Cimbalom Hungarian FolkHome Page
   

B=Briul;  Gip=Gipsy Nóta;  H=Hora;  M=Mulatós    Schr=Schrammelmusic;  Si=Sirba;   T=Tango  V=Various  W=Waltz

  Internet Zene Kereső
 
Song search by text only / Szöveg Keresés.
Note: do not use accents / Figyelem: ezt ékezet nélkül kell!
 
     Help
MIDI Mp3
Demo
Magyar, vegyes / Hungarian, other titles
*
English and other titles
A babám (fekete) roma lány
Gip
My sweetheart is a (dark) gipsy girl
A Bálba beléptem M
Gip
I entered the prom.
A békési cigányok
Gip
Békési Gypsies
A Berényi vonaton M
Gip
The train to Berény
A börtönnek kapujában
Gip
The prison's gate
A Bugaci határon (operetta)
V
In the Bugac plains
A cigányok, se-haj, úgy élnek
Gip
Gypsies, hey, they live like
A fuszulyka szára (opera)
V
The bean stalk (opera)
A gádzsónak elveszett a malackája
Gip
The peasant lost his piglet
A hajóm szeli a vizet (mulatós)
Gip
My ship cuts the water
A kikindai bíró M
Gip
Judge Kikinda
A kórházban van egy ember
Gip
There's a man in the hospital
A körömi cigánysoron
Gip
On Gypsy row in Köröm
A laktanya udvarán
Gip
The courtyard of the barracks
A mi kettönk titkát
R
What is the secret of the two of us
A minap a házad elott
Gip
The other day in front of your house
A Muki fija
Gip
A fixed Muki
A muzsikusnak dalból van a lelke
V
The song is a musician's soul
A negyvenhatos sárga villamoson
Schr
On the yellow tramway No. 46
A neményi halastó
Gip
The fishpond of Nemény
A pénzemet
V
My money
A sok roma
Gip
The number of Roma
A trombitás (operetta)
V
The trumpeter
A túrkevi piacon
Gip
In the market of Turkeve
Acalari bomba
Gip
?
Acci botom (Gipsy?)
R
 
Add ide gyorsan a kezed
Gip
Give me your hand quickly
Adjad asszony a botomat
Gip
You should give the woman my staff
Adok neki virágot
Gip
I give her flowers
Adott vajda szekeret
Gip
Vajda gave us wagons
Ahány leány valahány
Gip
Like many odd girls
Aidet Romanez (Roma?)
Gip
?
Ajaj Mama
Gip
Oops Mama
Aj csucsu csucsu (Sláv)
Gip
Even Csukcsu
Ajtó fakeret
Gip
Wooden doorframe
Ako temm (Gipsy?)
W
(Szép? ország = Great country ?)
Alacsony a cipőm sarka M
Gip
My heels are low
Alacsony ház
Gip
Low house
Áll a szekér (kocsi) keresztbe M
V
A wagon across the way
Almás vasderes M
V
Vasderes apples
Álomadé
Gip
Álomadé
Álom, álom édes álom (operetta Csárdáskirályno)
V
Dream, dream sweet dream (Csardasfúrstin)
Amarisi Amari
Gip
(Love..oh..love ?)
Amióta veled járok
Gip
Since I'm with you
Amoda megy egy kis szekér
Gip
Yonder goes a little wagon
Ancsóka
Gip
Pitcher
Ando Tyire
Gip
On the grass
Annyi rossz ember (mulatós)
Gip
There are so many poor people
Apu emlékére (elso rész csak)
V
For dad's memory (first part)
Ara more
Gip
(Hé cigány = Ho gypsy ?)
Arany cipő
Gip
Golden shoes
Aranyeső
Gip
Golden rain (& forsythia)
Asszony asszony Mozibár M
Gip
Mrs. Mrs. Cinema Bar
Asszony lesz a cigánylányból
Gip
The Gypsy girl will be Virgin
Az asszonynak
Gip
For the woman
Az asszony összetör (Chorus) (Operetta)
V
A woman will break you
Az asztal tarka-barka (operetta)
Schr
The table is motley.
Az én babám egy fekete nő (salon music)
V
My love is a black-haired woman
Az én kis tanyám M
V
In my little farm
Az en uram
Gip
Its my master
Az én uram jó cigány
Gip
My husband is a good gypsy
Az én uram minden este zsugázik
Gip
My husband plays cards every night
Az én uram tatabányán melózik
Gip
I work for my lord Tatabányán
Azért dülledt a te szemed
Gip
Your eyes bulging because
Azért, hogy az ingem foltos
Gip
Just because my shirt has patches
Azt kérdi a szolgabiró
Gip
The magistrate asks
Az uramnak olyan büszke a járása
Gip
My husband walks with pride
Az utcában van egy M
S
In the street there is
Ballári balikó
Gip
?
Barna kislány kötoje
Gip
Brunette Koto
Barna szemu roma lány
Gip
Brown-eyed Gipsy girl
Beadtam az órámat a zálogba
Gip
I pawned my watch
Befestem a hajam (mulatós)
Gip
My Befestem with red hair
Békéscsabai cigánytánc
Gip
Gypsy dance from Békéscsaba
Bementem én gyarmatra
Gip
I went to my colony
Beregszászi táncos lánynak
Gip
Dancing girl of Beregszasz
Berekfürdo áldott vize
Gip
The blessed water of Berekfür
Berúgott a Pontyó
Gip
Drunk carp
Bevallom a mának élek
Gip
I confess I live for today
Bevonult a roma csávó katonának
Gip
The gypsy lad joined the army
Bocsássa meg nekem a világ
Gip
May the world forgive me
Boldog vagyok hogy veled vagyok
Gip
I am happy to be with you
Bolyongok a város közepén
Gip
Wandering in the Middle of the Town
Bolyongok a zöld erdöben
Gip
Wander around the green forest
Borért küldnek, de nincs kit
Gip
They'd send for wine but there's no one
Börtön árnyékában
Gip
Prison shadow
Bőzsi ne sírjon (Bőzsike édes)
Schr
Lizzy don't cry (Sweet Lizzy)
Briul (Rom?)
B
Briul
Briul mehadica (Rom?)
B
Briul ...?
Búbánatom néked adom
Gip
I'll give you my sorrows
Búcsúzni jöttem, cigányok
Gip
I came to say goodbye, gypsies
Budai notak (operett)
V
Songs from Buda
Budapesti vigadóban szépen szól (mulatós)
Gip

Hungarian melodies sound well in a Budapest bar

Budzsoki (melody: A becsali csárdában)
Gip
?
Buga Zsiga
Gip
Zsiga Buga
Cigányasszony megfogta a kezemet
Gip
A gypsy woman took my hand
Cigány capricio
V
Gypsy capricio
Cigány csárdás 2
Gip
Gipsy csardas 2
Cigány E láz
Gip
Gypsy E
Cigány fantázia
Gip
Gypsy fantasy
Cigány, itt a végrendelett
Gip
Gipsy, here is my last will
Cigány nóták
Gip
Gypsy songs
Cigány vagyok nem gádzsó
Gip
I'm a gypsy not a stranger (peasant)
Cigányasszony kiballag az erdore
Gip
Gipsy Woman going to the forest
Cigányasszony, szalmakalap
Gip
Gypsy woman, straw hat
Cigánybálban sok a roma
Gip
A gypsy ball is full of Romas
Cigánybanda kísér engem
Gip
A gypsy band accompanies me
Cigány dal
Gip
Gipsy song
Cigány dal 1
Gip
Gipsy song 1
Cigány dal 2
Gip
Gipsy song 2
Cigány dal 4
Gip
Gipsy song 4
Cigány dal 6
Gip
Gipsy song 6
Cigány dal 7
Gip
Gipsy song 7
Cigánykerék
Gip
Cartwheels
Cigányleány, virágszál
Gip
Gysy girl, you flower
Cigányok hej mulatnak
Gip
The gypsies are partying
Cigányoknál lakodalom
Gip
Wedding at the gypsies
Cigánysoron nem merek eljárni
Gip
I don't dare go along Gypsy row
Cigány tanc
Gip
Gipsy dance
Cigány tanc 1
Gip
Gipsy dance 1
Cigány tanc 2
Gip
Gipsy dance 2
Cigány tanc 3
Gip
Gipsy dance 3
Concerto in A
V
Concerto in A
Csak addig éljünk (operetta)
V
To live as long love exists (operette)
Csak egy liter M
Gip
Only one liter
Csárdás-rőzsetűz
V
Csardas brushfire
Csendes kis falum, jó éjszakát M
Gip
My quiet little town, good night
Cserebere, fogadom
Gip
It will swapp
Cseréptányér díszeleg
Gip
Decorative earthen plate
Csiga biga
Gip
Teeny snail
Csikot fogtam a mocsárban
Gip
I caught a weatherfish in the marsh
Csindra csin
Gip
They cihinditts
Csingilingi csárda
Gip
Ting-a-ling csárda
Cső, cső, cső
Gip
Ear, ear, ear,
Csóka csóka
Gip
Jackdaw, jackdaw
Csongrád felé
Gip
Toward Csongrád
Csuda jó
Gip
Just great
Cukorborsó jancsiszeg
Gip
Sweet pea, hob-nail
Dalegyveleg
Gip
Song medley
Darida
Gip
Darida (Feast?)
Daru madár ha elszállsz dél felé
V
Cranes when you fly south
De Befütyült a vonat
Gip
the train to Befütyült
De böjtöl a cigányasszony
Gip
The gypsy woman is fasting
Defektet kapott az autóm kereke
Gip
My wheel had a flat
De jaj te csávó, jaj de roma csávó
Gip
Oh you lad, oh you gypsy lad
Del O Brisind esik az eso
Gip
Del O Brisind.. It is raining
De rosz hejen kerestem a boldogságot
V
I was looking for happiness ....
Deté Hara - Korán reggel
Gip
Deté Hara.. Early morning
Dobra, dobra (Hora)
V
(Good, good)
Doktor uram, szepen kerem
Gip
Doctor sir, if you please
Dom dom
Gip
?
Drága Édesanyám (mulatós)
Gip
My dear mother
Dragisha (Rum?)
Gip
(Áldás = Blessing ?)
Du ma vatule depart (Rus?)
S
Fromon my sudden departure
Duj, duj, desuduj
Gip
Kettő, kettő, tizen-kettő = Two, two, ten-and-two
Dzsalnak már
Gip
(Mennek már = They are going)
Dzselem dzselem
Gip
We go, we go on route
Édesanyám mit tegyek M
Gip
What to do, mother
Édes a szerelem, sós a perec M
Gip
Her love of salty pretzels
Egy csillagos éjszaka M
Gip
A starry night
Egy dal csak az élet
V
Life is but a song (= Du schwarzer Zigeuner)
Egy hazában élünk (énekkar)
S
We live in one homeland (chorus)
Egy jó mulatós lakodalmi M
Gip
A rollicking good wedding
Egy kis cigánytánc
Gip
A liitle gipsy dance
Egy kis cigánytánc 1
Gip
A liitle gipsy dance 1
Egy kis cigánytánc 2
Gip
A liitle gipsy dance 2
Egy kis cigánytánc 3
Gip
A liitle gipsy dance 3
Egy-két csók cserebere csók M
Gip
A few kisses exchanged
Egy ócskásnak eladom a szívemet (rész)
Gip
I sell an old-clothes man (part)
Egy perc alatt könnyu megszeretni
Gip
It's easy to love fore one minute
Egy reggel esik az eso
Gip
One morning rains
Egy szép asszonynak
V
A pretty woman
Egyszer voltam a vásárban
Gip
Once I was at the market
Együtt mulatunk
Gip
We party together
Éhes vagyok
Gip
I'm hungry
Ej haj Bandizsár
Gip
Hey Bandizsar
Ej lárifári nem kell várni (operetta)
V
Ej lárifári no need to wait
Ejtöernyös induló
V
Paratrooper march
Eladom a kocsit (mulatos)
Gip
Buy a car
Eladom a ruhám
Gip
Buy a dress
Élek veled, halok veled
Gip
I'll live with you, I'll die with you
Elfeledlek szép lassan Téged
Gip
I forget you slowly
Elfogták a rendorök M
M
He was captured by the police
Elhagyom a hazámat
Gip
I leave my country
Elindultam hosszú útra
Gip
I left for a long journey
El eljárok a faluba
Gip
I visit the village
Ellopták a fehér lovam
Gip
They stole my white horse
Elmegyek én a falumba
Gip
I go to my village
Elmegyek a faluvégi malomba
Gip
I go to the mill at the end of the village
Elmegyek, elmegyek én
Gip
I'm leaving, I am
Elment a Lidi néni
Gip
Aunt Lidi left
Elmentem én a vásárba M
Gip
I went to the fair
Elmentem én az erdőbe
Gip
I went to the forest
Elment Joska katonanak
Gip
Joska went to join the army
Elment Jóska katonának (friss)
Gip

Joska went to the army (lively)

Elszakadt a fekete börcsizmám
Gip
My black boots are torn
Elveszett a lakkcipőm
Gip
I lost my shinny shoes
Elvitték a cigányokat
Gip
The gypsies were taken
Elvitték a hites párom
Gip
My wedded partner was taken away
Emlekezes Bihari (elso rész csak)
V
In memory of Bihari (first part oly)
E-moll kesergő
V
Lament in E minor
En a balba eljarok
Gip
I go to the prom
Én édes Katinkám
V
My sweet Katie
En es a kisocsem (operetta)
V
Me and my little brother
Engem anyám megátkozott 1
Gip
I cursed my mother 1
Én is részeg
Gip
I'm also drunk
Én istemen tégy egy csodát
Gip
My God make a miracle
Én mátészalkai roma csávó vagyok
Gip
I'm a Roma guy Mátészalka
Én mindenkiben csalódtam
T
I was disappointed in everyone
Ennek a barna lánynak M
V
This brunette girl
Én nevetek ma mindenen
V
I laugh at everything today
Én vagyok a Magyar Rózsa
Gip
I am Magyar Rose
Én vagyok, én
Gip
I am, I am
Erdély Induló
V
Transsylvanian March
Erdélyi nóta
V
Transsylvanian song
Erdő szélén tanyáznak
Gip
At the edge of a forest dwell
Erdő szélén sátoroznak az oláh cigányok
Gip
The gypsies camp on the edge of the forest
Esik eső
Gip
It's raining
Esik eso, süvít a szél
Gip
Rain falling, the wind blows
Este felé, ha kigyúlnak a lámpák
T
In evening when the lights come on
Este fess a pesti nö
V
In the evening, a handsome woman in Pest
Esteledik s az én szívem megdobban
Gip
It's evening and my heart throbs
Este száll a fecske
Gip
In the evening swallows fly
Estike-tike
Gip
Estike-dear (Nightie)
Eszakadt a fekete borcsizmám
Gip
Eszakadt the black borcsizmám
Ez a bot
Gip
This rod
Ez a csinos barna kislány M
Gip
This pretty brunette girl
Ez a kislány akkor szép
Gip
This girl is nice when
Ez a kislány alig 16
Gip
The girl is barely 16
Ez a kislány kicsoda, de micsoda
Gip
Who is this girl, and what
Ez a roma csávó
Gip
This gypsy lad
Ezekkel a kakasokkal baj van M
Gip
These cockerels are wrong
Ezekkel a soförökkel
Gip
With these chauffeurs
Ezer éve vándorolnak a cigányok
Gip
Gypsies are wandering for a thousand years
Ezer éve vándorolnak a cigányok1
Gip
Gypsies are wandering for a thousand years 1
Ezek azok a cigányok
Gip
These are the Gypsies
Falu szélén van egy kis ház (Hora)
V
There's a little house on the outskirts of the village
Fecském hova szállsz
V
My swallow where do you fly
Fehéret virágzik az akácfa M
Gip
Locusts bloom white
Fejem felett a göncölszekér
Gip
My head above the Big Dipper
Fejik a fekete kecskét
Gip
The black goat is being milked
Fekete a csóka tolla
Gip
Jackdaw feathers are black
Fekete hajú kis gimnazista (mukatos)
Gip
Black-haired little high school
Fekete Peter ocsem (operetta)
V
My brother black Peter

Fekete szemek

Gip
Black eyes
Fekete vagy, mint a korom
Gip
Or black as soot
Fekete vérembol
Gip
Black is my blood
Felhő felett száll
Gip
Soaring above the clouds
Felhők alatt születtem
Gip
I was born under the clouds
Felmásztam az eperfára, oda hívtál
Gip
I climbed the mulberry tree, you asked me
Felmegyek a hegyre
Gip
I go up the mountain
Felnézek a nagy égre
Gip
I look up to the vast sky
Fáj a kutyámnak a lába
Gip
My dog's left leg is hurting
Fáj a lelkem
Gip
My soul hurts
Fáradt vagyok
Gip
I'm tired
Fekete hajú kis gimnazista (mukatos)
V
Black-haired little high school
Fekete madár száll
Gip
Black bird fly
Fizetek főúr
V
I'm ready to pay chief
Fogadj el egy jó tanácsot tőlem
T
Listen to my good advice
Főzök neked száraz babot
Gip
I'll cook you dried beans
Fóti dal
Gip
Fóti song
Friss magyar
V
Hungarian - lively
Fúj a szél a szél, fúj a szél a szél
Gip
The wind is blowing, wind is blowing
Fújja a szél fújja
Gip
Blow the wind blows
Fut az ürge
Gip
The gopher runs
Fuvarosnak azért nincsen háza
Gip
Cargo carriers have no house
Fuvarosok dala
Gip
Carrier's song
Galuska
W
Dumplings
Georgette (Boulanger)
S
Georgette (Boulanger)
Gettó nota
Gip
Getto song
Gimbelem,gombolom, gombolom
V
Button up, button down
Göndörhajú romacsávó
Gip
Curly haired gipsy lad
Gólya madár rászállott a vasútra M
Gip
The stork landed on the railway
Gyelem gyelem (Gelem gelem, djelem djelem)
Gip
I went, I went
Gyenge a nádszál, lehajlik az ága M
Gip
Weak reed, bends the arm
Gyere csávó utazni
Gip
Come on dude travel
Gyere ide cigány M
Gip
Come here gypsy
Gyere, gyere
Gip
Come-on, come-on
Gyere ide kicsike
Gip
Come here, little one
Gyere táncolj cigánylány
Gip
Come and dance, gypsy girl
Gyere ülj kedves mellém
V
Come dear sit next to me
Gyertek fiúk, menjünk a kocsmába
Gip
Come on guys, let's go to the pub
Gyertek ide sukar roma csávók
Gip
Come here lovely roma lads
Gyevockska Maja (Rom?)
V
(Maiden Maja?)
Ha a betyár beüvölt a csárdába M
Gip
Tge outlaw ...... the pub
Ha bemegyek a kocsmába
Si
If I enter the pub
Ha bemegyek a Szegedi kiskocsmába (mulatok)
Gip
If I enter the pub of Szeged
Ha bun, hogy várok rád (Schlager)...
V
If sin is that I'm waiting for you
Ha jó a kedvem (mulatos)
Gip
When in good mood
Ha már egyszer elmúlt a nyár (operetta)
V
Once the summer has past (operette)
Ha még egyszer húsz esztendos lehetnék M
M
If I could be twenty once again
Ha megfogom az ördögöt Ha megfogom az ördögöt
Gip
If I catch the devil
Ha meghalok anyám
Gip
When I die mother
Ha meghalok sok virágot
Gip
Lots of flowers when I die
Ha néha vissza űznek téged hozzám
V
If ever the good memories remind you
Haja, haja
Gip
Here hair
Hajam, hajam, hajam szála
Gip
My hair, my hair, my hair strand
Hajam-hajam szála
Gip
Hair-my hair ends
Hajdade, hajdede
Gip
(Haj apám, haj apum = Hey dad, hey father?)
Hajmási Péter (operett)
V
Hajmasi Peter (operetta)
Hajnali mámor csárdás
Gip
Dawn intoxication csardas
Hajni hajni
Gip
?
Haj-tá-tá tájla-ta-ta
Gip
Haj-tá-tá tájla-ta-ta
Ha kimegyek a piacra
Gip
If I go to market
Háljunk ketten az éjjel
Gip
Let's sleep together
Halk zene szól az éjszakában
Gip
Soft music playing in the night
Halleluja néked (Waltz)
V
Alleluia to you
Hallod-e mit dalol a csönd
W
Can you hear the silent song
Hallod-e Rozika Te (Operetta)
V
Listen you Rozie you
Haragszik a feleségem
Gip
Angry wife
Hargitai pásztor M
Gip
Shepherd of Hargita (mountain)
Három deci köménymag
Gip
Three decilitres of caraway-seeds
Háromszög
Gip
Triangle
Három tányér bárányhús
Gip
Three plates of mutton
Hasam alatt
Gip
Under my belly
Haza jöttél vizesen
Gip
You came home wet
Házas ember ne járjon tilosban M
V
Married people should not proceed trespassing
Hazudtak-a-rózsák M
M
They lied the roses
Hej cigany (operettta) resz 1
V
Hey gipsy part 1
Hej cigany (operettta) resz 2
V
Hey gipsy part 2
Hej cigany (operettta) resz 3
V
Hey gipsy part 3
Hej cigany (operettta) resz 4
V
Hey gipsy part 4
Hej ciganyok ha tudnatok (mulatós)
Gip
Hej, Gipsy, do you know ...
Hej daláré, daláré, beteg lett a cigányné
Gip
'Hej daláré..', the gypsy woman is sick
Hej de kutya jókedvem van (mulatós)
Gip
Hej dog, I am in good nood
Hej kendőm kendőm
Gip
Hey scarf, my scarf
Hej Rigó Rigó
Gip
Hej Rigó Rigó
Herkules fürdői emlék
W
Memories of Hercules Baths
Hétre Ma Várom A Nemzetinél (operetta)
V
Meet you for seven today at the National
Hiába menekülsz, hiába futsz
T
No use to flee, no use to run
Hideg fagyos téli éjszakán
Gip
On cold freezing winter nights
H-moll szerenád
V
H moll Szerenade
Hogyha egyszer a babámat megfoghatom
Gip
If only I can hold my love
Hol a fiú
Gip
Where is the boy
Holdas éj a Dunán
V
Moonlit night on the Danube
Holdfény szerenád
V
Moonlight Serenade
Holdfényes az este
V
Moonlit night
Holnap már elmegyek
Gip
Now I'm leaving tomorrow
Hol van az az utca
Gip
Where is that street
Hol van már a fodros szoknya
Gip
Where are ruffled skirts today
Hop hop hop, Sátramba minek élek
Gip
Hop, hop, hop, why I live in my tent
Hopsz Sara M
Gip
Oops Sara
Hora Lui Sandu (Peijolita)
V
Hora Lui Sandu
Hora A dur
H
A Major hora
Hora D dur
H
D Major hora
Hora lautarilor
H
The playmen hora
Hora si geamparele (Rom?)
H
?
Hora staccato
H
Hora staccato
Hordós káposzta
Gip
Barrel-cured cabbage
Hosszú fekete haj
Gip
Long black hair
Hosszúhetényi verbunk
Gip
Verbunk of Hosszúhetény
Hull a könnyem
Gip
Hull tears
Hull az esö
V
It's raining,
Huncut szeme, jaj de csalfa szeme
Gip
Tricky eyes, but false eyes
Húzd-hát-cigány M
Gip
Pull-back-gipsy
Huzd ra cigany,Gyertek romák
Gip
Play, Gipsy, come on Gipsy
Húzd rá te cigány
Gip
Pull out your Gypsy
Húzzad csak kivilágos virradatig (operetta indul)
V
Pull only Kivilágos dawn (start)
Húzzad csak kivilágos virradatig (operetta énekkar)
V
Pull only Kivilágos dawn (chorus)
Id. és ifj.
Gip
Id. and Jr.
Imádkozzunk a hazáért
V
Let us pray for the country
Indul a Sváb-hegyi Fogaskerekű
Schr
The cog-wheel tram leaves for Swabian hill
Inverteste (Romaanian)
V
Inverteste ((Romanian)
Iréne
V
Iréne
Irigység
V
Jealousy
Istenes Csárdás
V
Godly csárdás
Iszom a feleségem urára M
Gip
I drink, the husband of my wife
Itt a piros hol a piros
Gip
Here is red, where is red
Itt egy kocsma
Gip
Here's a pub
Jaj, anyám
Gip
Oh Moher
Jaj anyám,jaj apám
Gip
Oh Moher, o father
Jajjj, anyám te minek szültél a világra
Gip
Alas, my mother why you brought forth the world
Jaj, a világ
Gip
Woe, the world
Jaj, cigányok gyertek csak velem
Gip
Oh gypsies come-on with me
Jaj de csipos a leveles csihany
Gip
Alas the spicy leaves of Csihany
Jai, de csuda jo
Gip
How amazing good
Jaj de fázom
Gip
My I'm shivering
Jaj, de fúj a szél
Gip
How the wind is blowing
Jai, de hideg van
Gip
Jai, it's cold
Jaj de jó a habos sütemény (Operetta)
V
Oh how tasty whipped-cream cake
Jaj de jó a szőlő leve
Gip
Oh, how good the juice of grapes
Jaj de mulatok én máma
Gip
Oh, how I am going to party today
Jaj, de nagyon fáj a szivem
Gip
Oh, how my heart aches
Jaj de nagyon mulat ez a roma
Gip
Oh, how this roma is celebrating
Jaj de nehéz egy
Gip
Oh but it's hard
Jaj, de sukár (ez a Romalány)
Gip
Oh how beautiful (is this Roma Girl)
Jaj, de szépen táncol a sok cigány
Gip
How nice the gypsy crowd dance
Jai devla man mar man
Gip
?
Jaj, Devla, te, most mit tegyek
Gip
Oh, you Devlet, what should I do
Jaj, Istenem, az ingem
Gip
My God, my shirt
Jaj Istenem de szeretek halózni M
Gip
My god, how I love Halozni
Jaj, Istenem, jaj már nékem
H
O God, woe to me
Jajj nékem, ha rám nézel M
Gip
Woe me, if you look at me

Jaj lányok nékül élni (operetta)

V
Oh, to live without girls
Jai mámolé
Gip
Oh mamole
Jaj Romálé jahajj savolé
Gip
(Woe Gypsies, woe Gypsy-lads?)
Janos legyen, fenn a János hegyen
V
János (John) be there, on top of John Hill
Japa Robok Zkapusian (Slovak)
R
I Am a Village Bachelor
Jár ami kijár
Gip
Get what is due
Járd a táncodat
Gip
Walk your dance
Járjunk mindíg vígan
V
Let us be always cheerful
Járomszög
Gip
Yoke-pin
Jó dolga van
V
Good things to do
Jó étel a túróslepény
Gip
Cottage-cheese pancakes are great
Jó ha szalad a szekér
Gip
It's good when wagons run
Jöjj hát gyere
Gip
Come come back
Jöjj vissza csókos ifjú nyár
W
Come back young summer of kisses
Jóska gyere haza (mulatós)
Gip
Jóska come home
Jót halózunk minden nap
Gip
If we had a good horse evry day

Jött egy csávó kis cigánygyerek

Gip
A guy came with little gypsy children
Józskának az a baja M
Gip
Józskánakisf the problem
Julia - Julia
Gip
Julia - Julia
Juli néni tizenhárom lánya
Gip
Aunt Julia's Thirteenth daughter
Juliska, Mariska
Gip
Juliska, Mariska
Kalapom szemembe vágom
V
My hat covers my eyes
Kállai kettos
V
Kallai double story
Kálmán Imre
S
Kalman Imre (operetta composer)
Káló mulató
Gip
Kálóclub
Kalo sal kalo (roma?)
S
(Fekete meg fekete = Black all black ?)
Kapanyél meg kaszanyél
Gip
Hoe handle and scythe handle
Katarina, Katarina
Gip
Katarina, Katarina
Kávéházban jól ég
Gip
The Coffee House burns well
Kék színu Balaton M
Gip
Blue Lake Balaton
Kék tó ,tiszta tó (János vitéz) (operett)
V
Blue lake, clear lake
Kell masza
S
Dance with me
Kemencébe sül a lepény
Gip
Pie is baking in the oven
Kerek az erdö
Gip
Around the forest
Kesergö
V
Lamenting
Készülnek a bálba
Gip
They are preparing for the ball
Két kolompér (ég) a tüzben
Gip
Two potatoes in the fire..
Kezd a hajnal hasadni
Gip
The dawn is coming up
Kicsi nékem ez a ház 1
Gip
This house is too small for me 1
Kicsi uram odavagyok teérted Kicsi uram odavagyok teérted
Gip
Do you like small nuts, sir?
N.A. Kikagtál ?
R
?
Kik is a ciganyok
Gip
Who are these Gypsies?
Kik is a cigányok (énekkar)
Gip
Who are the Gypsies (Chorus)
Kimegyek a hegyek közé lakni M
M
I'm going to live in the mountains
Kinokio
Gip
Kinokio
Kisbecskerek
Gip
Kisbecskerek (town)
Kis csolnakom a Dunan M
Gip
My small boat on the Danube
Kis madár
S
Little bird
Kismoholyban vettem egy malacot M
Gip
Kismoholyban bought a pig
Ki volt itt, ki járt itt
Gip
Who was here, who was it
Kokodoj kokodoj (Rom?)
Gip
?
Komámasszony pendelye henrere-rere
Gip
My neighbour-lady ....
Könnyezik a két szemem
Gip
Two eyes fill with tears
Kopog, de kopog a cipőmön a sarok
Gip
The heel on my shoes are pattering
Környes körül vörösödik (mulatós)
Gip
Redden circle around marten
Köszönöm, hogy imádott
V
Thank you, for adoring me
Kovel dobnak (mulatok)
Gip
A stone is thrown
Kukorica a fazékban
Gip
Corn in the pot
Ladi, Ladi
Gip
Ladi, Ladi ?
Lagzi lagzi
Gip
Wedding wedding
Lagzi van a faluban (mulatos)
Gip
Wedding in the village
Lámpa a víznél
Gip
A lamp by the water
Látod babám ezt a rongyos százast
Gip
Darling can you see this worn 100 bill
Latzso daijo (Roma ?)
R
Latzso daijo ?
Lefogadom ötszázba
Gip
I bet you five hundred
Légy az icipici párocskám
V
Be my sweet little partner (operette)
Legyen a Horváth Kertben (operetta)
V
Be at Horváth Gardens
Lenn az erdő szélén
Gip
Down in the forest
Lenn dolgoztam Szabolcsban
Gip
I worked down in Szabolcs
Lesz maga juszt is az enyém
T
You will as well my Juszt
Lesz még nekünk szebb életünk (operetta)
V
We will have a better life
Lesz még unnep
Gip
It will be holliday
Levél a tábortuznél M
Gip
Letters to the campfire
Lisa Lisa
Gip
Lisa Lisa
Livi, livi, táncolj velem
Gip
Livi, Livi, dance with me
Loli cohá ellopták a fehér lovamat a cigányok
Gip
Loi Coha has stolen the white horse of the gipsies
Loli phabaj (hop hop hop)
Gip
The red apple (hop hop hop)
Lump vagyok rózsám
Gip
My dear I'm a drunkard
Ma éjjel kigyúlt egy csillag
W
Tonight a star lit the sky
Ma este babám a Fasorba megyünk M
Gip
Tonight we go to my baby in the alley
Madarkam madarkam
Gip
Birdie birdie
Magyar-cigány botoló
Gip
Hungarian Gipsy sticdnance
Magyar lánynak (operetta)
V
For Hungarian girls
Májusban az orgona virágzik
W
Lilacs bloom in May
Malomkővel nem vadásznak
Gip
You don't hunt with a millstone
Mama én nem haragszom M
Gip
Mama I'm not angry
Máma nincs kedvem
Gip
I'm moody today
Mamole
Gip
Mamole
Mámo-mámó
Gip
?
Mange nakampel
Gip
?
Manuela (klezmer)
V
Manuela
Már a nap is.
Gip
Even the sun
Már nem szédülök
Gip
I do not get dizzy
Márciusi hóra
V
March hora
Másfél hete
Gip
One and a half weeks ago
Mások vittek rossz utakra (rész)
V
Others were taken to the wrong roads
Meeham pappe paalé (Roma?)
R
?
Mee pákroo man te mindde moe kak (Roma?)
R
?
Még az éjjel M
Gip
Even at night
Megérett a csongrádi cseresznye 1 M
Gip
The cherries of Csongrád are ripe
Megérett a galagonya
Gip
The hawthorn is ripe
Meggyújtom a pipám
Gip
I light the pipe,
Meghalok én magáért
Gip
I'm dying for you
Meghalt az én anyám
Gip R
My mother died
Megjöttek a fiúk
Gip
The boys are back
Meg kéne már házasodni M
Gip
We should get married
Meg ne ussel
Gip
Don't hit me with your stick
Megtanultam ürgézni
Gip
I learned .... ürgézni
Megtépem a kutya cigányt
Gip
I tear the gypsy's hair
Megvert engem az uram
Gip
My husband beat me
Megyek haza a kocsmából
Gip
I'm going home from the tavern
Menni menni muszáj menni
Gip
You have to go go go
Mért a nézését meg a járását
Gip
Because of watching the gait
Mért nem csináljuk ezt gyakrabban
Gip
Why do not we do this more often
Miért sáros a csizmád M
Gip
Why muddy boots
Mikor a vásárba mentem
Gip
When I went to the market
Mikor az est mesélni kezd
W
When the evening starts to tell a story
Mikor én még legény voltam M
Gip
When I was still a bachelor
Mikor kicsi gyerek voltam
Gip
When I was a small child
Mikor meghalok utánad
Gip
The time after you die
Mikor mentem Gyarmatra
Gip
When I went to Gyarmatra
Mikor mentem Szovátára
Gip
When I went to Szováta
Minden perc M
Gip
Every minute
Minek nékem az ember
Gip
Why do I need such a man
Miro Chawo Carčlla Sanyi (Roma?)
R
(My lad/son Carclla Alec?)
Mit ér ez a kupeckalap
Gip
What is this shabby hat worth
Mit ér nekem ez az élet
Gip
What is this life worth for me
Mit mondott az öreg Kis (operetta)
V
What did the old Little do
Mivel az erkölcsöm laza M
Gip
Because of loose morals
Mocskos cigányok
Gip
Dirty Gipsies
Molnár legény koromban M
Gip
When I was a miller lad
Mond meg, hogy imádom
V
Tell her, I adore her
Mondtam neked feleségem
Gip
I told you wife
Monti csárdás
V
Csardas of Monti
Most még hideg van M
Gip
It even is cold now
Most már elmehetsz
Gip
You can leave now
Mozdonyszőke az én babám
Gip
My babe is engine-blonde
Mulatni is tudok M
Gip
I can have fun
Mulatok, mert jól érzem magam
Gip
I have fun because I am feeling good.
Nádfedeles kulipintyó
Gip
Thatched shack
Nagy a szívemben a bánat
Gip
Great sorrow in my heart
Náne máró
Gip
?
Ne bántsatok engemet
Gip
Don't bother me
Ne bántsatok engemet békési cigányok
Gip
Don't bother me Békési Gypsies
Necsi, necsi (mulatós)
V
Not just
Ne csókolj meg engem a padon
Gip
Don't kiss me on the bench
Ne higgyél a cigánynak
Gip
Don't believe the gypsy

Ne járjál utánam

Gip
Don`t waste
Ne szoij neki
Gip
Do not tell him
Ne tudja meg senki azt, hogy (mulatós)
Gip
No one should find out why
Ne vidd a férjem ? (Neber me muze)
Gip
Don't take my man
Négy cili, hat cili (operetta)
V
Four to six Cili
Néha mikor jön az est
V
Sometimes when the night coms (Du schwarzer Zigeuner)
Néha minden oly egészen mas M
Gip
Some times completely different
Neked olyan asszony kell
Gip
You must be a woman
Nekem olyan no kell (mulatós}
Gip
I need a woman
Nem akar a feleségem szeretni
Gip
You do not want to love my wife
Nem akarsz a kisfalumba asszony lenni M
Gip
You do not want to be a woman in my village
Nem átkozlak érte M
Gip
It is not ästkoziak
Nem azért szeretlek
Gip
That's not why I love you
Nem dolgoztam én a nyáron
Gip
I did not work this summer
Nem fáj érted már a szivem (mulatós)
Gip
It does not hurt that you have my heart
Nem ismered azt az érzést
Gip
Do you know that feeling
Nem járunk mi sehova se
Gip
Not what we are nowhere

Nem kell nekem feleség (mulatós}

Gip
I do'nt want his wife
Nem kell nékem pogácsa
Gip
I don't want biscuits
Nem kell nekem soha többé más ura
Gip
no longer want someone's husband
Nem megyek a bálba veled
Gip
I'm not going to the ball with you
Nem szeretem en a babot
Gip
I do not like beans
Nem születtem butyria, mama
Gip
I wasn't born to work mom
Nem tudjátok hogy kivagyok
Gip
Don't you know who I am
Nem vagyok én jó cigány
Gip
I'm not a good gypsy
Nem vagyok én koromfekete
Gip
I 'm not jet black
Népzene
V
Folk music
Ne sírj anyám a te rossz
V
Do not cry poor mother
'Neti' féle romános
Gip
'Neti' kind of Gipsies
Nic to nic (Slovak)
S
?
Nincsen kocsim se lovam M
Gip
My horse has no car
Nincsen nékem aprópénzem
Gip
I have no change
Nincsen pénzem elkártyásztam
Gip
I have no money, I gambled it away
Nincsen pénzem, mind evertem
Gip
I have no money, I blew it all
Nincs senki olyan szép nincs senki olyan jó
V
No one is as lovely, no one is as good
Nyalom a kenyeret M
Gip
Eat the bread
Nyolcéves sem voltam
Gip
I was not even eight
Ó, nagyvilág
Gip
Oh, wide-world
Odalenn a csöngelybe
Gip
Down in the "csöngelybe" ?
Ó édes kis Boris!
Gip
Oh sweet little Boris!
Oe niale welle (Roma?)
R
?
Oláh Ernő Szerenád
V
Olah Erno Serenade
Oláhos Szatmár (Népzene)
V
Jumping dande from Szatmár
Ola roma
Gip
Hey Gipsy ?
Olyan legényt szeretek én
Gip
A young man like me
Oly sokat szenvedtem érted
Gip
I suffered so much for you
Ordög bújt a botomba
Gip
The devil made slip my cane
Öreganyó megy az úton
Gip
Old Granny goes on the road
Orkoi cigánytánc
Gip
Gypsy Dance of Székelyföld
Orkoi cigánytánc 1
Gip
Gypsy Dance of Székelyföld 1
Orkoi cigánytánc 2
Gip
Gypsy Dance of Székelyföld 2
Orkoi cigánytánc 3
Gip
Gypsy Dance of Székelyföld 3
Orkoi cigánytánc 4
Gip
Gypsy Dance of Székelyföld 4
Orkoi cigánytánc 5
Gip
Gypsy Dance of Székelyföld 5
Orkoi cigánytánc 6
Gip
Gypsy Dance of Székelyföld 6
Országúton dzsalóznak a cigányok
Gip
The gypsies are travelling on the high way
Országúton megy a szeker
Gip
The wagon will go on the country road
Összetört a szívem
Gip
My heart is broken
Ott fogsz majd sírni
V
You then will cry
Ott lakom én
Gip
Where I live
Ötszázas az bizonyisten sok van
Gip
My god, there are many 500 bills
Párizsban él egy kislány
Gip
Paris-in-one little girl
Patkós tyúkot
Gip
A spurred hen
Pénztárcámnak üres a
V
My wallet is empty (chanson)
Pest
V
Pest
Pe ulita armeneasca (Romanian?)
C
 
Pillem, pillem
Gip
?
Pille, pille, pille (Mulatos)
Gip
Pill, pill, pill
Piros de piros
Gip
Red how red
Piros kancsó tele borral
V
Red jug full of wine
Piros lett a pipacs virága
Gip (C)
The poppy flower turned red
Piros volt a paradicsom
Gip
The tomato was red
Pour toi (Neked)
V
For You
Pupod alatt
Gip
Under your hump
Purárom
Gip
Purárom ?
Rák egye meg a két szemed
Gip
Cancer take both your eyes
Rákóczy induló
V
Rakoczy march
Rávágok a zongorára
Gip
I strike the piano
Reggel elment az én uram
Gip
My husband left in the morning
Régi mániám
V
My old mania (chanson)
Rég mengmondtam Sárközi
Gip
I told it long ago, Sárközi
Rézsarkantyúm peregjen
Gip
Rézsarkantyúm peregjen
Ricsi
Gip
Ricsi
Rino
Gip
Rino
Ringó Ringó
Gip
Ringó Ringó
Ringó vállú csengeri violám (Operetta)
V
Rocking shouldered Csengeri Viola
Roma csává
Gip
Roma guy
Roma csává Tatabányán
Gip
Gypsy lad in Tatabánya
Román Cigánydal
Si
Rumanian gypsy song
Román fantázia
Gip
Romanian fantasy
Rongyos Gárda Induló
V
Rongyos Gárda march
Rongyos nadrág, szakadt ing
Gip
Tattered trousers, torn shirt
Rossz fát tettem én a tűzre
Gip
I did something rotten
Rózsafa virít az ablakom alatt
Gip
Rosewood blooms beneath my window
Rózsát tuzök a hajamba
Gip
Fiery red roses in my hair
Rózsát tűztem a hajamba
Gip
Stuck a rose in my hair
Rózsi, Rózsi, Rózsi, Rózsi
Gip
Rosie, Rosie, Rosie, Rosie
Sándor-napi Köszöntö
V
Greeting on Alex (feast)day
Sárgarigó fészkel párjával
Gip
Pair of Yellow thrush nesting
Sárgul már a kukorica törek
Gip
The corn-stalk is ripe
Sári lovam
Gip
My horse Sara
Savale romale
Gip
Welcome among gipsies
Schneider Fáni
Schr
Fanny Schneider
Sehol se talállak
Gip
Could not find you anywhere
Sej a madar
Gip
Sej to the bird
Sej haj akácfa M
V
Hey. hey acacia
Sej-haj, Boldizsar
Gip
Hey-hey Boldizsár
Sej-haj, cigányélet
Gip
Hey-ho gypsy life
Sej,haj, feleségem Sára
Gip
Hey-hey my wife Sarah
Sej haj fügefalevél
Gip
Hey hey fig-leaf
Sej, ha lemegyek Székesfehérvárra M
Gip
Hey, I"ll go to Székesfehérvár
Sej, haj, lepedő
Gip
Hey hey blanket
Sej-hai, Rozika
Gip 
Hey-ho Rozie
Sej,haj Rozi
Schr
Hey, hey Rosie
Sientego Rát
Gip
?
Sirba (Buffo)
V
Sirba (Buffo)
Sirba Lui Pompieru (Rom)
V
The fireman sirba
Sirba és hora (Rom?)
V
Sirba and hora
Sírjon a Hegedű (mulatós)
Gip
Let the violins wail
Snóbliznak a cigányok
Gip
The gipsies are playing cards
Stux maga vérbeli párizsi lett (operettea)
V
Stux you have blood in Paris (0perette)
Sűrűn esik (szakad) as eső
Gip
Rain is pouring down
Sütök neked pogácsát
Gip
You bake cake
Szabadkai kaszárnya (mulatós)
Gip
The barracks of Szabadka
Szabolcs felé megy a vonat
Gip
The train is leavng for Szabolcs
Szalad a nyúl a szántásba
Gip
The rabbit runs the tilling
Szalma szál
Gip
Straw stem
Szánom bánom M
Gip
I pity mind
Szánon megyek nem szekéren
Gip
I'll take the sled not the wagon
Szaraz a bokor a teton
Gip
Dry bush on the roof

Szászcsávási cigány tánc

Gip
Gipsy dance from Szászcsávás

Szászcsávási cigány tánc 1

Gip
Gipsy dance from Szászcsávás 1
Szazezerszer
Gip
Hundred thousand times
Száz hold földje M
Gip
Hundred acres of land
Szellők szárnyán
W
On wings of clouds
Szép asszonnyal mulatok én
Gip
My beautiful mulatto woman
Szépasszonyok, jóemberek M
Gip
Beautiful Women, good man
Szépasszonynak nem illik M
Gip
It's not proper for a lovely woman
Szép a Zsiga lánya
Gip
The beautiful daughter Zsiga
Szép cigánylány
Gip
Beautiful gypsy girl
Szép Juhászné (operetta)
V
Beautiful Juhászné
Szép kislány az Ica M
Gip
Beautiful little girl from Ica
Szép menyecske
Gip
Lovely bride
Szép város Kolozsvár (operett)
V
Kolozsvar is a lovely city
Szerelem vagy múló bánat
Gip
Love or passing sorrow
Szerelmesebb vagyok mint egy nagyágyú
Gip
I'm more in love than a big cannon
Szeressük egymást gyerekek
V
Let's love each other
Szeretem a nyögvenyelőt
Gip
I like dumplings with cottage cheese
Szeretem a táncokat
Gip
I love the dances
Szeretek egy szőke kislányt
Gip
I love a blonde girl
Szeretnék mégegyszer, újra boldog lenni
Gip
I would like once to be happy again
Szijek shukar sejori (Albanian?)
V
Hope for the future
Szilveszteri mulatos
Gip
Rollicking New Year's Eve
Szívemben bomba van
V
There's a bomb in my heart
Szivem szavát
W
My heart's advice
Szódavíz
Gip
Soda water
Szölölevél, venyige
Gip
Grape leaves, vine
Szomorú keringő
W
Sad waltz (Valse triste)
Szomorú testvérek
Gip
Sad brothers
Szomorú vasárnap (Resző Seress 1933)
V
Gloomy Sunday
Szuro dikle,anyám
Gip
I am leaving, mother
Szuta mamma (incorrect title? Gipsy?)
R
?
Tábor tüzek lángja, világít az égen (mulatós)
Gip
Campfire flames lighting the sky
Tavaszi álom
V
Spring dream
Tchiki tchiki
V
Tchiki tchiki (movy about transsylvanian gipsy)
Tegnap lattam egy csavot
Gip
Last night a saw a guy
Télbe ki látott egy fecskét
Gip
Winter 'who saw a swallow
Te majd kézenfogsz és hazavezetsz
V
You will take my hand and lead me home
Temarav
Gip
?
Temetoben kore szállott
Gip
Cemetery of fallen stone
Te Vagy Az A No
Gip
You're the Woman
Tiltsa meg ha tudja, tiltsa me
T
Forbid, forbid if you can
Tiszti keringő
V
Officers' waltz
Tolnai képek
A
Pictures of Tolnai
Torontoi emlék
V
Memory of Toronto
Tova szállt a mi szerelmünk
Gip
Our love vanished
Transylvania hora-t
V
Transylvania hora
Trillás hóra
H
Trilla hora
Tripsona dögöjina, hopp
Gip
?
Tudod mit ígértél
Gip
You know what you promissed
Tuzes tanc (elso rész csak)
Gip
Fiery dance (first part oly)
Tüzet raknak a cigányok
Gips
Gypsies are making a fire
Tüztánc csárdás
V
Firedance csárdás
Udvaromban babám áll egy rezgo nyárfa M
Gip
In my yard there is a baby aspen
Ugy elmegyek anyam
Gip
My mother wanted to leave
Úgy szeretem az uramat (a rányimat)
Gip
I love my husband (woman) so much
Üljél a motoromra M
Gip
Üljél my engine
Utoljára küldöm neked M
Gip
Last message I will send you
Váci utcán,Váci utcán
Schr
On Vac avenue, Vac avenue
Vad ismeretlen táj
Gip
Wild undiscovered region
Vágtass Ráró lovam
Gip
Gallop, my horse Raro!
Vágyakozás
V
Longing
Vagyok, vagyok asszony.
Gip
I'm a woman
Vakuljon még az én lovam
Gip
Vakuljon. one of my horses
Vándorélet
Gip
Wandering life
Van egy beteg a felszégen
Gip
We have an awkward patient
Van egy lovam
Gip
I have a horse
Van egy okos kiskutyám
Gip
There is a clever little dog
Van egy nóta, nem dalolja senki (Szerenád)
V
There is a song no one sings
Van egyuram jaj de minek
Gip
I have one husband but why
Van nekem egy anyósom M
Gip
I have a mother-in-law
Van nekem egy csikos gatyám (mulatos)
Gip
I have a striped pants
Van nekem egy fekete kutyám
Gip
I have a black dog
Várom az uramat
Gip
I am waiting for my husband
Vedd ki Pista
Gip
Pista get ready...
Vedlik a pulikutya
Gip
The puli dog is shedding his coat
Vén öreg cigány
Gip
The Old Gypsy S ?
Veszem a kalapom M
M
I take my hat
Víg a kedvem
Gip
I'm in a joyous mood
Vettem neki kalapot
Gip
I bought her hat
Villám Csárdás
V
Lightening Csárdás
Viszakérek minden csókot
Gip
I would like to kiss each
Viszlát cigánylány (mu.atos)
Gip
Gypsy Goodbye Girl
Volt Apám, Volt Anyám
V
I had a father, I had a mother (contemporary)
Volt egyszer egy hadnagyocska
V
There was this lieutenant
Volt szeretom szép szeretom M
Gip
I had a lover, a nice lover
Zali zali
Gip
? (Gipsy dance)
Zöld az erdő
Gip
The forest is green
Zöldszalagos a kalapom
Gip
Green ribbons on my hat
Zöldül a fa levele
Gip
Green leaves of a tree
Zsáb Zsáb
Gip
?
Zság zság
Gip
?
Zsidó népzene
S
Jewish folk music
Zsiga cigány
Gip
Zsiga the gypsy
Zsuzsika, gyere be a putriba
Gip
Suzy, come enter this shack
Zsuzsi kisasszony - Jaj Zsuzsikám (operetta)
V
Miss Susie - Oh Zsuzsika
Zsuzsi néni rakjon tüzet
Gip
Aunt Suzy make a fire
Zúg a patak szélén a nádas
Gip
Zug reeds at the edge of the creek
V10
V
 
V11
W
 
V12
V
 
V13
V
 
V14
V
 
V15
S
 
V16
Gip
 
         
     
 

Schr = Schrammelmusic

.

.

.

 

 

 

 

 

 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.