Cimbalom Hungarian FolkHome Page
                                              
*  S = Song;  S (k) Song kds;  A = Andalgó;    (N) = Népdalok;   W = Walt;
Régi Cserkészdalok (1910 - 2010)     10 scout songs 

  Internet Zene Kereső
 
Song search by text only / Szöveg Keresés.
Note: do not use accents / Figyelem: ezt ékezet nélkül kell!
 
   Help
MIDI
Mp3
Demo
Magyar / Hungarian title
English title
25 szál rózsa
S
25 stems of roses
A babám a babám
S
My sweetheart, my sweetheart
A Balaton arany hídja
A
The golden bridge of Lake Balaton
A Balaton tükrén táncot jár a szél
A
On Balaton's mirror surface the wind dances
A becsali csárdában
S
In the corner tavern
A Becsei templom tetejére
S
Onto the church steeple of Becse
A bornak lelke van
S
Wine has a soul
A busz kereke körbeforog (Gyerek)
S (k)
Weels on the bus rotate, (kids)
A dal ugyanaz marad (Gyerek)
S (k)
The song remains the same
A Donáth úti orgonák
S
The Donath travel agents
A Don-kanyar felol (Katona)
S
From the bend of the Don
A falusi utca ligetes, ligetes
S
The village street has many many groves

A gazdász gyerek

S
Starting economist
A gumimaci magyar teljes
S (k)
The entire Hungarian Rubber Bear
A gyöngyhalász
S
|The pearl fishing
A három szabó Legények (Gyerek)
S (k)
The three tailors lads (kids)
A huncut asszony
S
The perky woman
A juhásznak jól megy dolga
S (N)
The Shepherd Is Well Off
A kabátom végig gombos
S
My coat is all buttons
A kalauz azt kiáltja "Debrecen"
A
The conductor calls out "Debrecen
A kéményre szállt a gólya
A
The stork landed on the chimney
A kisleány kertjében
A
In the girl's garden
A kocsmaros panaszkodik
S
The barman complains
A Lány ha edes
S
The sluggish sweet
A legény egytöl egyig mind csalfa
A
Each and every lad is fickle
A legjobb barátom (Gyerek)
S (k)
My best friend
A legtöbb ember ott hibázza el
S
Most people make their mistake
N.A A madár fütyüli már az ágon (cserkész)
S
The birds are already whistling (scout song)
A mi cicánk megfázott
S (N)
Our cold kitten
A mindenem te voltál
S
All I had was you
A nagy világ magyarjainak resz 1
S
Wordlwide Hungarians part 1
A nagy világ magyarjainak resz 2
S
Wordlwide Hungarians part 2
A rózsám de csinos
S
My pretty love
A pecellói templom tetejére
S
The top of the church of Pecellói
A pesti nok
S
Women from Pest
A sábesz csendes estjén (rész)
S
A quiet evening Sabbath (part)
A sátramban
S
In my tent
A soproni hegyek alján
S
At the bottom of the Sopron hills
A szegedi hársfák alatt
S
Under the lime trees in Szeged
A szennai templomba
S
The church of Senna
A Tisza, a Duna zavarodik
A
The Tisza and Danube are swirling
A török és a tehenek (Gyerek)
S (k)
The Turkish and cows (kids)
A vén budai hársfák
S
The old acacia trees of Buda
A vén cigány
A (N)
The old gipsy
A világ egy pipadohányt (Pipas csárdás)
A
The world would't be worth a smoke
A zepellaki tóba van egy béka
S
In the lake there is a frog
A zöld fenyöfán (Gyerek)
S
The green pine trees (Kids)
A zord télben
S
The harsh winter
Abasári Csárdás
A
Abasár Csárdás
Ábrahámnak sok fia volt (Gyerek)
S (k)
Abraham had many sons (Kids)
Ácsi, ácsi, idehallgass rám
A
Stop, listen to
Addig legény a legény
S
The lad is lad till...
Ágról ágra száll a gerle
A
The dove is flying from branch to branch
Ahol nyúl van, bokor is van
S
Where there's rabbit, there is bush
Ajjaj Istenem,mit tettél velem Ajjaj Istenem, mit tettél velem
S
Oh my God, what have you done to me
Akácfa húllatja levelét
S
Acacia leaves are falling
Akácos út
A (N)
A road with acacias
Akármerről fúj a szél
S (N)
No matter whence the wind blows
Akinek a szívén bánat ül
A (N)
If your heart is heavy with sorrow
Aki nem lép egyszerre (Gyerek)
S (k)
Anyone who does not step in (kids)
Aki szeret az nincs velem
S
Anyone who is not in love with me
Alkony szállt a Balatonra
A
Dusk came to Lake Balaton
Állathangos dal (Gyerek)
S (k)
Loud animal sound (kids)
Áll a baba, áll (Gyerek)
S (k)
The baby is there (kids)
Állatok kicsinyei (Gyerek)
S (k)
Little animals (kids)
Álmaimban egyszer
S
Just a dream
Alszik már a csöppség, Alszik már a csöppség, csendben legyetek
S
The tiny dear is asleep, be quiet
Amíg a világ vége nem jön el
S
Until the end of the world arrives
Amig lesz egy piros rózsa
S
While there will be a red rose
Amíg van az asztalon egy kancsó bor
A
Until there is a jug of wine on the table
Amikor egy nyári este
S
On a summer evening when I saw you
Amikor még lányok körül settenkedtem
S
When I sneaked around girls
Amikor valakit kínoz az élet
S
When someones life is tortured
Amióta messze mentél
S
Since you've gone afar
Amióta rabja lettem
S
Ever since I became addicted
Amit szívem vár
A
What my heart desires
Amott kerekedik
A (N)
Yonder gathers
Ancsókának a Kancsója
S
Ancsókának the pitcher
Anya Higyj Nekem
Gip
Believe me, Mother
Anyám, anyám, édesanyám mondd
A (N)
Mother, mother, dear mother
Anyám, édesanyám dallal köszönöm
S
Mother Dear, I thank you with a song
Anyám lánya
S
My mothers daughter
Anyós nóta
S
Mother in law song
Apcon lakom
S
Apco live
Apuka, gyere haza
S
Daddy, come home
Árkot keres a folyóvíz (part Megkapultek)
S (N)
Running water searches for trenches
Árok is van, gödör is van
A (N)
There is ditch, there is a pit
Arva kicsi madar vergodik a porban
S
Lonesome small bird floundering in the dust
Árva magyarnak születtem
S
I was born a lonesome Hungarian
Asszonyi mesterség
S
 Womans' business
Átmegyek a Királyhágón (Katona)
S
I cross the Kiralyhago pass (Mil)
Átmulattam sok éjszakát, elmulattam
S
I partied through many nights
Az a baj, hogy a világon
S
The problem in the world is ...
N.A. Az a másik
S
That other one
Az anyám arra kért engemet
S
My mother asked me
Az asszony, az asszony jaj, de hamis portéka
S
Women, women, what fickle things
Az ember egy léha
S
The man is frivolous
Az én csizmám csikorgós
S
My boots grate
Az én öreg édesanyám
S
My old mother
Az én uram, ha bemegy a kocsmába
S
When my husband enters the tavern
Az egri ménes"
S (N)
The horses of Eger
Az egyiknek sikerül, a másiknak nem
S
Some are successful, others are not
Az esküvődön én is ott leszek
S
I will come to your wedding
Az ido hideg
S
The weather is cold
Azt mondják, a legény mind hamis
A
It's known, all men are rogues
Badacsonyi Szolohegyen (Gyerek)
S (k)
The vineyard of Badacsony (kids)
Balatonnak édes vize (song)
A
Sweet waters of Balaton
Banya (Gyerek)
S (N)
Banya (kids)
Ballagok az oszi fák alatt
S
I walk under the trees in autumn
Banális tánc
S
Banal dance
Bandi, Bandi
S
Andy, Andy
Barna kislány, csitt
A
Brunette girl, hush
Befordultam a konyhára
A
I turned into the kitchen (poem: Sándor Petőfi)
Béka dal (Gyerek)
Sk
Frog sing
Bekopog a rózsám
S
Knocks on the rose
Belz kis városom
S
The small town of Belz
Besüt a nap a templomba (gyerek)
S (k)
The sun shines into the church (kids)
Bíborban ég Bakony erdő levele
A
The leaves of Bakony forest glow crimson
Bilidal (Gyerek)
S (k)
King of the potty (kids)
Bimbóból lesz a piros rózsa
S
Red roses come from buds
N.A. Bimbó voltam
S
I was a bud
Bóbita (Gyertek)
S (k)
Topknot
Boci boci tarka (Gyerek)
S (k)
Bonte Koe (kids)
Bogár dal (Gyerek)
S (k)
Beetle song (kids)
Bölcső dal
A
Nursery song
Boldogabb világ
S
Happier world
Boldognak lenni jó dolog
S
Being happy is a good thing
Boldog szomorú dal
S
A happy sad song
Boldog vagyok hogyha látlak
S
I am happy to see you
Bolond ki a szerelmet titkolja
S
It's foolish to hide love
Bolyongok-az-éjszakában
S
I wander in the night
Borjút csordába hajtottam
S
I drove calf herds
Borsót foztem (Gyertek)
S (k)
Cooked peas (kids)
Borús az ég
S
The sky is overcast
Borzo csárdás
A
Csárdás of Borzo
Brumm-brumm Brúnó (Gyetek(
S (k)
Brumm-brumm Bruno (kids)
Búbánatos ez a világ
S
This world is sorrowful
Buba éneke (Gyertek)
S (k)
Buba song (kids)
N.A Budakeszin tüz van kiütve
S
Fire she is burning in Budakeszi
Budapesti (A Ceglédi) vasútállomáson
S (N)
At the railstation of Budapest
Bújj bújj bokrosi (Gyertek)
S (k)
Hide hide Bokros (kids)
Bújj bújj itt megyek (Gyertek)
S (k)
Hide, hide, I go here (kids)
Bújj, bújj medve 1 (Gyertek)
S (k)
Hide, hide brown-bear 1 (kids)
Bújj-bújj zöld ág (Gyertek)
S (k)
Hide, hide green branche )kids)
Búzába ment a disznó
S
Wheat went to the pig
Búzaföldön, dűlőúton
A
In wheatfields, on back roads
Cigany, ha egyszer a nótám húzod
S
Gypsy, if you ever play my song
Cigány panasz
A
Gypsy lament
Cickom, cickom vagyon e szép (Gyerek)

S (k)

My kitty, kitten you have a lovely daughter (kids'
Cicukám kelj fel (Gyerek)
S (k)
Get uo Cicukám (kids)
Cifra Palota, zöld az ablaka (Gyerek)
S (k)
Magic Palace with green windows (kids)
Cimbalom szóló
S
Czimbalom solo
Csak egy kislány van a világon
A (N)
There's only one girl in the world (S Elemér)
Csak rád gondolok
S
I'm only thinking of you
Csalogat a rózsám
A
My love is beckoning
Csárdás Kiskalapot veszek
A (N)
I'll buy myself a jaunty little hat
Csendes kis legénylakásban
S
Quiet little bachelor apartment
Csendes ember lettem
A
I've become a silent man
Csendesen, csak csendesen
A
Quietly, just quietly
Csepp, csepp, csepereg (Gyerek(
S (k)
Drip, drop, raindrops (kids)
N.A. Csiba élénken
S
Csiba - lively
Csicseri borsó (Gyerek)
S (k)
Chickpea (kids)
Csikicsom, csikicsom ?
S
(Sleepy baby?) When you come I always open...
Csíkországi fenyvesekben
A
In the pine woods of Csík country
Csillag az égen
A
Stars in the sky
Csillag vagy fecske
S
Stars or swallow
Csináltattam egy palotát
S
But I have made a palace
Csip-csip csóka (Gyerek)
S (k)
Csip-csip the daw (kids)
Csipkés az én selyem
S
My silk skirt is laced
Csiribiri (Gyerek)
S (k)
Csiribiri star
Csizmám kopogó (Gyerek)
S (k)
Knocking boots (kids)
Csók, bor és dal
S
Chocolate, wine and song
Csütörtökön virradóra
S (N)
Thursday at daybreak
Daloljatok barátaim
S
Sing my friends
Daltól hangos (cserkesz) (= Porzik porzik N)
S (N)
The sound of songs (scouts song)
De jó a dió (Gyerek)
S (k)
Just the good nitts (kids)
De jó volna mindent elfeledni
S
It would be good to forget everything
De kár olyan legényért
S
How sad for such a lad
De két szép leánya
S
Two beautiful daughters
De nehéz az iskolatáska (Gyertek)
S (k)
But the heavy school bags
De sok nótát eldaloltam
S
Many songs are sung
De szeretnék egyszer hazamenni
S
But I want to go home again
De szomorú a tilinkóm
S
But the sad overtone flute
Délibábos Hortobágyon
S
On the Hortobagy (Great Plains) of mirages
Devecserbe, Devecserbe
S
To Devecser, to Devecser
Diák kislány
S (N)
Student girl
Dióbel bácsi (Gyerek)
S (k)
Uncle walnuts (kids)
Doki dal (Gyerek)
S (k)
Doc song (kids)
Duna vizén reszketnek a csillagok
S
The stars shimmer on the Danube's water
Dzsa dzsa
S
Dzsa dzsa
Édesanyám, a kertünkben
S
My mother, in the garden
Édesanyám, kedves anyám (cserkész)
S (N)
My dear mother, dear mother (scout song)
Édesanyám legkedvesebb virágja
A
My mothers favorite flower
Édesanyám lelkem bekopogok nállad
S
About my mother's soul you will knock
Edesapa gyere haza
S
Father come back
E, E betus dal (gyerek)
S (k)
E, the Alphabet song (kids)
Ég a gyertya (Gyerek)
S (k)
The candle burns (kids)
Ég az orcám tájéka
S
Cheeks around heaven
Egy asszony miatt
S
Because of a woman
Egyél libám (Gyerek)
S (k)
Eat goose (kids)
Egy kis szekelyfaluban
S
A small village in Szekely
Egy napsugaras emlék
S
Sunny memories
Egy régi nótát hoz Budáról át a szél
S
The wind is carrying an old song from Buda
Egy szomorú csillagtalan éjjelen
S
A sad starless night
N.A.. Egy vasárnap felöltöztem
S
On a Sunday I got dressed
Egy vén hegedu sír az éjszakában
S
An old violin cries in the night
N.A. Egyszer esik esztendőben (cserkész)
S (N)
Comes once a year (scout song)
Egyszer tudom mérges leszek
S
I know I'm going to get angry
Egytol-egyig szeret a legény
A
I love the crew one by one
Éjjel az omnibusz tetején
S
At night a top the tram bus
Éjszaka, borulj a világra
A
Night, fall on the world
Ekete pekete cukota pé (Gyerek)
S (k)
Pekete and Cokota are friends (kids)
Elhozta az Isten piros pünkösd napját (Gyerek)
S (k)
God brought us this Whitsuntide (kids)
Elindult a pettyes katicabogárkal (gyerek)
S (k)
He spotted a ladybug on blossom (kids)
Elindult Maria (Gyerek)
S(k)
Maria started (kids)
Ellenben szombaton
S
On Saturday however
Elmegyek a tengerszélre
A (N)
I'm going to the seashore
Elmegyek, elmegyek jó messzire
A (N)
I'm going, I'm going very far
Elmegyek én a templomba
S
I go to the church
Élt a Maros partján valahol egy aranyhajú lány
A
A golden girl lived along the Maros river
Elvennélek én, ha adnának
A
I'd marry you, if they let me
Elveszett az oláh leánya
S
The Wlach's daugther is lost
Emlékszel-e, egy kis nyáron
S
Do you remember a small summer
Én a bánatot csak mindig kifogom
S
My sorrow for all the objections
Én is voltam rég
S
Once I was also
Én is voltam valaha
S
Once I was also
Én magával nem lehetek boldog
S
I can not be happy with you
Én minden nonek tetszem
S
I'm every woman likes
Én nem tudom, mit hoz a holnap
S
I don't know what the future brings
Én vagyok az édesanyám
S
I am like my mother
Enyém a Nap,enyém a Föld
A
Mine is the Sun, mine is the Earth
Erdélyi virtuóz dallamok
A
Virtuoso songs from Transylvania
Erdély visszatérése (Katona)
S
Transylvania's return
Erdő erdő de magas vagy
S
Woods, woods, how tall you are
Erdő mellett kanyarog el a patak.(cserkész)
S
.A river winds by the forest (scout song)
Eresz alól (Gyerek)
S (k)
From the eaves (kids)
Ërik a gabona (Gyerek)
S (k)
From the grain (kds)
Érik a hajlik a búzakalász
A (N)
Ripening, bending ears of wheat
Erre kakas, erre tyúk (gyerek)
S (k)
This way cockerel, this way hens (kids)
Erzsike édes
A
Lizzy my sweet
Érik a szőlő
S (N)
The grapes are ripe
Erre, erre, most ment erre
S
This way, here she just passed
Esik eső csendesen
S (N)
Rain falling gently
Esik eső, seje haj (cserkész)
S
Rain is falling, (scout song)
Ess eso, ess (Gyerek)
S (k)
Fall rain, fall (kids)
Estére indul az ezred
S
In the evening of the start of the millennium
Este van én pedig várok rád
A
It is evening and I am waiting for you
Esti szél
S
Evening breeze
Eszem, iszom
S
I'm eating and drinking
Ettem szőlőt, most érik
S (N)
I eat grape, now it is ripening
Ez a barna legény
S
This brunet lad
Ez a legény, jaj de csinos
S
This lad is very handsome
Ez a magas égbolt
A
This high sky
Ez a világ de nagy világ
S
This world, this major world
Ez az én szeretőm
A
That is my darling
Ezer forint nem nagy penz
S
Thousand forint is no big money
Ezért a legényért
S
For this lad
Ezrivel terem a som
S
Ezri the room dogwood
Ezt a kerek erdöt járom én
S (N)
I walk this entire forest
Fáj a szivem, jaj de nagyon beteg...
S
I'm heartbroken, oh how it hurts
Fa leszek, ha fának vagy virága
A
I'll be the tree if you're the bloom
Falovacska (Gyerek)
S (k)
Wooden pony (kids)
Falum tornyán van egy toronyóra
S
Our village church has a clock tower
Falusi hangverseny (Gyerek)
S (k)
Country concert (kids)
Fehér galamb szállt a házra
S (N)
A white dove landed on the house
Feher koteny piros reki
A
White apron red advertising
Fehérvári kapitány (Gyerek)
S (k)
Captain Iulia (kids)
Fekete a babám
S
My love is black (dark-handsome)
Félegyháza kiskunsági híres város
S (N)
Félegyház is a famous city in Kiskunság
Feleségem drága kincs
S
My wife is a precious treasure
Félre bánat
S
Off, sorrow!
Fene ette vóna meg a világot
S (N)
To the heck with this world
Fenn a vén Doberdón
S
Atop the ancient Doberdo
Fényes a cipöm
S
My shoes are shiny
Férj uram
S
My husband
Fisz moll andalgó
A
F# flat andalgo
Fiúk  Fel a Fejjel (Magyar cserkészinduló)
S
Heads High Scouts (HU scout march)
Fogmosó dal (gyerek)
S (k)
Brushing song (kids)
Fohász (slow)
A
Pleading (slow)
Fo utca, szuk utca
S
Main Street, a narrow street
Fülembe csendül egy nóta még
S
A song rings in my ear (Kacsóh Pongrác)
Galambfalvi nagy cserefa
S
Great oak of Galambfalv
Gém daru
S
Heron crane
Gólyát látok, (gyerek)
S (k)
I see a stork (kids)
Gondolsz-e majd rám
S
Will you think of me
Göndör hajam vihar tépi
S
Curly hair tearing storm
Gyászba borult az életem
A
My life is thrown into mourning
Gyere prímás vén cimbora
A
Come on fiddler my old buddy
Gyí, paci, paripa (Gyerek)
S (k)
Gee gee horse (kids)
Gyöngyöstarjáni csárdás
S
Csárdás from Gyöngyöstarján
Ha a rózsám haragszik
S
If the rose is angry
Ha a szíved nálam volna
S
If your heart follows me
Ha az uram kacsintgat a menyecskékre
S
If my husband winks at young women
Ha bemegyek a csárdába
S
When I enter the pub
Ha bemegyek a zentai nagykocsmába
S
If I enter the large pub of Zenta
Ha elmegyek a bálba
S
If you go to the prom
Ha én rózsám kakukkmadár lehetnék
S
Darling, if I could be a cuckoo bird
Ha fáj, ha bánt az élet !
S
If it hurts, you hurt for life (musical fiddler on the roof)
Ha felmegyek a Budai nagyhegyre
S (N)
If I go atop the big hill of Buda
Ha felülök a fekete gozösre (katona)
S
If I sm sitting on the black steamer
Ha lehull a fényes Nap az égről
S
When the shining Sun falls from the sky
Ha már tavasz van
S
If it's spring
Ha még egyszer szerelmes lehetnék
S
If I could be in love again
Ha meghalok majd elásnak
S
If I die they would bury me
Ha meghalok ne sirasson senki
S
When I die, do not cry
Ha rossz a kedved
S
If you're in a bad mood
Ha úgy érzed
S
If you feel like
Habos kakaó (gyerek)
S (k)
Frothy cocoa

Hajlik a füzfa foldig fátyol (Gyerek)

S (k)
The wiloow bends to earth's veil (kids)

Haj madár, haj, haj madár, haj. (Gyerek)

S (k)
Hey bird, hey (kids)
Hal dal (Gyerek)
S (k)
Fish Song (kids)
Haleluja neked
S
Haleluja me
Hallja-e kend sógor
S
Can you hear brother (in-law)
Halljátok cigányok-2
A
Harken Gypsies
Hallod-e, hallod-e kismadár
A
Hear, can you hear little bird
Hallod e hogy, hívlak
A
Can you hear, I'm calling you
Hallod-e te Kőrösi leány
A (N)
Hear this you girls of Körös
Halvány oszi rózsa
S
Pale asters
Hamis a rózsám
A
My saucy rose
Hápi kacsa (Gyerek)
S (k)
Quack duck (kids)
Haragszik a pusztabíró
A
The mayor of the Puszta is furious
Haragszom az olyan szóra
S
I hate those words
Harangszót hozott
A
The wind brought peal of bells
Három dinnye van egy tálon
S
Three melons on a plate
Három éve kenderem van
S
I've had hemp for three years
Három kislány ül a padon
A
Three girls sitting on a bench
Háromszor füttyentett az Aradi vonat
A
The train to Arad whistled three times
Haver a nökkel jól vigyázz
S
Beware of dude women
Hazamentem lefeküdtem
A
I went home to bed
Hegyoldalon zold fenyók között
S
Mountainside between green light
Hej élet élet
S
Hey, living life
Hej, fellegek, fellegek
S (N)
Oh, clouds, clouds
Helikoffer (Gyertek)
S (k)
Heli Suitcase
Helyre (Hejre) Kati
S
Hey Kate
Hét-pupu zivatar (Gyertek)
S (k)
Seven bunnies in a thunderstorm
Hey Cigányok
S
Hey Gipsies
Hiába van palotád Budán
S
You have a palace in Buda in vain
Hivom ki, csalom ki
S
I'm calling her, I'm luring her
Hogy a csibe 1? (Gyerek)
S (k)
How much for the chicken 1? (kids)
Hogyha ablakához érünk
S
If we get to that window
Hogyha egyszer azt hallod
S
Once you hear that
Hogyha nékem sok pénzem lesz
S (N)
When I have lots of money
Hogy mondjam el, hogy úgy szeretlek téged
S
To tell you that I love you
Holdvilágos, csillagfényes
S
Moonlit, starlit
Holdvilágos éjjel
A
On a moonlit night
Hol jártal te kislány ilyen korán
S
Where were you girl this early
Holnap, ki tudja
S
Tomorrow, who knows
Hol vagytok ti régi május éjszakák
A
Where are you good old may nights
Hol voltak a lányok
S
Where were the girls
Honvágy-dal
S
Homesickness song
Honvéd áll a Hargitán (Katona)
S
Soldiers atop the Hargita
Hoppani deszka (Gyerek)
S (k)
Hoppani board (kids)
Hortenziák az ablakom alatt resz 1
S
Hydrangea my window part 1
Hortenziák az ablakom alatt resz 2
S
Hydrangea my window part 2
Horthy Miklós ha felül a fekete lovára
S
When Horthy Miklos gets on his black horse (mil)
Hosszú az a nap.
S
The length of the day
Hosszúlábú gólya bácsi (Gyerek)
S (k)
Uncle long-legged stork (kids)
Hosszú szárú meggyet szedegettem
A
They gather long-stemmed cherries
Hova lesz a hullócsillag nyári éjszakán
A
Where do shooting star go in summer
Hová lett a szép kis madár
S
Where is that pretty little bird
Hóvirág, hóvirág
A
Snowdrop, snowdrop
Hullámzó Balaton tetején
A (N)
Over the rippling Balaton lake
Hulló falevél
S
Falling leaves
Huszárosan
S
Like a hussar
Húsznak tíz a fele
S
The half of twenty is ten
Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom
S
Twenty-one twenty-two twenty-three
Huszonöt szál rózsa
S
Twenty five stems of roses
Hüvösebb van már
A
It's cooler already
Húzd csak, prímás ezt a csárdást
S
Play on leader, play this csárdás
Húzzad cigany (csak kivilágos virradatig)
S
Play on gipsy
Húzzad cigány, csendesen
S
Play on gipsy, quietly
Húzzad csak, húzzad csak, keservesen
S (N)
Play on, play on bitterly
Húzzad cigány sírjon fel a hegedűn a húr
S
Play gypsy, let the violin string cry
Húzz-húzz engemet! (Gyerek)
S (k)
Draw me, draw me! (kids)
Ibolya, gyöngyvirág, fodormenta
A
Violet, lily, spearmint
Iciri-piciri dal (Gyerek)
S (k)
Teeny piciri song (kids)
Ide nézz csak ide rám
S
Look here, look at me
Igyál pajtás
S
Drink, mate
Igy mulat egy magyar legény
S
This is how Hungarian lads party
Írtam én levelet a császárnak
A
I wrote a letter to the emperor
Ismeretlen ismeros (Gyerek)
S (k)
Unknown friend
Itt a tavasz, azt álmodtam az éjjel
A
During spring I had a dream last night
Itt születtem én is
S
I was born here
Itt ül egy kis kosárba (Gyerek)
S (k)
Here, sitting in a small basket (kids)
Ityóka, pityóka
S
Tipsy, tipsily
Iza vize elmosta a partot
A
Iza river swept the bank
Jaj, a Helén
S
Oh, Helen
Jaj de pompás fa (Gyertek)
S (k)
Oh, what a magnificent tree
Jaj, de széles
A (N)
Oh, how wide
Jaj, de szép kék szeme
A (N)
Oh, how beautiful blue eyes you have
Jaj gyöngyvirágom
S
Oh my Lily
Jármü dal (Gyerek)
S (k)
Vehicle song (kids)
Járok kelek a világban
S
I walk and wander in the world
Járom az új váramat (Gyerek)
S (k)
For my new castle (kids)
Jégvirág nyílik az ablakomon
S
I opened my frostworked window
Jó annak, ki feleséges
S
Good to, making uphalf
Jó borivó magyar ember
S
Good Hungarian wine-drinking man
Jó ital a kadarka
S
Kadarka wine is a good drink
Jó lenne százhúsz évig élni
S
It would be nice to live 120 years
Jön a kocsi, most érkeztünk (Gyerek)
S (j)
We arriverd with a car (kids)
Jössz te még az én utcámba
S
You'll be back to my place
Jó tudni azt, hogy mindig vársz énrám
A
It's good to know, that you always await me
Judit és a zenemanók
S (k)
Judith en the music elves
Julcsa ha kimegyen a piacra
S
Julie, when she goes to the market
Kalapomra Páros tubarózsát tettem
S
I put a pair of tuberoses on my hat
Kalász, kalász..árva magyar kalász
S
Sheaf, sheaf, Hungarian orphanage ..
Kalocsai lánynak hímes a kötője
A
Girls of Kalocsa wear embroidered aprons
Kár,hogy semmi jó se tart örökké Kár,hogy semmi jó se tart örökké
S
To bad that good things do'nt last for ever
Kárókatona (Gyerek)
S (k)
Cormorant (kids)
Katica bogár (Gyerek)
S (k)
Ladybug (kids)
Kecskebéka fölmászott a füzfára
S (N)
A bullfrog climbed up the willow
Kecske, kecske, csacska kecske (Gyerek)
S (k)
Goats, goats, silly goats (kids)
Kedves nótám eldalolom
S
Dear Nota chant
Kék Balaton
A
Blue Balaton
Kék pettyes rakott szoknya
S
Blue dotted pleat-skirt
Kék virág, ibolya
S
Blue flower, violet
Kel a tengerbol (Gyerek)
S (k)
Kel from the sea (kids)
Kendo elejto (Hyerek)
S (k)
Shawls are killing (kids)
Kerekecske, gombocska (Gyerek)
S (k)
Kerekecske, there is a button (kids)
Kerek ez a zsemlye
A
This roll is round
Kerestem a boldogságot
S
I was searching for happiness
Keresem, keresem nem kapom... (Gyerek)
S (k)
I am searching, searching for, I do not get
(kids)
Kertemben kinyiltak az orgonák
A
In my garden the lilacs are abloom
Kertem szögletében
S
Corner of my garden
Kertes ház benne egy nyíló rósza
S
House garden with a blooming rose
Kerülöm a házatokat
S
I stay clear of your house
Kerülöm az utcátokat
S
Took into the streets
Késön jottél hozzám
S
You came late to me
Késő ősz van
S
It is late autumn
Keszthelyi emlék
S
Memories of Keszthely
Két dolog van a Földön, ami jó
S
There are 2 good things on the Earth
Két gyöngye volt a falunak
A
The village had two beauties
Két kicsi kecske (Gyerek)
S (k)
Two little goats (kids)
Két lakat őrzi az ajtót
S
Two locks secure the door
Kicsi gyere velem rózsát szedni
S
Come on little one, pick me a rose
Kicsi kis szekerem
A
My tiny little wagon
Kicsiny falum, ott születtem én
S
The small village where I was born
Kicsiny kis életünk
S
Our little lives
Kicsi pince, boros hordó
S
Small cellar of wine barrels
Kicsi út hova mész (Gyerek)
S (k)
Going to a small road (kids)
Kigyúlt egy csillag a Balatonon
A
A star lit up over Lake Balaton
Kimentem én a szőlőbe
A (N)
I went to the vineyard
Kis Bence (Gyerek)
S (k)
Little Bence (kids)
Kis csolnakom a Dunan
S
My small boat on the Danube
Kisegér, kisegér (Gyerek)
S (k)
Little mouse, little mouse (kids)
Kis hazánknak áldott földjén
S
On the blessed land of our homeland
Kis Kató
S
Little Kate
Kis kertemben, tudod-e babám
S
In my little garden
Kis, kis kígyó (Gyerek)
S (k)
Small, small snake (kids)
Kis lak áll a nagy Duna mentében
S (N)
Small house stands by the great Danube
Kislány az ágyban
S
A girl in bed
Kislány hallod a muzsikát
S
Little girl, do you hear the music
Kislány hallod a muzsikát (Énekkar)
S
Little girl, do you hear the music (Chorus)
Kismadár
S
Little bird
Kis szekeres, nagy szekeres
S
Small wagoner, large wagoner
N.A. Kiszáradt a tóból
S
The lake has dried up
Ki tudja az akáclombok
S
Who knows acacia foliage
Kiugrott a gombóc a fazékból (Gyerek)
S (k)
She jumped out of the pot of dumplings (kids)
Kivirúlt a piros rózsa fesledez bimbója
A
The rose is blooming, it's buds are open
Ködbe borult már a határ
S
Smothered in fog, at the limit
Koldus-szegény voltam...
S
I was a poor beggar
Kolozsvári kiskertekben
A
In the gardens of Kolozsvar
Komatálat hoztam (Gyerek)
S (k)
Perhaps I have coma (kids)
Kombiné
S
Camisole
Kondorosi Betyár csárda
S
Kondorosi outlaw inn
Körtéfa (Gyerek)
S (k)
Pear tree (kids)
Kossuth Lajos kedvenc nótája
S
Kossuth's favorite song
Krampampuli
S
Kram-pam-puli
Künn a dorozsmai határban
S
Out in the fields of Dorozsma
Kutya dal (Gyerek)
S (k)
Dog song (kids)
Lám megmondtam bús gerlice
S (N)
I told you so mourning dove.
Lám megmondtam, ne vedd el
A
Told you not to marry her
Lánc, lánc, eszterlánc (Gyerek)
S (k)
Chain, chain, circle-chain
Lányok, lányok, kibédi szép lányok
S
Girls, girls, pretty girls of Kiber
Lassan jár a csiga biga (Gyerek)
S (k)
Slowly walks the teeny snail (kids)
Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon
S (N)
Slowly driver so the wagon won't shake
Lassan lassan elfelejtem
S
slowly slowly I forget
Láttál-e már szirmát bontó
A
Have you ever seen a blooming rose
Laurencia, drága Laurencia
S
Laurencia, dear Laurentia
Legszebb évek
S
The best years
Légy a párom
S
Be my partner
Legyen úgy, mint régen volt
A (N)
Let is be, like it was before
Légy enyém, angyalom
S
Be mine, my angel
Lenn a délibábos Hortobágyon
S (N)
Down on the Hotobágy of mirages
Lenn a Tisza partján
S
Down on the banks of the Tisza
Lent az utca végén
A (N)
Down the road by the end
Leszállt a csendes éj
S
The silent night has fallen
Lesz, lesz, lesz
S (N)
It will be
Lesz még boldogabb világ
S
There will be happier times
Levelek, levelek, sagra levelek
S
Leaves, leaves, yeloow leaves
Levelet írok anyám (mulatos)
S
I am writing a letter to my mother
Leveli béka (Gyerek)
S (k)
Tree frog (kids)
Libadal
S
Goose song
Lila akácok
S
Purple acacias
Lipem, lopom a szolot, (Gyerek)
S (k)
Lipe, stealing grapes (kids)
Madár vígan dalol
S
Birds sing joyfully
Ma este nem gondoltam rád
S
Tonight I did not think of you
Magam járok
S
I go
Magyar asszony az én anyám,
S
My mother is a Hungarian woman
N.A. Magyar Dankó Pista
S
Magyar Dankó Pista ( gypsy songwriter)
Magyarnak Születtem
S
Hungarian born
Magyarok szép hazája
A
Beautiful Hungarian homeland
Magyar vagyok, magyar
S
I am an Hungarian, a Magyar
Május éjszakán mit is kívánok
S
I wish you a May night
Májusi szép éjszakákon
S
Lovely nights in May
Már énnékem beborúlt az ég
S
The sky is now overcast for me
Már megettem a kenyerem javát
S
I had most of my bread already
Már megjöttünk ez helyre (Gyerek)
S (k)
We have already noted this place (kids)
Marika te drága
S
Maria you precious
Mariska néni
S
Auntie Marie
Maros vize folyik csendesen
A
The water of the Maros flows silently
Maszkabál Kéményseprö (Gyerek)
S (k)
Chimney Sweper masque (kids)
Medve medve bújj elo (Gyerek)
S (k)
Bear bear hide live (kids)
Még azt mondják, hogy Tardonán
S (N)
They say Tardona has no shadoof-well
Még egy éjszaka
S
Just one more night
N.A.. Megeredt az eső
S
Starting to rain
Megfogadtam pedig úgy fáj
S
I took it and it hurts
Megigéz a nótám
S
My song is bewitching
Megjött a tavasz
A
Spring arrived
Megjött már a fecskemadár (cserkész)
S (N)
The swallows have arrived (scout song)
N.A.. Megkaptam a behívómat
S
I got drafted
Megkapáltuk szőleinket
S (N)
We cultivated our vinyard (refrain = Arkot)
Megváltozott ez a világ
S
It changed the world
Megverték a ludat (Gyerek)
S (k)
The geese where defeated (kids)
Megszökött a feleségem
S
My wife ran away
Megy a hadi hajó
S
The warship is cruising
Mely Erdö (Gyerek)
S (k)
Deep forest
Mennek a katonák libegős lobogós vonaton (Katona)
S
The soldiers are going on flagged train (Mil)
Mért hittem, mért hittem a szavának
A
Why, why did I believe (her) words
Messze földön jár a rózsám
S
Widely associated with Sweetheart
Messze idegenbe
S
Far stranger
Messze sodort engem az élet
S
Life has flung me afar
Messze száll a fecske
S
The swallow flyes far
Messze van a Mester utca vége
S
How far is it to the end of the street Master ?
Míg a koma pipázik
S
While the godfather smokes a pipe
Miki Manó és az Urmanók (Gyertek)
S (k)
Miki of the Space Elves and Gnomes
Mikor ezt a kislányt megismertem
A
When I got to know this girl
Mikor fent az égen
A
When up in the sky
Mikor két szem összekacag
A
When two smiling eyes meet
Minden este fogadom (mulatos)
S
Every night I promiss myself
Minden nap csak rád gondolok (mulatós)
S
All day long I think about you
Minden nap, minden éjszakán
S
Every day, every night
Minden szívben él egy nóta
S
A song living in anyones heart
Mindent vissza
S (N)
Return everything
Mindig dörmög mégsem morcos (Gyerek)
S (k)
He walwas mumbles not dour (kids)
Minek is van szerelem
S
What is love
Minek iszik az olyan
A
Why do such men drink
N.A.. Minek néztél a szemembe
S
Why did you look into my eyes
Mi nem felejtünk, nem felejthetünk
S
We do not, can not forget
Mit akartok ti cigányok?
S
What do you gypsies want
Mit akarsz tőlem
S
What do you want from me
Mit ér a szerelem csók nélkül
A
What is love without kisses
Mókuska, mókuska (Gyerek)
S (k)
Squirrel, squirrel (kids)
Mondja kedves Pista bácsi
S
Tell me uncle Steve
Most amikor minden virág nyílik
S
Now when every flower blooms
Most érkeztünk ez helyre (Gyrek)
S (k)
We arrived at this place (kids)
Most még hideg van, fagyos a világ
A
It is still cold, the world is frostly
Most mikor töled oly sok csókot kapok
A
Now that I get so many kisses from you
Most múlik pontosan
S (N)
Just passing now
Muszika földrol honvéd nóta (Katona)
S
Soldiers song from Muscovy
Muskáti virág
S
Geranium flower
Muzsikál a holdsugár
A
The moonshine plays a song
Muzsikálj csak, muzsikálj csak
A
Play the music, just play on
Nád a házam teteje 1
S (N)
My roof is thatch

Nádfedeles kicsi házam csúfolja a szél

S
My small thatched house mocked by the wind
Nagy a vihar
S
Big storm
Nagy legény volt Balogh Ferkó
S
Ferko Balogh was a famous lad
Nagytáborba indulnék
S (N)
I'd go to summer camp (scouts)
Nagyon sok boldog névnapot
S
Many happy feastdays
Nálunk nincs záróra
S
We do not have curfew
Napkeletről patak fut
A
A brook runs from the East
Napsugaras legyen (Gyerek)
S (k)
Be bright (kids)
Napsugár csillog a harmatcseppen
A
A sunbeam shines on dew drops
Ne feij, majd megtudod
S
Don't worry, you will know
Ne játssz a csókkal
S
Don't play with kisses
Ne legyen tavasz
S
Let there be no spring
Ne menj el, maradj még
S
Do not go, stay awhile
Ne mondd el!
S
Do not tell!
Ne mondja senkinek
A
Don't tell anyone
Ne sirj kislány
S
Do not cry little girl
Ne szeress jobban, mint Ne szeress jobban, mint téged szeretnek
S
Do not love me any more than you do
Ne vágd meg a piros almát
S (N)
Don't cut the red apple

Ne verd Isten már

S
Do not beat God
Néha néha visszajönnek a tavaszi álmok
S
Time again the spring dreams return
Nekem a május már semmit nem jelent
S
I have nothimg to say in May
Nem a Tisza partján fekszik ez a csárda
S
This inn is not on the Tisza bank
Nem az a fontos
S
It is not important
Nem búsulok többé, mert búsulni kár
A (N)
I grieve no longer, it's a waste
Nem csak a húszéveseké (mulatós)
S
Not just twenty year
N.A. Nem dörög már a sok ágyú
S
The many cannons no longer thunder
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
A
I can't live without the sound of music
Nem érik a búza
A
The wheat isn't ripe
Nem fizet a tanács
S
The council doesn't pay
Nem forog a dorozsmai szélmalom
S
The windmill of Dorozsma stopped
Nem házasodom meg soha
A
I will never get married
Nem kell cégér
A
No need to advertise
Nem keresek én már csillagot az égen
A
I no longer search for stars in the sky
Nem lehet azt parancsolni senkinek
A
You can't make anyone do that
Nem leszek én bolondja egy asszonynak
S
No woman will make me a fool
Nem, nem, nem-nem-nem, nem maradok e tájon
S (k)
No, no, I won't stay around here (kids)
Nem mese az, ha mesél az álom
A
It's no fairy-tale, if told in dreams
Nem mondhatom el
S
I can't tell you
N.A. Nem tehetek róla
S
I can't help it
Nem tudok mar regen
S
Not long ago
Nem vagyok én már az aki voltam
S
I'm no longer the same as before
Nem vagyok én olyan fából faragva
S
I'm made of better stuff
Népbetegség a szerelem
S
Love is endemic
Nincs a foldon annyi rózsa
S
Not so much on earth my rose
Nincs a nagyvilágon semmi gondom
S
I have no care in the world
Nincs a szerelemmél jobb a foldön
S
There is no better love on Earth
Nincs a szerelemmel semmi baj
S
There's nothing wrong with love
Nincs a túri lánynak párja
S
The girls of Mezőtúr are unrivalled
Nincsen akkor hiba
S
There is no error
Nincsen annak a kétszemnek
A
Those two eyes have no ....
Nincsen annyi csillag fenn az égen
A
There are not as many stars in the sky
Nincsen gondom búsuljon
S
No problem, so cheer
Nincs már dalom
S
No longer song
Nóta,nóta, magyar nóta
S
Songs, songs, Hungarian songs
Nyílik a bimbó a kertemben
S
The buds are blooming in my garden
Nyílnak már Budán az orgonavirágok (rész)
S
Buda has been opened with lilac flowers (part)
Nyisd ki anyám az ajtót
A
Open the door mother
Nyisd ki babám az ajtót
A (N)
Open the door, darling
Nyitva van az ajtóm
A
My door is open
Nyuszi Gyuszi (Gyerek)
S (k)
My Bunny Gyuszi (kids)
Olaszrizling a szölöm
S
Riesling grapes
Öreg ember nem vén ember.
S
Elder men are not yet old men
Öreg hordó
A
Old barrel
Öreg nota
A
Old song
Oreg nota 1
S
Old song 1
Ökör iszik magába
S
Only an ox drinks alone (folk saying)
Orgonafa árnyékában
A
In the shade of a lilac-tree
Organovirag gyogyitsd mek a lelkemet
S
Syringa heal my soul
Őszbe borult sötét hajam
A
My dark hair turned gray
Öszi dal (Gyerek)
S (k)
Autumn song
Őszi harmat után
S
After the autumn dew
Öt kismajom (Gyerek)
S (k)
Five little monkeys (kids)
Ovi dal (Gyerek)
S (k)
Nursery song
Ó Uram halgasd meg az imám
S
Oh Lord Halgas the imam
Paff, a buvös sárkány (Gyertek)
S (k)
Paff, the magic dragon
Pá kis aranyom
S
Bye little ducky
Palacsinta (Gyertek)
S (k)
Pancake
Pancsi dal (Gyerek)
S (k)
Pancsi (paddling pool) song
Panna
S
Anna
Pántlikás kalapom fújdogálja a szél
A
The ribbons on my hat fly in the wind
Paraszt volt az édesapám
S (N)
My father was a peasant
Paripám csodaszép pejkó (Gyerek)
S (k)
Beautiful horse Pejkó (kids)
Pattogatott kukorica de fehér
S
Only white popcorn
Pattogatott kukorica, ica-rica haj!
S (N)
Popcorn, cob corny corn
Páros piros rózsa
S
Red pair of roses
Piros alma csüng az ágon
S (N)
Red apples on the tree
Piros babos kendő
A
Red polka-dot scarf
Piros (Török) bársony süvegem
A (N)
My Greek linen / Turkish / Red velvet
Piros betűs ünnep
S
Red marked holiday
Piros csákó
S
Red shako
Piros pipacs
S
red poppy
Piros pipacs virít
S
Red poppies are blooming
Piros rózsák, fehér rózsák
A
White roses, red roses
Piros százas a zsebemben
S
Red 100 banknote in my pocket
Piros szív, fehér hó,zöld levél
S
Red heart, white snow, green leaf
Porszívó dal (Gyerek)
S (k)
Vacuum cleaning song
Princess-csárdás
A
Princess csárdás
Rádióban muzsikálnak
S
Music playing on the radio

Rákóczi imája

S
Rákóczi's prayer
Rákóczi megtérése
S
Rákóczi conversion 
Rákóczy megtérése 1
S
Rakoczy's conversion 1
Recece, nincs a lánynak köténye
S (N)
The girl has no apron
Régi kedves házunk végén
S
At the end of the dear old house
Régi kertem rózsafáján
A
On the rose tree of my old garden
Repül a Szán (theme Hung Dances Brahms)
S
Flying Sled
Repülj fecském
A (N)
Fly my swallow
Repülj-repülj-hétpettyes katicabogárka
A
Fly, fly seven-spotted ladybug
Ringatom, altatom én a párom
A
I cradle, I lull my darling
Rigófüttyre ébredtem
A
A thrush songbird woke me
Ripityom gyere be
S
Be quick, come on in
Rozmaring
S
Rosemary
Rozmaringos piros sapkát
S
rosemary and red cap
Rózsabimbó, szekfű meg tulipán:
S
Rosebud, carnation and tulips
Rózsabokor a domboldalon
A
Rosebush on a hillside
Rózsafa bólogat
S
A nodding rosebush
Rózsalevél  
S
Rose leaves
Rózsám, viruló kis rózsám
S
Rose, my little blooming rose
Rózsa, rózsa, bazsarózsa
S (N)
Rose, rose, peony rose (military march)
Rózsa virít az ablakom alatt
S
Roses bloom under my window
Sándor napján (Gyerek)
S |(k)
Alexander Day (kids)
Sárbogárd
S
Sarbogard (town)
Sárgán virágzik a tök
S
Melon flowers are yellow
Sárga rézböl
S
From yellow copper (brass)
Sárga rózsa, ne virágozz keső ősszel
A
Yellow rose, don't bloom in late fall
Sárga ugorkának zöld a levele
S
Yellow cucumber has green leafs
Sárgul már a kukoricaszár
S
Corn-stalks are turning yellow
Sárika kis szentem
A
Sara my little saint
Sári, Sári, ide halgass rám
A
Sarah, Sarah listen to me
Sárpilisi gyorcscsárdás
A
Fast csárdás from Sárpilis
S a te fejed akkora
S
The size of your head
Selyemkendő selyemkötény
A
Silk scarf silk apron
Semmit sem talál az ember (Gyerek)
S (k)
Nothing found about the man (kids)
Sétálunk, sétálunk (Gyerek)
S (k)
We are walking (kids)
Sikos a hó
S
Slippery Hó
Simulj a szívemhez kedvesem
A
Cuddle next to my heart my dear
Sír a hegedu. (mulaos)
S
The violin cries
Sirat engem az őszi szél
S
The fall winds mourn me
Sírdogál az őszi szél
S
The automn wind is weeping
Sírva mesélnek a lombok
S
Crying, talking about the foliage
Sokan hívnak azt mondják
S
Many people say your name
Sok idegen földet (Adj, Uram Isten)
S
Many foreign lands
Somogyban van Nagyatád
S
Nagyatád city is in Somogy county
Somogy megye kellős közepében
A
In the centre of Somogy county
Sűrű csillagos az ég
A
The sky is covered with stars
Súrún csillagos az ég
A
Dense start in the sky
Sűrű sötét erdő
A
Dense, dark forest
Süss fel nap (Gyerek)
S (k)
Rise up sun (kids)
Süssünk, süssünk valamit (Gerek)
S (k)
Bake, Bake something (kids)
Süti, süti, pogácsát (Gyerek)
S (k)

Bake, Bake Scones (kids)

Száll a madár ágról ágra (Gyerek)
S (k)
The bird flew from branch to branch (kids)
Száll a selyemszoknya, áll a bál
S
The skirts are flying, the ball is on
Szállj ide nótáskedvü
A
A Fly here song lover
Száll,száll a vadgalamb
A
The mourning dove is flying, flying
Száraz tónak nedves partján (Gyerek)
S (k)
On the wet banks of a dry pond (kids)
Szárnyaszegett bús madárka
S
Szárnyaszegett sad little bird
Százforintos bankó
A
A banknote of 100 Forints
Százszor százat adnék
S
I'd give a hundred times hundred
Szegény magyar nép
A
Helpless Hungarian nation
Szegény, szegény, apró legény
S
Poor, poor, tiny lad
Szegletes udvar
Square courtyard
Szegről vegről félország a rokonom
S
Round about I'm related to half the country
Székely himnusz
S
Szekely (Szekler) Anthem
Székelyudvarhelyen nótá
S
Song of Székelyudvarhely
Szél fú a hegy oldaláru
S
Wind blows on the mountain side
Szélkakas jár fenn a házon
S
A weathervane is on top of the house
Szent hazám
S
My devoted homeland.
Szentmártoni csárdába
S
The tavern of Szentmárton
Szep asszonynak kurizalok 1
S
I'm courting a lovely woman 1
Szép vagy, gyönyörü vagy Magyarország
S (N)
How lovely how wonderful, oh Hungary
Szerelem és a bor
A
Love and wine
Szerelem nélkül mit ér az élet resz 1
S
What is life without love part 1
Szerelem nélkül mit ér az élet resz 2
S
What is life without love part 2
Szerelemre nincsen orvosság
S
There is no remedy for Love
Szeressük egymást gyerekek
S
Let's love each other
Szeretlek, e szónál nincs szebb a világon
S
I love you, there is no better word in the world
Szeretnék május éjszakákon
A
During the nights of May I'd like
Szeretnék szántani
A (N)
I wish to plow
Szerettem egyet, szerettem kettőt
S
I had one lover, I had two
Színes dal (Gyerek(
S (k)
Color song (kids)
Szirmot bontott már a rózsa
S
The rose is blooming
Szívemben muzsikál egy szép nóta.
A
There is song in my heart
Szívemből kívánok boldog névnapot
W
Heartfelt Happy Feastday (name-day)
Szomorú a szívem
S
My heart is sad
Szomorú eperfa csipkés a levele
S
Sad mulberry, jagged leaves
Szomorú fűz ága
A
Weeping willow bough
Szomorú szíveknek muzsikus cigánya
S
Gypsy musician for sad hearts
Szórja a nap aranysugarát
S
The sun spreads golden rays
Születésnapi köszönto elbeszélve
S
Birthday narrated
Születésnapomra
S
For my birthday
Tarka-barka a világ
S
The world is multi coloured
Tarkabarka rokolyának
S (N)
Multicolored petticoat
Tarka kutya (Gyerek)
S (k)
Brightly colored dog (kids)
Tavasszal ébrednek álmukból a fák
A
In spring the trees wake from their dream
Tebenned bíztunk
S
We trust in Thee ? (Psalm)
Téged jöttünk köszönteni
S
We came to congratulate you
Téglaporos a kalapom
S
Brtick dusty hat
Tekeredik a kígyó (Gyerek)
S (k)
Unroll the snake (kids)
Tele van az erdö
S
The forest is full
Temetoben szól a zene
S
Cemetery in music
Testrészes dal (Gyerek)
S (k)
Body Party song. (kids)
Tik-tak, tik-tak, üt az óra
S
Tick-tock, tick-tock, strikes the clock
Tintaceruzával írott
A
Written with a copying pencil
Tiszáról, Dunáról fúj a szél
S
Winds blow from the Tisza and Danube
Tiszta fehér oltár
A
Pure white altar
Tizenöt szál piros rózsa
S
Fifteen stems of red roses
Tolnai képek
A
Pictures of Tolnai
Törpevágy (Gyerek)
S (k)

Dwarf desire (kids)

Tücsöklakodalom (Gyerek)
S (k)
Cricket's Wedding (kids)
Tudom,hogy szerettél (mulatós)
S
I know you loved me
Tudom, újra eljön
S
I know I will come again
Tulipán taraja (Gyerek)
S (k)
Tulip crest (kids)
Tuli, tuli, tulipános láda, láda
S
Tuli, tuli, tulip chest,
Tunnek az árnyak (Gyerek)
S (k)
They seem to be in the shadow
Túri lánynak
S
For girls from Turi
Tüzér induló
S
Bombardier march
Tűzes csárdás
S
Fiery csárdás
Tuzoltó dal (Gyerek)
S (k)
Firefighter song (kids)
Tűzpiros rózsaszál
A
A fiery red rose
Udvaromban most is úgy mint régen
S
In my yard now, like it used to be
Ugyanazokat
S
The same
Ugye, hogy nem felejtész el
S
You won't forget me, will you?
Ugy hivják az urumat
S
It's called the Urum
Úgy mentél el
S
He went to
Úgy szeretlek
S
I Love you so
Új a csizmám most vették (Gyerek)
S (k)
That have been new boots (kids)
Újvárosban mi történt
S
What happened in Újváros?
Ungnak és Tiszának
S
The Ung and the Tisza
Ünnepi nótával
S
With a festive song
Ürge van a határban
S
In the field, there is a ground squirrel
Üsse ko, én nem törodöm a világgal
S
Hell with it, I don't give a damn
Vadkörtefa fehéret virágzik
S
Wild pears bloom white
Vadvirágos réten
A
In a wildflower meadow
Vajdának a szép lánya
S
The Vajda's lovely daughter
Valahól a szívem mélyén
S
Someplace deep in my heart
Valahol kacagva
S
Somewhere laughing
Valahol, Oroszorszgában
S
Somewhere in Russia
Valahol szerelem tavaszán
S
Love somewhere in spring
Valahol Tetőled távol (Katona)
S
Somewhere far away Tetőled
Valamerre messze idegenbe Debrecen
S
Somewhere far away in a foreign place Debrecen
Valamikor én is boldogságra vágytam
S
 Once upon a time I wanted happiness
Valamikor fehér rózsa
S
Once the white rose
Valamit súgok magának
S
I whisper something to you
Vándormadár, ha elindulsz
A (N)
Migrating bird, as you start
Vándorolok messze idegenbe
S
I am a far wandering stranger
Van-e szoknya eladó (Gyerek)..
S (k)
Is this skirt for sale (kids)
Van nekem az égen egy kis csillagom
S
I've got a little star in the sky
Van nekem egy gerlicém
A
I have a mourning dove
Van nekem egy zsebórám
S
You have a pocket watch
Van neki, van neki
S
She has, yes she has
Varga Julcsa bő szoknyája
S (N)
Varga Julcsa's flowing skirt
Várhatsz babám
S
Just wait my baby
Várj reám
S
Wait for me
Várlak, mint a nyári rét
S
I wait like a summer meadow
Várom a galambom
S
I'm waiting for my lovey-dove
Városréti nádas partján
S
Meadow city, reedy shore
Vasárnap a hegyen
S
Sunday on the mountain
N.A. Vékony hosszú a pipaszár
S
The pipe stem is thin and long
Veled vagyok még
S
I'm with you yet
Velencei tó
A
Lake Velence
Velencei-tóban áll egy vitorlás
S
Velence is as lake to sail
Verőfényes őszi nap volt
S
It was a sunny autumn day
Veszek én még rámás csizmát
S
I'll buy a welted-top boots yet
Vetettem én kis kertembe
S
I planted my little garden
Vett a rózsám
S
My love is cheating
Vettem a piacon egy szájkosarat (mulatós)
S
I took a muzzle on the market
Vigyázz mert szúr a rózsa ága
S
Take care, the rose branch pricks
Vigye el a róka (Gyerek)
S (k)
Catch the fox (kids)
Világéletemben dalos kedvű voltam
A
I was forever a man of songs
Virít már a szarkaláb
S
Virion has a delphinium
Visszajövök hozzád
A
I'll come back to you
Visszatéro emlékeim
S
It returned to memories 
Volt egy kis utca
S
There was a small street
Volt-e már szívedben fájdalom
A
Were you ever heartbroken
Volt ez jobb és lesz is még
S
It's been better and it'll get (worse
Volt ez rosszabbul is
S
It was worse
Volt nekem egy gerlicém
A
I had a turtle-dove
Volt nekem egy szép csillagom
A (N)
I had a lovely dear-star
Zavaros a Bodrog ha megárad
A
Muddy is the Bodrog river
Zene expressz (mulaots)
S
Music express
Zeng a muzsika egy kis házban
A
Zeng music in a small house
Zöld mezok
S
Green fields
Zörög az akacfalevél
S (N)
The locust leaves are rattling
Zsip, zsup, kender zsup (Gyerek)
S (k)
Zsip, soup, hanf soup (kids)
Zúg a vihar a Bakonyban
S
Blustering storm in Bakony
S17
S
 
S19
A
 
S20
A
 
S24
S
 
S27
S
 
S28
S
 
S30
S
 
S32 [ Ballada az akácok alatt ] ?
S
Ballade sous les acacias (Acacia ballad)
S33
S
 
S35
S
 
S36 [ Vigyél magaddal ] ?
A
Emmene moi (Take me away)
S38 [Vőfély] ?
S
Wedding Chief-usher
S39
S
 
S44 [ Menyasszonynak ] ?
S
Pour la mariée (For the bride)
S45
S
 
S47 [ Kéz a kézben ] ?
S
Main dans la main (Hand in hand)
S51
S
 
S54
A
 
       
midi MP3 Régi Cserkészdalok (1910 - 2010)
Category
Title in English / Cím angolul
N.A A madár fütyüli már az ágon (cserkész
S
The birds are already whistling (scout song)
Cserkészfiú, cserkészlány (cserkész)
S
Boy scouts, girl guides (scout song)
Daltól hangos (cserkész)
S
The sound of songs (scout song)
Édesanyám, kedves anyám (cserkész)
S (N)
My dear mother, dear mother (scout song)
N.A. Egyszer esik esztendőben nagytábor
S (N)
Comes once a year (scout song)
Erdő mellett kanyarog el a patak.(cserkész)
S (N)
.A river winds by the forest (scout song)
Esik eső, seje haj (cserkész)
S (N)
Rain is falling, (scout song)
Fel, fel cserkészpajtás (cserkész)
S
Up, up, scout brother (scout song)
Megjött már a fecskemadár (cserkész)
S (N)
The swallows have arrived (scout song)
Nagytáborba indulnék (cserkész)
S
I should start for summer camp (scout song)
     
Dalszövegek / Lyrics PDF
         
         

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.