Home pageHome pageHome page
     A Népdal gyűjtemény célja
     Népdal források
     Népdal és népzene
     Népdalok és Magyarnóta
     Messzi Tábortüze     

 

A Népdal gyűjtemény célja

Magyarnóta gyűjtés önkénytelenül a népdalokhoz is vezet, mivel az előzőnek ez egyik fontos gyökere. Magyarnóta zenekarok gyakran játszanak népdalokat is. Ezeket a dallam változatokat megtaláljuk a Csárdás és Rubato oldalakon a C (N) és R (N) jelzéssel, úgyszintén a Népdalok oldalán mint N (C) és N (R). E dallamok egy részénél találtunk úgy magyarnóta mint népdal előadást. A stilus különbség bemutatására ezeket a dupla demo-kat bemutatjuk alul a Népdalok és Magyar Nóta táblán.

A népdal Midi-k legtöbbjét különböző on-line digitális hang forrásból és kottákról gyűjtöttűk. Felvételüket az indokolhatja, hogy az ismertek közé tartoznak. Közben felkutattunk Népdal könyveket is amiben a kevésbé ismert dalokra találtunk.

A növekvő források láttán hasznosnak véltük egyazon honlapra gyűjteni a népdalokat, a magyar nóta gyűteménnyel karöltve. Ezentúl a Melody Catcher-ban az összes dallamot besoroztuk így megkereshetik mindazok akik a cím helyett csak a dallamra emlékeznek. Jelenleg a Cimbalom.nl több mint 1200 népdal Midi-t tartalmaz.

Az egyszerű Midi dallamok felismerését segíti az adott dallamhoz a legtöbb esetben megtalálható rövid MP3 formájú "demórészlet" ami közt igen fontos az ének. Sajnos digitális Népdal forrás, különösen zenekari népdal felvételek, ritkák. Ezért felhasználtuk a pusztán énekszó vagy éppen egy énekes MP3demo-kat.
Szerencsénkre találtunk többszólamú forrásokat is akik engedélyével a demoinkat csinálhattuk. Különösen nagy segítségre volt az egyik legnagyobb forrás a Messzi Tábortüzek közreműködése. Mindennek eredménye, hogy jelenleg honlapunkon több mint 700 Népdal MP3-at tartalmaz.

 

 

Népdal források

Midi digitális források
A népdalok iránt érdeklődő olvasók jó áttekintést kaphatnak az interneten fellelhető népdal-forrásokról a http://www.ujmagyarevezred.nl/nepdal.html oldalakon, és különösen ajánlhatók Károly lapjai: Magyar Népdalok I, Magyar Népdalok II & Magyar Népdalok III ahol a dallamok osztályozása is megtalálható.

Ugyanakkor, részben más forrásbol is, megvan 3 közismert cserkész ének könyvecske minden dallama: Száz (100) Népi Játékdal, 101 Magyar Népdal es a 102 Magyar Népdal "Madárka".

Több magyarnótánk és katona dal (zömükben nem népdal) egy archívum gyűjtemény I. és II. könyvéből van: 101 Magyar Népdal, Huber Sándor - Rozsnyai Károly Publisher, Budapest c.1908.
Néhánynál megtartottuk, a több mint egy évszázaddal ezelőtt használt írásmódót, amit dőlt betűkkel jelöltünk.

Kiegészítésre a http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dalok.htm kiadást használtuk dallam forrásnak. Ez a Daloskönyv teljes szöveget és kottát tartalmaz sok közkedvelt dalról.

MP3 ének Demo
Mivel a népdaloknál a többszólamú MP3 felvétel kevés, itt felhasználunk a pusztán énekszó demo-kat is. Nagy szerencse, hogy bemutatót adhatunk a felvidéki Juhos Mária aranykoszorús nótaénekesnő dalaiból! A gyönyörű közkincsé nyilvánított teljes anyaga honlapján itt elérhető és egyben ingyenesen letölthető: http://magyarnota.com/

Ugyancsak demórészletek vannak a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 50 MP3 népdalaiból (a cserkész III. ajánlott népdalai; mindegyik a Cimbalom.nl is megvan) aminek eredetije a Gyűjtemények - népdalok alatt van: http://www.kmcssz.org/

Jó forrásunk, szintén énekszóra, egy szép cserkész honlap http://nepdal.gyujtemeny.com jelenleg 600 népdallal. A profi lapon a teljes szöveget láthatjuk, Mp3 számmal és gyakran kottával. Célja a népdal kiképzés és része a gyujtemeny.com lapoknak. A "Népdal Rádió" egy remek és hasznos segítség.

MP3's zenekar és ének zenekisérettel
Örülünk, hogy összedolgozhatunk a Messzi Tábortüzek kiadójával, ami lehetőséget nyújtott a demo-ink közt felhasználni ezeket a művészi és élvezetes népdal előadásokat. Az MP3 forrásról bővebb ismertetőt adunk a Népdal népzene alatt.
 

 

Népdal és népzene

A Dömötörné Kokron Margit Alapítvány eddig 4 emlékkönyvet jelentetett meg, több száz válogatott népdallal. A könyvek a kottát és dalszöveget tartalmazzák és mindegyikkel egy népdal CD párosul. Dömötör Gáborral karöltve minél szélesebb körben és világszerte terjesztjük ezeket a szép népdalokat. Összeműködésünk eredményeképpen szép demo-kat hozhatunk ezekből a gyönyörű népdalokból amit hagyományos népzene kisér. Részletes ismertetőt találhatunk itt: Messzi Tábortüzek
 

Népdalok & Magyarnóta

Több dallam a Csárdás és Rubato oldalon valóban Népdal. Ezek a Népdalok oldalán szintén fel vannak sorolva, N (C) és N (R) jelöléssel.
A dallamok egy részénel két digitális példát találtunk, úgymint Népdal (N) és mint Magyarnóta akár csárdás (C) vagy rubato (R) előadásban. A stilus különbség összehasonlítására ezeket a dupla demo-kat itt alul táblára vetettük a két MP3 demo láncával.
N
C
Népdal (N) MP3* és ugyanaz a dallam mint Csárdás (C)
N
C
A faluban nincs több kislány csak ketto
N (C)
The village has no more girls but two
N
C
A cigányok sátora
N (C)
The tent of Gypsies
N
C
A csitári hegyek alatt
N (C)
Below the Mountains of Csitár
N
C
A kopányi hegyek alatt
N (C)
In the foothills of the Kopányi mountains
N
C
A Vargáék ablakja
N (C)
The windows of the Varga's
N
C
Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág
N (C)
The moon shines into my window
N
C
Alma a fa alatt
N (C)
Apples under the tree
N
C
Bazsa (Bözse, Birte) Mári) libája
N (C)
Mary Bazsa's (Bozses, Birte's) goose
N
C
Csinom Palkó, Csinom Jankó
N (C)
Csinom Palkó, Csinom Jankó
N
C
Csütörtökön este, jártam nálad lesbe
N (C)
Thursday evening, I was spying on you
N
C
Édesanyám nem tudok elaludni
N (C)
I can't sleep, sweet mother
N
C
Ég a kunyhó
N (C)
The cottage burns
N
C
Erdő melett nem jó lakni
N (C)
It's not good to live next to a forest
N
C
Esteledik a faluban, haza kéne menni
N (C)
Evening in the village, time to go home
N
C
Ez a kislány megy a kútra
N (C)
This girl goes to the well
N
C
Ez a vonat most van indulóban
N (C)
This train is about to start
N
C
Haragszik az édesanyám
N (C)
My mother is furious
N
C
Házunk elott, kedves édesanyám
N (C)
Before our house, dear mother
N
C
Házunk elott van egy magas eperfa
N (C)
A tall mulberry stands before our house
N
C
Jaj, de magas ez a vendégfogadó
N (C)
Oh, how high is this inn
N
C
Látod édesanyám, látod édesanyám
N (C)
See dear mother, can you see mother
N
C
Látod-e babám , Látod-e babám
N (C)
Can you see, can you see sweetheart
N
C
Lecsúszott (ledulött): a széna boglya
N (C)
The top of the haystack slid down
N
C
Lyukas a kalapom teteje
N (C)
My hat has a hole
N
C
Márványkobol van a Tisza feneke
N (C)
The bottom of Tisza is of marble
N
C
Megyen már a hajnalcsillag lefelé
N (C)
The Morning Star is going down
N
C
Nem ám az az asszony, kinek sok lúdja van
N (C)
It's not the woman who has many geese
N
C
Nem loptam én életembe
N (C)
I never stole in my life
N
C
Nincs szebb lány a magyar lánynál
N (C)
Hungarian girls are loveliest
N
C
Osszel érik babám
N (C)
In autumn my love the grapes ripen
N
C
Rámás csizmát visel a babám
N (C)
My sweetheart wears welted-top boots
N
C
Réten Réten, sej a keresztúri réten
N (C)
In the meadow, the meadow of Keresztur
N
C
Rózsa, rózsa, labdarózsa (bazsarózsa)
N (C)
Rose, rose, guelder rose
N
C
Rózsa, rózsa, százlevelu rózsa
N (C)
Rose, rose, hundred rose-petals
N
C
Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta
N (C)
The colt is tan-yellow, it's saddle is tan
N
C
Sudár magas
N (C)
Tall and straight
N
C
Sűrű csillag ritkán ragyog
N (C)
Stars a plenty, shine infrequently
N
C
Szárnya Szárnya a madárnak
N (C)
The wings of the bird
N
C
Százados úr, sej, haj
N (C)
Captain, hey ho!
N
C
Túl a Tiszán faragnak az ácsok
N (C)
Beyond the Tisza carpenters are working
N
C
Túr a disznó, túr a mocsár szélén
N (C)
The pig is rooting, rooting near the marsh
N
C
Udvarom, udvarom kerek kis udvarom
N (C)
My yard, my small courtyard
N
C
Vadvirágos erdő szélén rószabokor
N (C)
Rosebush among wild flowers at the forest edge
N
C
Zúg az erdő, zúg a mező, vajon ki zúgatja?
N (C)
The woods rumble, fields rumble, who is it?
 
N
R
Népdal (N) MP3* és ugyanaz a dallam mint Rubato (R)
N
R
A Vidróczky hires nyájá
N (R)
Vidróczky's famous flock
N
R
Amerre én járok még a fák is sírnakr
N (R)
Wherever I walk even the trees
N
R
Bújdosik az árvamadár
N (R)
A lonely bird is furtive, fluttering
N
R
Búra termett idö (Hej, búra..) ködnevelő; szellő;
N (R)
Oh, sorrowful days, misty winds (Kuruc)
N
R
Fürdik a holdvilág
N (R)
The moon is swimming
N
R
Juhászlegény
N (R)
Young shepherd
N
R
Lement a nap a maga járásán
N (R)
The sun went down on it's path
N
R
Megrakják a tüzet mégis elaluszik
N (R)
The fire is built but keeps dying
N
R
Te vagy a legény, Tyukody nótája (1672)
N (R)
You are the man Tyukodi (Kuruc Era)
 
N
R
MP3 of Népdalok (N)* and the same melody available as Song (S)
N
S
Elmegyek,elmegyek jó messzire
N (S)
I'm going, I'm going very far


* MP3 demo-k zömének forrása Messzi Tábortüzek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.