté Hara - Korán reggel
V
Deté Hara.. Early morning
Devecserbe, Devecserbe
S
To Devecser, to Devecser
Diák kislány
S (N)
Student girl
Dicsértessék, szól a legény
R
 Praise the lord, greets the lad
Dicsöség mennyben
N
Glory to heaven
Dicsőség, mennyben az Istennek
N
Gloria, to God on high
Dinnye, dinnye
C
Melon, melon
Dínom-dánom a rézangyalát
C
Merry-merrily by jove
Dióbel bácsi
S
Uncle walnuts
Diófából csináltatok szekeret
N
I'll order a walnut wagon
Diofaból van
N
There's my baby walnut
Diófából van a babám rácsos kapuja
N
walnut is my baby cot
Diófa teteje zöld ág
N
The top branch of a green walnut
Dióskáli pogányvár tövében
C
At the bottom of heathen castle in Dióskál
Díszpalotás (rész)
C
Díszpalotás (part)
Dobj egy csókot felém
C
Throw me a kiss
Dobos Gábor Balladája
N
Dobos Gábor Ballad
Dobos Gábor ha bemegy az erdobe
N
Gabor Dobos, if you go into the woods
Dobra, dobra
V
(Good, good)
Dobri csárdás
C
Dobri csárdás
Doki dal
S
Doc song
Doktor bácsi elhoztam a babámat
C
I brought my girl doctor
Doktor uram, doktor uram
C
Oh doctor, oh doctor
Doktor uram, szepen kerem
V
Doctor sir, if you please
Domaházi csárdás
N
Csardas of Domahaz
Domaházi csárdás 1
N
Csardas of Domahaz 1
Domaházi tánc
N
Dance of Domahaz
Domaházi táncok 1 - 12
N
Dancse of Domahaz 1 - 12
Domboldalon áll egy öreg nyárfa
C (N)
On the hillside stands one old poplar tree
Dombon törik a diót
N
Hill of crushed walnuts
Dombon van a házam
N
My house is on a hill
Dombon van egy kis ház
N
A small house on the hill
Dom dom (Gipsy)
V
?
Dömötör
R
Dömötör
Don-kanyarban áll egy szomorú fűzfa (Katona)
N
A weeping-willow stands by the Don's bend
Drága alföld, szüloföldem
R
Dear Plains, my homeland
Drága Édesanyám (mulatós)
V
My dear mother
Drága Édesanyám
R
My dear mother
Dragisha (Rum? Gipsy?)
V
?
Dráva mentén, Dráva mentén
N
Along the Drava River, along the Drava
Dsizpalotas (elso rész csak)
C
Parade palace dance (first part oly)
Dudá, Dudá, büdos Dudá
N
Bagpipes, bagpipe, bagpipes stink
Dudanota
N
Bagpie sing
Dudatanc
N
Bagpipe dance
Dudaszó hallatszik a kertek aljába
N
Hear the bagpipe beyond the garden
Duhaj gyerek vagyok
N
I'm a reckless fellow
Du ma vatule depart (Russian)
V
Fromon my sudden departure
Duj, duj, desuduj (Gypsy)
V
Kettő, kettő, tizen-kettő = Two, two, ten-and-two
Duna mellett kopár fa.
N
Bare wood Next to the Danube
Dunántúli csárdás
C (N)
Csardas of Transdanubia
Dunántúli csárdás 1 - 3
C (N)
Csardas of Transdanubia 1 -3
Dunántúli népdal
N
Folkong of Transdanubia
Dunántúli népdal 1 - 2
N
Folkong of Transdanubia 1
Dunántúli ugrós
C
Jumping dance of Transdanubia
Dunántúli ugrós 1 - 3
C
Jumping dances of Transdanubia 1 - 3
Dunántúli Ugrós 4 (see Házasodik)
N
Dance from Transdanubia / Pannonia
Dunántúli ugrós 5 - 18
C
Jumping dances of Transdanubia 5 - 18
Dunántúlon nagy híre van
C
 Famous in all Transdanubia
Duna partján nevelkedett tulipán
N
Tulips raised near thr Danube
Duna parton van egy malom *
N
There is a mill beside the Danube
Dunaszentbenedeki csárdás
C (N)
Csardas from Dunaszentbenedek
Duna vizen
N
Down the Danube reiver
Duna vizén reszketnek a csillagok
S
The stars shimmer on the Danube's water
Dúr a disznó, dúr a mocsárszélen
N
The large pig passes with large steps on the bog
Duvos csárdás
C
Duvos csardas
Dúvas nóta
N
Dúvas melody
Dzsa dzsa
S
Dzsa dzsa
Dzsalnak már (Gypsy?)
V
?     (Wandering?)
Dzselem dzselem (Djelem Djelem)
V
We go, we go on route
Eb kolduljon
N
Let dogs beg
Ébred a tavasz
C
Spring is awakening
Ébredjetek lányok
N
Awake girls
Ecsédi csárdás
C (N)
Csardas from Ecséd
Ecsédi csárdás 1
C (N)
Csardas from Ecséd 1
Ecsédi friss csárdás
C (N)
Lively csardas from Ecséd
Ecsédi tánc
C (N)
Damce from Ecséd
Ecsédi tánc 1
N
Damce from Ecséd 1
Ecseri lakodalmas
N
Wedding at Ecser
E dur friss
C
E Major fast
Eddig, vendég,
N
So far, guests,
Eddig vendég jól mulattál
N
Guest, you had a good time so far
Edd meg fene
N
Eat hell
Édesanyáknak
R
For all mothers
Édes anyám
R
Sweet mother
Édesanyám ablakába nyilik az ibolya
N
Violets bloom in my mother's window
Edesanyám, a kendőm
C (N)
Dear mother, my kerchief
Édesanyám, a kertünkben
S
My mother, in the garden
Édesanyám almafája
N
My dear mother's apple tree
Édesanyám, be jó kend
N
My mother, in a good cloth
Édesanyám a rózsa
N
Dear mother the rose
Édesanyám a rózsa a rózsa
C (N)
Dear mother the rose
Édesanyám, csak egy a kérésem * * *
C (N)
Dear mother, I have but one request
Édesanyám csókja
R
 My dear-mother's kiss
Édesanyám. de víg voltam
C (N)

Mother. but I was gay

Édesanyám drága szentem (see Anyam)
R
 I dreamed of my mother
Édesanyám, édesanyám
N
My dear mother, my dear mother (soldiers song)
Édesanyám, édesanyám
R
 Mother, dear-mother
Édesanyám, édesanyám mit csináljak
C
Mother, my mother what to do
Édesanyám felnézek az égre
R
I look up to my mother in heaven
Édesanyám férjhez adott
N
My mother got married
Édesanyám gyújtsa meg a gyertyát
C (N)
Dear mother light the candle

Édesanyám gyújts gyertyára

N
Dear mother, light the candle
Édesanyám, ha be jön
N
My dear mother, when she enters
Édesanyám haja fehér, mint a hó
R
 My mother's hair is snow white
Édesanyám, hazamegyek
R
My mother, I'm going home
Édesanyám, hol van az az édes téj...
N
Mother, where is the sweet milk
Édesanyám, hol van az az édes téj 1
N
Mother, where is the sweet milk 1
Édesanyam imakönyve
R
My mother's prayer book
Édesanyám is volt nékem *
R (N)
I did have a dear mother
Édesanyám is volt nékem 1
N
I did have a dear mother 1
Édesanyám, kedves anyám (cserkész)
S (N)
My dear mother, dear mother (scout song)
Édesanyám ki a legény (see Nem)
C (N)
Dear Mother, who else is the man
Édes anyám kiállott a kapuba
C
My sweet-mother stood at the gate
Édesanyám kiskertjében
N
In my mother's garden
Edesanyam kosse fel a kendot
R
Mother dear, tie your scarf
Édesanyám kössön kendőt
R
Dear mother put on a kerchief
Édesanyám legkedvesebb virágja
S
My mothers favorite flower
Édesanyám, lelkem
R
Mother dear, good soul
Édesanyám lelkem bekopogok nállad
S
About my mother's soul you will knock
Édesanyám, lelkem, ne sirasson engem
C (N)
My mother, my soul, do not weep for me
Édesanyám meghalok, házasodni akarok
N
Mother I'm about to die, I want to marry
Édesanyám, miért hull a könnye
R
Mother dear, why do your tears fall
Édesanyám mindig
C
Always my sweet mother
Édesanyám minek adott férjhez   (see Én vagyok)
C
Dear mother why did you have me marry
Édesanyám mit tegyek (mulatos)
V
What to do, mother
Édesanyám mondja meg
C
Tell me dear mother
Édesanyám mondta nékem
N
My mother told me

Édesanyám mondta nékem 1 -2

N
My mother told me 1 - 2
Édesanyám mossa ki az ingemet!
N
Dear mother wash my shirt
Édesanyám most vagyok szép
N
Dear mother now I am pretty
Édesanyám ne haragudj énreám
C
Don't be angry my sweet mother
Édesanyám ne neheztelj
(C) N
Do not resent my mother
Édesanyám nem tudok elaludni *
C (N)
I can't sleep, sweet mother
Édesanyám ne sirasson
R
Don't cry for me dear mother
Édesanyám ne tiltson
N
My mother is no prohibition
Édesanyám olyan vizet adott (= Kalocsai mars)
C (N)
My mother gave me such water (March of Kalocsa)
Édesanyám rózsafája
N
My dear mother's rosebush
Édesanyám rózsafája 1 - 2
N
My dear mother's rosebush 1
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb 1
N
My dear mothers rosebush, (Csík) 1
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb 2 =*
N
My dear mothers rosebush, 2 (Marrossek csardas)
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb 3
N
My dear mothers rosebush, 3
Édesanyám rózsafája én voltam a legzebb ága 4
N
My dear mother's rosebush 4
Édesanyám rózsafája én voltam a legzebb ága 5
N
My dear mother's rosebush 5
Édesanyám rózsafája engem nyított utoljára
N
My dear mother's rosebush I was her last bloom
Édesanyám rózsafája én hajlottam legmesszebbre
N
My dear mothers r.. I leaned the reached furthest
Édesanyám sejaha mondanék én valamit
N
My mother would say I have something sejehaj
Édesanyám sírját
R
 My mother's grave
Édesanyám sokat intett a jóra
N
My dear mother often admonished me
Édesanyám sok szép szava
N
Much advice from my mother
Édesanyám sugok neked valamit
N
Dear mother let me whisper to you
Édesanyám, te jó asszony
R
Dear mother, you dear woman
Édesanyám udvarában áll egy aranyos diófa
N
In my mother's yard stands a walnut tree
Édesanyám úgy szeretett
N
My mother loved it
Édesanyám volt az oka mindennek
N
My mother was to blame for everything
Edesapa gyere haza
S
Father come back
Édesapám emlékére
R
To my fathers memory
Édesapámnak
N
My father
Édes a szerelem, sós a perec (mulatos)
V
Her love of salty pretzels
Édes falum határa
N
Sweet border of the village
Edes Gergelem
N
Gergelytanc
Édes hazám, ha meghallod szavamat
S
My dear country, when you hear my voice
Édes jó anyám, nem írok több levelet
N
My dear mother, I shall no longer write
Édes-kedves feleségem
N
Sweet and gentle wife
Édes kedves kis angyalom (see A csitári)
C
My sweet, dear, little angel
Édes kedves tekintetes asszony
C
Sweet, dear, prestigious woman
Édes kicsi galambom
N
Sweet little dove
Édes rózsám (Régi táncdal) *  *
N
My sweetheart (old dance music)
Édes rózsám ha meguntál szeretni
N
Her lover was tired of loving
Édes tündérmese
R
Sweet fairy tale
Édes uram meg tudsz verni
N
My dear husband you can beat me
E, E betus dal
S
E, the Alphabet song
Ég a gyertya
S
The candle burns
Ég a gyertya, ha meggyujták
N
The candle burns, if lit
Ég a kisze lánggal ég
N
Sky put up in flames
Ég a kunyhó
C (N)
The sky shack
Ég a lámpa a függönyös szobában
N
The lamp burns in the curtained room
Ég a szívem, eloltani nem bírom
C
Heaven in my heart, I can not stop it
Ég a város
N
The city is burning
Ég az orcám tájéka
S
Cheeks around heaven
Égbe nyúló jegenyefák
R
Poplar trees reaching skyward
Eger felé
N
Towards Eger
Eger felől
N
From Eger
Eger felől jön egy üveghintó
C
A glass carriage approaches from Eger
Eger vár viadaljáról való ének
R
After waiting for mice
Egervári verbunkus *
C
Eger castle verbunk
Egész úton hazafelé
R
On the trip home
Egészégére
C
Cheers
Ego langban forog szivem
N
A burning flame alarms my heart
Égszinü pántlika
N
Sky-colored ribbons
Egy ablaknál állj meg cigány
R
Gypsy, stop by a window
Egy aranyat leltem
N
I found gold
Egy assaznyak két eladó lánya
C (N)
A woman with two daughters for sale
Egy asszonynak kilenc lánya
C (N)
A woman's nine daughters
Egy asszonyak vala (Nagy-Bihal Albertné)
N
A woman had (Mrs Albert Nagy-Bihal)
Egy asszony miatt
S
Because of a woman
Egy az Isten, Egy a Nemzet
N
God is one, the Nation is one
Egy boszorka van, három fia van
N
There is a witch, she has three sons
Egy cica, két cica
C
One kitten, two kittens
Egy csillaggal szegényebb lesz
R
There will be by one less star
Egy csillagos éjszaka (mulatos)
V
A starry night
Egy csillag sem ragyog
R
 Not a star shines
Egy csokorba szedtem sok-sok halványsárga rózsát
R
Made a bouquet of many pale-yellow roses
Egy csokor Felvidéknek
N
Bouquet for Felvidék
Egy dal csak az élet
V
Life is but a song (= Du schwarzer Zigeuner)
Egy éjszaka csak egy szál Hold világít
C
In one night there is only one moon
Egyél libám
S
Eat goose
Egy este Bökönyben
C (N)
A night in Bököny
Egyet kérek csak Tetoled
R
One thing I just learned
Egyetlen egy boldog percre
R
For just a single happy moment
Egy friss
C
A lively
Egy gyenge kismadár hozzám kezde jámi
N
A frail little bird started to come to me
Egy gyergyói
R
 From Gyergyo
Egy hazában élünk (énekkar)
V
We live in one homeland (chorus)
Egy jó mulatós lakodalmi (mulatos)
V
A rollicking good wedding
Egy Jóska van a faluban
R
There is one Joe in the village
Egy-két csók cserebere csók
V
A few kisses exchanged
Egy két évvel ötven felett
R
 A few years past fifty
Egy kettő három, négy see Badacsony
C
One, two, three, four
Egy kicsi ház van domb tetején
C (N)
There's a small house on top of the hill
Egy kicsike virág
R
A little flower
Egy kicsi madárka
N
A small bird
Egy kis cigánytánc
V
A liitle gipsy dance
Egy kis cigánytánc 1 - 3
V
A liitle gipsy dance 1 - 3
Egy kis éji szerelem
C
A Little Night Love
Egy kis kertet kerítek
N
I fence off a small garden
Egy kismalac röf-röf-röf
N
Little piglet oink-oink-oink
Egy kis szekelyfaluban
S
A small village in Szekely
Egykor elindula 1(Kőműves Kelemen 1)
N
Once upon a time went (K K ballad 1)
Egykor elindula 2 (See Köműves)
N
Once upon a time went (K K ballad 2)
Egy körúti palotában
R (N)
In a palace on the avenue
Egykrajcáros levélpapír
R
One-cent letter paper
Egy lityi, két lityi
C
One liter, two liter...
Egy meg egy az kettő
C
One plus one equals two
Egy meg egy az kettő éppen
C
One plus one is exactly two
Egy menyasszonyé
N
A bride
Egy nagy orrú bogár (Csángó)
N
This bug with a huge nose
Egy nagyorrú bóha
N
A big nosed flea
Egy napsugaras emlék
S
Sunny memories
Egy ócskásnak eladom a szívemet (rész)
V
I sell an old-clothes man (part)
Egy perc alatt könnyu megszeretni
V
It's easy to love fore one minute
Egy reggel esik az eso
V
One morning rains
Egy régi nótát hoz Budáról át a szél
S
The wind is carrying an old song from Buda
Egy rózsafán megszámoltam száz rózsát *
R (N)
I counted 100 roses on one bush
Egy se legény, aki magát tartja
N
No real man is a kept man
Egy szál harangvirág
C
Egy szál harangvirág
Egy szem búza teremjen
N(S?)
A grain of wheat to grow
Egyszem kökény kétszem kökény
N
One blueberry, two blueberries
Egy sem rózsa
N
It is no rose
Egy szem szilva
N
One single plum
Egy szem szőlőt megehetnék
N
I would like to eat one grape
Egy szép asszonynak-t
V
A pretty woman
Egyszer egy időben
N
Once upon a time
Egyszer egy királyfi
N
Once upon a time, a prince
Egyszer egy királyfi 2
N
Once upon a time, a prince
Egyszer egy madárka hozzám kezdett járni
N
Once a bird started to visit me
Egyszer esik esztendoben Vízkereszt (Esztendőben)
C
Once a year comes Twelfth Night
Egyszer esik esztendőben nagytábor (cserkész)
S (N)
Comes once a year (boy-scouts)
Egyszer ket lanyok elindulanak
N
Once the tgwo daughter started
Egyszer régen otthon voltam
R
Once upon a time I was at home
Egyszer tudom mérges leszek
S
I know I'm going to get angry
Egyszer véget ér
N
Once it ends
Egyszer voltam a vásárban
V
Once I was at the market
Egyszer voltam boldog
R
Once I was happy
Egyszer volt egy legényke
C
Once there was a young lad
Egy szomorú csillagtalan éjjelen
S
A sad starless night
Egy takarítónő lehet büszke (Czech?)
C
A cleaning woman may be proud
Egytol-egyig szeret a legény
S
I love the crew one by one
Együtt mulatunk
V
We party together
Egy üveg alma
N
A bottle of apple
Egyvalakit megcsókolni
C
Someone to kiss
Egy vasárnap felöltöztem
S
On a Sunday I got dressed
Egy vén hegedu sír az éjszakában
S
An old violin cries in the night
Egy vén sas búsan néz a pusztába
R
An old eagle looks wistfully at the plains
Éhes vagyok
V
I'm hungry
Ej, a titkos szerelem
C (N)
Hej, a secret love
Ej, de hosszú, ej, de széles az az út,
N
Eh, long is he way, broad is the way,
Ej haj bandizsár
V
Hey Bandizsar
Ej, haj, gyöngyvirág, teljes szegfű *
N
My, my, lily, carnation and larkspur
Ej haj vasárnapig nem találok
C
Oh boy, I won’t find one till Sunday
Ej haj Zsubri pajtás
C (N)
Hurrah Zsubri chum (Zubri- Sobri Jóska)
Éjfél felé benézek egy kis házhoz
C
Near midnight I look into a little house
Éjféli csillag
N
Midnight star
Éjfélkor a bálteremben
R
Midnight in the ballroom
Éjfél után nem aludtam egy órát
N
I didn't sleep an hour after midnight
Éjjel az omnibusz tetején
S
At night a top the tram bus
Éjjel azt álmodtam
N
Last night I dreamt
Ej lárifári nem kell várni (operetta)
V
Ej lárifári no need to wait

Ej menjünk innen el (Kuruc nóta)

N
ej let's get out of here
Ej. most jöttem Gyulárol
C (N)
Hey, I just got Gyula
Ej, nem szeretem az idok járását
N
Eh, I do not like the course of time
Ejnye de megjártam
C
Fie, I made a bad bargain
Ejnye, de (be) jó lakodalom
C
My, what a fine wedding
Éjszaka, borulj a világra *
S
Night, fall on the world
Éjszakáról éjszakára
R
Night after night
Éjszaka volt, amikor én születtem
R
It was night when I was born.
Éjszakázó ember vagyok
R
I'm the kind who parties all night
Ejtöernyös induló
V
Paratrooper march
Ej, verje meg az isten
N
My, god damn it
E Kertemben (Csángó)
N
A bird circles my garden
Ekete pekete cukota pé
S
Pekete and Cokota are friends
El eljárok a faluba
V
I visit the village
Eladom a kocsit (mulatos)
V
Buy a car
Eladom al lovamat (see Két kolompér)
V
I sell my horse
Eladom a ruhám
V
Buy a dress
Eladtam (Eladom) a fehér gulyám
R
I sold (I'll sell) my white (cattle) herd
Eladtam egy pej csikót
C
I sold a brown foal
Elaludt az álmos cica
N
The sleepy kitten fell asleep
Él a magyar mindörökké
R
Hungary lives forever
Él a magyar nóta
R
The Hungarian songs
Elapadt a patak vize
C
The brook's water has dried up
Elbúcsúzás
N
Farewell
Elbujdosnám, de nincs kivel
N
I would hide, but have none to do it with
Eldugta a pincekulcsot az asszony
C
The wife hid the cellar key
Elég széles a bihari határ
C
The Bihar border is fairly wide
Elég volt a legényélet
C
 Enough of bachelor life
Elejbe, elejbe, pej lovam elejbe
C (N)
Head-off, head-off, head-off my colt
Élek veled, halok veled
V
I'll live with you, I'll die with you
El-eljárok a templomba imádkozni
R
Occationally I pray in the church
Elémentem (Meg sem haltam)
N
Elementa (I did not die)
Elesett a lúd a jégen
N
The goose slipped on the ice
Elesett a tyúk a jégen
N
The hen slipped on the ice
Élet, élet
C
Live, live
Élet, élet, betyár élet
R
Life, life, outlaw life
Életemben csak két not
N
There are only two women in my life
Életemben mindig szépet
C (N)
My life is always beautiful
Elfáradt az öreg prímás
R
The old violinist is tired
Elfeledlek szép lassan Téged
V
I forget you slowly
Elfelejtett kedves arcot
R
I forgot your lovely face
Elfelejtünk minden csókot
R
We leave off all the kisses
Elfogták a rendorök (mulatos)
V
He was captured by the police
Elfogyott (Kifutott) a krumplileves (Golyás)
N
The potato soup overboiled (John Brown)
Elhagyom a hazámat
V
I leave my country
Elhagyott a szép Szerelmem
R
My lovely Sweetheart left me
Elhagyott az asszony, egyedül maradtam.
R
My woman left me, I am alone
Elhájtanám a libám
N
Driving away geese
Elhatároztam magamat
N

I decided myself

Elhervad az a lány (- az a fű) mit a kasza levág *
C
A girl (-grass) withers when cut
Elhervadt már a régi kert
R
The old garden has bloomed away
Elhibáztam az életem
R
I ruined my life
Elhozta az Isten piros pünkösd napját
S
God brought us this Whitsuntide
Elhunyt táncos barátaink emlékére
N
In memory of deceased dancer friends
Elhunyt táncos barátaink emlékére 1 - 6
N
In memory of deceased dancer friends 1 - 6
Éliás tóbiás
N
Elias Tobias
Elindul a három árva (Tova vagyon egy diófa)
N
Three orphans started (ballad) (Beyond stands a walnut tree)
Elindulnak a cigányok
C
The gipsies started ......
Elindultak a cigányok kapálni
(C) N
The gypsies are going to till
Elindultam a postára
R
I started for the post-office
Elindultam hosszú útra
V
I set out from my fair homeland
Elindultam szép hazámból
N
I left my happy homeland
Elindult a pettyes katicabogárkal
S
He spotted a ladybug on blossom
Elindult a tavasz feléd
R
Spring is approaching you
Elindult az Aradi vonat (see Háromszor)
R
The train to Arad is on it's way
Elindult Maria
S
Maria started
Elindult már Kossuth is
N
Kossuth already started
Elindúlt már Pest felé a vonat
C
The train has left for Pest
Eljárok én tihozzátok
C
I'll call on you
Eljártam (eljárok) én a templomba
R
Used to go (I'm going) to church
Éljen soká
N
Live long! (a toast song)
El kell mennem a földemrő
N
I have to leave my homeland
El kell mennem, ha esik is
N
I have to go, even if it rains
El kell menni katonának (see also Százados)
C
One must join the regiment
El kell menni vagy már el kellett
N
you need to go or had to go
El kell menni valahára
N
One must leave sometime
El kéne indulni, meg kén házasodni
N
One must begin, time to get married
Elkerülhetsz messze engem
R
You may avoid me for good
Elkerülsz mert szegény vagyok
R
You avoid me, because I'm poor
Elkerült a jószerencse
R
Avoid good luck
Elkerültem kisfalumból
R
I left my little village
Elkiáltom magamat
N
I give a shout
Elkiáltom magamat (See Én voltam)
(C) N
I cry in the street
Elkoptatott már az élet
R
Life has worn me down
Elküldöm a levelemet
R
I'm sending my letter
Elküldtem egy rózsaszállal
R
I sent it with a rose
Elállt a szél virradóra
R
The wind stopped at dawn
Ellenben szombaton
S
On Saturday however
Ellentétes dal
N
Contrary song
Ellopták a fehér lovam
V
They stole my white horse
Ellopták szívemet, jól érzem (Virágének)
N
They stole my heart, I feel it
Ellopták az apám sirját
R
 They stole my father's grave
Ellotték a jobb karomat (see Hideg)
C (N)
My right arm is shot (second verse)
Elmegyek ablakod előtt
R
I go under your window
Elmegyek a faluvégi malomba
V
I go to the mill at the end of the village
Elmegyek a templom mellett
R (N)
I walk along the church
Elmegyek a tengerszélre
S (N)
I'm going to the seashore
Elmegyek az életedből
R
I'm getting out of your life
Elmegyek az esküvodre
R
I'll go to your wedding
Elmegyek, Elmegyek, hosszú útra megyek
N
I am leaving, I am leaving, on a long trip
Elmegyek, elmegyek én
V
I'm leaving, I am
Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom
N
+ I am leaving, I am leaving, I wish to go
Elmegyek, elmegyek innen (jó) messzire
S
I'm going, I'm going far from here
Elmegyek, elmegyek, visza se tekintek
N
I'm leaving, I'm leaving without a backward glance
Elmegyek én
C
I will go to you
Elmegyek én a falumba
V
I go to my village
Elmegyek én a kocsmába
C
I am going to the pub
Elmegyek én a templomba
S
I go to the church
Elmegyek én, elmegyek messzire
N
I'm going, I'm going far from here
Elmegyek én messze tőled temp
R
I'm going far away from you
Elmegyek errol a földrol
N
I'll leave this earth
Elmegyek már rózsám
R
I'm leaving, my rose
Elmegyek mert el kell mennem = Fiatal
C
I'm leaving because I have to
Elmehetsz a házunk előtt (see Aki)
N
You can pass by our house
Elmékezzünk Szent Balázsra
N
Remember Saint Blais
Elmene, elmene tizenkét kőmíves
N
Twelve masons would go
Elmennék a zöld erdőbe
N
I'd go to the green forest for a walk
Elmennék én kondorosra
R
I'd go to Kondoros
Elmennék én tihozzátok estére
N
I'd go to your place tonight
Elmennék én tihozzátok estére1
R (N)
I'd go to your place tonight 1
Elmennék én tinálatok egy este
N
I'd go to your place one night
Elment a bujdosó fecske
N
The furtive swallow left
Elment a két lány virágot szedni
N
The two girls went to pick flowers
Elment a Lidi néni
V
Aunt Lidi left
Elment a madárka 1
N
The bird has left
Elment a madárka 2
N
The bird has left / flown away 2
Elment a Madárka, üres a kalitka
N
The little bird is gone, the cage is empty
Elment a madárka, üres a kalitka, 1
N
The little bird is gone, the cage is empty 1
Elment a pap almát lopni
N
A priest went to steal apples
Elment a rózsám Amerikába
C
My love went to America
Elment a szeretom
N
She went to my lover
Elment a tyúk vándorolni
N
He wemt to the wanderirng hens
Elment az én babám
N
He went for my baby
Elment az én rózsám
N
My sweet rose left me
Elmentek a cigányok
N
The gypsies are gone
Elmentek a cigányok, hogy szalonnát lopjanak
N
The gipsies are gone to steal bacon
Elmentek a cigányok hogy szalonnát lopjanak 2
N
The gipsies are gone to steal bacon 2
Elmentem a piacra
N
I went to the market
Elmentem én a szolobe
N
I went to the vineyard
Elmentem én a városba
N
I went to the city
Elmentem én a vásárba (mulatos)
V
I went to the fair
Elmentem én az erdőbe
V
I went to the forest
Elmentem én tihozzátok
C
I went to you
Elment Joska katonanak
V
Joska went to join the army
Elment Jóska katonának (friss)
V

Joska went to the army (lively)

Elment messze az én párom
N
He went to far with my girls
Elmenyek, elmenyek
N
Mind jacket, mental jacket
Elmondanám néked, mennyire szeretlek
R
I would tell you how much I love you
Elmondom, hogy mit szeretnél
R
I'll tell you what you want
Elmosta a víz a gyalogutat
N
Washed away by the water of the footpath
Elmúlik a legszebb nyár is
R
The most beautiful summer passes
Elmúlott a rövid farsang
N
Short Carnival Elmúlott
Elmúltak a mézes hetek
N
The honeymoon is over
Elmúlt egy nap újra
R
Another day gone again
Élnéék, élnéék
N
Lve, live
Elnézem a naplementét
R
I'm watching the sunset
Elpihent az öreg gulya
R
The old cattle are resting
Elrabolta a Balaton
R
Kidnapped by the Balaton
Elragadta galambomat
R
My lover drowned in Lake Balaton
Elrontottam az életem könnyelmű szeszéllyel
R
I ruined my life with frivolous whims
Elsírt könnyek
R
Cry tears
Elsírom egy rózsaszálnak
R
I'll cry into a rose
Elsögulyán harangoznak
C (N)
First Herd bells
Elszakadt a fekete bőrcsizmám
V
My black boots are torn
Elszakadt a subám háta
R
My sheepskin coat split down the back
Elszakadt a szoknyám széle
R
The bottom of my skirt is torn
Elszaladt a kemence, tele pogácsával
N
The oven ran away, full of buns
Elszaladt a lovam * *
C (N)
My horse bolted
Elszállnál-e dalos madár
R
Songbird would you fly-away
Elszálltak a fecskék
R
The swallows flew away
Elszálltak az évek
R
 The years flew by
Elszáradt a bodzafa
N
Withered elderberry tree
Élt a Maros partján valahol egy aranyhajú lány
S
A golden girl lived along the Maros river
Élt egy asszony
R
 There lived a woman
Eltemetem a bánatom
R
I bury your grief
Eltiltotta én nem bánom
N
I do not mind it to be barred
Eltiltott az asszony
C
My woman forbade
Eltörött a csiga gémje
N
The arm of the pulley broke
Eltörött a Dankó Pista nótás hegedűje
R
Danko Pista’s violin broke
Eltörött a Hegedűm
R (N)
My fiddle broke
Eltörött a kerekem
C
My wheel broke
Eltörött a kutam géme
R
The arm broke on my shadoof-well
Eltörött a kutam gémje
N
The beam of my well broke
Eltörött a pincelakat
N
He broke the lock of the cellar
Eltörött az ezüsthangú tilinkóm
R
My silver bell broke
Eltüntek az álmok
R
The dreams are gone
Elváltunk már rég egymástól
R
We separated long ago
Elvégeztük, elvégeztük az aratást
N
We have finished, finished the harvest
Elvennélek én csak adnának
S
I'd marry you, if they let me
Elveszett a lakkcipőm
V
I lost my shinny shoes
Elveszett a nótás kedvem
R
I no longer feel like singing
Elveszett a tarka ludam
N
Lost in multicolored Geese
Elvesztettem lovam
N
I lost my horse
Elveszett a lovam cidrusfa erdobe
N
My horse is lost in the cedar forest
Elveszett a lovam a volfí erdobe
N
I lost my horse in the woods of wolfi
Elveszett az oláh leánya
S
The Wlach's daugther is lost
Elvesztettem a kecskémet
N
I lost my goats
Elvesztettem a legény életemet
C
I lost my bachelor life
Elvesztettem kis pejlovam
N
I lost my little bay horse (Gyimes)
Elveszett a lovam
C (N)
I lost my horse
Elvesztettem páromat
N
I lost my partner
Elvesztettem zsebkendőmet
N
I lost my handkerchief
Elvetettem kenderkémet (Kender nóta)
N
I planted my hemp (hemp song)
Elvirágzott a pipacs
C
The red poppy ceased flowering
Elvitte a víz a pallót
R
The water swept the plank away
Elvitte az ősz a nyarat
R
The autumn took away the summer
Elvitték a cigányokat
V
The gypsies were taken
Elvitték a hites párom
V
My wedded partner was taken away
Ember ember
R
Man oh man
Emlékeink elkísérnek
R
Our memories follow us
Emlekezes Bihari (elso rész csak)
V
In memory of Bihari (first part oly)
Emlékézes Rácz Aladárra
C
Remembering Aladar Racz
Emlékszel a nótára
R
Do you remember the song
Emlékszel-e, egy kis nyáron
S
Do you remember a small summer
E-moll kesergő
V
Lament in E minor
Elmúltam húsz éves
N
I am past twenty
Emide le gyün egy legény
N
Here lo comes a young man
En a balba eljarok
V
I go to the prom
Én a bánatot csak mindig kifogom
S
My sorrow for all the objections
Én az éjjel nem aludtam egy órát
N
I didn't sleep a wink last night
Én az éjjel nem aludtam 1
C (N)
I didn't sleep last night 1
Én az utcán le s fel járok
C (N)
I go up and down the street
Én csak azért születtem meg
R
I was born just because it ...
Én csak azt csodálom
N
I just wonder
Én édes Katinkám
V
My sweet Katie
Én elmennék
N
I would go
Én elmentem a kocsmába magamat múlatni
N
I went to the tavern to enjoy myself
Én elmentem a vásárba félpénzzel
N
I went to the market with little money
En es a kisocsem (operetta)
V
Me and my little brother
Én ezután két szeretőt tartok
N
From now on I'll keep two lovers
Én felkelék jó regvel hajnalba
N
I wake up early in the dawn
Engem anyám megátkozott
N
I cursed my mother
Engem anyám megátkozott 1
V
I cursed my mother 1
Én gyönyörüségem *
R
The apple of my eye
Én is áldás-békességgel
N
With blessing and peace
Én is, én is csak úgy élek
N
Me too, I also just exist
Én is hittem egyszer
R
Once I believed
Én is iszom veletek
N
I used to drink with you
Én is részeg
V
I'm also drunk
Én is voltam, mikor voltam
N
I was when I was
Én is voltam rég
S
Once I was also
Én is voltam valaha
S
Once I was also
Én Istenem, adjál esőt
C (N)
My God, let it rain
Én Istenem adjál esőt 1
N
My God, let it rain 1
Én Istenem, de víg voltam ezelott
N
My God, she was cheerful in the past
Én Istenem, jó Istenem
N
My God, my good Lord
Én Istenem minek élek, ha a semmitol is félek
N
My God, why am I alive, if I fear
Én istemen tégy egy csodát
V
My God make a miracle
Én Istenem tégyen csodát
C (N)
My God, make a miracle
Én kis kertet keritek
N
I'm fencing in a small garden
Én kis kertet kerteltem
N
In my small garden
Én kis madár létemre
N
Me but a tiny bird
Én (Mi) lassan öregszem *
R
I age slowly
Én minden nonek tetszem
S
I'm every woman likes
Én magával nem lehetek boldog
S
I can not be happy with you
Én mátészalkai roma csávó vagyok
V
I'm a Roma guy Mátészalka
Én miattam sose törd a fejed
C
Don't you worry about me
Én mindenkiben csalódtam
V
I was disappointed in everyone
Én nem tudom, mit hoz a holnap
S
I don't know what the future brings
Én nevetek ma mindenen
V
I laugh at everything today
Én sem vagyok rosszabb
R
I'm no worse
Én sose vitatom, hiszem
C
I thin I never argue with that
Én vagyok a csongorádi gulyás *
C
I'm the cowboy from Csongorád
Én vagyok a én vagyok a Kunsági fi
C (N)
It's me, it's me, the son of the Kunság
Én vagyok a falu rossza egyedül (mulatos)
C (N)
 I'm the real rascal of the village
Én vagyok a falu rossza egyedül (see Nincsen)
R
 I'm the only rascal of the village
Én vagyok a halászlegény
N
I am the fisher-lad
Én vagyok a kis angyalom kocsisa
N
I'm my dear angel's wagoner
Én vagyok a legszomorúbb
R
I am the saddest
Én vagyok a Magyar Rózsa *
V
I am Magyar Rose
Én vagyok az, aki nem jó
N
I am, I am no good
Én vagyok az édesanyám
S
I am like my mother
Én vagyok az igaz árva
N
I am a true orphan
Én vagyok az őrmesterúr
C
I'm the seargent's best soldier
Én vagyok, én
V
I am, I am
Én vagyok én vagyok (see Gém daru)
S
I am truly I am the
Én voltam az apámnak/anyámnak legkedvesebb *
C (N)
I was my father's favorite (1st verse)
Ének a dalról
N
...Of the song
Énekel csárdást
C
Singing a csardas
Énekeljünk, énekeljünk
N
Let's sing and sing
Engem anyám addig nem kell siratni
N
Mother you don't have to cry for me
Engem anyám megátkozott
N
My mother cursed me
Engem aztán senki ne sajnáljon
R
No one should pity me
Engem hívnak
N
I am invited
Engem hívnak Fábián Pistának
N
I'm called Fábian Pista (Steve)
Engem se teremtett bűnösnek az Isten
R
God did not create me sinful
Engem soha nem szeretett
R
Never did love me
Engiéknél ablak alatt
N
Under the Engie's window
Enikő friss
C
Enikő fast
Énnálam egy boldog óra
R
A happy hour with me
Énnálam már nem újság
R
It's no news to me
Ennek a gazdának szép kocsija van
N
This smallholder has a nice coach
Ennek a kislánynak
C
This girl has a short skirt
Ennek a kislánynak dombon van 1
N
This girl's house is on a hill
Énnekem a boldogságban
R
In my happiness
Énektanitás válaszúton
N
Enektanitás carrefour
Enyém a Nap,enyém a Föld
S
Mine is the Sun, mine is the Earth
Enyém lett a legszebb rózsa
R
Mine were the most beautiful roses
Enyje, enyje Zsubri pajtás
N
Now, now, buddy Zsubri
Erdei vadmadár
N
Wild birds of the forest
Erdely be vagyon
N
Transylvanian property
Erdélyi cigánydal
C
Transsylvanian gipsy song
Erdélyi Induló *
V
Transsylvanian March
Erdély körül van kerítve
N
Transylvania is surrounded
Erdélyi nóta
V
Transsylvanian song
Erdélyi virtuóz dallamok
S
Virtuoso songs from Transylvania
Erdélyi tánc
N
Transsylvanian dance
Erdélyi tánc 1 - 3
N
Transsylvanian dance 1 - 3
Erdély visszatérése (Katona)
S
Transylvania's return
Erdélyországban van az én hazám
R (N)
Transsylvania is my country
Erdélyország fővárosa Kolozsvár (See nem)
N
Kolozsvar is the capital of Transylvania
Erdő, erdő, de magas a teteje
N
Forest, forest, how high the treetops
Erdő erdő de magas vagy
S
Woods, woods, how tall you are
Erdo, erdo, erdo, de szép kerek erdo
C (N)
Woods, woods, nice round woods.
Erdő erdő erdő Marosszéki (kerek) erdő;
C (N)
Woods, woods, woods around Marosszék
Erdő, erdő, kerek erdő, jaj de messzire
C (N)
Woods, woods, round woods, seen so far
Erdő, erdő, kerek erdő, madár lakja
N
Woods, woods, round woods with birds
Erdo, erdo, mit vétettem
N
Forest, forest, what have I done
Erdő, erdő, sűrű erdő
N
Woods, woods, dense woods
Erdő, erdő,sűrű erdő árnyába
R
Woods, woods, in the shade of thick woods
Erdő, erdő, sűrű sötét erdő
N
Woods, woods, dense dark woods
Erdo,erdo zöld nagy erdo
R
Forest, forest green large forest

Erdo felol dörög az ég

N

Forest, thunder from the sky

Erdő is van makk is van
N
There are woods, there are acorns
Erdő mellett estvéledtem
N
Night caught me next to the forest
Erdő mellett kanyarog el a patak (See Által)
S (N)
The river winds by the forest (scout song)
Erdő mellett nem jó lakni -Kata-
N
It's not good to live by the forest -Kate-
Erdő mellett nem jó lakni 1?
C
It's not good to live next to the forest
Erdő melett nem jó lakni (Szücs csárdás)
C (N)
It's not good to live next to a forest
Erdo mélyén, esti csendben
N
Deep in the woods, in the silent night
Erdő mélyén kakkumadár szépen szól
R
Deep in the forest the cuckoo-bird sings
Erdo mélyén piros a szamóca
N
Red strawberries, deep in the forest
Erdo nincsen zöld ág nélkül
N
There is no forest without green leaves
Erdő szélen fütyül a rigó *
C
By the forest a thrush is singing
Erdő szélen nagy a zsivaj
R
There is great commotion by the forest
Erdő szélén sátoroznak az oláh cigányok
V
The gypsies camp on the edge of the forest
Erdő szélén tanyáznak
V
At the edge of a forest dwell
Erdő szélén tanyáznak
V
At the edge of a forest dwell
Erdőben nyíló gyöngyvirág
R
A forest with blooming lilies
Erdők, mezők, vad ligetek See Édesanyám
R
Forests, fields, wild meadows 
Erdőkön, mezőkön járó
N
Traveling over woods and meadows
Erdők, völgyek, szűk Iigetek, sokat
N
Forests, valleys, small groves, I often hid
Erdot járunk
N
Forest right now
Eredj Eva a padlasra
N
Eva, up to the loft
Érem, érem utól érem
N
I shall, I shall overtake
Eresz alá álltam
C
I stood under the eaves
Eresz alatt csivitelik
C
Chirping from the eaves
Eresz alatt csüng a piros paprika
C
Red paprika hangs under the eaves
Eresz alatt fecskefészek *
R
Swallow nest under the eaves
Eresz alatt fészkel a fecske
C (N)
Swallows nest under eaves
Eresz alól
S
From the eaves
Ereszkedik le a felhő
R
The cloud is lowering
Érik a búza
N
The wheat is ripening
Érik a dinnye
N
The melons are ripe
Ërik a gabona
S
From the grain
Érik a hajlik a búzakalász
S (N)
Ripening, bending ears of wheat
Érik a ropogós cseresznye
N
The cherry is crunching ripe
Érik á szőlő
S (N)
The grapes are ripe
Érik, érik a cseresnye
N
Cherries are ripe, ripening (Csango)
Erik mar a buza sargul a kalasza
N
The wheat is getting ripe
Érmelléki népdal
N
Folksong of Érmellék
Eroszak-Esik Eso
N
Violence and falling rain
Érpataki tánc
N
Dance from Érpatak
Érpataki tánc 1 - 7
N
Dance from Érpatak 1 - 7
Erre, arra, a borona élén
C (N)
Here, there, on the harrow blades
Erre, erre, most ment erre *
S
This way, here she just passed
Erre gyere a szekerem után
N
Come along after my wagon
Erre gyere, ne menj arra
N
Come this way, not that way
Erre gyere, rózsám, nincsen sár
N
Come my rose, there is no mud here
Erre gyertek nincsen sár
C (N)
Come along, there is no mud here
Erre gyertek nincsen sár 1
C (N)
Come this way there is no mud here 1
Erre kakas, erre tyük *   *
S
This way cockerel, this way hens
Erre nézek, arra nézek
C
Looking this way and that
Érzed e, hogy gondolok rád
R
Can you feel when I think of you
Erzsike édes
S
Lizzy my sweet
Ezek a szép szász leányok
N
These beautiful Saxon girls
Esik az eső, ázik a heveder
N
It's raining , my saddle is soaked
Esik az eső még sincs sár
C (N)
It is raining yet no mud
Esik az eső, mennydörög
C
Rain is falling, the sky thundering
Esik eső
V
It's raining
Esik esö a nyomáson
N
Rain falling on the pressure
Esik esö az árpatarlóra
N
Rain falling in the barley-haulier
Esik eso, ázik a heveder
N
It's raining , my saddle is soaked
Esik eső csendesen
S (N)
Rain falling gently
Esik eső, de nem ázok * *
C (N)
Rain is falling, but I'm not wet
Esik eso esik (katona)
N
It's raining, raining
Esik eso, esik esik a kaszárnya (katona)
N
Rain falling, falling into the barracks
Esik eső, fúj a szél
N
Rain is falling, the wind is blowing
Esik esö ház ereszén
N
Rain falling along house eaves
Esik eső hegyen-völgyön
R
Rain in the mountains and valleys
Esik eso, hull a zápor
N
Rain falling, falling in the shower
Esik eső karikára, Barna legény
N
Rain is falling all around
Esik eső karikára (Kossuth)
N
Rain is falling all around
Esik eső, majd lesz mező
C
It’s raining, we’ll have good pasture
Esik eso, nagy sár van az úton
N
It's raining, the street is mud
Esik eső, sáros lett a nagy utca
C
It's raining, the main road is mud
Esik eső, seje haj (cserkész) (See Százados)
S (N)
Rain is falling, (scout song)
Esik esö sürü csöppje *
R
Rain falling in large droplets
Esik eso, süvít a szél
V
Rain falling, the wind blows
Esik eso szakad, szakad
N
Rain falling brokn, teared
Esik eso, szép csendesen
N
Rain is falling, quietly
Esik eso, szép csendesen csepereg
(C) N
It's raining with gentle raindrops
Esik eső szép csendesen csöpörög
(C) N
It's raining with gentle raindrops
Esik eső; szép csendesen esik
C (N)
It's raining, falling gently quiet
Esik eső, zúg a gát (See Hipp)
N
Rain is falling , the dike roaring
Es Istenem minek is teremtettel ?
N
My lord, what have you created me for ?
Esküszünk, mi székelyek . (katona)
N
We swear we Szekely
Esküvő lesz nemsokára
C
Soon there'll be a wedding
Esküvő van a faluban
R
There is a wedding in the village
Ess eso, ess
S
Fall rain, fall
Este a fonoban
N
An Evening in the Spinning Room
Este a fonoban 1
N
An Evening in the Spinning Room 1
Este a gyimesbe jártam
N
Last night I went to Gyimes
Este, egy őszi este
C
Night, an autumn night
Este elalszik a lámpa
N
In the night, the light goes out
Este, este, este akar lenni
N
Evening, evening, evening is coming
Estefelé
N
Night time
Estefelé a faluban kiülnek a kapuba a leányok
C
In the evening girls are sitting near the gate of the village
Estefelé a szomszédék Pistája
C
Steve from neighbourhood, at night time
Este felé, ha kigyúlnak a lámpák
V
In evening when the lights come on
Este fess a pesti nö
V
In the evening, a handsome woman in Pest
Este gyere késő este (Este késönéccaka) (See Sargarigó)
C
Come at night, late at night
Este ha lefekszik *
R
At night when she goes to bed
Este jő, szürkülj bé
N
Come night, come darkness
Este későn faluvégén járok
N
Walking late night in the village
Este késon megperdítik a dobot (katona)
N
Late at night the drum of Megperdítik
Este késön ragyognak a csillagok
N
Late at night the stars are sparkling
Este késon tízet ütött az óra
N
Late at night the clock struck ten
Este száll a fecske
V
In the evening swallows fly
Este vagyon, tizet ütött az óra
N
Evening property, the clock struck ten
Este van a faluba
N
It's evening in the village
Este van én pedig várok rád
S
It is evening and I am waiting for you
Este van, este van, be is sötétedik
N
It's night, it's night, it's dark
Este van, este van, már elmult kilenc óra (Katona)
N
It's night, night already past nine
Este van, este van de nem minden lányak
C (N)
It is evening, but not all girls
Este van már nyolcat ütőtt az óra
N
It's evening already, the clock struck
Este van már nyolc óra, ég a világ a bótba
N
It's evening past the hour of eight
Este van már, csillag van az égen
N
It's night, the stars are in the sky
Este van már, késö este
N
It's night, late at night
Este van már késő este (kilencet) 1
C (N)
It's night, late at night (nine) 1
Este van már, késő este (kilencet)2
C (N)
It's night, late at night (nine) 2
Este van már késő este, vincellérnek
C (N)
It's night, late night, vintners are happy
Este van, este van
N
It's evening, it's evening
Este virágzik a jó tök
N
In the evening, a good pumpkin blooms
Este virágzik a repce
C
Rapeseed flowers blooming in the evening
Esteledik a faluban, haza kéne menni
C (N)
Evening in the village, time to go home
Estéledik, alkonyodik
N
Night is falling, twilight coming
Esteledik, alkonyodik, gulya ménes takarodik
N
Evening coming, getting dark, the herds are settling
Esteledik s az én szívem megdobban
V
It's evening and my heart throbs
Esteledik, szürke a táj
R
Night is falling, the land is grey
Estére indul az ezred
S
In the evening of the start of the millennium
Esthajnali csillag búcsút int
R
The morningstar blinks goodye
Est hajnali csillag ragyok
N
The morning star shines
Esti szél
S
Evening breeze
Esti (Öszi) szellő szállt a kéklő Balatonra *
C
An evening / fall breeze on Lake Balaton
Esti égen ragyognak a csillagok
C
Stars shine in the night sky
Esti ének (Adjon Isten jó éjszakát)
N
Night song (God grant good night)
Estike-tike
V
Estike-dear (Nightie)
Esti utcán
N
On a road at night
Eszakadt a fekete borcsizmám
V
Eszakadt the black borcsizmám
Észak-nyugatdunántúli tánc
N
Dance of North Pannon
Észak-nyugatdunántúli táncok 1 - 4
N
Dances of North Pannon 1 - 4
Eszem azt a szép szemedet
R
Love those eyes of yours
Eszem, iszom
S
I'm eating and drinking
Esztendőben egyszer esik Vizkereszt *
C
Twelfth Night comes but once a year
Eszterág, csutora
C
Stork mouthpiece
Eszterházy bojtár nóta (see Ha felkapom)
R (N)
Song of Count Eszterházy's herdsman
Ettem szőlőt, most érik
S (N)
I eat grapes, now it is ripening
Éva szivem, Éva, most érik a szilva
N
Éva sweetheart, Éva, plums are now ripe
Éva szivem, Éva, most érik a szilva 1
N
Éva sweetheart, Éva, plums are now ripe 1
Ez a bajor
N
This Bavarian
Ez a barna kislány (mulatos)
N
This brunette girl
Ez a barna legény
S
This brunet lad
Ez a bot
V
This rod
Ez a csikó de sárga
N
This colt is so yellow (tan)
Ez a csinos barna kislány
V
This pretty brunette girl
Ez a falu szép helyen van
N
This village is on a nice spot
Ez a fejos juhászok nótája,
N
This milk shepherds tune
Ez a Föld a Hazám *
R
This land is my homeland
Ez a gőzös (vonat), ha elindult, had menjen
N
This steam-engine, if starting, let it go
Ez a kerek ég ha beborul, kiderül
N
If the endless sky darkens, it shall clear
Ez a kicsi, lészped
N
This small...., Lészped
Ez a kicsi szegelet
C (N)
Thes smaal segment of life
Ez a kisdal mondja
R
This little song says
Ez a kislány akkor kezd
N
This girl starts
Ez a kislány akkor sir
(C) N
This girl cries whenever
Ez a kislány akkor szép
V
This girl is nice when
Ez a kislány alig 16
V
The girl is barely 16
Ez a kíslány az ágyát magasra vetette
N
This little girl made her bed
Ez a kislány bánatos
C
This is the regretful girl
Ez a kislány de megnőtt
R
This girl is grown up
Ez a kislány, ez a barna kislány
N
This girl, this brunette
Ez a kislány gyöngyöt füz
(C) N
This girl is stringing pearls
Ez a kislány jaj, de hamis
C
Oh this girl, she's so untrue
Ez a kislány kicsoda, de micsoda
V
Who is this gir,l and what
Ez a kislány megy a kútra
C (N)
This girl goes to the well
Ez a kislány most kezd nekem tetszeni *
C
This girl starts to appeal to me
Ez a kislány papucsot varratott
C
This girl had a slipper made
Ez a kislány sárga cipött varratott
C (N)
This girl sew yellow shoes
Ez a kislány úgy éll villágát
N
This little girl is experiencing the world
Ez a legény híres bicskás
N
This famous pocket-knife crew
Ez a legény, jaj de csinos
S
This lad is very handsome
Ez a legény kiment az erdöbe
C (N)

The crew went out in the woods

Ez a legény nyalka is
C
This lad is dashing
Ez a legszebb emlék
R
This is the happiest memory
Ez a Luci
N
This Luci
Ez a magas égbolt
S
This high sky
Ez a roma csávó
V
This gypsy lad
Ez a tábla kukorica de sárga,
C (N)

This tboard with only yellow corn

Ez a város olyan város
N
This city is such a city
Ez a világ de nagy világ
S
This world, this major world
Ez a világ olyan világ
N
This world is a world
Ez a vonat *
R (N)
This train
Ez a vonat, ha elindult hadd menjen
N
If this train leaves, let it go.
Ez a vonat jaj de szépen robogott
N
This train rumbled by well
Ez a vonat (gozös) most van indulóban *
C (N)
This train is about to start
Ez a világ!
C
This world!
Ez az én szeretőm
S
That's my love
Ez az utca bánat utca
N
This street is Sorrow Street
Ez az utca gidres-gödrös
N
This road is full of potholes
Ez az utca szebeni
N
The street is Szeben
Ez egy boldog óra
R
This is a happy hour
Ez illik,illik, illik
N
This is fitting, good,good
Ez ki haza
N
Who's this house ?
Ezekkel a kakasokkal baj van (mulatos)
V
These cockerels are wrong
Ezekkel a soförökkel
V
With these chauffeurs
Ezerével terem
C
Thousands of perennials
Ezer éve vándorolnak a cigányok
V
Gypsies are wandering for a thousand years
Ezer éve vándorolnak a cigányok1
V
Gypsies are wandering for a thousand years 1
Ezer forint nem nagy penz
S
Thousand forint is no big money
Ezer szónak egy a vége
R
Endless words end with a single one
Ezernyolcszáznegyvennyolcadik évben
N
In the year eighteen-hundred-and-forty-eight
Ezernyolcszáznegyvennyolcba
N
In Eighteen-hundred-and-forty-eight
Ezer színben pompázik még
R
One thousand brilliant colors
Ezért a kislányért sokat cselekedtem
N
What a lot I did for this girl
Ezért a leányért mit nem cselekedtem 1
N
What I didn't do for this girl 1
Ezért a legényért
S
For this lad
Ezek azok a cigányok
V
These are the Gypsies
Ezrivel terem a som
S
Ezri the room dogwood
Ezt a kerek erdőt járom én (see also Repülj S)
S (N)
I walk this entire forest
Ezt a kislányt igazán, csakugyan, nem az anyja *
(C) N
Truly, her mother did not raise this girl
Ezt a kislányt még akkor megszerettem
N
I already fell in love with this girl
Ezt a kislányt nem az anya nevelte
C (N)
This girl is not brought up by her mother
Ezt a kislányt ne vedd el
N
This girl does not get it
Ezt szeretem
N
I love this one
Ezüst haját simogatom
R
I'm caressing the silver hair
Ezüst hajú öregapám
R
My silver haired grandfather
Ezüst nyárfa
R
Silver poplar
Ezüst szánkót
N
Silver sleds
Ezüst tükrös kávéházban
R
Coffehouse with silver mirrors
Z
Fabian Pista.
C (N)
Fabian Pista.
Fa leszek, ha fának vagy virága
S
I'll be the tree if you're the bloom
Faggyúgyertyát égetek én
C
I light a tallow candle
Fagyú gyertyát égetek én
C
My candle burns for you Fagyú
Fagyban, közepében a télnek *
C
In frost, in the middle of winter. (keso minden
Fáj a fának, ha megvágják
C
A tree hurts, when you cut it
Fáj a gyomrom (see Most..)
V
My stomach aches
Fáj a kutyám bal lába
C
My dog's left leg is hurting
Fáj a kutyámnak a lába
V
My dog's left leg is hurting
Fáj a lelkem
V
My soul hurts
Fáj a szivem, jaj de nagyon beteg...
S
I'm heartbroken, oh how it hurts
Fájhat annak a kislánynak a szíve
N
Heartache to those girls
Fako lovam *
N
My palomino horse
Falovacska
S
Wooden pony
Falum tornyán van egy toronyóra
S
Our village church has a clock tower
Falusi hangverseny
S
Country concert
Falusi idill
C
Village idyl
Falusi idill 1
N
Village idill 1
Falu szélén a
C
At the edge of the village
Falu szélén
R
At the edge of the village
Falu szélén van egy kis ház
V
There's is a little house on the outskirts of the village
Falutokból a hírt hozzák   
R
Village of America in the news
Falu Végén Nem Füstöl a Kémény (see Lent)
S (N)
No smoke from the village's last house
Falu végen van egy ház
C (N)
There is this house at the end of the village
Falu végen van egy ház 1
N
There is this house at the end of the village 1
Fán terem a szegfűszeg
N
Cloves grow on trees
Fáradt vagyok
V
I'm tired
Farkas Ilka bőszoknyája
N
Farkas Ilka's flowing skirt
Farkas Kati
N
Wolf Kati
Farsangi Tőkehúzás
N
Carneval Grapevine-festival
Favilla, fakanál, fatányér
C (N)
Wooden fork, wooden spoon, wooden plate
Fáy Lenci Nótája
R
Song of Lenci Fáy
Fázik a kis Jézus kemény hidegben
N
Little Jesus shivers in the bitter cold
Fecském fecském
R
My swallow
Fecskemadár
R
Swallow bird
Fecskemadár szállott a vasútra (See Csillag)
C (N)
A swallow flew onto the railway
Fecském hova szállsz
V
My swallow where do you fly
Fedémesi népdal
N
Folksong of Fedémes
Fedémesi népdal 1 - 5
N
Folksong of Fedémes 1
Fehér Anna ballada
N
Anna White ballad
Fehér az akácfa
N
The acacia blooms are white
Fehér blúzom elejében a rozsá
N
White blossem front of a rose
Fehér bokor babvirág
N
White bean flower bush
Fehéret virágzik az akácfa (mulatos)
V
Locusts bloom white
Fehérfürtös akácfának
R
White clustered acacia tree
Fehér fuszujka virág
N
White bean-flowers
Fehér galamb száll a falu felett
R (N)
White doves fly above the town
Fehér galamb száll a levegőben
C
White pigeon is flying in the air
Fehér galamb szállt a házra
S (N)
A white dove landed on the house
Fehér gyolcsbol
C
My shirt is white linen
Fehérhajú édesanyám
R
My white-haired mother
Fehérhajú öregapám
R
My white-haired grandfather
Fehér kancsó
N
White mug
Fehér kapcát
C (N)
White foot-cloth
Fehér kendöt lobogtat
C
Waving a white kerchief
Feher koteny piros reki
S
White apron red advertising
Fehér László
N
László Fehér ballad
Fehér liliomszál 1
N
White lilies 1
Fehér liliomszál 2
N
White lilies 2
Fehér őszi rózsa nyilik száz *
R
A hundred white roses bloom
Fehér rózsa virult
R
White rose bloomed
Fehér selyem, csipkés szélű
R
Lace-edged white silk
Fehér szegfucsokor
R
White carnation bouquet
Fehérvári kapitány
S
Captain Iulia
Fehérvar Verbunk (elso rész csak)
C
Verbunk of Fehérvar (first part oly)
Fehér virágokkal van az oltár telve
R
The altar is loaded with white flowers
Féj a szivem meghalik a gyűrűért
(C) N
My heart aches, dying for the ring
Fejem felett a göncölszekér
V
My head above the Big Dipper
Fejem fölött gyorsan repülnek az évek
R
The years are swiftly passing me by
Fejer retek fekete
N
Sweeps of black radish
Fejik a fekete kecskét
V
The black goat is being milked
Fekete a babám
S
My love is black (dark-handsome)
Fekete a csóka tolla
V
Jackdaw feathers are black
Fekete a kökény
C
Blackthorns are black
Fekete az en banatom
R
My sadness is dark as black
Fekete babám
C
Black baby
Fekete bánat van *
R
There is black sorrow
Fekete cserepes a mi házunk teteje
N
Our roof has black shingles
Fekete ég sötétjében
R
In the dark black sky
Fekete éjszaka borulj a világra
R
Dark night cover the world
Fekete faluban,csak két torony látszik
R
The dark village with only two towers appearing
Fekete faluból (See Elhervad)
C
 From a black village
Fekete felhobol
N
Bleck cloud
Fekete főd, fehér az én keszkenőm
N
Black earth, white is my handkerchief
Fekete föld termi a jó búzát
N
Black earth produces good wheat

Fekete gyűrű fa sátor

(C) N
Black ring wood tent
Fekete hajú kis gimnazista (mukatos)
V
Black-haired little high school
Fekete Károly éne
N
Fekete Károly carol
Fekete lisztből sütik a jó kenyeret
(C) N
Good bread is baked from dark flower
Feketelaki csárdás
C (N)
Csardas from Feketelak
Feketelaki csárdás 1
N
Csardas from Feketelak 1
Feketelaki tánc
N
Dance from Feketelak
Feketelaki tánc 1 - 12
N
Dance from Feketelak 1 - 12
Fekete madár
N
Black bird
Fekete madár száll
V
Black bird fly
Fekete nő (see Az)
V
Dark (black-hair) woman
Fekete Peter ocsem (operetta)
V
My brother black Peter
Fekete ribiszke
C
Black currant
Fekete szárú cseresznye
R (N)
Black stemmed cherries
Fekete szem éjszakája
R (N)
Black eyes of night
Fekete szemed
C
Your deep black eyes

Fekete szemek

V
Black eyes
Fekete tyúk szemegeti a meggyet
(C) N
Black hen is picking sour cherries
Fekete vagy, mint a korom
V
Or black as soot
Fekete vérembol
V
Black is my blood
Feketetó tanc
N
Dance of Feketetó
Feketetó tanc1 - 2
N
Dance of Feketetó 1 - 2
Feküdjünk le egy ágyba...
N
Lie down in a bed
Felállott a nyakkendöje
C
His necktie stood up
Felcsíki tánc
N
Dance of Felcsík
Felcsíki tánck 1 - 18
N
Dancec of Felcsík 1 - 17
Fel barátim . (katona)
N
Up my friends
Felednélek, felednélek
R
I would forget you
Félegyháza kiskunsági híres város
S (N)
Félegyház is a famous city in Kiskunság
Feleségem drága kincs
S
My wife is a precious treasure
Feleségem olyan tiszta
N
My wife is so clean
Feleségem, Sára
C
Sara, my wife
Fel fel vitézek a csatára *
N
Rise, rise warriors, to battle
Fel, fel cserkészpajtás (cserkész)
N
Up, up scout-buddy (boy-scouts)
Felhangzott a szó (see Erdélyi)
V
The words are ringing (Trans. March)
Felhő felett száll
V
Soaring above the clouds
Felhők alatt születtem *
V
I was born under the clouds
Felhő szállt a Nagyerdőre
R
A cloud has set over the Nagyerdő
Felhőtelen csillagtalan estelen
R
Cloudless starless night-ness
Felhozták a kakast
N
They brought out the cockerel
Feljott a nap
N
The sun came up
Feljött már a göncölszekér
R
The big dipper is in the sky
Feljött már az esti csillag
N
The evening star was rising
Feljött márc vén öreg hold
R
The ancient moon has risen
Felkelt már
C (N)
The morning star is out
Felkötöm a rézsarkantyúm
C
I tie on my copper spurs
Fellegajtó nyitogató
N
Door of the citadel nyitogató
Felleg borult az erdőre
R
Clouds gather over the woods
Fellegzik az ido
N
Fellegzik tijd
Fellépése a Gyulai Várfürdo Színpadán
R
Performance on Gyula Castle Stage
Felmászott a kakas a létrára
C
The cockerel jumped on the ladder
Felmásztam a kemencére
(C) N
I climbed on top of the oven
Felmásztam az eperfára, beakadt (See Nincs)
C
I climbed the mulberry tree, caught
Felmásztam az eperfára, oda hívtál
V
I climbed the mulberry tree, you asked me
Felmegyek a hegyre
V
I go up the mountain
Felmegyek az Úristenhez egy új szívet kérni
R
I'm going up to the Lord-god for a new heart
Felment a kondás a fára
N
The swineherd went up the tree
Felment a kondás a fára 1
N
The swineherd went up the tree 1
Felment as én rószám (see Vörös..)
C
My sweatheart went up to
Felnézek a nagy égre
V
I look up to the vast sky
Felragyogott a holdvilág
R
The moon came up bright
Felragyogott a Menybolton
R
.... came up bright
Félre bánat
S
Off, sorrow!
Félre bánat félre bú
N
Begone sadness, begone you woe
Félre bánat félre bú 1
N
Begone sadness, begone you woe 1
Félre innen német fattyú
N
Go asie German bastard
Félre tettem a kenderem
N
I put aside my hemp
Félre tőlem búbánat, búbánat
N
Begone sadness, sadness
Félre tüdo a májától
N
Semi lung of Maya
Félreállok az utadból
R
I'll get out of your way
Félredobom józanságom
C
The heck with sobriety
Félrevágom a kalapom
C
I tilt my hat
Felsö Tisza vidéki csárdás
C (N)
Csardas from rural Tisza
Felsö Tisza vidéki huszárnótá
N
Hussar song from rural Tisza
Felsö Tisza vidéki huszárnótá 1
N
Hussar song from rural Tisza 1
Felsotiszavidéki pásztorbotoló
C (N)
Shepherds stickdande from rural Tisza
Felsotiszavidéki pásztorbotoló 1
C (N)
Shepherds stickdande from rural Tisza1
Felsütött a nap a báró házára
(C) N
The sun in the upper house of the Baron
Felsütött a napsugára
N
The sunrays are shining
Felsütött a nap sugár a határra
N

The sun was shining to the border

Felszállott a kakas a meggyfára,
(C) N
Te cock ascended the cherry tree
Felszállott a kakas (mulatos)
N
Up flew the cock
Felszállot a páva
C (N)
Up flew the peacock
Felszállott a vadgalamb
C
The dove has flown away
Felszántatom a búzai nagy utcát
N
I will till the main street of Búza
Felszántják a földet
R
They are plowing the field
Felszántom a császár udvarát
N
I'll plow the Emperor's yard
Feltörték a Nógrádsápi templomot
N
Someone broke into the church of Nógrádság
Felülről fúj az őszi szél
N
The autumn wind blows high
Felültem a kemencére
(C) N
I sat onto the oven
Felvégi ház, alvégi ház
C
Uptown house, downtown house
Felverem a rézsarkantyúm taréját
(C) N
I will mount my copper spurs
Felvidéki csárdás
(C) N
Csardas of Felvidék
Felvidéki csárdás 1
(C) N
Csardas of Felvidék 1
Felvidéki friss csárdás
(C) N
Lively csardas of Felvidék
Felvidéki verbunk
C
Recruiting dance of Felvidék
Felvirradt áldott szép napunk
N
The blessed day has come
Fene ette vóna meg a világot
S (N)
To the heck with this world
Fenn a csillag
N
The star is up,
Fenn a vén Doberdón
S
Atop the ancient Doberdo
Fenn az égen csillagsereg
R
Countless stars in the sky
Fényes a cipöm
S
My shoes are shiny
Fényességes,csillagos éj van
N
In a bright, starry night
Fenyö, fenyö, de magas fenyö
C
Pine, pine, very tall pine
Fenyökutnak erdós mezejébe
N
In a pine-wooded field
Ferenc Jósef az apostoli király
N
Franz Josef the apostolic king
Ferenc Jóska bánatába kisétál a Dunapartra
N
Franz Josef walks by the Danube
Ferenc Jóska katonának iratott (katona)
N
Franz Joseph written for a soldier
Ferenc Jóska ládájába
N
In Franz Josef's trunk
Ferenc Jóska sej haj
N
Franz Josef hey ho
Ferenc Jóska táborába
N
In the camp of Franz Josef
Fergeteges nyári zápor
R
Stormy summer rain
Fergeteg dúlt
R
A hurricane blew
Fergeteg út, vihar tombol
R
Storm raged over the path
Ferjhez adtak a nenemet
(C) N
My sister has been married off
Férjhez adták a nénémet a báró fiához 1
N
My aunt was married to the son of the Baron 1
Férjhez megyek nemsokára édesanyám (See Ház)
C
Soon I'm to marry dear mother
Férjhez megyek anyám
C
Mother, I'm getting married
Férjhez ment a falu legszebb lánya
C
The village beauty got married
Férjhez ment a meszelő
N
The brush got married
Férjhez ment a szomszéd lánya
N
The neighbour's girl is getting married
Férj uram
S
My husband
Fiastyúk ének
N
Song of hen and chicks
Fiatal a feleségem *
C
My wife is young
Fiatal koromban miért soroztak *
N
In my youth why did they recruit me
Fiatalon nem jó szépet szeretni
N
Beautiful young love is not good
Finálé csárdás
C
Finale csardas
Fisz moll andalgó
S
F# flat andalgo
Fiúk Fel a Fejjel (magyar cserkészinduló) *
S
Heads High Scouts (HU scout march)
Fiumei kikötoben áll egy hadihajó *
(C) N
A warship lies in the harbour of Fiume
Fizetek főúr
V
I'm ready to pay chief
Flóriska csárdás
C
Floriska csárdás
Fodrozik a Tisza vize
C
The Tisza waters are rippling
Fogadásom tiltja szeretn (see Eresz)
C
My resolution forbids love
Fogadd el tolünk Örök Atyánk
N
Accept us Eterna |Father
Fogadj el egy jó tanácsot tőlem
V
Listen to my good advice
Fogd a kontyod (= A szigeti malom alatt)
N
Grab your ponytail
Fogmosó dal
S
Brushing song
Fogolydal (katona)
N
Prisoner song
Fohász (lassú)
S
Pleading (slow)
Föl, föl, vitézek, a csatára See Fel fel
N
Rise, rise warriors, to battle
Fölmászott a kakas (see Kék)
N
The cock climbed up
Fölmegyek a szőlőhegyre
R
I go atop to the vineyard
Fölmentem a szilvafára
N
I went up to the plum tree
Fölseregi dobogós hid alatt
C (N)
During Fölserek podium Bridge
Fölszaladt a nyúl a fára
N
The rabbit ran up a tree
Fölszállott a páva elodönto
N
The Peacock semifinal
Fölszántom a kertem alját
N
I will plow the end of my yard
Foly a Bodrog halkan, csendesen (see Maros)
S
The Bodrog flows quietly, silently
Foly a vér a harc mezején
N
Blood flows on the field of battle
Fo utca, szuk utca
S
Main Street, a narrow street
Fordulj, kedves lovamnapszentületfelé
N
Turn my dear horse to sunset
Forgószélnek, sodrószélnek
R
Whirlwind, windstorm
Forró nyári éjszakában
R
Hot summer night
Fóti dal
V
Fóti song
Főzök neked száraz babot
V
I'll cook you dried beans
Főzzünk, főzzünk
N
Let's cook, let's cook
Fráter György halálára
N
The death of frater Gyorge
Friss (Imre)
C
Lively csárdás of Imre
Friss a csárdás
C
The csárdás is lively
Friss a csárdás jó a nóta
C
The dance is lively, the song is good
Friss a dur concert
C
Lively A Major concert
Friss C moll
C
Lively C Minor
Friss csárdás
C
Lively csárdás
Friss csárdas (A mol concert)
C
Lively csárdás (A minor concert)
Friss csárdás (Lakatos Sándor)
F
Lively csárdás (Lakatos Sandor)
Friss csárdás Buffo
C
Lively csárdás (Buffo)
Friss csárdás Jaroka ?
C
Lively csárdás (Jaroka)
Friss Csárdás (Voros Kalman)
C
Friss Csardas (Voros Kalman)
Friss Deki LP2
C
Lively csárdás
Friss Deki LP4 temp
C
Lively csárdás
Friss G Dur
C
Lively C Major
Friss magyar
V
Hungarian - lively
Fúj a szél a szél, fúj a szél a szél
V
The wind is blowing, wind is blowing
Fújja a szél fújja
V
Blow the wind blows
Fújdogál a szél az öreg Duna felől
N
The wind is blowing off the old Danube
Fújja a szél a magas jegenyét
C
The winds bend the tall poplars
Fújnak a fellegek
N
Blow away the clouds
Fúj, süvölt a Mátra szele
N
Winds howling off Mount Mátra
Fülembe csendül egy nóta még
S
A song rings in my ear (Kacsóh Pongrác)
Füles mackó búcsúzik
N
Goodbye teddy bear Eeyore
Furcsa ez a história
C
This is a strange story
Fürdik a holdvilág
R (N)
The moon is swimming
Fürjecském, fürjecském, gyenge az ő lába
N
Little quail, little quail, what frail legs
Fut a bácsu ló után
N
After letting run the horse Batchua
Fut az ürge
V
The gopher runs
Fut egy patak a Tiszába
R
A stream runs into the Tisza
Futóbolond
R
Raving lunatic
Futok egy kislány után
C
I'm chasing this girl
Fut, robog a kicsi kocsi
N
Running, pushing the small car
Fut, szalad a Pejkó
S
Run, run my (horse) Pejko
Fütyöl a masina (see Fiatal koromban)
N
The engine shrieks
Fütyül a szél az
R
Whistling in the wind
Fütyülök rád, világ
C
Heck with you world
Fuvarosnak azért nincsen háza
V
Cargo carriers have no house
Fuvarosok dala
V
Carrier's song
Fúvom az énekem
N
The grass my song
Füzesi lakodalmas
N z\
Wedding of Füzes
Füzesi legényes
N
Lads dance of Füzes
Füzesi legényes 1 - 4
N
Lads dance of Füzes 1 - 4
Gábor Áron rézágyúja
C (N)
The copper cannon of Áron Gábor

Gábor Áron rézágyúja 1

C
The copper cannon of Áron Gábor 1
Gagybátori csárdás
C (N)
Csardas of Gagybátor
Gagybátori csárdás 1
C (N)
Csardas of Gagybátor 1
Gagybátori tánc
N
Dance of Gagybátor
Gagybátori tánc 1 - 5
N
Dance of Gagybátor 1 - 5
Galambfalvi nagy cserefa
S
Great oak of Galambfalv
Galamb száll a Hortobágyon
R
Doves over the Hortobágy
Galamb száll a Hortobágyon 2
R
Doves over the Hortobágy 1
Galamb száll a Hortobágyon 3
R
Doves over the Hortobágy 1
Galambpostán megy a levél
R
A letter by carrier-pigeon
Galambszívet örököltem
R
I inherited a pigeon's heart
Galga-menti csárdás
(C) N
Galga-menti csardas
Galga-menti népdal
N
Folk song of Galga-menti
Galga-menti népdal 1 -2
N
Folk song of Galga-menti 1 - 2
Galgamenti páros verbunk
C
Verbunk of Galgamenti Doubles
Galga-menti tánc
N
Galga-menti dance
Galga-menti tánc 1 - 14
N
Galga-menti dance 1 -14
Galga vize szép csendesen kanyarog
N
The river Galga quietly meanders
Galuska
V
Dumplings
Garibaldi csárdás kiskalapja
C (N)
Garibaldi's little jaunty hat (1848 song)
G-dur-friss
C
G Major -lively
Géderlaki tánc
N
Dance from Géderlak
Géderlaki tánc 1- 3
N
Dance from Géderlak 1 - 3
Gém daru *
S
Heron crane
Gencsi friss csárdás
N
Lively csardas of Gencs
Georgette (Boulanger)
V
Georgette (Boulanger)
Gerencséri utca, végig piros rózsa
(C) N
Street of Gerencsér, all covered with roses
Gergely járás
C
Gregory custom (religious)
Gergelytánc
N

Gregorian Dance

Gerle madár
R
Turtle-dove
Gerlemadár szerelmével
N
Bird lover Gerle
Gerlemadár messze repül
R
Turtle-dove flying away
Geszte Jóska
N
Joe Geszte (outlaw)
Gesztenyefák árnyékában
R
In the shade of chestnut trees
Gettó nota
V
Getto song
Gimbelem,gombolom, gombolom
V
Button up, button down
Gimbet gombot (See Árkot)
S (N)
Button buttons
Gödöllői akácerdő
C
The acacia forest of Gödöllő city
Gödöllői csárdás
C
Csardas from Gödöllő
Gödöllői kaszárnya (temető)
C
Fort (cemetery) of Gödöllő
Gólya gólya hosszúlábú gólya *
C (N)
Stork, stork, long legged stork
Gólya, gólya gilice
N
Stork, stork dove
Gólya, gólya gilice 2
N
Stork, stork, dove 2
Golyamadár odafenn a magas égen ("Jaj Mama")
C (N)
Stork high up in the sky ("Oh Mama")
Gólya madár rászállott a vasútra
V
The stork landed on the railway
Gólyát látok,
S
I see a stork
Gömöri csárdás
(C) N
Csardas of Gömör
Gömöri csárdás 1 - 9
N
Csardas of Gömör 1 - 9
Gömöri csárdás 10 - 12
(C) N
Csardas of Gömör 10
Gömöri friss
(C) N
lLively csardas of Gömör
Gömöri friss 1
(C) N
lLively csardas of Gömör
Gömöri népdal
N
Folksong of Gömör
Gömöri verbunk
(C) N
Verbunk of Gömör
Gondja van a leánynak
C
The girl is worried
Gondolatban nálad Vagyok
R
In my thoughts I'm with you
Gondolsz-e majd rám
S
Will you think of me
Göndör hajam vihar tépi
S
Curly hair tearing storm
Göndörhajú romacsávó
V
Curly haired gipsy lad
Gondtalan volt az életem
R
Carefree life
Gond tartja a kapufámat
R
My gate is made of worry
Gondviselő édesapám
R
My caregiver father
Gonosz vagyok hozzád
R
I am wicked to you
Görbénye
N
Görbénye
Görög Ilona Balladája (Bizony csak meghalok)
N
Greek Irene ballad (Surely I'm to die)
Görög vászon süvegem See Török / Vörös
N
My Greek linen (Turkish / Red velvet) cap
Gyalog hazafelé
R
Walking back home
Gyalogút, kocsiút
Walkway, roadway
Gyalogutak, dűlőutak
R (N)
Walkways, pathways
Gyászba borult az életem
S
My life is thrown into mourning
Gyáva legénynek
C (N)
Oh, bashful young men
Gyelem gyelem (Gelem gelem, djelem djelem)
V
I went, I went
Gyenge a nád lehajlik a földre
N
Reed is frail, it bends to the ground
Gyenge a nádszál, lehajlik az ága (Mulatos)
V
Weak reed, bends the arm
Gyere be, gyere be, de gyere be,
C (N)
Come in, come in, but come on
Gyere bé gyere bé rubintos virágom
N
Come hither, come hither ruby flower
Gyere be rózsám, gyere be
C
Come in my love, come on in
Gyere Bodri kutyám
R
Come to me, my dog Bodri
Gyere, cigány, muzsikáld a nótámat
C
Come gipsy, play my song
Gyere csávó utazni
Gip
Come on dude travel
Gyere drágám
R
Come my precious
Gyere, gyere
V
Come-on, come-on
Gyere haza, kincsem
R
Come home, darling
Gyere ide cigány
V
Come here gipsy
Gyere ide kicsike
V
Come here, little one
Gyere Kati
C
Let's go Kate
Gyere ki, Kata
N
Come out Kate
Gyere kislány, édes kislány
C
Come girl, sweet girl
Gyere, kismadárka,
N
Come on, little bird,
Gyere ki szívem
N
Come out my sweetheart
Gyere ki te gyöngyvirág
N
Come out, you lily
Gyéren vettem a kenderem
N
I plant my hemp loosely

Gyere pajtás abférulni puskalesz az elsö (katona)

N
Come on buddy your rifle will be the first .. (mil)
Gyere prímás közelebb
C
Come closer band-leader
Gyere prímás, jó barátom
R
Come to me band-leader, my friend
Gyere prímás vén cimbora
S
Come on fiddler my old buddy
Gyere rózsám, este guzsalyasba
(C) N
Come my love, to the evening spinning
Gyere rózsám, fogd a kezem
C
Come my rose, hold my hand
Gyere táncolj cigánylány (Gipsy song)
V
Come and dance, gipsy girl
Gyere ülj kedves mellém
V
Come dear sit next to me
Gyere velem a pusztára See Kicsi fehér
R
Come with me to the puszta
Gyere velem a tanyára
N
Come to the farm with me
Gyere velem akáclombos falumba
R
Join me in my acacia covered village
Gyere velem az erdőre
R
Come with me to the forest
Gyere velem kiskertembe, szép leány
C
Come with me in my little garden fair lady
Gyergyón innen
R
Before Gyergyó
Gyermati csárdás
C
Gyermati csardas
Gyermekemnek
R
My child
Gyerővásárhely csárdás 1
C
Csárdás from Gyerővásárhely 1
Gyerővásárhely csárdás 2
C
Csárdás from Gyerővásárhely 2
Gyertek fiúk, menjünk a kocsmába
V
Come on guys, let's go to the pub
Gyertek haza ludaim
N
Come home my geese
Gyertek ide, budapesti cigányok *
C
Come here, gypsies of Budapest
Gyertek ide sukar roma csávók
V
Come here lovely roma lads
Gyertek lányok
N
Come on, girls
Gyertek magyar fiúk
N
Come on Hungarian guys
Gyertek székely fiúk
N
Come on Szekely guys
Gyerünk egy lagziba
C
Go on, pretended marriage
Gyerünk haza, gyerünk haza
N
Let's go home, let's go
Gyevockska Maja (Rom?)
V
?
Gyimesi népdal
N
Folksong of Ghimes
Gyimesi népdal 1 - 3
N
Folksong of Ghimes 1 - 3
Gyí, paci, paripa
S
Gee gee horse
Györgyfalvi Csárdás
C
Györgyfalva csardas
Gyógyítgatom a lelkemet
R
I am curing my soul
Gyolcsból van az ingem
N
My shirt is fine linen
Gyönge violának (see Nagy Bercsény)
R
Gentle gillyflower
Gyongy
N
Perl
Gyöngyöm, Ékem (katona)
N
Beads, Ékem (boder fortress)
Gyöngyömnek száz forint az ára
N
Hundred Dollars Gyöngyömnek the price of the pearl
Gyöngyöstarjáni csárdás
S
Csárdás from Gyöngyöstarján
Gyöngytánc
C (N)
Pearl Dance
Gyöngyvirágos a türei nagytemplom
C (N)
The church of Türe is full of lilies
Gyöngyvirágos kis kertedben
R
In your garden of lilies (of the valley)
Gyöngyvirágtól
R
From the lily of the valley
Gyöngyvirág virágzik
N
Lilies of the valley blooming
Gyönyörut álmodtam
R
Wonderful dream
Györi friss
C
Lively from Győr
Gyori kanász
N
The swineherd of Gyori
Györkei halgato
R
Slow song from Gyorke
Györkei verbunk
C (N)
Verbunk from Gyorke
Gyors csárdás (Rácz L)
C
Lively csárdás (Rácks L)
Gyors csárdások 2 - 4
C
Lively csárdás 2 - 4
Gyors csárdások
C
Quick csardas
Gyors tipegő csárdás
C
Quick-step csárdás
Győry Szabó József
R
Gyory Szabo Jozsef / Joseph
Győzhetetlen én kőszálom (Rákóczi imája)
N
My invicible mountain fort (prayer)
Gyújtottam gyertyát
N
I lit candles
Gyulainé édesanyám (Kádár Kata)
N
Mrs. Gyulai mother (Ballad of Kádar Kata)
Gyümölcsoltó Boldogasszony
N
Our Blessed Lady of 'Spring' /Anunciation
Edina Csüllög
Ha a betyár beüvölt a csárdába (mulatos)
V
Tge outlaw ...... the pub
Ha a boldogságra egyszer rátalálnék
R
If I ever find happiness
Ha a csillag
C (N)
In the stars
Ha a jó bor megöregszik
C
As good wine ages
Ha a kakas kukorékol
C
If a cock crows
Ha akarok, szombat estét csinálok
C (N)
If I want, I can make like Saturday
Ha a magyar szomorkodik
N
If the Hungarian grieves
Ha a rózsám haragszik
S
If the rose is angry
Ha a szél nem fújja
C (N)
If the wind does not blow
Ha a szíved nálam volna
S
If your heart follows me
Ha a szívem kőből lenne faragva
C
If my heart were of stone
Ha a Tisza meg a Duna
C
If the Tisza and the Danube
Ha az égen ragyognak
R
If stars shine in the sky
Ha az enyém volnál
R
If you were mine
Ha az Isten nem egymásnak teremtett
R
If God did not make us for each other
Ha az uram kacsintgat a menyecskékre
S
If my husband winks at young women
Ha bemegyek a bableves csárdába
N
When I enter the bean soup pub
Ha bemegyek a csárdába
S
When I enter the pub
Ha bemegyek a dobozi csárdába
C (N)
When I enter the box inn
Ha bemegyek a, ha bemegyek a templomba
V
When I enter, when I enter the church
Ha bemegyek a kis trombitás csárdába
C

When I enter the trumpet band tavern

Ha bemegyek a kocsmába
V
If I enter the pub
Ha bemegyek a kövesdi csárdába
N
When I enter the inn of Kovesdi
Ha bemegyek a Szegedi kiskocsmába (mulatós)
V
If I enter the pub of Szeged
Ha bemegyek a templomba
N
If I enter the church
Ha bemegyek a templomba
R
If I enter the church
Ha bemegyek a zentai nagykocsmába
S
If I enter the large pub of Zenta
Ha benyúlok a kislajbim zsebébe
C (N)
If you reach into your pocket.. kislajbim
Ha bevágik az én árva fejemet
C (N)
If they bash my poor head
Ha bun, hogy várok rád (Schlager)...
V
If sin is that I'm waiting for you
Ha elmegyek a bálba
S
If you go to the prom
Ha csak ugyan úgy kell
N
If it truly had to be
Ha egy asszony szerelmet vall
R
If a woman declares her love
Ha egyetlen egyszer
R
If only once
Ha egy kislány felmegy Budapestre
C
If a girl goes to Budapest
Ha egy kislányt a szerelem utolért
C
When love overtakes a girl
Ha egy őszi estén
R
In an evening during autumn
Ha elmegyek nemsokára
R
If I shortly leave
Ha Elmegyek, Ha Elmegyek
C
When I leave, when I leave
Ha elmentél ne jöjj vissza
R
If you left not to come back
Ha én egyszer sírni (hinni) tudnék *
R
If I could only cry (believe)
Ha én egyszer hinni tudnék 2
R
If I could only cry (believe)
Ha én gazdag lennék (volnék)
R
If only I were rich
Ha én nekem ha énnekem
C
If for me, if for me
Ha én nékem száz forintom volna
N
If I had a hundred Forints
Ha én rózsám kakukkmadár lehetnék
S
Darling, if I could be a cuckoo bird
Ha én virág
R
If I were flower
Ha fáj, ha bánt az élet !
S
If it hurts, you hurt for life (musical fiddler on the roof)
Ha felkapom azt a tükör fényes baltámat *
R (N)
If I grab my polished shiny ax
Ha felkelek kora reggel
N
If you get up early in the morning
Ha felmegyek a Budai nagyhegyre *
S (N)
If I go atop the big hill of Buda
Ha felmegyek arra
N
If I go up to Arra
Ha felmegyek Kolozsvárra
N
If I go up to Cluj
Ha felülök a fekete gozösre (katona)
S
If I sm sitting on the black steamer
Ha felülök a lovamra
C
When I mount my horse
Ha felülök Bözsikém a fekete gőzösre
N
Lizi, if I get on the black locomotive
Ha folyóvíz volnék
N
If I were a flowing river
Ha gondolod rózsám
N
If you think my rose
Ha hűtlen is lettél hozzám
R
Even if you are untrue to me
Ha jó a kedved
N
If you are in a good mood
Ha jó a kedvem (mulatos)
V
When in good mood
Ha kiindulsz Erdély felől
N
If you start out from Transylvania
Ha kiindulsz Erdély felől 1
N
If you start out from Transylvania 1
Ha kimegyek a daróci tetőre
N
If I go atop the lookout of Daroc
Ha kimegyek a nagy gyakorló térre
N
If you go to the large training area
Ha kimegyek a nényei nagy hegyre
N
If you go to the big hill Nenya
Ha kimegyek a piacra
V
If I go to market
Ha kimegyek arra
N
If you go out
Ha kimegyek én a rétre kaszálni
C (N)
When I go reaping in the meadow
Ha 'kimék' a kalocsai határba
N
If 'chimera' serves Kalocsa
Ha látom a fergetek elejét
C
When I see the coming of the storm
Ha lehull a fényes Nap az égről
S
When the shining Sun falls from the sky
Ha lemegyek a pincébe
C
If I go down the cellar
Ha madárka száll az ágra (See Csalj)
C
If a bird lands on a branch
Ha majd a nyarunknak vége
N
When our summer is over
Ha majd egyszer a síromon
R
Once may upon my grave
Ha majd egyszer a szívemben
R
Once, if in my heart
Ha majd egyszer az utamon
R
If once in my travels
Ha majd egyszer úgy érzed
R
If you ever feel like it
Ha majd minket újra összehoz a végzet
R
When we will be again united by destiny
Ha ma péntek, holnap szombat
(C) N
If today is Friday, tomorrow is Saturday
Ha már egyszer elmúlt a nyár (operetta)
V
Once the summer has past (operette)
Ha már tavasz van
S
If it's spring
Ha mégegyszer húsz esztendős
C
If I would be twenty once again
Ha még egyszer húsz esztendős lehetnék
V
If I could be twenty once again
Ha még egyszer kihaljok
N
When you die again
Ha mégegyszer leján lennék
N
If I were a girl once again
Ha még egyszer sírni tudnék (See Ha én)
R
If I could cry once again
Ha még egyszer szerelmes lehetnék
S
If I could be in love again
Ha megfogom az ördögöt
V
If I catch the devil
Ha meghalok anyám
V
When I die mother
Ha meghalok a síromon (mulatós)
C
If I die in my grave
Ha meghalok, csillag leszek
R
If I die, I'll turn into a star
Ha meghalok egyszeru fa koporsóba
R
When I die plain wooden coffin
Ha meghalok majd elásnak (Eger)
S
If I die they would bury me (drinking song)
Ha meghalok ne sirasson senki
S
When I die, do not cry
Ha meghalok sok virágot
V
Lots of flowers when I die
Ha meghalok, temetőbe visznek (see Lement)
R (N)
When I die, they’ll take me to the cemetery
Ha meghalok, ürmös borba temessenek
N
Bury Artemisia wine, when I die,
Ha megnövök
C
If I grow up
Ha megrakom szekeremet (see Udvarom)
C
If I load up my wagon
Ha meguntál kis angyalom szeretni *
R
If you're tired of loving me my angel
Ha mindig így lenne
N
If it were always so
Ha nagyon feszítik elpattan a húr
R
Strings snap if overstretched
Ha néha vissza űznek téged hozzám
V
If ever the good memories remind you
Ha nem lenne napfény
R
If there were no sunshine
Ha nem szeretnélek
N
If I did not love
Ha nem volna napfény
R
If you don't have sunlight
Ha odafönn talákoznánk
R
If we happen to meet up (in heaven)
Ha rám nézel, úgy érzem
R
If you look at me, I feel ...
Ha rossz a kedved
S
If you're in a bad mood
Ha rossz vagyok hozzád
R
If I'm mean to you
Ha szívedbe zárnál
R
If you take me into your heart
Ha te csóka, csicsóka
N
If your man, artichokes
Ha te elmégy (see Sárpilisi..)
C (N)
If you leave
Ha te elmégy, én is el
N
If you leave, so will I
Ha te tudnád, amit én
N
If you only knew what I know
Ha te tudnád mit szenvedek
R
If you'd know how I suffer
Ha úgy akarad, hagy szeressen
N
If you want to love me
Ha úgy érzed
S
If you feel like
Ha útjaink szét is váltak
R
Though our ways parted
Ha visszatekintek elszállt éveimre
R
As I review my fleeting years
Háborog a Balaton
C
The Balaton lake is stormy
Habos kakaó (gyerek)
S
Frothy cocoa
Hacacáré, hacacáré, hacaca
C
Hacacáré, hacacáré, hacaca
Hadik óbester nótája
C
General Hadik's song
Hadnagy uram
N
Lieutenant sir
Haja, haja
V
Here hair
Haj, haj, haj, letörött a galy
C (N)
Ho,ho,ho, the branch broke
Haj, ide bella
N
Hey here bella
Haj madár, haj, haj madár, haj.
S
Hey bird, hey
Haj révész. révész
N
Hej, ferryman, ferryman
Haj-tá-tá tájla-ta-ta
V
Haj-tá-tá tájla-ta-ta
Haja, haja kukorica haja See Szépenszól
C
Hair, hair, corn-silk hair
Haja, haja mégis haja...
N
Her hair, her hair but her hair
Hajam, hajam, hajam szála
V
My hair, my hair, my hair strand
Hajam-hajam szála
V
Hair-my hair ends
Hajdade, hajdede(Gipsy?)
V
?
Hajdanában a babámmal
C
One time with my sweetheart
Hajdanában divat volt a kakukkóra
C
One time cockoo-clocks were in fashion
Hajdúdorogi Akácos út (katona)
N
Acacia road of Hajdúdorog
Hajdúk (katona)
N
Hajdúk (cattle driver)
Hajdúsági csárdás
C (N)
Csardas of Hajdúság
Hajdúsági csárdás 1
C (N)
Csardas of Hajdúság 1
Hajlik a füzfa foldig fátyol
S
The wiloow bends to earth's veil
Hajlik a jegenye
R (N)
The poplar bends
Hajlik a meggyfa
N
The sprawling sour cherry
Hajlik a meggyfa levele
N
Bending sour cherry leaves
Hajlik a nád a sárréti mocsárban
R
The reeds are bending in the swamps
Hajlik a rózsafa, hajlik a lány
C (N)
Rosebush bends, a girl bends
Hajlik a rózsafa 2
C
The rose tree bows down 2
Hajmási Péter (operett)
V
Hajmasi Peter (operetta)
Hajnalba
N
At dawn
Hajnalcsillag ne ragyogjál
R
Do not shine Morningstar
Hajnal hasad
C
Dawn is breaking
Hajnali mámor csárdás
V
Dawn intoxication csardas
Hajnallik már, majd megvirrad
R
Dawn has followed dawn
Hajnalodik, felkel a Nap
R
Dawn is here, the sun is rising
Hajnalodik, közeleg a reggel
C (N)
It's dawn, morning is coming
Hajnalom, csillagom
C
My sunrise, my star
Hajnalórán lelkem ébred
N
At dawn my soul awakes
Hajni hajni (Gipsy?)
V
?
Hajtsd ki rózsám az ökröket
N
Drive out the oxen my rose
Hálás szívvel, tisztelettel
R
With grateful heart and respect
Halászlegény hálójával Balatonban halászott
C
Fisherman netted fish in Lake Balaton
Halász, vadász, aranyász
N
Fisherman, hunter, gold digger
Hálával gondolok
R
I think with gratitude
Hal dal
S
Fish Song
Haleluja neked
S
Haleluja me
Háljunk ketten az éjjel
V
Let's sleep together
Halkan pengesd ezt a csárdást
C
Pluck this csárdás softly
Halk zene szól az éjszakában
V
Soft music playing in the night
Halleluja néked
V
Alleluia to you
Hallgassátok meg magyarim (Rákóczi kesergője)
N
Listen my Hungarians (Prince Rakoczi's lament)
Hallgatom a szellot
R
Listening to the breeze
Hallgattam a madár dalát
R
I listened to the songbird
Hallja-e, hallja-e szép violám
C
Do you hear, do you hear my flower
Hallja-e kend sógor
S
Can you hear brother (in-law)
Hallja maga barna
C
Listen you brunette
Hallja maga gavallér, de gavallér
C
Listen you, my cavalier genltleman
Hallja maga gavallér 1
C
Listen you, my cavalier 1
Hálljatok cigányok
C
If you're in a bad mood
Hálljatok cigányok 2
S
Gypsies, you can hear 2
Halljátok-e túrkevei lányok
C (N)
Listen here girls of Turkeve

Hallod babám, mit fütyörész a rigó! (katona)

N
Can you hear my baby, what a thrush whistles!
Hallod-e, hallod-e kismadár
S
Hear, can you hear little bird
Hallod e hogy, hívlak
S
Can you hear, I'm calling you
Hallod-e mit dalol a csönd
V
Can you hear the silent song
Hallod-e nótás-füttyös, szép madár
C
Can you hear, whistling pretty songbird
Hallod-e Rozika (Operetta)
V
Listen you Rozie you
Hallod e te csiga biga
C
Listen you teeny snail
Hallod-e te Kőrösi leány
S (N)
Hear this you girls of Körös
Hallod-e te pajtás (betyárnóta)
N
Can you hear chum
Hallod-e, te szelídecske
N
Listen here my gentle
Hallod-e, te szép Liza (see Nyisd...)
S
Do you hear lovely Lizzy
Hallod-e Te Volegény
C (N)
Listen you groom
Hallod pajtás mit üzen
N
Can you hear the message chum
Hallod rózsám, Katika
C
Listen my rose, my little Kati
Hallod Zsuzsika, szól a muzsika
C
Listen oh Suzy, the sound of music
Hallottam egy régi nótát
R
I heard an old song
Hallottátok ennek hírét
N
Have you heard this news
Halványlilafúrtos orgona virágok
R
Trusses of pale purple lilac flowers
Halvány oszi rózsa
S
Pale asters
Halványpiros szirmát
C
Pale red petal of rose
Halványsárga rózsát
R
Pale-yellow rose
Hamis a rózsám
S
My saucy rose
Hamis a szerelem
C
Love is false
Hamis az én babám lelke
C
My girl's heart is untrue
Hamvas fehér arcod
R
Your pale white cheeks
Hangulatok egy kórógyi lakodalomból
C (N)
Moods is a wedding merrymaker of Kórógy
Hány karácsonyt adnak nékem
R
How many Christmas are give me 
Hányszor mondtunk nagy szavakat egymásnak
R
How many times we said fine words to one another
Hap, hap, farsang
C
Hop, hop, carnival time
Hápi kacsa
S
Quack duck
Harag nem volt lelkemben
R
There was no rage in my soul
Haragszanak a cigányok
C
The gypsies are angry
Haragszik a feleségem
V
Angry wife
Haragszik a gazda, hogy mi itt mulatunk
N
The landlord is angry at our partying
Haragszik a pusztabíró
S
The mayor of the Puszta is furious
Haragszik a rózsám, az én violám
C
My rose is angry, my flower won't
Haragszik a Váci kapitány
C
The captain of Vac is angry
Haragszik az édesanyám, mert járok a lányok
C
My mother is furious, I'm chasing girls
Haragszik az édesanyám, hogy én megházasodtam
C
My mother is upset that I got married
Haragszom a töködre (See A földemet)
C
 I hate your balls 
Haragszom az olyan szóra
S
I hate those words
Haragszom az olyan szóra 1
(C) N
I hate such talk.
Harangoznak a mi kis falunkban
R
The bells ring in my little village
Harangoznak a toronyba
N
Bells are ringing in the tower
Harangoznak Szebenbe, Szebenbe
(C) N
The bells are ringing in Szeben
Harangszót hozott
S
The wind brought peal of bells
Harap utca három alatt
N
In three bites street
Harcsa van a vízbe'
N
There are catfish in the water
Hargitai fecskemadár
R
Swallows of Hargita (mountain)
Hargitai pásztor (mulatos)
V
Shepherd of Hargita (mountain)
Hármas levele van a lóherének
N
Three letters from clover
Harmat (Barna) Ilon a farsangon
R
Ilene Harmat (Barna) at carnival
Harmatocska
N
Dew Schrott
Harmatos a kukorica levele 1
C (N)
The corn leaves are dewy 1
Harmatos rokolya
N
Petticoats drenched in dew
Hármat rikkant a rigó (see Répa)
C
The blackbird cries three times
Hármat rikkantottam
C
Thrice I yelled
Hármat rikkantott már
C
Three had shouted
Hármat tojott a fekete kánya
C (N)
The black kite laid three eggs
Harmatos a kukorica levele
C
The corn leaves are dewy
Harminchárom rózsafámon
C
On my 33 rosetrees
Harminckettes baka vagyok én
N
I'm a private in the 32nd
Három a tánc mindhalálig
(C) N
Three dances till death
Harom bokor ribizli
(C) N
Three (red) currant bushes
Három Bokor Saláta Csárdás *
C (N)
Three heads of lettuce (csárdás)
Három csillag van az égen (mulatos)
N
Three stars in the sky
Három csillag van az égen (népdal)
N
Three stars in the sky
Három deci köménymag
V
Three decilitres of caraway-seeds
Három dinnye van egy tálon
S
Three melons on a plate
Három egész napon át
N
Oer all trhee days
Három éjjel, három nap
C (N)
Three nights, three days
Három éve kenderem van
S
I've had hemp for three years
Három fehér kendöt veszek
N
Three white kerchief for sale
Három görbe legényke
C (N)
Three curve lad
Három hordó borom van
C (N)
I have three barrels of wine
Három hordó szilváni
C
Three barrels of sylvaner-wine
Három kakas, három réce
C
Three cocks, three ducks
Három királyok napján
N
Epihany Three Kings day
Háromkirályok napját
N
On Three Kings day
Három kislány ül a padon
S
Three girls sitting on a bench
Három krajcáros kaszafém
N
Three farthing metal cutter
Háromlábú csizmadiaszék
C
Three legged boot chair
Három legény (Amoda megy,)
N
Three lads (There they go,)
Három liter pálenka
N
Three liters of brandy
Három napja mulatok a csárdában
C
Three days I've been carousing in the inn
Háromnapos lakodalom
C
A three-day wedding feast
Harom penzt adtam a barbulyaba  
N
I have thrown three coins
Három piros kendot
N
Three red shawl
Három piros vánkos csúcsa
N
Thre red pillows
Három sós perec
C
Three pretzels
Három szabó Legények (See A három)
N
Three tailor lads
Három székláb
N
Three chairlegs
Háromszög
V
Triangle
Háromszor füttyentett az Aradi vonat *
S
The train to Arad whistled three times
Háromszor hét, huszonegy
C
Three times seven, twenty-one
Három tányér bárányhús
V
Three plates of mutton
Három ürü, nem egy - ürü (egész csorda)
C
Three sheep -, not just one (aren't a herd)
Három út előttem
N
Three roads ahead
Hársfavirág illatozik
R
The linden blossom smells sweet
Hasam alatt
V
Under my belly
Haszid lakodalmi tánc
N
Hasidic wedding dance
Haszid lakodalmi tánc 1 - 2
N
Hasidic wedding dance 1 - 2
Hatan vannak a mi ludaink
N
Six people are our geese
Hat nap óta szól a nóta
C (N)
For 6 days sounds the singing
Hatvágás Vebunkos (elso rész csak)
C
Verbunk of Hatvágás (first part oly)
Haver a nökkel jól vigyázz
S
Beware of dude women
Ha vihar van
C
If there is a storm
Haza felé
N
Homeward

Haza fiú haza, reggel van

C (N)

Home boy home, it us in the morning

Haza is kéne már menni, mit fognak mondani
N
It's time to go home, what will they say
Haza jöttél vizesen
V
You came home wet
Hazajöttem hozzád
R
I came home to you
Hazajöttem szabadságra
C (N)
I came home on holiday
Hazajutok-e meg
R
Will I ever return home
Haza legény
N
Home lads, home
Haza legény haza már
N
Go home lad already
Hazámba Vágyom
R
Iwould like to be in my own country
Hazamegyek (See Váljunk)
R
I'm going home
Hazamegyek kisfalumba
R
I'm going home to my village
Házam ereszére rászállot egy árván maradt fecske
C
A lonely swallow flew on my rooftop
Hazamennék, nem lehet
C
I long for home, can't go
Haza menni nem merek, nem merek
C (N)
I don't dare go home, no I don't dare
Hazamentem lefeküdtem
S
I went home to bed
Hazám, hazám, édes hazám
N
My homeland, homeland, sweet homeland
Házasodik a lapát
N
Marry the scoop
Házasodik a motolla
N
Married with the reel
Házasodik a tücsök * *
N
The cricket is getting married
Házasodom nemsokára *
C
Soon I'm to marry
Hazudik a muzsikaszó
R
The sound of music tells a lie
Hazudnak a gyöngybetűk
R
The pearly letters lie
Hazudtak-a-rózsák (mulatos)
V
They lied the roses
Házunk előtt bólintgató akácfa (see Messze)
C
A nodding acacia in front of our house
Házunk előtt folyik el
N
On front of our house flows
Házunk elott jégverem
C (N)
Ice house in front of our house,
Házunk előtt, kedves édesanyám,
C (N)
Before our house, dear mother,
Házunk előtt megy egy terhes hajó
C (N)
A loaded boat passes before our house
Házunk előtt mennek el a huszárok
N
Hussars march past our house
Házunk előtt mennek el huszárok
C
Hussars march past our house
Házunk előtt van egy magas eperfa *
C (N)
A tall mulberry stands before our house
Házunk előtt van egy terebélyes fa
N
There is a huge tree in front of us
Házunk előtt vén diófa (mulatós)
C
The walnut tree in front of our house
Házunk felett kelepel a gólya
N
The stork clatters above our house
H Dur Friss
C
B major friss csardas
Hegedumbol felsír, zokog
R
The violln cries, sobs
Hegedünek a négy húrja
R
Four srtings of the violin
Hegedül a kisegér
N
Fiddly little mouse
Hegedülnek, szépen muzsikálnak
R (N)
They are playing the violin well
Hegedut a kezibe 1 (Tedd alá)
N
The violin in his hand 1 (put it under)
Hegedut a kezibe 2 (Vettem neki kalapom)
N
The violin in his hand 2 (I bought her a hat)
Hegyaljai (Hajdúsági) (Jászkunsági) gyerek vagyok * *
C (N)
I'm a mountain lad
Hegyek, völgyek között állok
N
I stand between hills and valleys
Hegyen völgyön lakodalom
N
Wedding in ht mountain valley
Hegyközi csárdás
C (N)
Csardas of Hegyköz
Hegyközi csárdás 1
C (N)
Csardas of Hegyköz 1
Hegyközi lakodalmas csárdás
C (N)
Hegyköz wedding csardas
Hegyközi mulatság
N
Revelry of Hegyköz
Hegyközi mulatság 1
N
Revelry of Hegyköz 1
Hegyközi tánc
N
Dance from Hegyköz
Hegyközi tánc 1 - 7
N
Dance from Hegyköz 1 - 7
Hegyoldalon zold fenyók között
S
Mountainside between green light
Hej, a csók az élet sója
C
Hey, kisses are the salt of life
Hej, a Mohi hegy borának
N
Hey, the wines of the Mohi hills
Hej anyám anyám kedves édesanyám
N
Hey mom mother dear mother
Hej a titkos szerelem
C (N)
as before orchestra + lyrcis
Hej az anyád se sirasson te kislány
C
Hey girl, not even your mother should feel sad
Hej az Orosz fronton megfújják
N
Sej blow to the Russian front
Hej! Bözsi, bözsi, bözsi
C
Hej! Betty, Betty, Betty
Hej búra búra, bűbánatra születtem
N
I was born to sad, sad, sadness
Hej cigany (operettta) resz 1 - 4
V
Hey gipsy part 1 - 4
Hej cigány, hallod é
R
Hey gypsy, listen
Hej cigányok ha a babám látjátok (mulatós)
C
Hej, gipsies, if you see my love
Hej ciganyok ha tudnatok (mulatós)
V
Hej, Gipsy, do you know ...
Hej, csillag, csillag
N
Hey star, star, beautiful morning star
Hej daláré, daláré, beteg lett a cigányné
V
'Hej daláré..', the gypsy woman is sick
Hej de engem hat vármegye
N
Ah but it were six counties
Hej de kutya jókedvem van (mulatós)
V
Hej dog, I am in good nood
Hej de nagyon régen volt és soká lesz
C
Oh how long ago and long to come
Hej, de szépen szól a pitypalatty a réten
N
How lovely the quail sings in the field
Hej de szörnyű messze vagyok
C
Hey how terribly far away am I
Hej Dunáról fúj a szél
N
Hey the winds blow from the Danube
Hej, édesanyám, ennek a kislánynak (= below)
C
Oh mother, for this girl
Hej, édesanyám, eresszen el a bálba
C
Oh mother, let me go to the ball
Hej élet élet
S
Hey, living life
Hej! Elörül kezdöm el
N
Hej, Elora starting out
Hej, ez a szőke Maros
C
Hey, fair Maros river
Hej, fellegek, fellegek
S (N)
Oh, clouds, clouds
Hej, Gagybátorba
N
Hey, in Gagybator
Hej gazduram, adja ki a béröm
R
Hey master, give me my wages
Hej, gulyások, gulyások
N
Hey, herdsmen, herdsmen
Hej halászok, halászok
N
Hey fishermen, fishermen
Hej, hogyha a szerelem rám talál
C
Hey, when the love reaches me
Hej, igazítsd jól a lábod
N
Hey, get your feet ready
Hej Jancsika (Gyerek)
N
Hey Jancsika
Hej Kati, Kati
C
Hey Katie, Katie
Hej kendermag
C (N)
Hey hemp-seed
Hej kendőm kendőm
V
Hey scarf, my scarf
Hej két tikom
N
Hey my two hens
Hej, liba, liba
C
Hey goose, goose
Hej, mikor én felülök (katona)
N
Hey, when I sit up
Hej páva hej páva
N
Hey peacock hey peacock
Hej, pilike táncolj
N
Hi pilike dances
Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj
N
Hej, Rakoczi, Bercsenyi Berzeredj
Hej, révész, révész
N
Hey, ferryman, boatman,
Hej Rigó Rigó
V
Hej Rigó Rigó
Hej rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing
C (N)
Hey, rosemary, rosemary, my shirt tore off
Hej, rózsa, rózsa, ékes vagy
N
Hey, rose, rose, you are brilliant
Hej sár elô
N
Hey to the front
Hej szénája
N
In the hay
Hej, te kislány
C
Hi girl!
Hej, tulipán, tulipán, teljes szegfű szarkaláb
C (N)
Hey tulip, tulip, carnation and larkspur
Hej Vargáné
N
Hi Mrs.Varga
Hej vándorló cigányo (See felhők)
V
 
Hej, víg juhászok, csordások
N
Happy shepherds, (Christmas carol)
Hej zsidó lány, zsidó lány... /menyecske
C
Hi Jewish girl, Jewish girl /new bride
Héja, héja
N
Hay-ya hay-ya (Children's count-down)
Helikoffer
S
Heli Suitcase
Helyre (Hejre) Kati
S
Hey Kate
Hencidától Boncidáig See Kis
S
From Hencida to Boncida
Hepehupás vén Szilágyban
N
Elm bumpy old in bed
Herkules fürdői emlék
V
Memories of Hercules Baths
Hernádnémeti szüreti mulatság
N
Grape festival in Hernadnemeti
Hernád vize de széles
C
The Hernad river is so wide
Hervad az a rózsa, melynek töve nincsen
N
A rose withers without roots
Hervad már a lombnak
N
Wither in Lombok
Hervad már a virág (mulatós)
C
The flowers wither
Hes légy
N
Be Hess
Hervad már az öszi rózsa levele
R
The leaves of the fall rosebush is wilting
Hervadj rózsa *
N
Wither rose!
Hess el sas
N
Shoo away eagle
Hét-pupu zivatar
S
Seven bunnies in a thunderstorm
Hevesi tánc
N

Dance of Heves

Hevesi tánc 1 - 6
N

Dance of Heves 1 -6

Hét csillagból van a göncöl szekere
R
The Big Dipper has seven stars
Hét napjai dal
N
Seven days of the week song
Hétre Ma Várom A Nemzetinél
V
Meet you for seven today at the National
Hey cigányok
S
Hey Gipsies
Hiába imádlak, hiába szeretlek
R
I love in vain, in vain I love
Hiába irsz már levelet *
R
No point writing anymore
Hiába is csalogatnak
R
It's no use enticing me
Hiába is mondod hogy a szíved másé
R
Don't tell me your heart belongs to another
Hiába menekülsz, hiába futsz
V
No use to flee, no use to run
Hiába süt a világra
R
In vain shines the sun
Hiába szeretlek
R
It's no use loving you
Hiába vagy gazdag ha szegény a szived
R
What if you're rich if your heart is poor
Hiába van palotád Budán
S
You have a palace in Buda in vain
Hiányzik valaki
R
Someone is missing
Hidegen Fújnak a Szelek
N
Cold winds are blowing
Hideg fagyos téli éjszakán
V
On cold freezing winter nights
Hideg őszi éjszakálon
R
A cold autumn night
Hideg szél fúj édesanyám *
C (N)
There is a cold wind, mother dear
Hideg szobor See Lemondás
R
Cold statue
Hídló végén padló végén
C (N)
From one end to the other
H-moll szerenád
V
H moll Szerenade
Hinni kell a boldogságban
R
Believe in happiness!
Hipp, hopp, itt is, amott is *
C (N)
Hip, hop, here and there
Híres a Balaton
C
The Balaton lake is famous
Híres betyár vagyok
N
I'm a famous outlaw
Híres cigány hegedűjén
R
On the violin of a famous Gipsy
Hires deci horgos partján van egy kerek erdő
N
On the bank of Horgos by the famed Dec
Híres hegy a Badacsony
C
Famous are the hills of Badacsony
Hívlak akkor is ha nem jössz
R
I'll call you even if you won't come
Hivom ki, csalom ki
S
I'm calling her, I'm luring her
H moll csárdás
C
H minor csardas
Hóban ébred
N
Snow wakes up
Hóban, fényben
N
Snow, light
Hó fedte be azt az utat
S
Snow-covered on the way
Hogy a csibe ?
S
How much for the chicken?
Hogy a csibe 1?
N
How much for the chicken 1?
Hogy a ruca nem menjen a tóra
C
If a duck should not go to the pond
Hogy érzi magát
C
How are you
Hogy lehet egy asszonyt ennyire szeretni
R
How can anyone love a woman so
Hogy mehetnék bé
N
How can I enter
Hogy mondjam el, hogy úgy szeretlek téged
S
To tell you that I love you
Hogy mondjam meg néked
R
How can I tell you
Hogy veti el a paraszt lassankint a zabot
N
How a peasant slowly plants oats
Hogyan tudtál, rózsám
N
How could you, my rose
Hogyha ablakához érünk
S
If we get to that window
Hogyha a világon a bor se volna
C
In a world without wine

Hogyha édes ajkad

R
If sweet lips
Hogyha egyszer a babámat megfoghatom
V
If only I can hold my love
Hogyha egyzer a szerelem
R
If love has once…
Hogyha egyszer azt hallod
S
Once you hear that
Hogyha egyszer bekopognál
R
If you once knock on the door
Hogyha fáj a szíved
R
If your heart aches
Hogyha ir majd édesanyám
R (N)
If my dear mother writes
Hogyha keresni szeretném
R
If I wish to search you out
Hogyha lát is nap-nap után
R
If she sees me day-to-day
Hogyha lázas ajkam
R
When my feverish lips
Hogyha néked hinni tudnék
R
If I could believe you
Hogyha nékem száz forintom volna
C
If I had a hundred Forints
Hogyha (Majd ha) nékem sok pénzem lesz
S (N)
When I have lots of money
Hogyha te azt tudnád
R
If you only knew
Hogy jó a csók
C
How kisses are good
Hogyis felednélek
R
How can I ever forget you
Hojeda, hojeda, hojeda Varga Márja
N
Hojeda, hojeda, Maria Varga (matchmaking song)
Hol a fiú
V
Where is the boy
Hol jártál az éjjel cinege madár
C (N)
Where did you go last night little chickadee
Hol jártál az éjszaka *
C
Where were you last night
Hol jártál báránykám
N
Where did you wander my little sheep
Hol jártal te kislány ilyen korán
S
Where were you girl this early
Hol jártál Szent Erzsébet ?
N
Where were you Saint Elizabeth?
Hol kóborolsz édes álom
R
Where a sweet dream wanders
Hol vagytok ti régi május éjszakák
S
Where are you good old may nights
Hol van az az utca
V
Where is that street
Hol van az az orvos (katona)
N
Where is the doctor (mil)
Hol van már a fodros szoknya
V
Where are ruffled skirts today
Hol voltak a lányok
S
Where were the girls
Hol voltál az éjjel (See Hol jártal)
N
Where were you last night
Hol voltál báránykám
N
Where were you my little sheep
Holdas éj a Dunán
V
Moonlit night on the Danube
Holdfény szerenád
V
Moonlight Serenade
Holdfényes az este
V
Moonlit night
Holdvilágos, csillagfényes
S
Moonlit, starlit
Holdvilágos, csillagos az éjszaka
R
Moonlit, starlit night
Holdvilágos éjjel
S
On a moonlit night
Holdvilágos éjszakában
R
In a moonlit night
Holdvilágos éjszakákon
R
On moonlit nights
Holdvilágos május este
R
On a moonlit may evening
Holdvilágos őszi estén
R
On a mooonlit fall day
Holló lovam lába nyomát
R
Hoofmarks of my black horse
Holnap ha lefekszik (See Este)
R
At night when she goes to bed
Holnap, ki tudja
S
Tomorrow, who knows
Holnap már elmegyek
V
Now I'm leaving tomorrow
Holtig bánom amit cselekedtem
N
I regret my action til the day I die
Holtomiglan, holtodiglan
C
Till death do us part
Homokos, kavicsos a mi házunkeleje
C
Sand and gravel front of our house
Hónapos dal
N
Month song
Honvágy
R
Homesick
Honvágy-dal
S
Homesickness song
Honvéd áll a Hargitán (Katona)
S
Soldiers atop the Hargita
Hoppá Jézus csizmája
N
Hoopla Jesus' little boots
Hoppani deszka
S
Hoppani board
Hopp ide tisztán szép palutt deszkán
N
Hop here cleanly on the plank neatly
Hopp, Juliska
C (N)
Hop, Julia
Hoppsz te zsiga (See Nem kell..)
V
Hoopla Zsiga
Hopsz Sara (mulatos)
V
Oops Sara
Hora A dur
V
A major Hora
Hora D dur
V
D major Hora
Hora lautarilor
V
The playmen Hora
Hora Lui Sandu (Peijolita)
V
Hora Lui Sandu
Hora si geamparele (Rom?)
V
?
Hora staccato
V
Hopra staccato
Hordós káposzta
V
Barrel-cured cabbage
Horgas hídja négy lábon áll
N
The arred bridge stands on four legs
Hortenziák az ablakom alatt resz 1
S
Hydrangea my window part 1
Hortenziák az ablakom alatt resz 2
S
Hydrangea my window part 2
Horthy Miklós édesapánk
C
Miklós Horthy our father
Horthy Miklós ha felül a fekete lovára (see also Kossuth)
S
When Horthy Miklos gets on his black horse (mil)
Horthy Miklós Katonája vagyok
C
I am Miklos Horthy's soldier
Hortobágyi csaplárosné
C
Hortobágyi csaplárosné
Hortobágyi gulyaállás
N
Cattle messages of Hortobágyi
Hortobágyi halastónál
C
By a fishpond in Hortobagy
Hortobágyi kocsmárosné
N
The barmaid of Hortobagy
Hortobágyi pásztordal
C (N)
Shepherd song of Hortobágy
Hortobágyi Tánc
N
Dance of Hortobagy
Hortobágyi Tánc 1 - 3
N
Dance of Hortobagy 1 - 3
Horvát népdal
N
Croation folk song
Horvát népdal 1
N
Croation folk song 1
Hosszú az a nap.
S
The length of the day
Hosszú az én kutyám
C
Mu dog is long
Hosszú farkú fecske, szép barna menyecske *
C (N)
Long tailed swallow, lovely brunette bride
Hosszú farkú fecske 1
C (N)

Long tailed swallow 1

Hosszú fekete haj
V
Long black hair
Hosszúhetényi verbunk
M
Verbunk of Hosszúhetény
Hosszú lábu gólya (see Gólya)
C
Long-legged stork
Hosszúlábú gólya bácsi
S
Uncle long-legged stork
Hosszúlábú gólyamadár
C
Long legged stork
Hosszú szárú laboda
C (N)
Long stemmed spinach Elin 1
Hosszú szárú liliomszál
N

Long stemmed lily

Hosszú szárú meggyet szedegettem
S
They gather long-stemmed cherries
Hosszú téli éjszakákon
R
Long winter nights
Hosszú útnak hosszú pora
R
Constant dust of a long road
Hosszú volt a tegnap este
C
Last night was long
Hova keszulsz szivem
N
Where are you going, my love
Hova lesz a hullócsillag nyári éjszakán
S
Where do shooting star go in summer
Hová lett a szép kis madár
S
Where is that pretty little bird
Hová mégy hová mégy
N
Where to, where to
Hová mégy, te kis nyulacska
N
Where to little rabbit?
Hová mész te szürke cáp (Csángó)
N
Where are you going, you grey goat
Hová repülsz fecskemadár
R
Where are you going, swallow
Hová sodorta a szello
R
Where the breeze swept
Hová viszi az őszi szél
R
Where does the fall wind carry it
Hóvirág, hóvirág
S
Snowdrop, snowdrop
Hóvirág nyílt az erdoben
R
Snowdrops open in the forest
Hozd fel Isten azt a napot
N
God bring on the sun
Hozzád küldöm ezt a kis dalt
R
I'm sending you this little song
Hozz bort
N
Bring wine
Hozzám olyan legény akar járni
N
Such a lad wants to see me
Hull a fa levele, hull a hó
C
Leaves are falling, snow is falling
Hull a hó Hortobágyon
R
Snow is falling in Hortobágy
Hull a könnyem
V
Hull tears
Hull a levél a virágról
R
The leaves are falling of the flower
Hull a szilva a fáról most jövök a tanyáról
C (N)
Plums are falling from the tree
Hull a zápor kinn a Pusztán *
R (N)
A thunder-storm over the Puszta
Hull az esö
V
It's raining,
Hull az esö, nagy a sár
C
It's raining, it's muddy
Hull az eso, sejehaj (katona)
N
Hull rain, sejehaj
Hull az esö, sűrű cseppje
R
Rain is falling, heavy droplets
Hullámzik a Balaton a zalai parton
C
Balaton waves hitting the shore at Zala
Hullámzik a búzatenger
R
The sea of wheat is billowing
Hullámzó Balaton tetején
S (N)
On the waves of the lake Balaton
Hullanak a falevelek
C
The leaves are falling
Hullik az akácfa lombja
R
The locust leaves are falling
Hulljatok levelek
N
You, leaves will fall
Hulló csillag
R
Shooting star
Hulló csillag keresi
R
Shooting Star is shining
Hulló falevél
S
Falling leaves
Huncut az a toronyóra *
C
The clocktower is tricky
Huncut szeme, jaj de csalfa szeme
V
Tricky eyes, but false eyes
Hunyadi László - Palotás (Princess -Palotás)
C
Palace dance of Hunyadi Laszlo
Huszár gyerek *
C (N)
Hussar lad
Huszár leszek
N
I'm to be a Hussar
Huszárnak soroztak
N
I'm a hussar recruit
Huszárosan
S
Like a hussar
Huszárosra vágatom a hajamat
C (N)
I'll cut my hair hussar style
Huszár vagyok rózsám
N
I am a Hussar,, my love
Húsznak tíz a fele
S
The half of twenty is ten
Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom
S
Twenty-one twenty-two twenty-three
Húszon felül a legények
C
Lads over twenty
Huszonöt szál rózsa
S
Twentyfive stems of roses
Huszterellos Verbunkus
C
Verbunk dance of Huszterellos
Hűtlen lett egy asszony
R
A woman became unfaithfull
Hüvösebb van már
S
It's cooler already
Húzd csak, prímás ezt a csárdást
S
Play on leader, play this csárdás
Húzd-hát-cigány (mulatos)
V
Pull-back-gipsy
Húzd rá cigány, az angyalát
C (N)
Play, gipsy, for heaven's sake
Húzd rá te cigány
V
Pull out your Gypsy
Huzd ra cigany,Gyertek romák
V
Play, Gipsy, come on Gipsy
Húzzad a keserves nótát
R
Drag this bitter sing
Húzzad cigány 1
C
Play on gipsy
Huzzad cigány 2
S
Play on gipsy
Húzzad cigány a fülembe
C
Play it, gipsy, into my ears
Hüzzad cigány a fülembe (Kórus)
C
Play it, gipsy, into my ears (Chorus)
Húzzad cigány, csendesen
S
Play on gipsy, quietly
Húzzad cigány mindaddig
N
Play, play on Gipsy until
Húzzad cigány sírjon fel a hegedűn a húr
S
Play gypsy, let the violin string cry
Húzzad csak, húzzad csak, keservesen
S (N)
Play on, play on bitterly
Húzzad csak kivilágos virradatig (operetta indul)
V
Pull only Kivilágos dawn (start)
Húzzad csak kivilágos virradatig (operetta énekkar)
V
Pull only Kivilágos dawn (chorus)
Húzzad húzzad azt a nótát
R
Play, play that song
Húzzátok cigányok
R
Play gypsies
Húzz-húzz engemet!
S
Draw me, draw me!
Z
Ibolya, gyöngyvirág, fodormenta
S
Violet, lily, spearmint
Ibolya Ibolya csárdás
C
Violet violet csardas
Iboyan
R
Iboyan
Ica rica kukorica (See Kaszinó)
C
Cob corny corn
Ica rica kukorica 1
C
Cob corny corn
Ici-pici kis galambom
C (N)
My tiny little dove
Icipici kis mese
N
Tiny little tale
Icipici mézes szívem
R
My tiny sweet heart
Ici pici pók
N
Teeny little spider
Iciri-piciri dal
S
Teeny piciri song
Ide azt a boros kancsót
C (N)
Here is the wine jug
Ide csal, oda csal
C
She tempts me here, she tempts me there
Idegenben keserübb a sírás
R
Tears are more bitter in exile
Idegen itt nekem
R
I am foreign hrere
Idegen faluba csöndes
N
Foreign quiet village
Idehaza nyílnak már a mezei virágok
R
At home, the meadow flowers bloom
Ide, ide, gyere ide
C
Here, here, come here
Ideki a Csengébe
N
Out here in Csenge
Ide nézz csak ide rám
S
Look here, look at me
Id. és ifj.
V
Id. and Jr.
Ifjúság, mint sólyommadár
N
Youth, like a falcon

Ifjúságom telibe

N
In my full youth
Igazságot Magyarországnak
N
Justice for Hungary
Igaz mese
C
True tales
Igyál betyár, múlik a nyár
N
Drink outlaw, up to the summer
Igyál, míg van benne
N
Drink while there is still some
Igyál pajtás
S
Drink, mate
Így jár, aki mindig bort iszik
N
That's how it is, so drink wine
Így ketyeg az óra
N
This is how a clock goes (lullaby)
Így már jöhet a nyugdíj
C
Retirement is welcome
Igy mosdik a csóka
N
This is how jackdaws wash
Igy mulat egy magyar legény
S
This is how Hungarian lads party
Így mulattak régen szép magyar honban
R
This is how Hungarians partied in the past
Igyon jó bort minden ember
R
Good wine for every man
Igyunk egy kis pálinkát
N
Let's drink a little brandy
Igyunk itt!
N
Let us drink here!
Ihalja, eszt a kislányt nem az anyja nevelte
C (N)
Surely, this girl was't raised by her mother
Iharfa, juharfa
C
Maple-tree, maple-tree
Ihatnám én de nincs mit,
N
I have nothing but Ihatnám
Illa berek nádak erek, nem leszek
C
I won't be your playtoy
Illatoznak a virágok
R
The flowers are fragrant
Illik, ha nem illik
C
Becoming or not
Imádkozzunk a hazáért
V
Let us pray for the country
Imádság a magyar nóta *
R
Hungarian songs are like prayers
Imádság már az is
R
That's like a prayer
Imregi karikázó
N
Leaping dance of Imreg
Imregi karikázó 1 - 2
N
Leaping dance of Imreg 1 -2
Inaktelki legényes
N
Lads' dance of Inaktelke
Inaktelki legényes 1
N
Lads' dance of Inaktelke 1
Inaktelki szapora
N
Rapid dance of Inaktelke
Indul a Sváb-hegyi Fogaskerekű
V
The cog-wheel tram leaves for Swabian hill
Indulj el egy úton
N
Start on your way
Indulj Dani
C
Go Danny!
Ingó-ringó nád (H mol csárdás)
C
Swaying-swinging reed
Intézo úr, ha kiáll a gang alá
N
Explorer if you stand under the porch
Int nekem a szeretom (katona)
N
I wrote my love
Inverteste (Romaanian)
V
Inverteste ((Romanian)
Ipa, iva páva
N
Ipa, iva, peacock (Csángo)
Írem, írem, fehér írem *
N
Healing, white healing cream
Iréne
V
Iréne
Irenkének a notája
R
Irene's song
Irigyelik, hogy én téged szeretlek
C
People are envius of me because I love you
Irigyeim sokan vannak
N
Many are envious
Irigység
V
Jealousy
Írom a levelem
R
I'm writing my letter
Írt a babám tegnap előtt
C
My girl wrote me the other day
Írtam én egy szerelmes levelet
C
I wrote a loveletter
Írtam én levelet a császárnak
S
I wrote a letter to the emperor
Írtam én már a babámnak levelet (Katona)
C (N)
I already wrote a letter to my love
Írtam tegnap a babámnak
C
Yesterday I wrote my sweetheart
Írt nekem a szeretöm
C
My love wrote me
Isaszegi borospince
C
Wine cellar in Isaszeg
Isaszegi tánc
N
Dance from Isaszeg
Isaszegi tánc 1 - 3
N
Dance from Isaszeg 1 - 3
Ismerek egy büszke asszonyt
R
I know a haughty woman
Ismeretlen ismeros
S
Unknown friend
Ismertem az apádat
N
I knew your father
Ismertem egy kislányt
R
I knew a girl
Ispiláng
N
Circle-dance (children's)
Isten áldja meg a magyart
N
God bless these Hungarians
Isten hozzád szülőttem föld
N
God's welcome my birth-land
Isten véled Bogyiszló városa
C (N)
Godspeed goodby Bogyiszló city
Isten veled kicsi falu
R
Good bye little village
Isten, Östen
R
God, Oh-god
Istenem, istenem
N
My God, my God
Istenem, istenem, Szerelmes istenem
N
Oh God, my God, my loving God
Istenes Csárdás
V
Godly csárdás
Istengyermek, kit irgalmad
N
Godchild, whose mercy
Iszom a feleségem urára (mulatos)
V
I drink, the husband of my wife
Iszom, iszom
R
I am drinking
Itt a Farsang
N
During carnaval
Ittál, ettél jlo laktál
C (N)
Drun, eaten, well live
Itt a piros hol a piros
V
Here is red, where is red
Itt a tavasz, azt álmodtam az éjjel
S
During spring I had a dream last night
Itt az idő Házasodom
C
It's time to marry
Itt egy kocsma
V
Here's a pub
Itt hagyom a falutokat
R
I'm leaving your village
Itt hagyott az asszony *
R
My wife left me
Itt hagytak az álmok
R
My dreams left me
Itt ide lá vörös, vörös az ég alja
N
Look here, crimson, the sky is crimson
Itt, itt ....
C
Here, here...
Itt születtem én is
S
I was born here
Itt ül egy kis kosárba
S
Here, sitting in a small basket
Itt vagy velem álmaimban
R
You are with me in my dreams
Itt van a szép víg karácsony
N
Here is a nice Merry Christmas
Itthon vagy-e hidasmester ?
N
Are you home, carpenter?
Ityóka, pityóka
S
Tipsy, tipsily
Iza vize elmosta a partot
S
Iza river swept the bank
Jáger Jóska balladája
N
Jager Joska Ballad
Jaj, a Helén
S
Oh, Helen

Jaj, anyám

V
Oh Moher
Jaj anyám,jaj apám
V
Oh Moher, o father
Jajjj, anyám te minek szültél a világra
V
Alas, my mother why you brought forth the world
Jaj, a világ
V
Woe, the world
Jaj, babám babám
R
Woe my love my love
Jaj, cigányok gyertek csak velem
V
Oh gypsies come-on with me
Jaj, de bajos a szerelmet titkolni
R
How difficult it is to hide the love
Jaj, de bajos három évet kiszolgálni
N
It's so hard to serve out three years
Jaj, de bánom a dolgomat
N
How I regret my affairs
Jaj, de bánom, amit cselekedtem
C (N)
I regret having done that
Jaj, de beteg vagyok
N
My, am I sick
Jaj de csinos de takaros menyecske
C
Oh, what a pretty dainty young woman
Jaj de csipos a leveles csihany
V
Alas the spicy leaves of Csihany
Jaj, de csuda, csuda szép ez a muzsika
C
How amazing, amazingly beautiful is this music
Jai, de csuda jo
V
How amazing good
Jaj de fázom
V
My I'm shivering
Jaj, de fúj a szél
V
How the wind is blowing
Jaj, de gyöngyen harangoznak
N
Oh, but beads bells
Jaj de hamis a maga szeme
C
Oh, your eyes are insincere
Jaj, de haragos az én kis párom
C
Boy, my dear partner is angry
Jai, de hideg van
V
Jai, it's cold
Jaj de huncut az a szolgabíró
N
Oh what a rascal that county-judge
Jaj de jó a habos sütemény (Operetta)
V
Oh how tasty whipped-cream cake
Jaj de jó a szőlő leve
V
Oh, how good the juice of grapes
Jaj, de jó, jaj, de jó a huszárnak
N
Oh, how good, oh, how good to be a hussar
Jaj de kérges a tenyerem
C
Alas, my calloused palms
Jaj de nehéz egy
V
Oh but it's hard
Jaj, de magas (see Szerelem )
C (N)
Oh, how high
Jaj de magas ég
N
Oh, how high the sky
Jaj, de magas ez a vendégfogado
C (N)
Oh, how high is this inn
Jaj, de messze estél tőlem (see Én gyön...)
R
Oh how far are you from me
Jaj de mulatok én máma
V
Oh, how I am going to party today
Jaj, de nagy a setét
C
My, how black the darkness
Jaj, de nagyon fáj a szivem
V
Oh, how my heart aches
Jaj de nagyon mulat ez a roma
V
Oh, how this roma is celebrating
Jaj, de nagyon régen volt *
C
Oh how long ago
Jaj, de nagyon zúg a vihar
R
Oh, how strong the tempest is booming
Jaj,de nagy viz van az utcán
C
Wow, the road is covered in water
Ja, de nehéz a szerelmet titkolni
N
How hard it is to keep love secret
Jaj de pompás fa
S
Oh, what a magnificent tree
Jaj, de régen nem volt esó
N
Boy, it hasn't rained for so long
Jaj de rosszak az emberek
R
People are so cruel
Jaj, de sáros az utcátok galambom
C
Oh my dove your street is muddy
Jaj de sáros utca
C (N)
Oh what a muddy street
Jaj de soká jaj de régen
N
Oh how long, alas so long ago
Jaj de sokan voltak, akiket szerettem
R
My, how many I've loved
Jaj de sokat áztam fáztam regruta koromba (katona)
N
My, I was so wet and cold as a recruit (Mil)
Jaj, de sukár (ez a Romalány)
V
Oh how beautiful (is this Roma Girl)
Jaj, de surun sorakoznak
C
Oh, how densely lined
Jaj, de széles
S (N)
Oh, how wide
Jaj, de szép a Házasság
C
Wow, marriage is nice
Jaj de szép a holdvilágos éjszaka
N
It's such a beautiful moonlit night
Jaj de szépen cseng a lapi
N
Oh, but it sounds well
Jaj, de szépen esik az eső
N
Oh, how nice is the falling rain
Jaj de szépen esik az eső 1
N
Oh, how nice is the falling rain 1
Jaj de szépen harangoznak
N
Oh how lovely the bells ring
Jaj, de szépen muzsikálnak
R
Oh, how lovely they play
Jaj, de szépen táncol a sok cigány
V
How nice the gypsy crowd dance
Jaj, de szépet álmodtam
N
My I had a lovely dream
Jaj de szépet álmodtam 1
R
My I had a lovely dream 1
Jaj, de szép kék szeme
S (N)
Oh, how beautiful blue eyes you have
Jaj, de tüzes a ló
R
O what a fiery horse
Jaj, de tűzes zalahegyi bort
C
Oh the fiery wines from Zala
Jai devla man mar man
V
?
Jaj, Devla, te, most mit tegyek
V
Oh, you Devlet, what should I do
Jaj, doktor úr
C
Woe, doctor
Jaj, Gömörben úgy mulatnak
C (N)
Oh, Gömör. they are enjoying themselves
Jaj gyöngyvirágom
S
Oh my Lily
Jaj, Istenem, az ingem
V
Jaj Istenem, az ingem
Jaj Istenem de megvertél
R (N)
My God how you punish me
Jaj Istenem de szeretek halózni (mulatós)
V
My god, how I love Halozni
Jaj Istenem de víg voltam ezelőtt
C (N)
My God how happy I was before
Jaj, Istenem, ezt a vént
N
Oh, my God, this elder
Jaj Istenem, jaj annak
N
Oh God, woe to those,
Jaj, Istenem, jaj már nékem
V
O God, woe to me
Jaj Istenem, mi lelt engem
(C) N
Oh my God, what came over me
Jaj Istenem minek élek
N
Oh My God why do I live
Jaj, Istenem, mit csináljak
R
My God, what am I to do
Jaj, Istenem, mit is tettél
C
My God, what have you done

Jaj lányok nékül élni (operetta)

V
Oh, to live without girls
Jai mámolé
V
Oh mamole
Jaj mit hallok magyar nótát istenem
R
My God, I'm hearing a magyar song
Jaj, nézz ki anyám az ablakon
R
Oh, mother look out the window
Jaj, Romálé jahaj savolé (Gipsy?)
V
(Woe Gypsies, woe Gypsy-lads?)
Jaj, szél fúj a hegy oldaláról
R
Wind blowing off the hillside
Jaj szivem mit gondolsz
N
Oh my love, what are you thinking?
Jajj nékem, ha rám nézel (mulatos)
V
Woe me, if you look at me
Jancsi Bácsy eladta
N
Harry sold Bácsy
Jancsika, Jancsika
N
Jancsika, Jancsika
János bácsi hegedűje
N
Uncle John's violin
János bácsi, dudáljon kend
C (N)
Uncle Jorh, blow your bagpipe
János csárdás
C
John's csárdás
Janos legyen, fenn a János hegyen
V
János (John) be there, on top of John Hill
János úr
N
Mr János / John
János Vitéz
R
János Vitéz (Poetic hero by Petőfi Sándor)
Jánoshidi vásártéren, Ica te!
N
Marketplace of Janoshid, Ilene ho!
Jánoshidi vásártéren 1
N
Marketplace of Janoshid 1
Japa Robok Zkapusian (Slovak)
V
I Am a Village Bachelor
Jár a baba jár See Eg a gyerta
N
The baby is walking
Jár a kislány
C (N)
It involves a little girl
Jár a korsó
C
The mug travels
Jár ami kijár
V
Get what is due
Járd a táncodat
V
Walk your dance
Járd a táncot édes rózsám
C
Go on and dance my sweet
Járd ki lábam, járd ki most
C (N)
Let's step it my feet, step it out
Járd ki lábam, járd ki most 1
C (N)
Let's go feet, let's dance now 1

Járd ki lábam, járd ki most 2

N
Walking out of my legs through the now 2
Járd meg borzas, néked illik
N
Step on it scruffy, it befits you
Járhatok az úton (katona)
N
Can I wear on the road
Járjunk mindíg vígan
V
Let us be always cheerful
Jármü dal
S
Vehicle song
Járok egyedül
N
I walk alone
Járok, kelek a határban
R
Walking, I'm roaming the fields
Járok kelek a világban
S
I walk and wander in the world
Járom az új váramat
S
For my new castle
Járom az új várnak.az alját
N
I walk under the new fort
Járomszög (A)
V
(the) Yoke-pin
Jártam sárban Abasárban (see Abasári)
S
I was the mud of Abasar
Jászsági népdal
N
Folksong of Jászság
Jászsági népdal 1 - 5
N
Folksong of Jászság 1 - 5
Jászberényben, Jászberényben
N
In Jaszbereny, in Jaszbereny
Jászkunsági gyerek vagyok (see Hegyaljai)
C (N)
I'm the kid from Jászkunság
Jász verbunk
C
Verbunk of Jasz
Játék karácsonykor
N
Christmass Play
Játék számomra most (Czech)
C
It's only a game to me
Játszik a szél (kórus)
N
The wind is playing...
Játszottam én az élettel
R
I played in my life
Jázminbokor kihajlik az utcára
C (N)
Jasmin-bush arching to the road
Jegenyefák nem nőnek az égig *
C
Poplars don't reach heaven.
Jegenyefán fészket rak a csóka
C
The jackdaw nests in the poplar
Jeges a sudárfa
N
The Arctic sudárfa
Jégvirág nyílik az ablakomon
S
I opened my frostworked window
Jégvirágos hideg tél volt
R
It was winter with frost laced windows
Jelenti magát Jézus
N
Jesus announces himself
Jer bé a temeto kertbe
N
Come into the churchyard
Jertek menjunk
N
Come, let's go
Jeruzsálem kapujában
N
At the gates of Jerusalem
Jó a lány, szép a lány *
C
The girl is fine, the girl is pretty
Jó annak, ki feleséges
S
Good to, making uphalf
Jobbágytelén piros páris
N
Red serf
Jobbágytelki táncok
N
Dances of the summer residence
Jobbágytelki táncok 1 -9
N
Dances of the summer residence 1 - 9
Jó borivó magyar ember
S
Good Hungarian wine-drinking man
Jó bor, jó egészség (see Kerek ez)
C
Good wine, good health
Jó bor kell a magyarnak
N
Hungarians like good wine
Jó bor mellett szól a nóta (mulatós)
R
Singing and music with good wine
Jó bor nélkül
C
Without good wine
Jó bort árul Sírjain (see Kerek az)
N
Sírjain sells good wine
Jó bort iszok, fenyőfával tüzelek (Nyírség)
C (N)
I drink good wine, fueled by juniper-brandy
Jó bor van itt
N
Here is good wine
Jó dolga van
V
Good things to do
Jó dolog a szerelem
C
Love is great
Jó estét jó estét Csáti bíróné asszony (ballada)
N
Good evening, good evening Mrs.Csati
Jó estét kívánok Fehérvári huszárok
C
Good evening, the hussars of Fehérvár arrived
Jó étel a túróslepény
V
Cottage-cheese pancakes are great
Jó ha szalad a szekér
V
It's good when wagons run
Jó ital a kadarka
S
Kadarka wine is a good drink
Jó lenne
N
It would be good
Jó lenne százhúsz évig élni
S
It would be nice to live 120 years
Jó reggelt jó reggelt de nem mindenek
N
Good morning, good morning
Jó szeretni, de titkosan
C (N)
Good love, but secretly
Jó szivar csárdás
C
Good cigar csárdás
Jó tudni azt, hogy mindig vársz énrám
S
It's good to know, that you always await me
Jó volna a bánat
R
It would be great sorrow
Jöjj által, Jöjj
N
come across, come
Jöjj el által, Jőjj
N
come on across, come
Jojj el atul jojj el
N
Come hither, come
Jöjj hát gyere
V
Come come back
Jöjj ki hozzám a tanyára
C
Come to me to the farm
Jöjjön haza, édesanyám (See A rossz)
N
Come home quickly, mother dearest
Jöjj vissza csókos ifjú nyár
V
Come back young summer of kisses
Jók a leányok, nem rosszak
N
Girls are nice, the're not bad
Jól esik a bús szívnek
N
It feels good for a sad heart
Jól jegyezd meg
C
Remember well
Jól van dolga a mostani huszámak
C (N)
All is well for the hussar today
Jön a divat, megy a divat manapág
C
Fashion comes, fashions goes nowadays
Jön a kocsi, most érkeztünk
S
We arriverd with a car
Jön a róka
N
It comes with a fox
Jön a tavasz, jön már *
C
Spring is coming, its coming now
Jön a tél megy a gólya-pár
N
When winter comes the stork pair leaves
Jőnek, jőnek
N
The're coming, coming
Jön már jön a nyár
C
Summer is coming, its coming now
Jönnek én utánam sírnak,
N
They come after me crying
Jóra nevelt édesanyám
R
My mother brought up me to be good
Jóska gyere haza (mulatós)
V
Jóska come home
Jósoltattam magamnak
C
I had my fortune read
Jössz te még az én utcámba
S
You'll be back to my place
Jót halózunk minden nap
V
If we had a good horse evry day

Jött egy csávó kis cigánygyerek

V
A guy came with little gypsy children
Jöttömben, jártamban
N
Jöttömben, jártamban
Józanságra nagy bennem az akarat
C
Soberness is my deep desire
Józskának az a baja (mulatos)
V
Józskánakisf the problem
Józsefvárosi csárdás *
C
Csardas from Josef-city district
Judit és a zenemanók
S
Judith en the music elves
Juhászbojtár akkor hízik
N
Shepherd lads feel great
Juhász-csárdás
C
Shepherd csárdás
Juhász csárdás 1
C
Shepherd csárdás 1
Juhász friss csárdás
C
Lively shepherd csárdás
Juhász friss csárdás 1
C
Lively shepherd csárdás 1
Juhászkutyák ugatnak
C (N)
Sheepdogs barking
Juhász legény
R
Young shepherd
Juhászlegény a határon
N
Shepherd of the border
Juhász vagyok
C (N)
I am a shepherd
Julcsa ha kimegyen a piacra *
S
Julie, when she goes to the market
Julcsika, Tercsike
C
Julea, Theresa
Julia - Julia
V
Julia - Julia
Juli néni tizenhárom lánya
V
Aunt Julia's Thirteenth daughter
Juliska, Mariska
V
Juliska, Mariska
Jutka -Sára disputáltak
C
Judy and Sara are arguing
Kács, domikács
N
Kács, domikács
Kacskaringós bajusza van
C
Curvy mustache
Kadenciás csárdás
C
Cadence csárdás
Kadenciás csárdás-1
C
Cadence csárdás 1
Káka tövén költ a rucza *
R (N)
Ducks hatch under the rush
Kakas nóta
C
Cockerel song
Kakukkmadár az erdőben
R
Cuckoobird in the woods
Kakukkmadár búsan dalol *
R
Cuckoobird sings mournfully
Kaláka Megkapáltuk
(C) N
Megkapáltuk bee
Kalapom a hídra lököm
R
The hat of Loko bridge
Kalapom, kalapom csurgóra
C (N)
My hat, my hat's on sideways
Kalapom szemembe vágom
V
My hat covers my eyes
Kalapomnal (Kalapomon) piros rózsa (szegfu) *
C (N)
Red rose on my hat
Kalapomra Páros tubarózsát tettem
S
I put a pair of peonies on my hat
Kalász, kalász, árva magyar kalász
S
Sheaf, sheaf, Hungarian orphanage
Kállai kettos
V
Kallai double story
Kálmán Imre
V
Kalman Imre (operetta composer)
Káló mulató
V
Kálóclub
Kalo sal kalo (Roma )
V
 
Kalocsai csárdás (See Szagos)
C (N)
Csardas of Kalocsa
Kalocsai csárdások 1 - 6
C (N)
Csardas of Kalocsa 1 - 6
Kalocsai friss
C (N)
Lively dance of Kalocsa
Kalocsai friss 1 - 6
C (N)
Lively dances of Kalocsa 1 - 6
Kalocsai lánynak hímes a kötője
S
Girls of Kalocsa wear embroidered aprons
Kalocsai lassú
C (N)
Slow song of Kalocsa
Kalocsai legénybanda
C (N)
The Kalocsa crew
Kalocsai mars (See Édesanyám)
C (N)
March of Kalocsa
Kalocsai paprica csárda
C (N)
Paprika csardas from Kalocsa
Kalocsai tánc
N
Dance of Kalocsa
Kalocsai táncok 1 - 19
N
Dances of Kalocsa 1 - 19
Kalotaszegi- boros
N
Wine of Kalotaseg
Kalotaszegi boros népdal
N
Wine of Kalotaseg folksong
Kalotaszegi cigánycsárdás
C (N)
Gypsy csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi cigánycsárdás 1
C (N)
Gypsy csardas of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi csárdás
C (N)
Csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi csárdás 1 - 4
N
Csardas of Kalotaszeg 1 - 7
Kalotaszegi csárdás 5- 8
C (N)
Csardas of Kalotaszeg 1 - 8
Kalotaszegi hajnal
N
Dawn song of Kalotaszeg
Kalotaszegi hajnal 1 - 3
N
Dawn song of Kalotaszeg  1 -3
Kalotaszegi katonadal
N
Soldiers song of Kalotaszeg
Kalotaszegi katonadal 1
N
Soldiers song of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi Legényes
N
Lads' dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi legényes 1
N
Lads' dance of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi legényes 2
N
Lads' dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi szapora
N
Rapid dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi szapora 1 - 6
N
Rapid dance of Kalotaszeg 1 - 6
Kalotaszegi tánc
N
dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi tánc 1 - 16
N
Dance of Kalotaszeg 1 - 16
Kalotaszegi verbunk
C
Verbunk of Kalotaszeg
Kalotaszegi verbunk 1(elso rész csak)
C
Verbunk of Kalotaszeg 1(first part only)
Kalotaszegi verbunk
C
Verbunk of Kalotaszeg
Kanásztánc
N
The Swineherd dance
Kanásztánc 1 - 11
N
The Swineherd dance 1 - 11
Kantinosné angyalom
C
Mrs. Kantonis my angel
Kapanyél meg kaszanyél
V
Hoe handle and scythe handle
Kapitány úr
N
Mr captain
Káposzta, káposzta (See Lecsúzott)
C (N)
Cabbage, cabbage
Kapu, bejárat (Czech)
R
Gate, entrance
Kapum elott
N
Fronte gate
Kapuvári verbunk
C
Verbunk of Kapuvár
Kapuvári verbunk 2
C
Verbunk of Kapuvár 2
Karacsonyak eccakajan
N
On Christmas Eve
Karacsonyi dudallas
N
Christmas Piping
Karácsonyi népdal
N
Christmas folkong
Karácsonyi pásztortánc
N
Christmass shepherds dance
Karácsony ünnepén
C (N)
Yule tide
Kár a gőzért
C
Don't waste your breath
Karcagi csárdás
C (N)
Csardas from Karcad
Karcagi csárdás 1
C (N)
Csardas from Karcad 1
Karcagon
N
Karcag
Karcsai csárdás
C (N)
Csardas from Karcsa
Karikás-Kapum elott
N
On front of my ringed gate
Kár, hogy semmi jó se tart örökké
S
To bad that good things do'nt last for ever
Kár valakit visszahivni
R
Useless to call someone back
Károg a holló
C
Crowing ravens
Kárókatona
S
Cormorant
Kárpátokban megfújták a trombitát
N
The trumpets sound in the Carpathians
Kárpátteton lakik a szeretom (katona)
N
The Carpathian lover is living on top
Kaszárnya kaszárnya (Csik)
N
Barracks, barracks (from Csik county)
Kaszárnya kaszárnya sürü ablak
C (N)
Barracks Barracks dense window
Kaszáscsillag fenn az égen
N
Orion star in the sky
Kasza után rí a búza
R
After the mowing of the wheat
Kaszinó csardás *
C
Casino csárdás

Kászoni népdal

N
Folksong of Kászon

Kászoni népdal 1 - 13

N
Folksong of Kászon 1 - 13
Katalinka szállj el
N
Fly away Katalinka
Katalinka szállj el, Jönnek a törökök (korus)
N
Katalinka fly away, The turks are coming
Katana se lettem vóna
N
I would not be a soldier
Katarina, Katarina
V
Katarina, Katarina
Katica bogár
S
Ladybug
Katica szállj el
N
Ladybird, fly away
Kati csárdás
C
Katie's csárdás
Kati Katica, széles a Tisza (Katcica csárdás)
C
Kate Katie, the Tisza is wide
Katona csárdás
C
Soldiers csardas
Katonadal Tiszakarádról
N
Soldier Song of Tiszakarádról
Katonadal 1 - 4
N
Soldiers song 1 - 4
Katonakíséro (Katona)
N

Military Escort

Katona lett az én rózsám
C
My love joined the army
Katonának kell menni (see Azt)
N
I must join the army
Katona szereto
C
Loving a soldier
Katona vagyok én ország orizoje (Bukovina)
N
I'm a soldier guarding the country
Kávéházban jól ég
V
The Coffee House burns well
Kazárbokori csárdás
C (N)
Csardas from Kazárbokor
Kazárbokori csárdás 1
C (N)
Csardas from Kazárbokor 1
Kazári csárdás
C (N)
Csardas of Kazár
Kazári friss csárdás
C (N)

Lively csardas of Kazár

Kazari Tanc
N
Dance of Kazar
Kazari Tanc 1 - 3
N
Dance of Kazar 1 - 3
Kazári verbunk
C
Verbunk of Kazár
Kazári verbunk 1 - 2
C
Verbunk of Kazár 1 - 2
Kebelei gerencsér
N
Gerencsér's bosom
Kecskebéka fölmászott a füzfára *
S (N)
A bullfrog climbed up the willow
Kecske, kecske, csacska kecske
S
Goats, goats, silly goats
Kecske ment a kiskertbe
N
The goat went to the small garden
Kecskeméti bíró lánya
C
The daughter of Kecskemet's judge
Kecskeméti gavallérok
N
Cavaliers of Kecskemet
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját
N
Kecskemét parades the dashing recruiters
Kedves Árpi és orosz zsuka
N

Dear Arpi (dance) a Russian Zhuk

Kedves édesanyán nincsen (katona)
N
No dear mother
Kedves nekem a babám
C
My darling is lovely for me
Kedves nótám eldalolom
S
Dear Nota chant
Kedves rózsám
C (N)
My dear rose
Kedves rózsám tudot azt
N
Dear Sweetheart, you know
Kegyes szívü
N
Kindearted
Kék a búzavirág
C
Blue cornflower
Kék a kökény recece
C (N)
Bluish blueberry, reh-ceh-ceh
Kék a kökény, zöld a petrezselyem *
N
Blueberries are blue, parsley is green
Kék a szeme tengerkék
C
Her blue sea-blue eyes
Kék a szemed, mint az ég
C
Your blue eyes are like the sky
Kek Balaton
S
Blue Balaton
Kék Duna Dalkör
N
Blue Danube Circle Song
Kék ibolya búra hajtja a fejét *
R (N)
Blue violets hang in sadness
Kék ibolya, fehér szegfü
R
Blue violet, white carnation
Kék ibolya ha leszakítánalak
N
Blue violet, what if I picked you
Kék ibolyák nyiltak
R
Blue violets blooming
Kék nefelejcs
R
Blue forgetmenot
Kék nefelejts 1
N
Blue forget-me-not
Kék nefelejts ráhajlott a vállamra
N
Blue forget-me-nots were covering my shoulder
Kék pántlika
C (N)
Blue ribbon
Kék pettyes rakott szoknya
S
Blue dotted pleat-skirt
Kék szalagból van a blúzom kötője
N
I have a blue tie on my blouse
Kék szalagos a kötényem kötoje
N

Blue ribbon on the Koto apron

Kék szín pántlika
N
Blue coloured ribbon
Kék színu Balaton (mulatos)
V
Blue Lake Balaton
Kék szivárvány,
N
Blue Rainbow
Kék szivárvány koszorúzza az eget (See Kék ib)
R
Blue rainbow encircles the sky
Kék tó ,tiszta tó (János vitéz) (operett)
V
Blue lake, clear lake
Kék virág, ibolya
S
Blue flower, violet
Kék Virágos a Mérai temeto
N
Blue Flowers at the cemetery of Mérai
Kéket nyílik a tavaszi nefelejcs
C
The spring forget-me-nots bloom in blue
Kéket nyílik az ibolya
R
The violet blooms with blue flowers
Kéket, sárgát virágzik
C (N)

Blue, yellow blooms

Kékfrankos a kedvenc borom
C
Blaufrank redwine is my favorite
Kéklő nefeljcset szedtem kinn a pusztán
R
In the field I picked blue forget-me-not
Kel a tengerbol
S
Kel from the sea
Kele kele fűzfa
N
Willow tree
Kelet felé van egy homály
N
To the east is a gloom
Kelet felöl jön egy dalos pacsirta
N
A singing lark comes from the east
Kelet felol jön egy vonat
N
A train comes from the east
Kelj fel Bözsi, itt a máj' fa"
N
Get up Betty, in the Maypole
Kelj fel, gazda, krlj fel
N
Get up, master, get up
Kelj fel juhász, ne aludjál
N
Arise shepherd, you fell asleep
Kelj fel kondás, elaludtál
N
Awake swineherd, you fell asleep
Kell ilyen bor
N
Should such wine ...
Kell masza
V
Dance with me
Kell még egy szó
N
It should be a word
Kemencébe sül a lepény
V
Pie is baking in the oven
Kéméndi csárdás
C (N)

Csardas of Kéménd

Kéméndi Tánc
N
Dance of Kéménd
Kéméndi Tánc 1 - 3
N
Dance of Kéménd 1 - 3
Kemény kosziklának
N
Hard rock
Keménytelki tánc
N
Dance of Keménytelk
Keménytelki tánc 1
N
Dance of Keménytelk 1
Kendo elejto
S
Shawls are killing
Kendő, kendő, csipkésszélű
R
Handkerchief, lacy handkerchief
Kérdezem a fellegeket
R
I ask the clouds
Kérdezte a rózsám
C
My rose (love) asked me
Kerek a káposzta, csipkés a levele. kettő a
N
Round cabbage, jagged leaves, I have 2 loves
Kerek a káposzta, csipkés a levele, akinek
N
Round cabbage, jagged leaves, , if without partner
Kerek az én szűröm alja *
N
Round is the bottom of my felt-cloak
Kerek az erdö
V
Around the forest
Kerekecske, gombocska
S
Kerekecske, there is a button
Kerek erdő, csendes patak
N
Round woods, quiet stream
Kerekes kis kútnál
N
By the little draw-well
Kerek erdő szélén
N
Around the edge of the forest
Kerek ez a zsemlye * *
S
This roll is round
Kerek ez az erdő
R
This forest is all around
Kerek fej kaposzta (see Ennek)
C (N)
Round head of cabbage
Kerek perec, mondd, hogy szeretsz
C
Tell me out right, do you love me all right
Kerek utca, kicsi ház
N
Circle road, small house
Kerek ucca szegelet
N
Section of a circular road
Kerengő tus
N
Circular contest
Keresd meg a tűt
N
Find the needle
Keresek egy álmot
R
I'm seeking a dream
Keresek egy csendes zugot
R
I am searching for a quiet nook
Keresek egy régi utcát
R
I'm searching for an old street
Keresek egy tűzről pattant menyecskét
C
I'm looking for a fiery bride
Keresem a boldogságom
R
I am searching for happiness
Keresem, keresem nem kapom..."
S
I am searching, searching for, I do not get
Keresik a, nem lelik a keresztelő levelemet
C (N)
They are searching, but can't find
Kereslek téged jó anyám
R
I'm looking for you dear mother
Keressük a boldogságot
R
We're seeking happiness
Kerestem a boldogságot
S
I was searching for happiness
Kerestem a legszebb szót
R
I was searching for nice words
Keresztes Nagy Árpád (katona)
N
Cross of the great Arpad
Keresztúri nagyvásárból *
R
From the fair of Keresztúr
Keresztúri saláta
N
Salad of Keresztur
Keresztúron van egy legény
N
Keresztúr has a crew
Keresztútnál áll egy nyárfa
R
A poplar stands by the crossroad
Kéret engem egy kanász
C (N)
Find me a swineherd
Kéreti a nénémet
N
He is asking for my sister
Keretik a nenemet dallama
N
The melody of my sister's hand is asked
Kérges a tenyerem
C
My hands have calluses
Kergetek egy álmot
R
I'm chasing a dream
Kérlek Uram
N
Please, Lord
Kertem alatt (see Túl a Tiszán..)
C
Around the backyard
Kertem alatt jár a postás
R
The postman walks along my gate
Kertem alatt nádas rét
N
Reeds along my meadow
Kertem alatt virágzik a rózsa
C
Roses bloom at the edge of my garden
Kertem alját Nyárád vize mositja
N
End of my garden is washed by the Nyarad river
Kertem alját patak vize kimosta
N
Water streamd from the bottom of my garden
Kértem az istentöl
R
I asked God
Kertemben kinyiltak az orgonák
S
In my garden the lilacs are abloom
Kertem szögletében
S
Corner of my garden
Kertes ház benne egy nyíló rósza
S
House garden with a blooming rose
Kertbe virágot szedtem, lábam összetörtem
N
Picking garden flowers, I broke my leg
Kertünk alatt aratják a zabot
N
The oats in the gardens are harvested
Kertünk alatt gödröt ásnak
N
Beyond our yard
Kertünk alatt gödröt ásnak 1
N
Beyond our yard 1
Kertünk alján tele van ibolyával
C (N)
The bottom of our garden is full of violets
Kertünk végén napraforgó virágzik
C
Sunflowers bloom at the end of our garden
Kerülöm a házatokat
S
I stay clear of your house
Kerülöm az utcátokat
S
Took into the streets
Kesereg egy árva madár
N
A poor bird is mourning
Kesereghet az az anya ..
N
Disappointed are mothers who ..
Kesergö-t
V
Lamenting
Keserü a borostyánfa levele
R
Ivy leaves are bitter
Keserű víz, nem hittem, hogy
C (N)
Bitter water, I did not believe
Keserves (Istenem, Itenem, hol leszen halálom)
N
Bitterness (my God, my God, where will I meet death)
Késő minden kisöreg (see Fagyban)
C
All is lost my friend
Késon hullat az akácfa levelet
R
Late surge of acacia leaves
Késön jottél hozzám
S
You came late to me

Késő őszidőben

R
Late autumn
Késő ősz van
S
It is late autumn
Keszthelyi emlék
S
Memories of Keszthely
Készülnek a bálba
V
They are preparing for the ball
Két babonás szép szemednek
R
Your mesmerizing eyes
Két dolog van a Földön, ami jó
S
There are 2 good things on the Earth
Két fa között
N
Between two trees
Két fekete gyémánt (See Mintha)
R
Two black diamonds
Két gyöngye volt a falunak
S
The village had two beauties
Két hold földje
C
My father has 2 acres of land
Két kicsi kecske
S
Two little goats
Két kis arany karikának
R
Two little golden rings
Két kis fehér bárányfelhö
R
Two little fleece-clouds
Két kolompér (ég) a tüzben *
V
Two potatoes in the fire..
Két krajcárom volt nékem
N
I had only two pennies
Két lába van a gólyának (see Esik)
N
A  stork has two legs
Két lakat őrzi az ajtót
S
Two locks secure the door
Két malomra tartok számot
N
I depend on two mills
Két nővér (Kéreti a nénémet)
N
Two sisters (ballad) (Asking for my sister)
Két rózsa
R
Two roses
Két szál pünkösd rózsa kihajlott az útra
N
Two peony stems arch to the road
Két szárnya van (Balaton)
R
Has two wings (from Balaton)

Két szem szilvva

N
Two plum eyes
Két színe van a legénynek
C (N)
Guys are two-faced (Ádámosi csárdás)
Két tyúkom tavali
N
My two hens from last year
Két út van előttem
C (N)
There is a fork in my road
Két út van előttem 1
N
There is a fork in my road 1
Két vén eperfa
C
Two old mulberrys
Kétszáz éves az Orczy kert
(C) N
Two hundred years of Orczy Garden
Két szép lánya van a pécsi kapitánynak
C
The captain of Pécs has two lovely daughters
Kétszer egy az mindig kettő
C
Two times one is always two
Kétszer kettő nem vagyok az első
C
Twice two, I am not the first loving the kiss
Kétszer kettő sosem három
C
Two times two is never three
Kétszer nyílik az akácfa virága
R
Acacia flowers bloom twice
Ketten vagytok a szívemben
R
Two are in my heart
Kevi verbunk
C
Verbunk of Kevi ??
Kezd a hajnal hasadni
V
The dawn is coming up
Ki az urát nem szereti
N
Who does not love her husband
Kí babája vagyok én
C
Whose love I am
Ki babáját szereti
C
Who loves his sweetheart
Ki fene tudta volna (katona)
N
Who hell would have known
Ki járt itt, ki volt itt
N
Who was it, who was here
Ki, ki, ki. ki volt itt
N
Who, who was here
Ki látott már télen fecskét
C (N)
Whoever saw swallows in winter
Ki tanyája ez a nyárfás
R
Who lives among these poplars
Ki tudja hogy mért mennek el ily gyorsan
R

Who knows why they left that fast

Ki tudja hogy mért mentél el
R
Who knows why you left
Ki tudja, hogy mért fáj a szív
R
Who knows why the heart aches
Ki tudja, hogy mitől van
C
Who knows why
Ki van az én selyem kendőm vasalva
C (N)
My silk scarf is ironed
Ki volt az az asszony
R
Who was that woman
Ki volt itt, ki járt itt
V
Who was here, who was it
Kiballagok a vasúthoz (see Ez a vonat...)
R
I'll stroll to the train station
Kicsi csárdás
C
Small csárda-dance
Kicsi csillag
N
Little star
Kicsi fehér meszelt szoba *
R
Small white-washed room
Kicsi gyere velem rózsát szedni
S
Come on little one, pick me a rose
Kicsi Hang
N
Liitle voice
Kicsi kis szekerem
S
My tiny little wagon
Kicsi kunyhó a szívem
C
Small cabin the heart
Kicsi lovam
N
Small horse
Kicsi madár miért keseregsz az ágon
N
alleen deze op 7.40
Kicsi még a mi lányunk
C
Our girl is still little
Kicsi nékem ez a ház
N
This house is too small for me
Kicsi nékem ez a ház 1
V
This house is too small for me 1
Kicsi orr, kicsi száj,
N
Small nose, small mouth
Kicsi pince, boros hordó
S
Small cellar of wine barrels
Kicsi róka, kicsi nyúl
N (N)
Little fox, little rabbit
Kicsi tulok
N
Small bull
Kicsi uram odavagyok teérted
V
Do you like small nuts, sir?
Kicsi út hova mész
S
Going to a small road
Kicsi vagyok én, majd meg növök én
N
I'm small, I'll grow big
Kicsiny a hordócska
C (N)
The barrel is small
Kicsiny falum, ott születtem én
S
The small village where I was born
Kicsiny kis életünk
S
Our little lives
Kicsiny piros mézes szivem
R
My sweet tiny red sweetheart
Kidőlt a fa mandulástól (See Káka)
R
The tree of almonds uprooted
Kidőlt keresztfának nem köszön már senki *
R
Noone bothers to salute the overturned cross
Kiesett a, kiesett a szivar a zsebemből (See Fako)
N
It fell out, the cigar fell out (of my pocket)
Kifeküdtem én a magas tetőre (Tinodi 1500)
N
I lay out on the high ridge (Tinodi bard's song)
Kifelé áll a szekeremnek rúdja
N
Get out of there szekeremnek rod
Kigyúlt egy csillag a Balatonon
S
A star lit up over Lake Balaton
Kihajtom a libám a rétre
N
I take my geese to the meadow
Kihajtottam én ludamat
N
I take out my geese
Kikagtál ?
V
?
Kikerics mezosegi tanc
N
Crocus dance from Mezoség
Kikindai kaszárnya (Katona)
N
Barracksof Kikinda
Kik is a ciganyok
V
Who are these Gypsies?
Kik is a cigányok (énekkar)
V
Who are the Gypsies (Chorus)
Kik nem tudják bánatimat
R
Those who do not know my sorrow
Kik nem tudják, hogy ki vagyok
R
Those who don't know who I am
Kilenc hete
N
Nine weeks
Kilenc kis gólya leszállt a tóra
C
Nine little storks landed on the lake
Kilenc libám kihajtottam
C
I drove out my 9 geese
Kilencet ütött az óra
R
The clock struck nine
Kilukadt a kötöm
C
My shawl is torn
Kimegyek a budapesti vasútállomásra *
C
I go to the rail station of Budapest
Kimegyek a Doberdói harctérre
N
I go out to the battlefield of Doberdo
Kimegyek a hegyek közé lakni (mulatos)
V
I'm going to live in the mountains
Kimegyek a Kevi vén temetobe
R
I go to the old cemetery Kevi
Kimegyek a temetőbe
R
I'm going to the cemetery
Kimegyek a temetőbe 2
R
I'm going to the cemetery 2
Kimegyek a temetőbe 3
R
I'm going to the cemetery 3
Kimegyek az éjszakába
R
I go into the night
Kimegyek az utcára
N
I go out to the road
Kiment a ház az ablakon
N
The house went out the window
Kimentem a selyem rétre *
C (N)
I went out to the silky meadow
Kimentem a zöld erdöbe
N
I went to the green forest
Kimentem az országútra, eltörött
C (N)
I went out on the road
Kimentem én a szőlőbe
S (N)
I went to the vineyard
Kimentem én az erdobe
C (N)
I went out into the forest
Kínálgattam mindenkinek az én bolond szívemet *
R
I offered my foolish heart to anyone
Kínálgattam mindenkinek az én bolond szívemet 1
R
I offered my foolish heart to anyone 1
Kincsem, komámsszony
N
My treasure, neighbour-lady
Kincsös, kedves komámasszony
N
Precious, dear neighbour
Kinek nincsen szeretője
C
Who has not a sweetheart
Kinek nincsen szeretője, babája *
C
Who doesn't have a girl, a sweetheart
Kinek nincsen szeretöje, babája 1
C (N)
Who doesn't have a girl, a sweetheart 1
Kinek nincsen szeretője, kakukkmadar
N
Who has not a sweetheart, cuckoo bird
Kinek szive bánatos
R
Whose heart is sad
Kinek van, kinek van
N
Who has, who has
Kinn a dorozsmai határban (see Künn)
S
Out in the fields of Dorozsma
Kinn a pusztán 1
N
Out on the puszta 1
Kinn a pusztán Átokházán
R
On the plains in Átokháza
Kinn a sötét éjszakában
C (N)
Out in the dark night
Kinokio (Gipsy)
V
Kinokio
Kinn a ménes kinn a pusztan
N
Outside the stud out of the puszta
Kinn a pusztán betyár gyrek
N
An outlaw child out on the puszta
Kint a pusztán szántok vetek
R
I'm tilling, sowing out on the puszta
Kint lakom én Kis-Perjésen
R
I live out in Kisperjés
Kinyílott az akácfa
R
The locust trees are blooming
Kinyílt a rózsa, hajlik az ága
N
The rose is blooming, branches bending
Kiöntött a Dnyeszter vize (katona)
N
Ending up in the water of the Dniester
Kiöntött a Kis-Küküllo
C (N)
Ending up in the water of the little Küküllo
Kiöntött a Maros vize homokos partjára (katona)
N
Ending up on the sandy banks of the Maros river
Kiöntött a Tisza a partjára
C (N)
The Tisza overflowed it's banks
Kiöntött a Tisza vize
N
Ending up in the water of the Tisza
Kipattant a búza szeme
R
The grains of wheat popped out
Kipereg a búza szeme
C
The grains of wheat popped out
Kirje, kirje kisdedecske
N
Kyrie, kyrie infant child
Kisablakom be van nove virággal (see Sirok)
R
Flowers growing in my little window
Kisacsai gyerek vagyok
N
I'm a lad from Kisacsa
Kisangyalom ablakához
C
At the window of my love

Kisangyalom elvetted az eszemet

C (N)
Little angel, you took my mind
Kisangyalom, szeme, szája
N
My angel, her eyes, her lips
Kis angyalom (See Három)
C
My little angel
Kis angyalom ha meguntál szeretni (see Ha)
R
My angel if you no longer love me
Kis Bence
S
Little Bence
Kis csolnakom a Dunan
V
My small boat on the Danube
Kis-Duna ág
C
The Little-Danube river
Kis falu a Dunántúlon
R
Small town in Transdanubia
Kis falu a Maros partján
R
Small village by the Maros
Kis hazánknak áldott földjén
S
On the blessed land of our homeland
Kis kacsa fürdik fekete tóba 1
N
Little ducklings bathing 1
Kis kacsa fürdik 2
N
Little ducklings bathing 2
Kis kacsa fürdik 3
N
Little ducklings bathing 3
Kis kalapom darutollas
C
Crane feathers in my cap
Kis kalapom felakasztom
N

My Craneeathercap hangs on a aail

Kis kalapom szögre teszem
N
I angle my hat small
Kis kapu
R
Small gate
Kis Karácsony
N
Little Christmas
Kis karácsonyi ének
N
Small Christmas Carol
Kis Kató
S
Little Kate
Kis kece lányom fehérbe vagyon *
N
My charming dear girl in pure white
Kiskertembe felnott egy szep bazsarozsa
N
A nice little garden with peonies
Kis kertemben most nyilott ki
R
Just blooming in my little garden
Kis kertemben nyílik a rózsa
N
Roses bloom in my garden
Kis kertemben rózsafa, rózsafa (See végigmentem)
C (N)
Rosebush, rosebush in my little garden
Kis kertemben seje huja haj,
N
In my garden
Kis kertemben, tudod-e babám
S
In my little garden
Kiskertemben turbékol egy gerle pár
C
A pair of doves coo in my garden
Kis kertemben uborka
C (N)
Cucumbers in my small garden
Kis kertemben viola, rezeda
C
Mignonette and stock in my little garden
Kis, kis kígyó
S
Small, small snake
Kis Komárom, Nagy Komárom
N
Small Komárom, large Komárom
Kis kút kerekes kút
C (N)
Little well, water well
Kis kutya nagy kutya
C
Little dog, big dog
Kis lak áll a nagy Duna mentében
S (N)
Small house stands by the great Danube
Kis laposon, nagy laposon
N
Street of small and large plates
Kis madár *
V
Little bird
Kis pejlovam az Alföldet kapálja
N
My little bay horse .....
Kis pejlovam az út mellett
N
My bay horse by the road
Kis pej lovam megérdemli a zabot
N
My bay horse deserves oats
Kis szekeres, nagy szekeres *
S
Small wagoner, large wagoner
Kis utcátok csupa illat
R
Your street is full of aroma
Kisasszony napjára
R
Our Lady of "Fall" (Sept. religious day)
Kisbecskerek
V
Kisbecskerek (town)
Kiszáradt a tóbul
N
Parched Tobul
Kiscsókai libajárás
C (N)
The geese pathway of Kiscsoka
Kisdobozi kerek erdő
N
Forest around Kisdoboz
Kisegér, kisegér
S
Little mouse, little mouse
Kísérj el galambom
N
Accompany me my little dove
Kisgyermek koromban
R
When I was a child
Kiskalapot veszek (see Csárdás Kis)
S
I've bought myself a jaunty littke hat
Kiskálosi fenyves erdo
N
The pine forest of Kiskálos
Kiskapumat, ablakomat
C
My door, my window
Kiskendő, nagykendő (see Zsebkendő)
C
Small kerchief, long kerchief
Kiskereki betyárcsárda
R (N)
Outlaw's csárda at Kiskerek
Kiskertemnek kis lakója
R
Small tenant in my small garden
Kiskertemben rozmaringot ültettem (see Kinek)
C
Small rosemary planted in my garden
Kiskertemben van egy virág
N
My little garden is like a small flower
Kiskertet kerítek
C
I am fencing off a small garden
Kiskertet kerítettem
N

Cordoned little garden

Ki s ki népei vagytok ?
N
Whose people are you?
Kiskunhalasi friss csárdás
C (N)
Lively csárdás of Kiskunhalas
Kiskunhalasi friss csárdás 1
C (N)
Lively csárdás of Kiskunhalas 1
Kiskunságban verbuválnak
C (N)
Recruiters in Kiskunság
Kiskunsági csárdás
C
Csárdás of Kiskunság
Kiskunsági csárdás 1
C
Csárdás of Kiskunság 1
Kiskunsági csárdás 2
C
Csárdás of Kiskunság 2
Kiskunsági friss csárdás
C
Lievely csárdás of Kiskunság
Kiskunsági friss csárdás 1
C
Lively dance of Kiskunsági 1
Kiskunsági gyerek vagyok (see Hegyaljai)
C (N)
I'm a lad from Kiskunság
Kiskunsági népdal
N
Folksong of Kiskunság
Kiskunsági népdal 1
N
Folksong of Kiskunság 1
Kiskunsági Oláhos
N
Jumping dance of Kiskunság
Kiskunsági Oláhos 1 - 3
N
Jumping dance of Kiskunság 1 - 3
Kiskunsági verbunk
C
Verbunk of Kiskunság
Kislány az ágyban
S
A girl in bed
Kislány hallod a muzsikát
S
Little girl, do you hear the music
Kislány hallod a muzsikát (Énekkar)
S
Little girl, do you hear the music (Chorus)
Kislány jó gondold meg magadat
N
Girl, think it over well
Kislányom
N
My daughter
Kislány vigyázz
V
Watch-it girl
Kismadár
S
Little bird
Kismoholyban vettem egy malacot (mulatos)
V
Kismoholyban bought a pig
Kispilisen híres kislány vagyok én
C (N)
I'm a famous girl in Kispilis
Kispiricsi falu végén
C (N)
At the end of Kispirics village
Kistápéba (Szentsimonyba) két úton *
N
Two roads lead into Kistape
Kisterenyén húzzák a hat órát
N
They are ringing six in Kisterenye
Kisujszállás körül van ültetve
C
Kisujszallas is planted all around
Kisújszállás, Püspökladány, Debrecen
R
Kisújszállás, Püspökladány, Debrecen (3 towns)
Kisütött a nap a síkra
N
The sun is shining on the plains
Kisütött a Nap a sikra 1
N
The sun is shining on the plains 1
Kiszaladt (Elszaladt) a kemence *
N
The oven ran off = Csillag Boris Csillag barbie
Kiszáradt a bodzafa
N
The elder tree dried out
Kiszáradt a cserefa
N
The elder tree has dried out
Kiszáradt a tóból
S
The lake has dried up
Kiszáradt a tóbúl mind a sár
N
The mud and water dried out in the pond
Ki tanittot téged
R
Who you educate
Kit a nyáron
N
Whom my two arms searched
Kitették a holtestet az udvarra
R (N)
The dead man was placed in the yard
Kit gyászol a fecskemadár
R
Whom does the swallow mourn
Ki tudja az akáclombok
S
Who knows acacia foliage
Kit virágot rózsám adott
N
What flower my love gave me
Kiugrott a gombóc a fazékból
S
She jumped out of the pot of dumplings
Kiültek a vénasszonyok
C
The old ladies sat watching
Kivilágos virradatig
C
Till the light of dawn
Kivirágzott már
N
Has blossemed into
Kivirúlt a piros rózsa fesledez bimbója
S
The rose is blooming, it's buds are open
Kizöldült az öreg Bakony
R
The old Bakony mountains turned green
K, K betus dal
N
M, the Alphabet song
Klárisok
N
Coral
Kóbor őszi széllel
R
With the wandering autumn wind
Kócos fejed, ha rám hajtod
R
If you lean your tousled head on me
Kocsis, hogy a kocsi ne rázzon.
C
Driver, so the wagon won't jolt
Kocsis Ilus tejet visz
N
DriverIlus takes milk
Kocsi szekér, kocsi szán, még a télen
C (N)
Wagon of Kocs, sled from Kocs this winter
Kocsmárosné, adjon (hozzon) bort a javából
C
Barmaid, give me your best wine
Kocsmárosné ejnye-ejnye
C
Barmaid, shame shame on you
Kocsmárosné kápolnája
N
The barmaid's chapel
Kocsmárosné lánya, Mariska
C (N)
Mariska, the baimaids daugthter
Kocsmárosné, szép csárdásné
C (N)
Barmaid, lovely hostess
Kocsmárosné töltsön jó bort
C
Barmaid pour me some good wine
Ködbe borult már a határ
S
Smothered in fog, at the limit
Köd előttem, köd utánam *
R
I disappear into the fog
Ködös Márton után
N
After Misty Martin
Kőfazékban az író See Veres
N
Buttermilk in a stone pot
Kokodoj kokodoj (Gyps?)
V
?
Koldus-szegény voltam...
S
I was a poor beggar
Kolozsi csárdás
C (N)
Csardas from Kolozs
Kolozsi csárdás 1 - 5
C (N)
Csardas from Kolozs 1 - 5
Kolozsvári kiskertekben
A
In the gardens of Kolozsvar
Kolozsvári vasut állomáson
C
On the railway station of Kolozsvár
Kolozsváros olyan város *
N
Kolozsvár is such a city
Költözik a vándormadár
N
Moves the drifter
Komámasszony kakasa kakasa
C (N)
Neighbour-lady's cockerel, cockerel
Komámasszony meg ne mondja az uramnak
N
Neighbour-lady don't tell my husband
Komámasszony menjünk ki a hegytetőre
N
Neighbour-lady let's go to the hilltop (Csango)
Komámasszony menjünk ki a szölöbe
N
Neighbour-lady let's go into the vineyard
Komámasszony pendelye henrere-rere
V
My neighbour-lady ....
Komáromi kisleány See Erre kakas
N
The girl from Komárom
Komáromi magas torony
N
High tower in Komarom
Komáromi polgármester leánya
C
The daughter of Komarom city's mayor
Komatálat hoztam
S
Perhaps I have coma
Kombiné
S
Camisole
Kőmüves Kelemen (ballada) * *
N
Komuves (Mason) Kelemen (ballad)
Koncert friss
C
Concert lively
Koncert friss (Kállai Kiss Ernő)
C
Concert firss
Koncert friss 2
C
Concert lively 2
Koncert csárdás
C
Koncert csárdás
Koncert csárdás 1 -3
C
Koncert csárdás 1 -3
Kondorosi Betyár csárda
S
Kondorosi outlaw inn
Kondorosi csárda mellett
R
Next to the csárda in Kondoros
Kondoroson van egy legény
C
There is a lad in Kondoros
Könnycseppek az út porában *
R
Tears on the dusty road
Könny csillog
R
Light shines
Könnyek nélkül élni könnyebb
R
Better to live without tears
Könnyezik a két szemem
V
Two eyes fill with tears
Kontyoljak a nenemet
N
They put a frilled head-dress
Kóny kónyi verbunk
C
Verbunk dance from Kony
Könyörgés (see Nádfedeles)
V
Entreaty
Kopog, de kopog a cipőmön a sarok
V
The heel on my shoes are pattering
Kopognak az esőcseppek
R
Raindrops are tapping
Kopogok hangosan
N
knock loudly
Kopogós a csizmám
C
My boots clatter
Kopogtatok ablakodnál
N
Knocking on your window
Koponyai híres csárda
N
Famous csárda of Koponya
Kopott a kalapom
C
My hat is worn
Kopott betyár, öreg betyar *
R
Shabby highwayman, old highwayman
Korán reggel harmatos a liliom
R
Early morning leaves dew on lilies
Kor Csárdás
C
Group-circle csardas
Körcsárdás (A mol csárdás)
C
Group-circle csárdás
Korcsmárosné bort ide
C
Wine from Korcsmárosné
Korcsós csárdás
C
Degenerated csardas
Korcsós csárdás 1
C
Degenerated csardas 1
Korispataki verbunk
C
Verbunk of Korispatak
Kormányos úr
N
Mr Helm
Kormos Pistát Simonytornyán megfogtak
N
Kormos Steve was caught in Simonytornya
Környes körül vörösödik (mulatós)
V
Redden circle around marten
Korondi tánc
N
Dance of Korond
Korondi tánc 1 - 2
N
Dance of Korond 1 - 2
Körösfoi csárdás
C (N)
Csardas of Körösfo
Körösfoi csárdás 1
C (N)
Csardas of Körösfo 1
Körösfői kertek alatt
N
Behind the village of Körösfő
Körösfoi szapora
N
Rapid dance of Körösfo
Körösfoi szapora 1
N
Rapid dance of Körösfo 1
Körösföl halastó de halastó
N
Körösfo, fish pond but fish pond
Körtéfa
S
Pear tree
Korty tánc
N
Sip dance
Korty tánc 1 - 3
N
Sip dance 1 -3
Körül csillagos as ég
R
Surrounded by night stars
Kösd fel magad
N
Tie up yourself
Kösd fel Örzse
N
Tie up Örzse
Kössétek meg az ugatós kutyákat
N
Tie up the barking dogs
Kossuth Lajos azt üzente (1848)
N
Louis Kossuth sent a message (1848)
Kossuth Lajos édesapám
N
Louis Kossuth dear father
Kossuth Lajos kedvenc nótája
S
Kossuth's favorite song
Kossuth Lajos nem tud menni a bálba
C
Kossuth Lajos can not go to the prom
Kossuth Lajos táborában (1848) (katona)
N
In Louis Kossuth's camp (1848) (Mil)
Kossuth Lajos udvarába (see also Horthy)
N
In Louis Kossuth's court
Kossuth Lajos udvarába 1
N
In Louis Kossuth's court 1
Kossuth Lajos verbunkja (See Huszár)
N
Verbunk of Lojos Kossuth
Kossuth Lajos verbunkja 1
C (N)
The verbunk of Lajos Kossuth 1
Kossuth lova megérdemli a zabot
N
Kossuth's horse deserves oats
Kosteleki keskeny palló
N
The narrow plank of Kostelek
Kosziklán felfutó
N
Climbing on rocky cliffs
Köszönöm a boldogságot
R
Thank you for the happy times
Köszönöm a hűségedet
R
Thanks for your loyalty
Köszönöm, hogy imádott
V
Thank you, for adoring me
Köszöntő (see Serkenj)
S
Salutation toast
Köszönto a csávási kocsmába
N
Welcome to the pub of Csávási
Kötelezo tánc
N
Compulsory dance
Kötelezo tánc 1
N
Compulsory dance 1
Kovácslegény voltam én
C (N)
I was at Kovac's stag
Kovel dobnak (mulatok)
V
A stone is thrown
Köves úton vígan ballag a szekér
C
On a gravel road wagons trek merrily
Közeleg a húsvét
N
Easter is coming
Krampampuli
S
Kram-pam-puli
Krasznahorka büszke vára
R (N)
Proud Fort Krasznahorka
Krasznamenti csárdás
C (N)
Csardas of Krasznament
Krasznamenti csárdás 1
N
Csardas of Krasznament 1
Krasznamenti csárdás 2
N
Csardas of Krasznament 2

Krasznamenti ugros

N
Jumping dance of Krasznament
Kukorékol kakasom
C
My cockerel is crowing
Kukorica a fazékban
V
Corn in the pot
Kukorica csalán
C
Corn, nettle
Kukorica csutája
N
Corncob
Kukoricaföldön ketten kapáltunk
C
Two cornfields pawed
Kukorica tök
C
Maiz, pumpkin
Kukorica kapálás
C
Hoeing corn
Kukorica, Kukorica, pattogatott kukorica
N
Corn, corn, popcorn
Küküllő menti népdal
N
Folksong from along the Küküllő
Küküllő menti népdal 1 - 7
N
Folksongs from along the Küküllő 1 - 7
Küldtem néked szerelmetes levelet *
C
I sent you a love letter
Künn a dorozsmai határban *
S
Out in the fields of Dorozsma
Künn a pusztán szántok-vetek
R
Outside that purely intended for rivals
Künn a réten lekaszálták a szénát
N
Hay mowed outside the meadow
Kun verbunk !!
C
Verbunk of Kun
Kunságifi/ alföldi népdal
N
Folk-song from Great Hungarian Plain
Kunsági tánc
C (N)
Dance from the Great Hungarian Plain
Kunsági tánc 1 - 8
C (N)
Dance from Great Hungarian Plain 1- 8
Kunsági népdal
N
Folksong from Great Hungarian Plain
Kurtafarkú fecske
N
Kurtafarkú swallow
Kurta szokyat hord a rozsam
C
Short skirts carry the rose
Kürti népzene
C
Folkmusic from Kurti
Kurucz Noták (Tyukody)
R (N)
Kurucz Songs
Kútágas gémestől
N
Well with shadoof
Kútágasra szállott a sas
N
The eagle landed on the well
Kutya dal
S
Dog song
Kutyakaparási csárda
C
Dog-scratch csarda-inn
Kutyám lába
N
My dog's leg
Ladi, Ladi
V
Ladi, Ladi ?
Lágy a kenyér
C (N)
The bread is fresh
Lagzi lagzi
V
Wedding wedding
Lagzi van a faluban (mulatos)
V
Wedding in the village
Lakodalmas tánc
C
Wedding dance
Lakodalmas csárdás
C
Wedding csardas
Lakodalmi csárdás
C (N)
Wedding csardas
Lakodalmi csárdások (see De mikor)
N
Wedding csardas
Lakodalmi tánc
N
Dance at the wedding
Lakodalom, sokadalom
N
Wedding party, crowd
Lakodalom van a mi utcánkban
C (N)
There's a wedding in our street
Lám megmondtam bús gerlice
S (N)
I told you so mourning dove.
Lám megmondtam, kis leány
N
I did tell you, sweet girl
Lám megmondtam, ne vedd el
S
Told you not to marry her
Lámpa a víznél
V
A lamp by the water
Lám titokban
N
In secret
Lánc, lánc, eszterlánc (Gyerek)
S
Chain, chain, circle-chain (kids)
Lányka mégyen az utcán
N
Girl walks on the road
Lányok a legényt jól megbecsüljétek
C (N)
Girls, treat the lads well
Lányok, lányok, kibédi szép lányok *
S
Girls, girls, pretty girls of Kiber
Lányok lányok lányok a faluba *
C (N)
Girls, girls, girls in the village
Lányok, lányok, nyírbökönyi lányok,
C (N)
Girls, girls, girls of nyírbököny
Lányok ülnek a toronyban
N
Girls sitting in the tower
Lányok ülnek a toronyban 1
N
Girls sitting in the tower 1
Lányok, lányok, simongáti lányok *
C
Girls, girls, Simongát girls
Lanyom, edes lanyom
N
Daughter, my dear daughter
Lányom, lányom, gyöngyvirágom
N
Daughter, my daughter, my lily
Lányom, lányom, gyöngyvirágom 1
N
Daughter, my daughter, my lily
Lassan forog sej-haj (Katona)
N
Slowly rotating hair-cells
Lassan jár a csiga biga
S
Slowly walks the teeny snail
Lassan kocsi, hogy a kocsi ne rázzon
C
Slow the wagon, it won't shake
Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon
S (N)
Slowly driver so the wagon won't shake
Lassan lassan elfelejtem
S
slowly slowly I forget
Lassú csárdás
C
Slow csárdás
Lassú Csárdás 1 (Kisangyalom, kisangyalom)
C
Slow csardas 1
Lassú csárdás 2
C
Slow csárdás 2
Lassú csárdás Sopron
C (N)
Slow csardas of Sopron
Lassú Nóta
R
Slow song
Lassú Nota Ckariphon
R
Slow song Ckariphon
Lassú Verbunkus (Hung)
C
Slow Verbunkus
Látod babám ezt a rongyos százast
V
Darling can you see this worn 100 bill
Látod babám ezt a tearózsát
C (N)
See this tearose my babe
Látod édesanyám, látod édesanyám (*)
C (N)
See dear mother, can you see mother
Látod-e babám , Látod-e babám (see also Akisnyéki)
C (N)
Can you see, can you see sweetheart
Látod-e te azt a hegyet
N
Can you see that mountain
Látod milyen ködös idő
N
See what foggy weather
Látod rózsám azt a magos högyet
N
Did you see the core, my love
Látod, rózsám, látod
N
See my rose, can you see
Látom a csillagos eget
R
I can see the starry sky
Látom a szép
N
I can see the lovely
Látom a szép eget fölöttünk fényleni
N
I see the beautiful sky shining above
Látom az életem nem igen gyönyürű
N
I realise, my life is not so great
Láttad-e, láttad-e
N
Did you see, did you see
Láttad-e te babám
N
Did you see my sweetheart
Láttál-e már babám vízen bugyborékot?
N
Have you seen bubbles on water my love
Láttál-e már csillaghullást
R
Have you ever seen the shooting stars
Láttál-e már szirmát bontó
A
Have you ever seen a blooming rose
Láttál-e már valaha
N
Have you ever yet seen
Láttál-e valaha csipke bokor rózsát
N
Have you ever seen a wild rosebush
Latzso daijo (Roma)
V
Latzso daijo ?
Laurencia, drága Laurencia
S
Laurencia, dear Laurentia
Lavotta első szerelme
R
Lavotta's first love
Le az úton
N
Down the road
Le az úton, le a locsoson .
N
Down the road, down the path
Le az uton, le, le, le (Csángó)
N
Down the road, down, down
Le az uton, le, le, le (Csángó) 2
N
Down the road, down, down
Le az uton le le le, fehér bodza levele
N
Down, down the road; white elder leaves
Leánykérő (Szent János áldása)
N
Proposal (Saint John's blessing)
Leányok, leányok, jaj de jó is kacsitani reátok
C
Girls, girls, I love to wink at you
Leányom, leányom, kerti szegfuszálom
N
My daughter my daughter, my garden flower
Learatták már a tiszta búzát
N
Pure wheat has been harvested
Lecsúszott (ledűlött): a széna boglya *
C (N)
The top of the haystack slid down
Leégett a hortobágyi hodály
N
The sheepfold of Hortobagy burned down
Leesnek a téli havak
R
Winter snows fall
Lefelé folyik a Tisza (See Aki)
N
The Tisza flows downward
Lefogadom ötszázba
V
I bet you five hundred
Lefutott egy csillag
R
A star streaked down
Legények
C
Bachelor-lads
Legszebb évek
S
The best years
Legszebb, legédesebb dalom
R
My best and sweatest song
Légy a párom
S
Be my partner
Légy az icipici párocskám
V
Be my sweet little partner (operette)
Legyen a Horváth Kertben
V
Be at Horváth Gardens
Legyen úgy, mint régen volt
N (S)
Let is be, like it was before
Légy enyém, angyalom
S
Be mine, my angel
Legyőzőtt a cigányok játéka
C
I'm overcome by gypsies playing
Lehajlott a kökény ága
N
The blacthorn branch bends down
Lehullott a cseresznyefa virága
R
The cherry blossoms have fallen
Lehullott a csillogó hó
R
Bright snow has fallen
Lehullott a pincelakat
S
The cellar lock fell off
Lehullott a piros rózsa
R
Red roses are gone
Lehullott a piros rózsa levele
N
The leaves of the red rose have fallen
Lehullott a rezgő nyárfa ezüst *
R
The leaves of the shimmering aspen fell
Lehullot a rezgo nyárfa ezüst 1
R
The leaves of the shimmering aspen fell 1
Lehullott a rózsabokor nyíló szép virága
R
The lovely blooms of the rosebush have fallen
Lehullott a rózsalevél
R
The rose leaves fell down
Lehullott a rózsa szirma (see Lehullot a regző)
R
The petals of the rose fell down
Lehullott a vadgesztenye apró fehér szirma
R
The tiny white petals of the horsechestnut are gone
Lehullot az agáca virága
C (N)
Fallen flowers of the acacia tree
Lehullott az égről egy ragyogó csillag
R
A shining star fell down from the sky
Lehullott az öszirózsa levele
R
The leaves of the fall rosebush have fallen
Lehullott egy rózsa
R
A rose has bloomed away
Lekaszálták már a rétet
R
Hay is made in the meadows
Lélek van a hegedumben
R
My violin has a soul
Lemberg mellett van egy kerek erdo (katona)
N
Next to Lemberg is a spar wood
Lemegyek a pince fenekére
C
I'll go down to the cellar
Lemegyek az alföldre kaszálni
C (N)
Hey, I go harvesting to the Plains
Lement a nap a maga járásán *
R (N)
The sun went down on it's path
Lemënt a vacsora csillag
N
He went down to the starlighted supper
Lemondás *
R
Resignation
Lemondok az éjszakákról
R
Waive the nights
Lengyel népdal 1
N
Folksong of Lengyel 1
Lengyel népdal
N
Folksong of Lengyel
Lenn a délibábos Hortobágyon
S (N)
Down on the Hotobágy of mirages
Lenn a mély völgy
N
Down in the deep valley
Lenn a Tisza partján
S
Down on the banks of the Tisza
Lenn az erdő szélén
V
Down in the forest
Lenn dolgoztam Szabolcsban
V
I worked down in Szabolcs
Lent az utca végén * (Lenn a faluvégen)
S (N)
Down the road by the end (.. edge of the village)
Leszakadt a pincelakat
C
The cellar lock broke off
Leszakítják a rózsát a szagáért
C
Roses are cut for fragrance
Leszaladt egy hullócsillag a bársonyos égen
R
A shooting star ran down the velvet sky
Leszállott (Rászállott) a páva Vármegye *
N
The peacock landed on County Hall
Leszállt a csendes éj
S
The silent night has fallen
Leszedik a szőlőt nemsokára (see Az alföldi)
N
The grapes will be picked soon
Leszedték a Turulmadárt
R
They took down the turul-falcon
Lesz-e még egy boldog óránk
R
Will there be happy hours for us?
Lesz, lesz, lesz
S (N)
It will be
Lesz maga juszt is az enyém
V
You will as well my Juszt
Lesz még boldogabb világ
S
There will be happier times
Lesz még cigánylakodalom
C
There will be still gipsy weddings
Lesz még cigánylakodalom 1 =?
C
There will be still gipsy weddings 1=?
Lesz még nekünk szebb életünk (operetta)
V
We will have a better life
Lesz még unnep
V
It will be holliday
Letagadok minden könnyet
R
I deny all tears
Letéptem egy piros rózsát
R
I picked a red rose
Letörött a bécsi torony teteje
N
The top of the Vienna tower fell
Letörött a bécsi torony gombja
N
The tip of the Vienna tower fell
Letörött a galy
R
The bough broke off
Letörött a kutam gémje
N
The wells off Gémje are broken
Le van a szívem láncolva
N
My heart is chained
Levél a Mikulásnak
N
Letter tro Santa Claus
Levél a tábortuznél (mulatos)
V
Letters to the campfire
Levelem jött a falumból
R
I received a letter from my village
Levelek, levelek, sagra levelek
S
Leaves, leaves, yeloow leaves
Levelem, levelem, utolsó levelem
R
Letter, letter, my final letter
Leveles a május *
N
May is full of leaves
Leveles a nyárfa
C (N)
Leafy poplars
Leveles az erdő
R
Thick is the forest
Levelet hozott a postás, édesanyám küldte
R
The postman brought a letter, my mother sent it
Levelet írok anyám (mulatos)
S
I am writing a letter to my mother
Leveli béka
S
Tree frog
Libamáj, kacsamáj
C
Goose liver, duck liver
Libadal
S
Goose song
Libás nótá
C
Goose melody
Lidi néni
C
Auntie Lidi
Lila akácok
S
Purple acacias
Lila krizantémok
R
Purple chrysanthemums
Lili baba oserdo
N
Baby Lili's jungle
Lipem, lopom a szolot,
S
Lipe, stealing grapes
Lipicai csárdás
C
Lipizzaner csárdás
Liptói Nóta *
C
Song from Lipto
Lisa Lisa
V
Lisa Lisa
Livi, livi, táncolj velem
V
Livi, Livi, dance with me
Lódulj, babám, túl a högyön
N
How the baby is up to Lódulj
Lökösházi puszta szélén
R
Near the puszta of Lökösház
Loli cohá ellopták a fehér lovamat a cigányok
V
Loi Coha has stolen the white horse of the gipsies
Loli Coká
V
Loli Coká
Loli phabaj (hop hop hop)
V
The red apple (hop hop hop)
Loptam lovat lopok is
N
I stole a horse one can steal
Lopva jártam hozzád
R
I furtively came to you
Lóra (lóra) csikós, lúra
N
Mount cowboys, mount
Lóra csikós lóra 1
N
To horse herdsman
Lőre,lőre,cudar lőre
C
Plonk, plonk, dreadful plonk
Lorincrévi tánc   
N
Dance from Lorincréve
Lorincrévi tánc 1 - 21
N
Dance from Lorincréve 1 - 21
Lottó Csárdás
C
Lottery csardas
Lovag és sárkány
N
Knight and dragon
Lovamat kötöttem (See Megkötöm)
R(N)
I tether my horse
Lovat loptam
N
I stole a horse
Lujza csárdás (See Szép)
C
Csárdás of Lujza
Lump vagyok rózsám
V
My dear I'm a drunkard
Lyukas a kalapom teteje
C (N)
My hat has a hole
Lyuk, Lyuk, Lyuk, Lyuk
C
Hole, hole, hole,hole
Mackó, mackó, ugorjál
N
Teddy bear, teddy bear, jump
Macska jár a kert alatt,
N
The cat is walking in the garden
Madaram
N
Bird
Madarasi halastó, halastó
N
Pond of Madaras, fish pond
Madarász Ignác verbunkus
C
Verbunk dance of Madarasz Ignac
Madár az ágon
C
Birds on a bow
Madárdalos erdőn
R
Forest with bird songs
Madárka madárka, csácsogó madárka
N
Birdie birdie, chirping little bird
Madárka madárka 1
N
Birdie birdie 1
Madarkam madarkam
V
Birdie birdie
Madár, madár, kismadár, mire vetemedtél
(C) N
Bird, bird, little bird what have you done
Madár vígan dalol
S
Birds sing joyfully
Madocsai friss csárdás
C
Lively csárdás of Madocsa
Madocsai csárdás
C
Csardas of Madocsa
Madocsai Verbunk
C
Verbunk of Madocsa
Madocsa tánck 1 - 5
C (N)
Madocsa dances 1 - 5
Ma egy éve
R
One year ago
Ma éjjel kigyúlt egy csillag
V
Tonight a star lit the sky
Ma este babám a Fasorba megyünk (mulatos)
V
Tonight we go to my baby in the alley
Ma este drágám
V
Tonight, my dear
Ma este nem gondoltam rád
S
Tonight I did not think of you
Maga az első bűnös asszony
R
You are the first evil woman
Maga is csak úgy bánt vélem
R
I'm only treated by him
Magamfajta nótás gyerek
C
A singing lad like me
Magam járok
S
I go
Magas a dézsi temeto
C (N)
The graveyard of Dézs sits high
Magas a kaszárnya
C
The barracks stands high
Magas a Nógrádvár
N
Nograd castle is high
Magas bérchegy tetején
N
On a high mountain peak
Magas hegyen
N
High mountain
Magas hegyen terem a só
N
Salt is from high mountains
Magas hegyről foly le a víz
N
Water flows from the high mountain
Magas jegenyefán sárgarigó fészek
R (N)
Yellow thrush nest on a tall poplar
Maga tanított meg, szépasszony
R
You taught me to love, my beauty
Magos a rutafa
N
High is the rue-bush
Magos Déva várát... (see Kőmuves)
N
High fortress of Déva (Kömüves Kelemen ballad)
Magos hegyrol foly le a víz
N
Water flows down the hill core
Magos kősziklának
N
High rocky cliff
Magosan repül a daru
R (N)
Cranes fly high
Magosan repül a daru szepen
R (N)
Cranes fly very high
Magozott Cseresznye (Katona)
N
Pitted Cherries
Magyar asszony az én anyám,
S
My mother is a Hungarian woman
Magyar cserkészinduló (see Fiúk)
S
Hungarian scout march
Magyar Dankó Pista
S
Magyar Dankó Pista (gipsy songwriter)
Magyar földről sodor a szél
R
The wind sweeps from Hungarian lands
Magyar hazám
R
Hungarian homeland
Magyar lánynak (operetta)
V
For Hungarian girls
Magyar mennyegzö (see Szeretnélek)
R
Hungarian wedding
Magyar tenger olyan szép vagy
R
Hungarian Sea you are so beautiful
Magyar vagyok, magyar
S
I am an Hungarian, a Magyar
Magyar verbunk
C
Hungarian Verbunk
Magyarbödbe két úton kell bemenni
N
Magyarbödbe need to go two ways
Magyarbodi csárdás
C (N)
Csárdás of Magyarbod
Magyarbodi csárdás 1 - 2
C (N)
Csárdás of Magyarbod 1 - 2
Magyarbodi friss
C (N)
Lively csárdás of Magyarbod
Magyarbodi friss 1
C (N)
Friaa csárdás of Magyarbod 1
Magyarbodi karikázó
N
Leaping dance of Magyarbod
Magyarbődi népdal
N
Folksong of Magyarbőd
Magyarbodi népdal 1
N
Folksong of Magyarbod 1
Magyarbodi népdal 2
N
Folksong of Magyarbod 2
Magyarbodi népdal 3
N
Folksong of Magyarbod 3
Magyar-cigány botoló
V
Hungarian Gipsy sticdnance
Magyar falvak, templomok (klézsei népdal)
N
Hungarian villages, churches (Folksong of Klézse)
Magyarlapádi lassú csárdás
N
Slow csardas of Hungarian lapádi
Magyarlapádi népdal
N
Folksong of Hungarian lapád
Magyarlapádi népdal 1 - 2
N
Folksong of Hungarian lapád 1 - 2
Magyarlapádi tánc
N
Hungarian lapádi dance
Magyarnak lenni büszkeség
R
Proud to be Hungarian
Magyarnak Születtem
S
Hungarian born
Magyarói faluvégen
N
At the lower end of Magyaro
Magyarok szép hazája
S
Beautiful Hungarian homeland
Magyarország az én hazám
N
Hungary is my homeland
Magyarország az én kedves szép hazám
N
Hungary is my dear lovely home
Magyarország szélin
N
On the edge of Hungary, an apple tree
Magyarózdi nepdal
N
Folk song of Magyarozd
Magyarózdi nepdal 1 - 3
N
Folk song of Magyarozd 1 - 3
Magyarózdi szapora
N
Rapid dance of Magyarózd

Magyarózdi toronyalja

N
At the foot of the tower of Magyarozd
Magyarpalatka tanc
N
Danced from Hungarian Palatca

Magyarpalatkai tánc 1 - 15

N
Dance from Hungarian Palatca 1 - 14
Magyarpéterlaki csárdás !
N

Csardas from Magyarpéterlaka

Magyarpéterlaki forduló
N

Turning dance from Magyarpéterlaka

Magyarpéterlaki tánc
N
Dance from Magyarpéterlaka
Magyarpéterlaki tánc 1 - 7
N
Dance from Magyarpéterlaka 1 - 7
Magyarszentbenedeki csárdás
C
Hungarian Szentbenedek csardas
Magyarszentbenedeki csárdás 1 - 2
C
Hungarian Szentbenedek csardas 1 - 2
Magyarszováti népdal
N
Folksong of Hungaian Szovat
Magyarszováti népdal 1 - 4
N
Folksong of Hungaian Szovat 1 -4
Magyarvistai legényes
N
Magyarvista jaunty
Mához egy hétre már nem leszek itt (see Utcára).
C (N)
A week from today I won't be here
Majd elvisszuk kicevicet
N
When we shall take kicevice
Majd ha egyszer vége lesz (Katona)
C
Then at once it's over.
Majd, ha fagy
C
When it freezes
Májusban az orgona virágzik
V
Lilacs bloom in May
Május éjszakán mit is kívánok
S
I wish you a May night
Májusi szép éjszakákon
S
Lovely nights in May
Május reggel harmat csillog
R
Dew shimmers in May mornings
Mákvirág csárdás (see Tarka)
C
Poppy Csárdás
Malomkővel nem vadásznak
V
You don't hunt with a millstone
Mama én nem haragszom (mulatos)
V
Mama I'm not angry
Máma nincs kedvem
V
I'm moody today
Máma péntek holnap szombat-asárnap
N
Today is Friday, tomorrow Saturday-Sunday
Máma vettem a bakancsom
N
I bought my boots today
Mamole
V
Mamole
Mámo-mámó (Gipsy?)
V
?
Mandulafa mandulafa
R
Almond tree, almond tree
Mange nakampel (Gipsy?)
V
?
Manuela
V
Manuela
Már a nap is.
V
Even the sun
Már a nap az égen, lenyugodott régen
C (N)
The sun in the sky has long settled
Már azt hittem, valóság lesz.
R
I thought it becomes reality.
Marci Hevesen
C 
Martin "High Roller
Márciusi hóra
V
March hora
Már énnékem beborúlt az ég
S
The sky is now overcast for me
Már én többet a Főútczán
C (N)
On Main street I'll never
Már én többet nem
N
I will no longer
Mar én többet nem kapálok
N
I will no longer hoe
Már ezután úgy élem világom *
C (N)
From now I'll live life
Már Füzesbol kihajtották a nyájat
N
Füzesbol, driven out of the herd
Már hatvanhat éves is elmúltam
N
I am over sixty six years old.
Már Kékeden
N
Yet blue Eden
Már két hete avagy három
N
Between two or three weeks
Már megettem a kenyerem javát
S
I had most of my bread already
Már megjöttünk ez helyre
S
We have already noted this place
Már megmondta az anyám
R
I told my mother
Már megmondtam, bús gerlice
N
I told you so mourning dove
Már megmondtam Sárközi
C
I told you Sárközi
Már minálunk babám
C (N)
At our place my sweetheart
Már minálunk igy rostálják a búzat
C
This is how we sift the wheat
Már minálunk learatták az árpát
N
At our place my sweetheart ?
Már nem szédülök
V
I do not get dizzy
Már Vidrócki emelgeti a banktót
N
Vidrocki readies the payment
Marika
R
Marie
Marika te drága
S
Maria you precious
Mariska néni
S
Auntie Marie
Maros partján elaludtam
N
I fell asleep on the Maros bank
Marosmagyarói forgatós
N
Rotation dance of Marosmagyaró
Marosmagyarói tanc
N
Dance of Marosmagyaró
Maros mellet elaludtam
N
I fell asleep near hre Maros
Maros menti álmok
R
Dreams by the Maros River
Maros menti fenyves erdő aljába
R
In the forest by the Maros
Marossárpataki Csárdás
C
Csárdás of Marossárpatak
Marossárpataki tánc
N
Verbunk of Marossárpatak
Marossárpataki verbunk
C
Verbunk of Marossárpatak
Marossárpataki verbunk 1 - 3
C
Verbunk of Marossárpatak 1 -3
Marosseki csárdás (= Edesanyam rózsafája 2)
N
Marossek Csardas
Marosszéki forgatós
N
Rotation dance of Marossszék
Marossszéki leány vagyok
C
I am a girl of Marosszék
Maros vize folyik csendesen *
S
The water of the Maros flows silently
Már Szentpálban
N
Already in Szentpál
Marton szep Ilona
N
Beautiful Ilona Marton
Márvány csárdás
C
Marble csárdás
Márvanköböl van a
N
It's of marble
Márványkőből van a Tisza feneke
C (N)
The bottom of Tisza is of marble
Másfél hete
V
One and a half weeks ago
Másodszor is nyít az akác
R
The acacia does bloom twice
Mások vittek rossz utakra (rész)
V
Others were taken to the wrong roads
Maszkabál Kéményseprö
S
Chimney Sweper masque
Ma szuletett  
N
Born today
Mátészalka gyászban van
N
Mátészalka is in mourning
Matyó tánc
N
Matyó dance
Matyó tánc 1 - 8
N
Matyó dance 1 - 8
Ma van Húsvét napja
N
Today is Easter Sunday
Ma van Húsvét napja, másod éccakája,
R (N)
Today is Easter day, second night.
Mecseki csárdás
C
Csárdás from Mecsek Hills
Medve medve bújj elo
S
Bear bear hide live
Mee pákroo man te mindde moe kak (Rom?)
V
?
Meeham pappe paalé (Rom?)
V
?
Meer djenan gaa oe laap (see Julcsa)
C
(Roman)?
Még a búza ki sem hányta a fejét...
C
The wheat sheaf is not even out
Megadom magam a sorsnak
R
I surrender to fate
Meg akarok házasodni
C
I want to get married
Meg akartam házasodni
N
I wanted to get married
Még az éjjel
V
Even at night
Még azt mondják, az orromon (See Írem)
N
They say that my nose
Még azt mondják, ez se szép, az se szép
C
Some say neither this nor that one is beautiful
Még azt mondják, hogy Tardonán (a faluban)
S (N)
They say Tardona has no shadoof-well
Még azt mondják, nem illik a tánc
C (N)
They say dance is not becoming
Még azt mondják, picike babám
C
Everyone says my little babe
Még azt mondyák nincs Szegeden boszorkány
C
They still say there're no witches in Szeged
Még az uton lefelé sem mehetek
C (N)
I can not even go down the road
Megállj, megállj, te küs madár
N
Stop, stop, you're little bird
Megállj pajtás, hadd panaszolom el sorsom
N
Hold it buddy, let me tell you my problems
Megállok a keresztútnál.
R
I stop at the crossroad
Megállok a régi háznál
R
I stop by the old house
Megállok az udvarodon
R
I stop in your yard
Megállok egy sírkeresztnél
R
I stop by a cross on a grave
Megállott a vízimalom
C
The water-mill stopped
Megáradt a Nyikó vize
C (N)
The Nyiko river overflowed
Megáradt a patak
C (N)
The brook overflowed
Megátkozott engem az édesanyám
N
My mother cursed me
Megbetegült szabó kata
N
Megbetegült tailor Kata
Megbocsásson édesanyám
N
Forgive me dear mother
Megbocsásson, édesanyám 1
N
Do forgive me, my dear mother 1
Megbotlott a kispej lovam lába
R
My bay's foot stumbled
Megdöglött a biró lova
C
The horse of the Lord Mayor is dead
Megdöglött a biró lova 1
N
The horse of the Lord Mayor is dead 1
Még egy éjszaka
S
Just one more night
Megéhülök, előveszem bicskámat
R
I'm hungry, I take out my knife
Megellett a Bogoja
N
Bogoja? gave birth
Megeredt az eső
S
Starting to rain
Megérem még azt az időt
R
I will live to see that time
Megérett a cseresznye a meggy
N
Sour cherries are ripe
Megérett a csongrádi cseresznye
C
The cherries of Csongrád are ripe
Megérett a csongrádi cseresznye 1 (Mulatos)
V
The cherries of Csongrád are ripe
Megérett a galagonya
V
The hawthorn is ripe
Megérett a kökény
N
The blueberries are ripe
Megérett a meggy a fán
N
The sourcherries on the tree are ripe
Megérett a paprikameggy
C
Paprika berries are ripe
Megérett a piros alma (See Kimegyek)
C
The red apples are ripe
Megérett a repce
C
Rape-seed has ripened
Megérett a ropogós cseresznye
N
The cherries are ripe
Megérett már a cseresznye
C
Cherries are already ripe
Megérik a szőlő
N
The grapes grow ripe
Megfogadtam az Istennek
R
I vowed to God
Megfogadtam, megfogadtam
C
I promised myself, I promised myself
Megfogadtam pedig úgy fáj
S
I took it and it hurts
Megfogadtam százszor
C
I promissed myself a hundred times
Megfogott már éngem a nap
N
The sun has burned me
Megfogtam egy szúnyogot
N
I caught a mosquito
Megfordítom kocsim rúdját
R
I turn my wagon around
Megfújtak azok a szelek
N
The winds blew
Meggyógyit az éjjel *
R
At night I'm cured
Meggyújtom a csumát
N
I light my smoke
Meggyújtom a pipám
V
I light the pipe,
Meghalok én magáért
V
I'm dying for you
Meghalok, Meghalok
N
I'll die, I'll die
Meghalt a béres
N
The hired-hand died
Meghaltak a szép fák
R
The beautiful trees died
Meghalt az én anyám
V
My mother died
Meghozta az Isten
N
God has brought
Megigéz a nótám
S
My song is bewitching
Megismerni a berzéti menecskét
N

Getting to know the young woman of Brzotin

Megismerni a gyarmati menyecskét
C
Getting to know the young woman of Gyarmat
Megismerni a kanászt cifra járásáról
N
You can spot a swineherd, his gaudy swagger
Megismerni a szombati
R
Get acquainted with Saturday's
Megiszom a piros bort a pohárból (See A Pápai)
C
I drink red wine from my cup
Megizenem a gyulai bírónak (see Szalárd)
N
I shall notify the mayor of Gyula
Megizente a babám
C
Megizente my sweetheart
Megizentem az édesanyámnak
N
I sent messages to my dear mother
Megjött a tavasz
S
Spring arrived
Megjött már a fecskemadár (cserkész) *
S (N)
The swallows have arrived (scout)
Megjöttek a fiúk
V
The boys are back
Megkaptam a behívómat
S
I got drafted
Megkapáltuk szőleinket S (N) We cultivated our vinyard (refrain = Arkot)
Meg kell a búzának érni
N
The wheat has to ripen
Meg kell a búzának érni 1
N
The wheat has to ripen 1
Meg kéne már házasodni (mulatok)
V
We should get married
Megkérdeztem a jó édes Anyámat
C
I asked my dear sweet mother
Megkérdeztem egy piros rózsa ágat
R
I asked a red rose
Megkérdeztem egy virágtól
R
I asked the flower
Megkondult a faluban a harang
N
The bell tolled in the village
Megkondult a kecskeméti
R
The grand bell of Kecskemét
Megkopott az öreg juhász
R
The old sheperd became shabby
Megköszönök néked mindent
R
I thank you for everything
Megköszönöm édesanyám
R
I thank my dear mother
Megkötöm a szárcsa lábú lovamat
N
I tie up my coot-footed horse
Megkötöm lovamat szomorúfűzfához
N
I tether my horse to a weeping willow
Megkötöm lovama (piros almafához) *
R(N)
I tether my horse (to a red apple tree)
Megkötötték nékem (A menyasszonyi koszorú)
N
It's been tied for me (the bridal bouquet)
Meglopták az apám sírját
R
Stolen from my father's grave
Megmondom a szemedbe is
C
I'll tell it to your face
Megmondta a nagyanyám *
C
My grandmother told me so
Megmondtam egy piros rózsa szálnak
R (N)
I told a red rose
Megmondtam én a babámnak
R
I told my love
Meg ne ussel
V
Don't hit me with your stick
Megnyitó (see Csitt)
C
Opener
Megöltek egy legényt (see Elszaladt)
N
A lad was killed
Megöregszem lassan
N
I age slowly
Megőrzöm az emlékedet
R
I will cherish your memory
Megpihentél Édesanyám
R
My mother rested
Megpróbáltam parancsolni
R
I tried to command
Megrakják a tüzet mégis elaluszik
R (N)
The fire is built but keeps dying
Megraktuk (Szentiváni ének)
N
We built (Midsummer song)
Megriadt a cifra ménes
R
The horse-herd stampeeded
Megsárgult a levél
R
The leaves are yellow
Megszabadulok, meg is házasodok (See Azért)
C
I'm free, I will even marry
Megszabadultam már
N
I already got rid of
Megszépülne a mi erdőnk
R
Our forest would improve
Megszökött a feleségem
S
My wife ran away
Megszökött a feleségem 1
N
My wife ran away 1
Megszökött a kuvasz kutyám
C
My kuvasz dog ran away
Megszoktam én az éjszakát
R
I got used to the night
Megszólalt a bolond szívem
R
My foolish heart took over
Megtanultam ürgézni
V
I learned .... ürgézni
Megtépem a kutya cigányt
V
I tear the gipsy's hair
Megtfenem a bicskám élét
C
I sharpen my knife edge
Megugrattak Hortobágyon
R
I have been chased in Hortobágy
Meguntam az életemet
C
I'm fed up with my life
Meguntam én
N
I am fed up
Megütik a dobot falu közepibe
N
They beat the drums in the village square
Megüzenem a szelei birónak
C (N)
I'll notify the mayor of Tápiószele
Megüzenem a zombori bírónak
N
I'll notify the judge of Sombor
Megüzentem a fellhővel a dalos madárral
R
I send a message with a cloud, a songbird
Megüzentem a rózsámnak
C
I sent word to my love
Megüzentem a Sarkadi birónak (See beizentem)
N
I sent a message to the mayor of Sarkad
Megvágtam a fehér ujjam
C (N)
I cut my white finger
Megváltó Jézusom, megyek tehozzád
N
Jesus, Saviour, thee go
Megváltozott ez a világ
S
It changed the world
Megváltoztam amióta
R
I have changed since I ....
Megvert engem a jó isten
R
The good lord beat me
Megverték a ludat
S
The geese where defeated
Megvertek engem azert
N
They beat me because,
Megvert engem az uram
V
My husband beat me
Megvert engem két szép szemed lányka
R
Your two lovely eyes defeated me
Megvert Isten ostorával
R
God's scourge is on me
Megvetették nékem a világ hálóját
N
They have rejected me, the world web
Megvirágzott a diófa
N
The walnut-tree burst into bloom
Megy a gőzös Kaniszara
C (N)
The engine is steaming
Megy a gőzös lefele
C
Train steaming downhill
Megy a gyűrű vándorol
N
The ring goes wandering
Megy a hadi hajó
S
The warship is cruising
Megy a kanász a partnál
N
The swineherd going to the shore
Megy a kislány a folyóra
C
Girl on her way to the river
Megy a kocsi porzik az út utána
C (N)
The wagon is rolling in a cloud of dust
Megy a nap lefelé
N
The sun is going down
Megy a nyájjal a juhász
C
A shepherd follows the sheep
Megy a takács az utcában
N
Go to the weaver in the street.
Megyy a Tiszan fel egy hájo
N

Going on a ship on the Tisza

Megy a vonat Bukarestbe
N
The train is leaving for Bucharest
Megy az úton a katona
N
Go to the soldier on the road

Megyek anyám megyek

R
I'm going I'm going to my mother
Megyek az úton lefelé
N
I'm going down the road
Megyek én az országúton (betyár nóta)
N
I'm going along the road
Megyek haza a kocsmából
V
I'm going home from the tavern
Megyen már a hajnalcsillag lefelé
C (N)
The Morning Star is going down
Mehemed
N
Mehemed
Méhkeréki tánck
N
Dance from Méhkerék
Méhkeréki tánck 1 - 8
N
Dance from Méhkerék 1 - 8
Mély a Rima, zavaros ha megárad
R
The deep Rima is turbid when swelled
Mély a Szamos közepe
C
Deep in the middle of Somes
Mély a Tiszának a széle
N
The Tisza banks are deep
Mély a Tiszának a széle 1
N
The Tisza banks are deep 1
Mély a Tiszának a széle 2
N
The Tisza banks are deep 2
Mely Erdö
S
Deep forest
Mély Kút
N
Deep well
Mély kútba tekintek
N
I look in a deep pit
Mén a kocsi porzik az út utána
C (N)
The wagon is rolling in a cloud of dust
Menasági sudár torony
N
The tall tower of Menaság
Menetes csárdás
C
Parading csárdás
Menj csak tovább az utadon
R
Just continue on your way
Menj el, menj, szegeny magyar
N
Go, go, poor Hungarian
Menjünk, menjünk Apácára
N
Let's go, let's go nun
Mennek a katonák libegős lobogós vonaton (Katona)
S
The soldiers are going on flagged train (Mil)
Menni menni muszáj menni
V
You have to go go go
Mennyből az angyal
N
Angels from heaven
Mennyi szív van a világon
R
How many hearts in the world
Menyasszony vőlegény
N
Bride bridegroom
Menyecske csárdás
C
Brides' csárdás
Menyecskének nem jó lenni
N
Not good to be a young wife
Mérai csárdás
N
Csardas of Mera
Mérai hajnali és csárdás 1
N
Dawn song and csardas of Méra 1
Mérai hajnali és csárdás 2
N
Dawn song and csardas of Méra 2
Mérai lassú csárdás
C (N)
Slow csardas of Méra

Mérai tánc

N
Dance of Méra

Mérai tánc 1

N
Dance of Méra 1
Mér' búsulsz, tán megbántad már
N
Because Búsulsz, perhaps already regretted
Meredek a pincegádor
R
The cellar entrance is steep
Méregetem az út hosszát
R
I'm measuring the road's length
Merre jársz most fecskemadár
N
Where are you now swallow bird
Mért a nézését meg a járását
V
Because of watching the gait
Mért borul az erdő zöldbe
R
Why does the forest become green?
Mert én már csak olyan vagyok
R
Now I am only so
Mért is jöttél az utamba
R
Why did you cross my path
Mért (Miert) hittem, mért hittem a szavának
S
Why, why did I believe (her) words
Mért járok én olyan úton
R
Why do I go on such a road
Mért küldött az úrasszony
N
Why did the landlady send you ?
Miért (Mert) múlik el minden
R
Why does everything pass away
Mért nem csináljuk ezt gyakrabban
V
Why do not we do this more often
Mért nem jöttél idejében
R
Why did you not come on time
Mért nem lehet elfeledni
R
Why is it impossible to forget
Mért nem szabad szeresselek
R
Why can't I love you
Mért nem tudlak elfeledni
R
Why can't I forget you
Mért nincs mindig
N
Why isn't it always
Mért ragyog a hullócsillag
R
Why do falling stars shine

Mért vagy nekem a legelsö

R
Why are you the first time for me
Mért van az, hogy a boldogság
R
Why is it that happiness
Mért van az, hogy gondolatban (See Zúg)
R
Why is it, that in my mind
Mért versz engem, isten
R
Why do you punish me, God
Mesél az erdo
N
Tales from the forest
Messze a nagy erdő
R
The big forest is far
Messze az út mitőlünk
C
From us the journey is long
Messze égen fényes csillag
R
There is a bright star in the far sky
Messze estél nagyon tolem
R
It fell very far away from me
Messze falum:
R
My far away town
Messze földön jár a rózsám
S
Widely associated with Sweetheart
Messze idegenbe
S
Far stranger
Messze mentél, nagyon messze
R
You went far far away
Messze-messze, Csíkországban
R
Far away, in Csík country
Messze-messze Székelyföldön
R
Far away in Székelyland
Messze sodort engem az élet
S
Life has flung me afar
Messze száll a fecske
S
The swallow flyes far
Messze távol van egy fogolytábor (katona) (rész)
N
Far away from a detention center (part)
Messze túl a Tiszán
C
Far away beyond the Tisza
Messze van a kicsi falum
R
My little village is so far
Messze van a kisangyalom tanyája
N
My angels place is far from here
Messze van a Mester utca vége
S
How far is it to the end of the street Master ?
Messze van a Nyiregyházi kaszárnya *
C
The Nyíregyháza barracks are far away
Messze van a szülőfalum
R
My birthplace is so far away
Messze vagyok idegenbe
R
I'm far in a foreign place
Mezei bokréta
R
A bouquet from the meadow
Mezel hívek
N
Cross faithful
Méz, méz, méz
N
Honey, honey, honey
Mezőföldi tánc
N
Dance of Mezőföld
Mezőföldi tánc 1- 6
N
Dance of Mezőföld 1 - 6
Mezoföldi üveges
N
Glass dance from Mezoföld
Mezokeszüi tánc
N
Dance from Mezokeszü
Mezokeszüi tánc 1 - 3
N
Dance from Mezokeszü 1 - 3
Mezokölpényi csárdás
C (N)
Csardas of Mezokölpény
Mezokölpényi csárdás 1 - 2
C (N)
Csardas of Mezokölpény 1 - 2
Mezokölpényi tánc
N
Dance of Mezokölpény
Mezokölpényi tánc 1 - 2
N
Dance of Mezokölpény 1 - 2
Mezomadarasi tánc
N
Dance of Madaras field
Mezőméhesi tánck
N
Dance of Mezoméhes
Mezőméhesi tánck 1
N
Dance of Mezoméhes 1
Mezoszopori tánc
N
Dance from Mezoszopor
Mezoszopori tánc 1
N
Dance from Mezoszopor 1
Mezöségi akasztós ritka csárdás
N
Hanging: scarce tempo csardas ofMezöség
Mezoségi csárdás
C (N)
Csárdás of Mezoség
Mezoségi csárdás 1 - 3
C (N)
Csárdás of Mezoség 1 -3
Mezosegi lassu csdárdás
C
Slow csardas of Mezoseg
Mezoségi népdal
N
Folksong of Mezoség
Mezoségi Népdal 1
N
Folksong of Mezoség
Mezotúri utcák
R
Streets of Mezotúr
Miért is szeretlek oly nagyon tégedet
R
Why do I love you so much
Miért kell a te ablakodnál álmadozva
R
Why do I have to walk dreaming
Miért könnyes a két szemed
R
Why the tears in your eyes
Miért mondod a világnak
R
Why do you say to the world
Miért nem szabad szeresselek
R
Why can't I love you
Miért sáros a csizmád (mulatok)
V
Why muddy boots
Miért sirjuk a múltat vissza
R
Why do we cry for the past
Miért van hogy sok év utan
R
Why is it that after so many years
Mifelénk a lányok
R
The girls in these parts
Mi füstölög ott a síkon távolban
R
What is smoldering in the far plain
Míg a koma pipázik
S
While the godfather smokes a pipe
Mihály bíró zöld erdőbe
N
Judge Michael in green woods
Miki Manó és az Urmanók
S
Miki of the Space Elves and Gnomes
Mikor a juhász bort iszik
N
When the shepherd is drinking wine
Mikor a pénz elfogyott
C
When the money ran out
Mikor a szolgának telik esztendeje
N
When the year passes for a servant
Mikor a tök virágozik
N
When the pumpkin is booming
Mikor a vásárba mentem
V
When I went to the market
Mikor az est mesélni kezd
V
When the evening starts to tell a story
Mikor Csíkból elindultam
N
When I started from Csik
Mikor én a dalos madárt hallgatom
C
When I listen to songbirds
Mikor én még a tavaszban
R
When I in spring
Mikor én még húsz esztendős
N
Before I was even twenty
Mikor én még legény voltam
V
When I was still a bachelor
Mikor engem besoroztak
C (N)
When I was recruited
Mikor engem férjhez adtak
C (N)
When they gave me in marriage
Mikor engem férjhez adtak 1
N
When they gave me in marriage
Mikor eszembe jutsz
R
Whenever I think of you
Mikor ezt a kislányt megismertem *
S
When I got to know this girl
Mikor fent az égen
S
When up in the sky
Mikor Gergel legény volt
N
When Greg was a bachelor-lad
Mikor gulyásbojtár voltam
N
When I was a cowboy
Mikor gulyás legény voltam
N
When I was a cowboy
Mikor idegenbe visz
R (N)
When life leads me abroad
Mikor Isten csillagokat
N
When the stars of God...
Mikor iszik bort a Magyar (Diszkócsárdás)
C (N)
When Hungarians drink wine
Mikor jára menyecske lesz a lányból
N
When Mrs Jára will be the gir
Mikor jön a vihar
R
When the storm is coming
Mikor jöttem Pestre, szombat este
C
When I came to Pest, on Saturday last
Mikor katonává lettem (katona)
N
When I became a soldier
Mikor két szemednek
R
When your two eyes
Mikor két szem összekacag
S
When two smiling eyes meet
Mikor két szív összedobban
R
When two hearts beat together
Mikor kezdtem a ládámat pakolni
C
When I started to pack my kitbox
Mikor kicsi gyerek voltam
V
When I was a small child
Mikor kicsi leány voltam
N
When I was a little girl
Mikor leány voltam
N
When I was a maiden
Mikor még én kícsíny
N
When I was still tiny
Mikor meghalok utánad
V
The time after you die
Mikor még pólyában feküdtem
R
When I was a babe-in-arms
Mikor megy a legény októberben katonának
C (N)
When a lad joins the army in october
Mikor megyek Galícia felé, még a fák is sírnak
N
When I go towards Galicia
Mikor megyek rózsám ujfaluból kifelé
N
When I go and leave Újfalu
Mikor mentem a faluból kifelé
N
When I went to the villages
Mikor mentem babam
N
When I went to Baba
Mikor mentem Gyarmatra
V
When I went to Gyarmatra
Mikor mentem hazafelé
N
On the way home
Mikor mentem Szovátára
V
When I went to Szováta
Mikor néked virág nyllik
R
When flowers bloom for you
Mikor nekem muzsikálnak
C
When the're playing a tune for me
Mikor Noé a szőlőt ültette
C (N)
When Noah planted grapes
Mikor őszre hideg tél jön
R
When cold winter follows fall
Mikor őt meg láttam
R
WhenI saw her
Mikor Pestre elindultam
C
When I left for (Buda)Pest
Mikor tolem messze
R
When you go away from me
Mikor vége van a nyárnak
R
At the end of summer
Mi köze hozzája
C
Not your business
Mi lassan öregszem (see Én lassan)
R
We age slowly
Milyen kár, hogy késon jöttél
R
How sad, you came late
Mi mozog a zöld leveles bokorban
C
What's that moving in the green bushes
Mi nálunk minden csoda három napig tart
C
What it all wonder lasts three days
Mind azt mondják az irigyek
N
They all say the envious
Mind elnyíltak a mezei virágok
N
To pull all the wild flowers
Minden ablak alatt páros a diófa
R
Under every window pairs of walnut
Minden éjjel várlak téged
C
I await you every night
Minden ember aki csak él
R
All men in the world
Minden ember szerencsésen,
N
Everyone has luck, only I'm in misery
Minden ember úgy lesz boldog
C
Every man becomes happy by
Minden este fogadom
S
Every night I promiss myself
Minden este furulyázom sokáig
R
All night long flute-playing
Minden évben újra nyílnak
R
Every year they bloom anew
Minden férfi egyforma
C
All men are the same
Minden jó, ha jó a vége
C
All's well that ends well
Mindenkinek meg van a maga keresztje
R
Everyone has their own cross
Minden múlandó
R
Everything passes
Minden nagy örömnek nagy bánat a vége
R
All great joy ends in great sorrow
Minden nap csak rád gondolok (mulatós)
S
All day long I think about you
Minden nap, minden éjszakán
S
Every day, every night
Minden öröm úgy jó
R
Each pleasure is good if
Minden oszi alkonyatkor
R
Every autumn dusk
Minden perc (mulatos)
V
Every minute
Minden piros fehér rózsát
R
All red and white roses
Minden primás jó barátom
R
Every bandleader's a good friend of mine
Minden szívben él egy nóta
S
A song living in anyones heart
Minden szőke kislány
C
All blonde girls
Mindent vissza
S (N)
Return everything
Minden veréb csiripeli (csapodar csárdás)
C
All the sparrows are chirping
Mindig dörmög mégsem morcos
N
He walwas mumbles not dour
Mindig mondtam, veszedelmes a lány
C (N)
I always said, girls are dangerous
Minek a szőke énnékem *
C
I don't care for blondes
Minek is van szerelem
S
What is love
Minek iszik az olyan
S
Why do such men drink
Minek nékem a szombat estét várni
C (N)
Why should I wait for Saturday night
Minek nékem az ember
V
Why do I need such a man
Minek nekünk ez a pohár
N
Why do we need this cup
Minek néztél a szemembe
S
Why did you look into my eyes
Minek nyílik vadvirág a réten
R
Why do wild flowers bloom in the meadow
Minek szeretsz kettőt, hármat
N
Why do you love two and three
Minek turbékoltok búgó vadgalambok
R
Why are you cooing morning doves
Mi nem felejtünk, nem felejthetünk
S
We do not, can not forget
Mint a fehér hóvirág (see Fehér)
R
Like the white snowdrop
Mint a mókus fenn a fán
N
Like a tree squirre
Mint a vándor fecskemadár
R
Like migratory swallow birds
Mint galamb a tiszta búzát
R
Like doves on pure wheat
Mintha tavasz volna *
R
As if there were spring
Mióta az eszem tudom
C
Since the mind can ...
Mióta elmentél
R
Snce you left
Mióta megláttam nincs nyugtom azóta
R
Ever since I saw her I have no peace
Mi piroslik ott a síkon távolba
N
What is turning red in the far plane
Miro Chawo Carčlla Sanyi (Roma)
V
(My lad/son Carclla Alec?)
Miska verbunk
C (N)
Miska's recruiting-dance
Miskolc felé viszen egy út
N
A road leads to Miskolc
Miskolc verbunk
C (N)
Recruiting dance of Miskolc
Mit akar az eso nékem
N
What do you want of the rain
Mit akar ez az egy ember ?
N
What does this man want?
Mit akarsz tőlem
Gip
What do you want from me
Mit akartok ti cigányok
Gip
What do you gypsies want
Mit álmodtam az éjszaka
R
What am I dreaming of the night
Mit bánja azt a nagyvilág
R
The world doesn't care
Mit búsulsz kenyeres
C (N)
Why worry buddy
Mit ér a fa, ha rossz fajta
C
Useless wood, if it's the wrong kind
Mit ér a szerelem csók nélkül
A
What is love without kisses
Mit ér ez a kupeckalap
V
What is this shabby hat worth
Mit ér nékem a rimóci határ
N
What is it worth for me to be on the border of Rimóc
Mit ér nekem ez az élet
V
What is this life worth for me
Mit jásszunk, lányok ?
N
What should we play girls?
Mit keres a temetőbe
R
What's he (she) doing in the cemetery
Mit Kerülöd
N
Why are you circling?
Mit mondott az öreg Kis (operetta)
V
What did the old Little do
Mit mos ?
N
What are you washing?
Mit susog a fehér akác
R
What is the white acacia whispering
Mit suttog a szellő
R
What is the wind whispering
Mit tudsz te a szerelemrol
R
What do you know about love
Mit visztek
N
What are you carrying?
Mi van ma, mi van ma
N
What's today, what day is today
Mi van túl a csillagokon
R
What is beyond the stars?
Mivel az erkölcsöm laza (mulatos)
V
Because of loose morals
Mivel már
N
As already
Mivel új esztendot kezdünk</